NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN

10 Tháng Mười 20212:09 CH(Xem: 2296)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

NGỌC KINH

NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN

 

 

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Đế Minh Chơn Kinh Long Hoa Hội Diễn cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 5 tháng 9 năm Tân Sửu (10/10/2021), giờ Mão, thánh đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V3. 2023

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. CHÁNH KINH


NGỌC KINH

NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN

 

Chúng sanh ơi đau chết từng cơn

Chết vô số năm đờn nghẹt cổ

Lấp đào chôn thúi nát đổ

Khi dễ THIÊN ĐÌNH đừng có lạy xin

 

Thương cho dân hết tình Ta ngỏ

Xác thúi sình đành bỏ nhà cao

Chẳng có ai rinh trộm vào

Của vàng của bạc nhà cao bỏ trống

 

Thân chưa trọn mà không biết tới

Tưởng mình hay thế giới đứng đầu

Rồi tranh bá chủ toàn cầu

Thì sau này dễ lọt sâu hãi hùng
 

Gây thêm tội chập chùng thây chết
Chuyện thiên tai này hết đến kia

Trong ngoài mất tất ô kìa

Bệnh lây lan khắp khổ lìa ra đi
 
Tới chừng đó xác thì khó cứu

Không nghe lời nạn tử thảm sầu

Vợ chồng con cột khổ đau

Đùm đeo còn rứt thân cầu rã thân

Người đói dạ run thân lúc đói

Ô trược nhiều thân bởi khí tà

Khí yêu dễ hút đầy ma

Ốm o ghẻ lở hút mà đau thương

TÌM ĐƯỜNG SÁNG MÀ NƯƠNG BƯỚC TỚI
Chúng sanh ơi thân bởi trọn chưa [bởi chưa trọn]

CÓ NGÀI PHẬT TỔ RƯỚC ĐƯA

TÂY PHƯƠNG CÓ PHẬT ĐÀ XƯA TRANG HOÀNG


Cảnh Thiên Tước NGỌC HOÀNG XỬ THẾ 

Hát tuồng này thảm lệ đau thương

Xin đừng đỏng đảnh hát tuồng

Sầu ly biệt thật thấy tuồng u minh

LỘ CHO BIẾT YÊU TINH LÀ THẬT

SẼ THẤY TUỒNG PHÉP PHẬT TUỒNG TIÊN

Nếu ai được chứng đắc duyên

Tuồng này hay lắm gẫm khuyên thế trần

Sầu ly biệt lần lần vùi lấp

Một kiếp người đã thác chưa xong

Kiếp người như sợi chỉ hồng

Chiếu chưa nát bấy thui hồn ván [hòm][chui]

Chuyện Ta nói lục đồ múa hát

Rán mà tu thật rất lạ kỳ
XEM ĐỜI PHẬT THÁNH CUNG VI

XEM TRỜI TUỐT KIẾM chừng [đó] thì trị ai [sẽ biết]

Xem MẪU NGHI phép tài TRUYỀN ẤN

Xem CHÚA TIÊN trần rắn [2025] bò lên

Bò tung tăng quậy khắp nền

Trên không dưới nước vang rền chầu ca

Xem dời đổi đây Ta đảo lộn

Trụ càn khôn hỗn độn đổi dời

Nếu AI TU ĐẮC KỊP THỜI
Chừng đó mới thấy đây lời chánh Ta

LỜI ẤN CHỈ [NÀY] CHÍNH LÀ [TỪ] THƯỢNG ĐẾ

ĐỨC NGỌC HOÀNG XUỐNG THẾ NGÀY NAY

Điển Thiên LIÊN ẤN truyền THAY

Kệ Ta tạm gát pháp đầy nhân gian.

 

BẠCH SẮC DIỆU LINH ẤN NGỌC CUNG

HẠC REO THỨC TỈNH CHO SANH CHÚNG

ĐỒNG LAI NGỌC TRỰC THẦY TẦM CHỈ

TỬ GIÁNG SẤM THINH LỊNH ĐẾ KHUNG.

[Khoán Thủ: Bạch Hạc Đồng Tử.]

 

Nghe tiếng sấm thinh thinh ba tiếng

SẼ NỔ VANG HIỂN HIỆN TÂM LINH

Làm cho sanh chúng hãi kinh

NGỌC KINH LINH DIỆU CHÚNG SINH LO CẦN.

 

ĐIỂN XUỐNG CON LÀNH CHỈ ĐỊNH LO
NGỌC [ĐẾ] TRỰC [TIẾP][GIAO] CON CẦM THẦY GIÁNG CHO

MINH KINH DÀNH SẴN [TƯƠNG] LAI TRÙNH [TU] PHƯỚC [ĐỊA]

KINH THẦY CẤT GIỮ [PHẢI][HẾT] MỨC TIN DÒ.

 

[Khoán Thủ: Điển Ngọc Minh Kinh. Ngọc Đế Thầy trực tiếp giao cho các con. Thầy giáng điển ban Ngọc Minh Kinh cho các con lành của Thầy cầm giữ để ngày sau trùng tu phước địa. Hãy cất giữ, một mực tin dò.]


THẦY LỊNH CHỈ TẦM [TÌM] TẢ [NÓI RA] TẠI NƠI

LAI [ĐẾN CHỖ] GIANG BẢO, ĐẠO ĐẾN LÚC HỒI [QUÊ]

GIÁNG THẾ CHE CHỞ THÂM CỨU KHỔ

ĐIỆN NGỌC MINH CHƠN [THỰC] HIỂU RÕ BỒI [ĐẮP].

 

[Khoán Thủ: Thầy Lai Giáng Điện Ngọc Minh.  Thầy đây là Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn = Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế. Đoạn này nói: Thầy ban lịnh chỉ rõ, nói ra, đến lúc Đạo [GHTT] hồi quê thì tới chỗ Bảo Giang (nơi Thánh xuất). Ngọc Minh giáng thế để che chở cứu khổ chúng dân. Thực sự hiểu rõ rồi thì phải lo bồi đắp nền Đạo.]


LỊNH NGỌC [ĐẾ:] THÁNH MINH CHỚ LÒNG TÀ!

THẦY KHUYÊN TÂM ĐẠO KHẮP GẦN XA

DẠY CON HIỂU RÕ LONG HOA DIỄN [CUỘC]

ĐÓ LỊNH THẦY DẠY NGỌC CHÂU TÒA.

 

[Khoán Thủ: Lịnh Thầy Dạy Đó. Câu đầu: Lịnh Ngọc Đế phán: Phải thánh minh! chớ sanh lòng tà vạy! Câu hai và ba: Còn các con tâm đạo gần xa phải hiểu rõ là Long Hoa đang diễn cuộc. Câu cuối: Đó là lịnh Thầy dạy cho Ngọc Minh Châu Thánh Tòa.]

 

NGỌC [ĐẾ] KIỀN KHÔN NGUYỆT BÓNG CƠ TRỜI

CHÂU ĐÀI ĐỘ TẬN THẾ GIAN NƠI

MINH LINH HỒI PHẢN HƯỜN RỘNG MỞ

ĐẠI [ĐẠO] CHƠN [GIÁO] CHUYỂN VẬN CĂN PHẢN HỒI.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Châu Minh Đại. Câu một: Ngọc Đế của Kiền Khôn chúng sanh không thể với tới, chỉ có thể thấy cái bóng của Thượng Đế qua kim thân của Ngài dưới thế gian mà thôi, như thấy ánh trăng trong vũng nước chớ không thể với tới trăng trên bầu trời. Ba câu sau: Lịnh cho Ngọc Châu Minh Thánh Tòa phải mở rộng Đại Đạo Chơn Giáo của Thầy tận độ thế gian, chuyển vận đại chơn căn phản hồi cung vi.]


PHẢN HỒI DẠY BIỂU ĐƯỢC THẦN TIÊN

ĐỨC CẢ CHÍ TÔN ẤN LỊNH TRUYỀN

SỬA ĐỜI AN THẠNH MANG [VỀ] MỘT MỐI

THANH TRỪ DIỆT MỊ THOÁT THẢM PHIỀN.

 

[CHÍ TÔN ấn lịnh truyền ĐỨC CẢ cố gắng sửa Đời cho an thạnh, mang Đạo về một mối, thanh lọc trừ diệt mỵ tà để thế gian thoát thảm phiền.]


Thảm phiền [thì tụng] tam biến [kinh] xa tà mị

Sanh linh [phải biết] HỐI NGỘ LẬP ĐÀN QUY

LONG HOA HỘI chiếu truyền DI LẠC

CẦM QUYỀN ĐẠI HỘI rưới [đạo] mầu [vô] vi.

 

[Thảm phiền thì tụng 3 biến Ngọc Minh Chơn Kinh để tránh xa tà mỵ. Sanh linh cũng phải biết hối ngộ lập đàn quy y với Di Lạc Phật Vương, Ngài đang cầm quyền Đại Hội Long Hoa, rưới Đạo Mầu Vô Vi khắp thế gian.]

 

Mầu vi độ hoá lúc loạn ly

Linh chơn quá khứ phận tam kỳ

Xót thương hạ giới mắc nàn [nạn] trận

Truyền cơ sâu dạy điển tích phi.

 

[Linh chơn quá khứ = Người xưa.  Phận tam kỳ = nhận nhiệm vụ kỳ ba. Đoạn này nói: Ngài là người cổ xưa trở lại nhận nhiệm vụ kỳ ba này. Vì thương hạ giới mắc nàn nên ban rãi Đạo Mầu Vô Vi độ hóa thế gian lúc loạn ly.]


TÍCH PHI THIÊN ĐẾ oai vận chuyển

Ba sáu [36] phương ngôi đấng CÕI THIÊN

U hiển linh VÕ oai danh trụ

Giới sắc ân CHƠN đức độ HUYỀN.

 

Cơn phong tai biến bình sanh thái

OAI ĐẾ BẮC [TỬ VI ĐẠI ĐẾ] linh quý kính thay

Bốn phương thọ sắc TRỜI [THƯỢNG ĐẾ] vận chuyển

BẢY SẮC CHƯỞNG KHAI lực chuyển xoay.

Chuyển xoay nạn khổ xót trần khổ

THIÊN CUNG phê chỉ sắc thần đồ

ĐẠI TÀI ĐẠI LỰC ấn tà mị

THIÊN OAI bố phước DẠY TRUYỀN [ĐẠO][VI].

Truyền vô kíp [chóng] sợ sắc NGỌC ĐẾ

Phục thuỷ nhiên bình độ tử [con]

Cửu phẩm chơn thanh linh đoái tưởng

Năm trăm [500] LA HÁN THIÊN OAI TỀ.

Oai tề phò khổ chốn khổ tai

ĐỘ SANH ĐỘ TỬ VẸN LÀNH HAY

Cảm thương nhơn vật cơ sâu dạy

Tây Phương [Nam Cali] Chấn BẢO [BỬU] NGỌC [ĐẾ] ban tài.

Ban tài u hiển trụ oai danh

ĐẠI ĐẾ THIÊN OAI rực rỡ thành

Một kỳ đại hội chọn ban sắp

Tôn Tiên Thánh niệm xuân mở thanh.

Mở thanh kỳ hội tam thiên lãm

Lương địa tri tường MỞ HỘI TAM

Cơn nguy lúc hiểm bảo tồn xác

Chuyển xoay tứ hướng động phủ kham.

Phủ kham bầu nhựt mọi đàng hiển

Trần tục kíp [nhanh] sang đồng thọ duyên

Phong ba tam cuộc rã rời xác
Nghe lời thiện niệm chỉ hướng THIÊN.

Hướng THIÊN linh phép phá tà giải

Quảng đại độ đều cảm ĐỨC OAI

Ban ơn lành khắp xứ gội nhuần

Trần gian nhỏ phước độ đều tay.

Đều tay cho chúng chữ thiện tâm

Xót xa phàm tục điểm tánh tham

QUAN ÂM LỰC SĨ ĐẠI HIỀN PHỔ

Tế thế khắp miền hạ ban phàm.

Ban phàm thừa vân xuống chốn trần

Bảng tiên hậu thế mắc nàn [nạn] dân

PHONG THẦN hội mở cơn nàn [nạn] huỷ
MINH MẪN PHẬT truyền tam kỳ ân.

Kỳ ân CỰC LẠC TRỜI tế độ

Giữ hồn khỏi lầm Bàng Môn vô [vào]

BẢY CHƠN THÂN HÓA phê bút chỉ

Cảnh Phổ Đà qui niệm nam mô.

Nam Mô NHỊ [THIÊN] Hội Phong Thần mở

Phép XIỂN GIÁO chơn CÔNG LÝ cơ

ĐỨC THIỀN SƯ lãnh hạ trần cứu

THIÊN QUANG PHONG GẬY [QUYỀN PHÁP] trừ tắc hô.

 

Tắc hô ra khỏi bụi trần thế

NIỆM CHÚ MƯA SA hiện đủ về

BẢY HÀO QUANG HIỆN tiêu tà tịch

Sanh linh khỏi lạc thoát tục mê.

Tục mê ngôn đảo khuấy loàn thiện

BỒ ĐỀ MƯỜI TÁM [18] KIM CANG HUYỀN

Trừ an yêu động trì hạ giới

Bảo thiện trần gian tức vi THIÊN.

 

Vi THIÊN [HUYỀN] VÔ CỰC niệm câu hiển

Bỏ phế kim ngôi xuống độ duyên

VĂN BÌNH CHƠN PHẬT phàm gian khẩn

Tà ma giành [giựt][dụ] dỗ nguy trần biên.

Trần biên căn vị cứu cấp linh

Lịnh xuống trần ai đệ tử trình

MƯỜI HAI ĐỆ TỬ BẠCH [NGỌC] LINH [TIÊU] chiếu

Giáng lai mị khử trừ tan binh.

Tan binh ám hại trần ai khổ

Niệm câu VÔ CỰC PHẬT NAM MÔ

Ân cao đức rộng trần hồng gội

CHỌN NGƯỜI CĂN VỊ độ tận phò.

Tận phò chơn thiện này đệ tử

Ba sáu [36] kệ câu lãnh hạ thư

Xót nhơn sanh khổ nạn tiêu xác

BẠCH [NGỌC] ngươn TIÊN BÀ cực phẩm tư.

Phẩm tư vô vị muôn điều thiện

THÔNG LINH TIÊN hạ giáng lâm miền

Ngày nay trần thế bão bùng não [nề]

Bước kịp linh phong trở về thiên.

Về thiên quê vị BỒNG ĐẢO BÍ [PHÁP]

Dạy trần đặng hiểu CHƠN TRUYỀN Y

Chở che trong lúc đảo huyền [lộn ngược đầu] bế

Linh căn lánh khỏi bảng tạc ghi.

Tạc ghi NGỌC sắc HOÀNG TRUYỀN GIÁO

LONG KIM TIÊN mầu thế công lao

Tam Kỳ trọng hệ ban sắc ẩn

ĐẠI PHONG THẦN chấp khử mị vào.

Mị vào loài quỷ VƯƠNG THẦN đả [đánh]

Chấp chính xét soi Đại Phong La

KIM TINH THÁI BẠCH TRƯỜNG CANH mãn

Bốn bể sanh linh khắp [nơi][đạo] tràng tà.
 
Tràng tà TRỪ DIỆT GIỮ GIỀNG MỐI

Con LẠC cháu HỒNG rõ khắp nơi

QUAN ÂM tịnh thuỷ cam lộ rải

Một nhành dương xanh thuỷ lộ hồi.

Lộ hồi QUAN THÁNH Nam Phương ĐẾ [QUÂN]

Trừ diệt mị tà chốn hồng mê

Lãnh quyền HÀNH VẬN CƠ TRỜI CHUYỂN

Lượng cao Đức Cả xét soi tề.

Soi tề nguy cứu nàn dân chúng

Bảo hộ họ trăm chiếu mạng cùng

Dậy tràn kỳ cấp vương vấn cảnh

BẠCH HỔ THẦN THIÊN lãnh lịnh [HUYỀN] KHUNG [THƯỢNG ĐẾ].

Lịnh [HUYỀN] KHUNG bốn cảnh thần sắc tứ

KINH BAN CỨU NẠN CỨU NÀN CƯ

Khử trừ quỷ mị rối loàn thế

Biết cơn mạt kiếp thế gian hư.

Gian hư tai nguy hoảng kinh nẻo

HUYỀN VÕ sắc THẦN quỷ kinh nhèo

Hộ sao cho đặng an bình thế

Cứu người khỏi chốn hoảng kinh chèo.

Kinh chèo ĐỨC THIỆN CHƠN BỒ TÁT

Điểm khai linh tánh miền Cực Lạc

Vi độ chút mầu cứu nạn tiêu

Khỏi cơn phong võ linh CHƯ PHẬT.

CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG, [GIA] TÔ GIÁO CHỦ

Quảng đại hương điều bảo tồn tu

PHẬT ĐÀ cứu nạn tiêu tai nạn

Giới sắc ân chơn hiển linh u.

Linh u ràng rõ thay xác chuyển

Kiền khôn trình tấu NGỌC HOÀNG THIÊN

Sắc [chỉ] TRỜI cứu mạng xoay thần sắc

NGỌC ĐẾ XUỐNG TRẦN phò khổ tuyên.

Khổ tuyên bảo hộ dương gian độ

BÁT TIÊN chơn xót hiển vi vô

LỮ ĐỒNG [TÂN] đồng lữ danh u hiển

Địa cầu thay xác CAO [ĐÀI TIÊN ÔNG] LỊNH hô.

Lịnh hô NGỌC [ĐẾ] sắc THIÊN ĐÌNH trấn

Sanh linh nhờ sắc khỏi bụi trần

Lạc tà ma [dụ] dỗ tiêu [xác hồn phải biết] xa tránh

Tam Kỳ độ tận trao tay [chư linh] THẦN.

Tay THẦN đem chiếu căn cứu ách

Động thạch sắc ban TRƯỜNG CANH [THÁI] BẠCH [KIM TINH QUÂN]

Khử mị trừ loài QUỶ VƯƠNG sanh

ĐỨC ĐẠI THÁNH oai lãnh quyền bách.

Quyền bách bốn biển sắc [chỉ] THIÊN HOÀNG

GIÁO THẾ nhơn sanh công bảng vàng

Từ hiền đạo đức tu hành chọn

TAM GIÁO CHƯỞNG TÒA bình giáng phân.
 
Giáng phân oai huệ năm châu mạng

KIM TIÊN [PHONG] BẢNG tại Tây Đình phân

Cứu đời thoát khỏi oan khiên khổ

HUYỀN VÕ sắc ban đặng bình an.

 

[Tây Đình = ám chỉ Tòa Đình Giáo Hội Thiên Trường ở Phương Tây, chính xác là tại Nam California của Hoa Kỳ.]


Bình an linh tử bày CHÁNH ĐẠO

TỔ TIÊN giống dòng HỒNG BÀNG lao

VIỆT NAM u hiển con RỒNG cháu [TIÊN]

Tiếp nối chánh tông TỔ QUỐC BÀO.

 QUỐC BÀO trăm họ thái bình hộ

Nguyện đạt thành CHƠN QUÂN trợ phò

Đức định phước báu NHƠN THÁNH giáng

Lời chí thiền tâm cơ hiệp lo.

Hiệp lo trừ quỷ rối loàn thế

Mạt kiếp biết cơn chúng sanh mê

Nghe SẮC TRỜI mau tu giải thoát

BẠCH HỔ THẦN THIÊN lãnh lịnh về [dương gian].

Lịnh về nguy cứu LÊ SƠN tiếng

Danh THÁNH MẪU thần thông quảng tuyên

Sắc ban nữ phái cứu đời bế

CỬU THIÊN oai danh HUYỀN NỮ quyền.

Nữ quyền DIÊU SẮC TRÌ ÂN TỨ

NĂM TRĂM [500] TIÊN NỮ ân cần như

Mạng trời độ thế tai nguy thoát

KINH BAN CỨU NẠN CHÚNG SANH TU.

NGỌC chiếu THẦN lai hiệp cơ phân

MINH chơn chỉ bảo ứng kinh thần

CHƠN tâm TIÊN PHẬT LONG HOA buổi

KINH thí của công NGỌC MINH san [ xuất bản].

 

[Khoán Thủ: Ngọc Minh Chơn Kinh.]


MINH san [ xuất bản] tác giả là THẦY chính

THẦY danh đề bạt phải tâm minh

LONG HOA HỘI DIỄN CHỜ CON ĐÓ

THIÊN Phong! Đây trao dạy rõ kinh.

 

[Chính Thầy là tác giả Ngọc Minh Chơn Kinh.  Long Hoa Hội đang diễn và Thầy đang chờ các con đó. Tâm các con phải minh. Này các con Thiên Phong, Thầy trao trách nhiệm phải dạy rõ Ngọc Minh Chơn Kinh cho bá tánh.]


KINH MINH NGỌC tâm thơi thới

LỜI THẦY dạy rõ ngày LONG HỘI

NGỌC MINH đây thiệt CHƠN KINH sắc

BỒNG Lai cảnh cũ vị quê ngôi.


NGỌC [ĐẾ] TRỰC [TIẾP TRAO] CON CẦM RÕ CHỚ CON?

MINH KINH ẤN ĐẾ ĐIỂN XUỐNG TRÒN

THẦY LO, [CON PHẢI] ĐỊNH CHỈ TUÂN HÀNH LỊNH

CHỈ GIÁNG CON ĐÀ HIỂU RÕ [Ý] [CHÍ] TÔN.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Minh Thầy Chỉ.  Ý nói: Ngọc Đế Thầy trực tiếp trao tay các con quyển Ngọc Minh Kinh này. Đã rõ Tôn Chỉ của Thầy phải không? Tôn chỉ của Thầy là HIỆP ĐẠO (xem đoạn dưới). Hãy lo định liệu, chỉ dẫn tuân hành lịnh của Thầy.]

 

HIỆP ĐẠO! THIÊN PHONG, TRAO LẠI CON

THIÊN HỘI LONG HÀNH DIỄN XOAY TRÒN

DỰ XÉT RỒI PHẢI BÀY THÁNH HUẤN

VÀO CHỜ LONG [HOA] HỘI MƯỜI CHÍN NON [DƯỚI 19].

 

[Khoán Thủ: Hiệp Thiên Dự Vào. Đoạn này ý nói: Này các con Thiên Phong, trao lại các con sứ mạng HIỆP ĐẠO. Dự xét rồi phải bày Thánh Huấn để cho tất cả Thiên Phong trong và ngoài Giáo Hội tỏ tường lịnh của Thầy.]

 

NGỌC [ĐẾ] PHỦ ĐỨC TIN RÕ THẦY VỀ

MINH TÂM HỘI DIỄN BỞI CHÚNG MÊ

CHƠN [LINH] LAI CẢNH CŨ THẦY DẠY ĐẠO

KINH NÀY PHẢI HIỂU BUỘC HIỆP PHÊ.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Minh Chơn Kinh. Đoạn này ý nói: Thầy là Ngọc Đế. Cảnh cũ Thầy dạy Đạo (Cao Đài). Nay chơn linh Thầy lại về (lần thứ ba).  Lịnh của Thầy là PHẢI HIỆP ĐẠO THẦY VỀ MỘT MỐI.  Với NGỌC MINH CHƠN KINH này thì các con PHẢI HIỂU LÀ THẦY BUỘC CÁC CON HIỆP ĐẠO THEO LỜI THẦY PHÊ.]

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải HộI. (3)

 

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn