NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH

14 Tháng Sáu 20218:40 CH(Xem: 3047)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

NGỌC KINH

NGỌC HOÀNG TÂM KINH

 

  

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG


 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Hoàng Tâm Kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 5 tháng 5 năm Tân Sửu (14/6/2021), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

Website: onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V3. 2023

LƯU Ý

 

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 
 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH

NGỌC HOÀNG TÂM KINH

 

Rằng đây thế sự đổi xoay

Ai tỏ biết đặng điều này đừng quên

Tam Nguyên một cửa đoạn quyền

Đường thông một cửa Toà Thiên xa gì

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ từ bi

Huyền cơ CHA chuyển cung vi rõ đường

Giáng trần CHA gọi tình thương

Ngộ tuỳ trần thế rõ tường huyền linh

 

Lời vàng tiếng ngọc cao minh

Mong sao trần hạ hiểu kinh pháp vàng

TÂM KINH sáng suốt CHA ban

Đạo nhân tâm chữ tu vàng vững tâm

 

Hăng say đạo pháp ngộ tầm

Đồng cùng nhau dắt lặng thầm lo tu

Điển huyền CHA phổ giáo phù

ĐỨC CHA chín bệ lượng từ Kỳ Ba

 

Hiệu danh THƯỢNG ĐẾ cung toà

CHÍ TÔN THƯỢNG PHỤ ĐẾ CHA THIÊN HUYỀN

Nữ nam già trẻ trần miền

Hào quang CHA rọi ban truyền học theo

 

Càn khôn mở thế thẳng neo

Điển cơ CHA chuyển vọng theo lực Càn

Ba màu khăn ấn CHA ban

Nam minh nữ diệu rõ ràng tỏ chung

 

Con hiền nam nữ đồng cùng

Tiếp cơ điển cận cùng chung lên về

Phụ Từ nói rõ điểm phê

Lời vàng tiếng ngọc tầm về hôm nay

 

Công lao THẦY MẸ ban khai

Con hiền nam nữ nhi tài dồi tâm

LONG HOA ĐẠI HỘI tại phàm

Do thân mình tạo dự làm thi thân

 

NGỌC HOÀNG hộ độ con trần

Tu tâm sửa tánh tập lần hành tu

Đức tề hiểu rõ công phu

Tu đi tu gấp thiện từ làm nhân

 

Đạo đời trọn vẹn ân cần

ĐẠO THẦY MINH NGỌC vạn ân hưởng nhờ

Dù rằng biển cạn con khờ

Băng sương gió rét rán chờ nên danh

 

CHA ban CHA đặt hiệu danh

Cung quê tiên cảnh con lành ngự yên

Tâm linh CHA chuyển con hiền

NGỌC MINH độ thế am thiền từ bi

 

Hữu duyên hữu tánh tu trì

Lời CHA dạy sách đồng qui trao dồi

Nghiệp vay phải trả con ơi

Ít nhiều phải trả nợ đời mà thôi

 

Không ai tránh khỏi trên đời

Hồng trần cõi tạm luân hồi nơi đây

Chơn linh tâm pháp tỏ bày

Huyền linh CHA ngự màn này xử thi

 

CHA THẦY giám độ giáo trì

Màn Ba thi cử tu đi trở về

Hồng trần là cõi tạm mê

Mịt mờ ảm đạm thảm thê lệ trào

 

Nghĩa kinh con hiểu để vào

Ăn năn nói thật pháp vào lời ra

Chữ tu đắc đạo nơi CHA

LONG HOA CHA phán Kỳ Ba kiến tầm

 

CHA truyền ấn pháp thậm thâm

Ngâm thơ lục bát KINH TÂM NGỌC HOÀNG

Công phu công quả chỉnh trang

Phúc lành TỪ PHỤ độ an trở về

 

Bao năm truyền chỉ cõi mê

Điển CHA quang rọi trở về ngộ đi

Điển cơ CHA chuyển lời ghi

Lọc lừa tại thế hội thi đạo lành

 

Gom chung con trẻ mau nhanh

Vì là lần chót mỏng manh thế trần

Dịch ôn gió lửa khổ thân

Mau lên lần chót chẳng an màn này

 

THẦY là HUYỀN TỔ ĐẾ khai

Con nào biết đạo học THẦY dựa nương

Thấy con vấp ngã CHA thương

THẦY đi khắp chốn ban trường dự thi

 

Làm sao về đến cung vi

Vô không vô tướng oai nghi vô từ

Trăm đàng nhiều ngõ để tu

Đường đi chưa rõ rán tu tập lần

 

Dù rằng cực khổ tấm thân

Sớm trưa lời dạy thiện lành cho con

Chốn cung Trào Thượng thuở còn

Tâm linh đẹp đẽ thuở con cung vàng

 

HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ ĐIỂN SANG

PHÊ PHÊ DUYỆT DUYỆT HỘI MÀN LONG HOA.

 

NGỌC CHƠN VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN

HOÀNG THIÊN HIỆN RÕ HỘI HOA RỒNG

THƯỢNG ĐẾ ĐANH TÒA CHỜ CON DẠI

ĐẾ HUYỀN THƯỢNG CÕI CHUYỂN THẾ LONG.

 

Đừng xưng! CHÁNH GIÁO Phật cầu năng

Đừng xưng! DI LẶC sửa trị hoằng

Đừng xưng! THÍCH CA, TIÊN SƯ LÃO

Đừng xưng! NGỌC ĐẾ biện bạch nan.

 

Không rõ hội này lỗi lầm sai

Phương nào chìm đắm thoát qua tai

Đào thân khốn khó tội rồi chịu

Thoát sao ngày kiếp oán giận thay.

 

Pháp cơ THIÊN Ý mở đồ thư

TRÙNG LAI CHÚA THÁNH QUI NGUYÊN TỪ

PHỤ ngàn thân cổ lai CHÁNH PHÁP

Chiếu khiếu huyền quang đổi hình cư.

 

Ý lòng vướng bận luỵ tâm sầu

Phàm cảnh Ngươn Ba vô minh sâu

Khó chuyển căn lành sầu bi thảm

Vượt trũng đoạn cuối kịp tu mau.

 

Đoạn cảnh một đời chữ hy sinh

Cuối vận đem thân hiến đạo lành

Vỡ mộng trần gian tri kỳ phận

Tuồng mảng âu lo thấu đáo hành.

 

HOẰNG PHÁP ĐẾ MINH đắc LONG HOA

KHAI THỊ PHẬT ĐẠO cõi Ta Bà

TAM CÕI QUỐC ĐẠO đồng hiệp nhất

GIÁO CHỈ dựng thành hoá THÁNH TÒA.

 

Mười ba lớp trận khai Liên Toà

Tranh danh gớm sợ lố lố ra

Cứu khổ hườn sanh truyền bửu pháp

Độ tận chúng sanh quỷ hết ma.

 

Đời khổ hải muôn loài hoạ hoạn

Nổi gió giông khó lánh khuyên dân

Chọn hiền ngay thảo đó giữ mình

Tu tâm tuyệt lửa cải bỏ sân.

 

Mấy mươi [năm] trần thế có vui chi

Lời dỗ tu tâm học chữ bi

Giáo huấn ra kinh tha tha thiết

Khuyên răn giữ mình đạo truyền ghi.

 

HUYỀN NGỌC MINH QUANG giảm chế tha

Huyết cầu đời tận chẳng an hoà

Ngu [vui ] hành VƯƠNG GIÁO cứu khổ thế

Hành ngưỡng trở xoay giác ngộ ra.

 

TA HẠ SAN MÀ XUỐNG CỨU ĐỜI

Thác chiến địa mang mũi tên rơi

Trăm ngàn điều khổ thương xót luỵ

Sơ huyết ai xin NGỌC [ĐẾ] PHỤ lời.

 

NGỌC chiếu soi gương thế gian trần

HOÀNG PHỤ kinh tạc giáo khuyên dân

THƯỢNG MINH vì chúng san hạ đáo

ĐẾ hiệp hoà phong linh điển năng.

 

Hạnh đạo rán tu thoát đúng giờ

Lời khuyên HOÀNG PHỤ giác mê mơ

Cạn tỏ khúc kỳ chờ cửa rộng

Kiến HOÀNG MINH lai thảo tước công

 

TÂY PHƯƠNG TRỰC [CHỈ] CHA RỒNG THƯỢNG TỌA

Trước mặt NGỌC [ĐẾ] lòng kỳ rõ giá

Thắng thoái tâm lực cả hồi qui

TÂN SẮC KHAI CHÁNH PHÁP HẠ KỲ

 

[Tây Phương, Tây Cung, Tây Phang = Ý nói nơi khai mở Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình California, tại Nam California, Hoa Kỳ.  Tây Cung = Cung Tòa ở phương Tây = Tòa Đình ở phương Tây.]

 

CUNG BẠCH NGỌC sáng qui HOÀNG PHƯỢNG

Cầm ngọc lộ màng the gió phưởng

MỆNH chờ thời tới hướng nhà Nam [Việt]

VỞ KỊCH VAI CHỌN DIỄN XÁC PHÀM

 

Bọc nguyên lộ mực đâm chồi cột

Thân hành giả nén thương giả dốt

Lục bộ quay lời thốt cường quang

Tích lâu Phong Thần điển cơ năng

 

Đại căn có đạo nhân thần xứ

Thời buổi nhiễu luật công xét xử

Giữ xác thân tu dự liên hoa

NGỌC [từ] Nam [Việt] sang [Tây Phương] ngự trụ Thánh Toà [1]

 

MỞ HUYỀN PHÁP LIÊN HOA DỰNG BẢNG

Chuông ngân CHỌN NGƯỜI HIỀN ngự quán

Qui lại CHƠN KHÁCH bản Tây phang [1]

Liên hồi thúc ngàn năm phải rán

 

Dọn cảnh sầu bước thẳng Ngọc Toà

Cuộc cờ này cơ hội mau qua

Ngày lại tháng Ngọ qua cuộc thế

Dấu nét khôi ẩn ý hoạ đề

 

Tàng lộng cội thuyền về bến đổ

Cổ Kim Thiên chói sáng sen hồ

Từ bi dụng đạo đồ giáo huấn

Đem nguồn nhơn giải cảnh phiên luân

 

Chuông ngân báo đời trần nay khổ

Hồn tỉnh mê cửa khổ lùa vô

Theo điều lành nhìn đó bước vào

Về QUỐC ĐẠO ta mau ĐẮC QUẢ.

 

NGỌC chiếu trần thâu tóm được gì

HOÀNG phủ mây xanh chẳng lọt chi

THƯỢNG quyết oai linh bao trùm phổ

ĐẾ sửa trị nền bổ hoá vi.

 

Đem thân cốt phước lành xây lập

Theo MẸ CHA dìu dắt chánh tu

Gặp CHA lành ĐỨC PHỤ TỪ

Chờ con mau bước lên từ thoàn duyên

 

MỞ QUỐC ĐẠO con hiền trông đợi

Máu thịt là CHA gọi một nhà

Đừng quên nòi giống MẸ CHA

Lạc sanh khôn lớn cách CHA MẸ già

 

XÂY LẬP LẠI NỀN TÒA THÁNH ĐẠO

Tầm kiếm con khờ khạo khắp nơi

Đứng trước Hạ Ngươn rã rời

Mau tỉnh VÀO ĐẠO trẻ ôi linh hồn

 

Muôn ngàn năm có [với] không một cửa

Biển ái trần con tựa làm chi

Mau về cửa Thánh Phật qui

Kỳ Ba ân xá bước đi liên toà

 

Cửa mở rộng [Địa] Võng [Thiên] La mà bước

Theo THIÊN ĐỒ lần lượt trở về

Muôn ngàn kiếp xẩy qua mê

Chúng sanh vạn vật đặng về liên ngôi

 

[Thiên Đồ = ám chỉ Huyền Không Đại Pháp, phương pháp tu luyện của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

KHAI THẾ GIỚI LẬP ĐỜI vân hoá

Tẩy mao lông biến chạ lao đao

CỬU THIÊN hấp bánh tiên đào

LÊ SƠN THÁNH MẪU bước vào hạ sang

 

ĐỨC HỒNG QUÂN Tam ban Giáo dạy

THÁI THƯỢNG TIÊN yến đãi thuốc đơn

DI ĐÀ phổ độ lốt hườn

NHƯ LAI cứu khổ khuyến chơn muôn loài

BA TRÀNG THUYẾT NHƯ LAI CỨU CHÚNG

DI LẠC QUANG PHẬT dụng KINH NHÂN

Nhờ ĐỨC [TỪ] PHỤ hỷ xá ân

Phóng xã vào cửa Thiên Thần tốt thay

 

Mau bỏ hết từ nay ghi dấu

Sửa MƯỜI ĐIỀU ĐỨC HẬU không quên

Cân điều tội phước ghi tên

Ác thì sa đoạ lành hiền thưởng ban

 

Ghi vào sổ HOÀNG phân tra xét

Huyền diệu MINH chẳng hẹp một ai

Than ôi thế sự mỗi ngày

Trước sau sau trước trần ai đã rồi

 

NHƠN ĐẠO ra cuộc thời thay đổi

Chờ vận minh chuyển khởi bốn phương

ĐẠI KHAI hồi trống rõ tường

GOM CƠ LONG HỘI LẬP TUỒNG SẮC NGÔI.

 

NGỌC Minh quang rọi lọc tôi hiền

HOÀNG phụ đạo ra dựng ngôi yên

THƯỢNG cơ Huỳnh Bửu kỳ nhiệm đúng

ĐẾ thâu kết thúc sắp cuộc liên.

 

Hoá rộng mở mang ĐẠO NHÂN TỪ

TRUYỀN KHAI ĐẠI ĐẠO học lo tu

Khai mầm lão ấu khuyên tất cả

Đạo rán ăn năn đừng học hư.

 

NGỌC cơ trời LẬP LẠI TÂN NGUYÊN [NGƯƠN]

HOÀNG sửa loài người tạo Thánh Hiền

THƯỢNG Tôn Chí Đức ban ân bố

ĐẾ dựng phước lành cực lạc yên.

 

Tu hành chí dốc vào trường thi

Tu đắc quả thành điểm sắc khi

Tu chốn liên hoa ngồi yên đặng

Tu thân chuộc tội lỗi [hóa] từ bi.

 

Hành đạo hiếu trung cửa công phu

Hành sửa lỗi muôn ngàn tội trừ

Hành đem thân chuộc bao tội lỗi

Hành ĐỨC THÁNH ban DUNG thứ TỪ.

 

Thiện lòng cảm mến SỬA THÂN NÊN

Thiện ý đem lành TẠO PHÚC LIỀN

Thiện chí hết lòng CẢM PHỤC ĐỨC

Thiện bước con đường QUỐC ĐẠO THIÊN.

 

Tánh trung dắt xác KHỎI ÁI HÀ

Tánh thiện về đến DỰ LONG HOA

Tánh lượng từ bi QUI Y PHẬT

Tánh hiền vào đạo KỊP KỲ BA.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ chuyển đổi xoay

HOÀNG hoá độ dân THẾ KHỎI TAI

THƯỢNG vì lập thế RA KINH KHẨN

ĐẾ Cửu Trùng Thiên XÉT LẼ NGAY.

 

Sắp cuộc phẩm lai KIM hài xác

Điển huệ thông khai sắc điểm y

THAY HÌNH SỬA SẮC ẩn kỳ

KIM GIAI LINH MỞ trùng kỳ tợ sen

 

TRỜI còn xoay ẨN TÊN phúc thiện

Quả đúng ngày hội yến THÁNH NHÂN

MẪU VƯƠNG LAI GỐC NHÂN THÂN

VƯƠNG TRIỀU bình trị ngôi đăng ngõ chờ


[MẪU VƯƠNG = Tây Vương Mẫu. MẪU VƯƠNG LAI = Tây Vương Mẫu đến = Tây Vương Mẫu xuống thế (có nhân thân, có xác thân). LAI GỐC NHÂN THÂN = Nhân thân lai gốc = ý nói nhân thân (của Tây Vương Mẫu) mang hai dòng máu (lai gốc).]  

KIM giai NHỨT cuộc cờ giải định

Vất vã trần chờ lịnh thần cơ

Lai kim cổ ẩn mật đồ

Hoa tươi chánh pháp thân vô sắc tường

 
[NHỨT KIM = KIM NHỨT KIM = THIÊN KIM = là thiên danh của Đức Chưởng Thế Thái Kim Anh của Giáo Hội Thiên Trường.]

Mừng KIM vạn từ lương lai bản

Sen nở tươi hồ phướn Tây Cung

Trăng lên tỏ rạng hài nhung

Tỏa hào quang sáng rực lung diệu đà.


CHÚ THÍCH:

[1] Phương Tây, Tây Cung, Tây Phang = ám chỉ nơi khai mở Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình Trung Ương tại Nam California, Hoa Kỳ.

 

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn