NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ

07 Tháng Hai 20211:38 CH(Xem: 2332)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG
CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

  

NGỌC KINH

NGỌC PHỤ GIÁC THẾ

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Phụ Giác Thế cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 1 năm Tân Sửu (7/2/2021), giờ Ngọ, thánh đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V3. 2023

LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. o

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. o

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

Bửu Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

Hương thiền dâng cúng khắp 10 phương

Kỳ hương bay tỏa vô tận cõi

Pháp giới trang nghiêm tâm giới tưởng

Nhãn tạng Huyền Không hiện đạo trường. o

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH

NGỌC PHỤ GIÁC THẾ

 

BA MUÔN SÁU NGHÌN NĂM KỲ ĐẾN

NGỌC MINH HUYỀN DIÊN HỘI BÀN NGUYÊN

PHỤNG LONG TIÊN PHẬT HOA DIÊN LỘ

BÌNH NIÊN QUỚI TẠI KHUYẾT DIỆU VIÊN.

 

NGỌC lộ cảnh đề THIÊN bất tri

Khuyên tác khuy tâm lai phóng thuỳ

Thanh THIÊN cổ mãn chánh vi đắc

MINH minh rõ sự hiển chân kỳ.

 

[Ngọc Thiên = Ngọc Đế Huyền Thiên = Huyền Thiên Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.  Minh Thiên, Ngọc Minh, Minh Huyền, Chiếu Minh = là một số các tôn danh của Huyền Thiên Thượng Đế khi hóa thân xuống thế hoặc để ám chỉ Huyền Thương Thượng Đế.]


Tri tri tác mạc quân tuỳ khấu

Khởi khởi lộ ngoài dụng cách câu

Trung đồ tự khẳng đường kiếm hướng

Thời Tân Xuân Sửu thục bi sầu.

 

Xoay vần vách thủ lung lay hiện

Thấu sự chánh MINH hiệu HUYỀN THIÊN

QUANG linh kết đạt toan đắc lợi

MỤC lộ diễn âm khốn nguy điền.

 

[QUANG MỤC = Mắt chiếu sáng = mắt ngọc muôn phương = ám chỉ Thiên Nhãn, biểu hiệu của Đấng Cao Đài. HUYỀN THIÊN = HUYỀN THIÊN Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. MINH HUYỀN = một tôn danh của Huyền Thiên Thượng Đế dưới thế.]

 

Cẩn cẩn tam đoạn thủ giới cận

Vong nguy kỳ báo dĩ hạ phân

Qui diệt thời thế hồi đầu thoát

Xuất chiếu quán trừ chúng khổ tan. o

 

 NGỌC MINH HƯ PHỤ sanh sửa đổi

Phước hữu duyên dự Hội Liên Huê

Hạnh phùng cơ hội trở về

Phước ôi quý báo cận kề PHỤ ÂN.


[Ngọc Minh Hư Phụ = Ngọc Đế Huyền Minh Ngọc Hư Cung Từ Phụ = Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.]

  

KHAI ĐẠI ĐẠO CHƯ THẦN CỬU NHỊ

HIỂN THÁNH VI ĐỨC VỊ HIỀN NGÔI

MINH chi quang bảo trống hồi

HOÀNG hoàng đăng chúc Xuân bồi Sửu niên

 

TAM THIÊN Môn TÔN HUYỀN TRƯỜNG ĐẠO

THÁNH CHỦ NGUYÊN CHÂN LÃO Điện Minh

CỬU CUNG Đại Điện ứng linh

LIÊN KỲ Thiên tách cung đình mãn miên

 

[Khoán thủ 4 câu trên: Khai Hiển Minh Hoàng. Khoán thủ 4 câu dưới: Tam Thiên Thánh Chủ Cửu Cung Liên Kỳ.] [Trường Đạo = Giáo Hội Thiên Trường. Liên Kỳ = Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội là pháp hội vô vi khai mở đầu Thượng Ngươn, chính xác là ngày Rằm tháng 8 năm Canh Tí.]

 

Hiệu VÔ [CỰC ĐẠI THIÊN] TÔN chân HUYỀN vi NGỌC [ĐẾ]

Khôi [to lớn] mạc [yên lặng] cung sàng lọc thế nhân

Giới hư cảnh tắt tiêu lần

Kỳ linh phủ rõ nạn trần mòn hao


[Hiệu Vô Tôn = Hiệu Vô Cực Đại Thiên Tôn. Khôi = to lớn. Mạc = yên lặng. Chân Huyền Vi Ngọc = Đích thực là Huyền Thiên Thượng Đế. Hiệu Vô Tôn Chân Huyền Vi Ngọc = Đích thực hiệu là vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.]

 

Trâu Vàng [Tân Sửu] NGỌC choáng sao xa lạ

Tân Sửu niên PHỤ hạ kim quang

Bảo Thiên Châu sáng mầu vàng

Thiên Đàng Thượng Giới muôn phần sắc tươi

 

Loan ca vũ điểm soi gội rửa

Trước Phật Tiên chan chứa nụ vàng

Long bàn nhấp nhoáng Tân sang

Ân hồng Ngọc Chỉ sắc ban một nhà

 

Canh [Tí] vừa qua Tân [Sửu] đà ĐỨC [NGÀI] mở

NGỌC ĐẾ ĐÌNH PHÁT LỘ TỪ BI

MINH khai tâm đạo giá trì

Ân ban đàn tín tầm ghi liệt đài

 

Thượng Bảo Đình hoa khai phân ảnh

Đón Sửu Tân hiện cảnh LONG HOA

Càn khôn xoay đỉnh THIÊN HÀ

THIÊN TÔN phủ duyệt Bảo Toà hư vô

 

Ngưỡng Điện Thượng sen hồ rực rỡ

Trắng đỏ vàng hồng nở phức hương

DĨ LAI TRẦN GIÁNG CỔ TRƯỜNG

KHAI KINH GIÁC THẾ ĐÌNH CHƯƠNG LÂM ĐÀN

 

Thượng Đình cư GIÁNG TRẦN MINH ĐẠO

Tạm áo trần PHỤ LÃO đàn tiền

THIÊN TÔN phả hội phúc duyên

Mở bảo đường lối xuân niên Sửu Vàng

 

Tuế tuế nguyệt kim quang phóng hiện

Thay sắc sen giáo chuyển ngọc thân

Sơ phân quyết hoá Sửu Tân

Hiện LÃO NGỌC PHỤ nguyên ân cổ đài

 

Hườn MINH đáo thủ vai Đạo Chánh

Cảnh địa THIÊN diệu ánh bốn phương

Đạt tam danh đẩu cửu trường

Doanh Bồng Thượng Giới sáng đường gắng đi

 

NGỌC HOÀNG PHỤ oai nghi rõ chính

Ngàn tuổi muôn NGỌC LỊNH KỲ CHIÊU [CHIẾU]

Khắp nơi trần thế chỉ điều

BAN KHAI BẢNG ĐẠO ĐÒ CHIỀU CHỌN TÊN

 

Đạo mầu rưới dựng lên đáo thủ

Quí giảng thành HOÀNG PHỤ gần xa

Biến thân vạn ức trẻ già

NGỌC HOÀNG THƯỢNG PHỤ CHÍNH TA RÕ RÀNG

 

Tân Sửu niên viên HOÀNG đảo giá

TRUYỀN TÂM KINH giáng hạ thủ nghênh

Linh thần thiên vạn xuống lên

Lai triều môn hạ TÔN HUYỀN mạc khai

 

LÃO TỪ PHỤ NGUYÊN LAI THÁNH CHỦ

THIÊN CHI CHÚA ĐÀI TỰ VÔ [CỰC ĐẠI THIÊN] TÔN

THƯỢNG THÁNH NGUYÊN TỔ TẠM HỒNG

HÀM CHÂN THỂ ĐẠO THIÊN TÔN ĐẠI HOÀNG

 

[Lão Từ Phụ Nguyên Lai Thánh Chủ Thiên Chi Chúa = Lão Từ Phụ chính là THIÊN CHÚA THÁNH CHỦ.  Đài Tự Vô Tôn = Thập Tự Đài Vô Cực Đại Thiên Tôn.]

 

Dốc mộ đạo ĐẾ ban vĩnh viễn

Muôn sự đời chớ luyến hồng tai

Ân hồng NGỌC chỉ pháp lai

TẠM TRẦN MƯỢN XÁC ĐIỂN KHAI ĐẠO MÀN

 

Chớ nản trí tâm can ghi để

TÂN SỬU NIÊN PHỤ THỂ BỐN PHƯƠNG

Vẻ vang truyền tử di tường

Kinh tu đức mở một trường danh ghi

 

Ban cho phúc, nạn thì TA giúp

Mở lòng bi giục thúc chúng dân

Trâu Vàng cày lấn ác sân

Chuột chạy nấp bóng hao lần nhân sanh

 

CHỦ VÔ LƯỢNG nhanh nhanh cung khánh

THÁNH ĐẾ QUÂN giáng Chánh Tây, Nam

ĐẠO THẦN [TỬ] Ngài dựng ngũ hàm

Giũ kim qui chính tả tam sắc thần

 

[Chánh Tây = dịch chuyển về hướng Tây Bán Cầu từ kinh độ 0 (giữa biển TBD) chia đôi quả cầu thành Đông Bán Cầu và Tây Bán Cầu, từ vị trí đó đi tới thì sẽ tới California của Hoa Kỳ.  Nam = Nam California. Thánh Đế Quân = Chủ Vô Lượng = Thượng Đế.]

 

TRIỀU THÁNH CHÚA THƯỢNG CHÂN ĐÀNG GIÁ

RẰNG VUI THAY NGỌC [ĐẾ] HẠ [CƯ] ĐẤT VÀNG

Sen vàng sen đỏ sắc quang

Ngũ sen chiếu rực ân ban phúc lành

 

[Đất Vàng = chỉ rõ bang California của Hoa Kỳ, nickname của tiểu bang này là Golden State tức "vùng đất vàng".  Đất Vàng = bang California của Hoa Kỳ, nickname của tiểu bang này là Golden State tức "vùng đất vàng. Ngọc Đế Hạ Cư Đất Vàng = Ngọc Đế hạ phàm đang cư trú tại vùng đất vàng California, miền Nam California, của Hoa Kỳ và cũng là nơi đặt Tòa Đình Trung Ương của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

HOÀNG THIÊN định chúng sanh bể thảm

Sửu Mẹo Dần ân phàm mau tu

Động lòng thương cứu cõi phù

Thoát TAM ĐỒ KHỔ bi từ phúc mô

 

Bao điều nghiệp ập vô thúc đẩy

Bệnh não người CHẾT BẢY CÒN BA

Ban điều chướng đọa trần hà

Hãi kinh một trận khổ là mọi nơi

 

NGỌC ĐẾ BAN GIÁ RỜI CUNG ĐIỆN

HOÀNG HOÀNG MINH LỘ HIỂN ĐÁO LINH

TẠM TRẦN MƯỢN XÁC BỬU ĐÌNH

VÔ TÔN HUYỀN ĐẠO THƯỢNG MINH HỮU HUYỀN


[Vô Tôn Huyền Thượng = Vô Cực Đại Thiên Tôn Huyền Thiên Thượng Đế.  Đạo Minh Hữu Huyền = Đạo Hữu Minh Huyền. Minh Huyền là một tôn danh của Đức Huyền Thiên dưới thế.]

 

Thiên thời đến luận phiên coi thử

Sổ NGỌC ghi bốn tứ phủ thinh

Lệnh NGỌC tẩy áo căn linh

Thiệt hay toàn lưỡng tam thinh đấu trường

 

Thiên hạ xem bốn phương vây phủ

Trống phách đờn thính sự phát ra

Ba hồi trống nhập chia ba

Bước qua Tân Sửu người ta đổi rày

 

Trâu Vàng hiện lung lay tại chỗ

ĐỊNH CƠ THIÊN MÙI NGỌ KHÔNG KHAM

Việc đời đất đổi ráng cầm

Không hay Trời định thân nằm thảm thương

 

NGỌC PHỤ LÃO tư lương xuống ngó

Chết chẳng hay than thở đêm thâu

Lớp binh lớp khí thảm sầu

Một giờ tiêu mất còn đâu cho toàn

 

Sửu niên Tân tiêu tàn lần lượt

Mùi rõ ràng thao lược rất gay

Ôi kìa chim nhạn xa bay

Vượn ca Khỉ hú ghê thay càn đồng.

 

THỜI TIÊU DIÊU NHÀ TRONG NGOÀI NƯỚC

CHÚA PHẬT MINH THAO LƯỢC TỚI CHÂN

NAY MAI ĐỔI XÁC THAY THÂN

RÁNG TU CÓ ĐẶNG TÊN GẦN NGỌC HƯ [CUNG]

 

Nhất tâm hành đạo từ phổ độ

Khỉ trèo cao bề khổ tứ phương

Lớp giặc lớp thú phố phường

Trốn đâu cho khỏi tìm đường nào ra

 

NGỌC [HOÀNG] ÂN PHỤ CHÍNH TA TẠM XÁC

MƯỢN ÁO TRẦN ĐIỂM TẠC LỜI CA

BỚ CON LƯU LẠC PHƯƠNG XA

KHỈ MÙI LỰA LẠI CÒN BA SANG BỜ [HẾT 7]

 

Ai còn mất rán lo tu sửa

Trận tử phân lọc lựa mọi nơi

Càn khôn thế giới xoay rời

Việc đời còn mấy hết rồi này phen

 

Kiếm gậy xưa cổ nền để sẵn

Chạy thoát đâu võng giăng Thiên La

Khắp nơi mắc lưới khó ra

Dịch ôn độc giáp lan ra dân tình

 

Xót muôn loài tiêu hình nguyên thể

Khá giũa rèn tu lẹ chí công

TÂM PHẢI CHO ĐỊNH CHO THÔNG

CẢM LÒNG THƯỢNG ĐẾ CHƠN KHÔNG RẤT MẦU.

 

TÂM KHÔNG nào nhiễm bụi hồng sa

Nguyệt giả quang minh NGỌC PHỤ TA

BAN PHÁP BẢO ĐẮC NHÂN TRUYỀN ĐẠO

Sắc mà sắc vẫn giới hư [hư không giới] ra.

 

HOA long bào phủ rực án toà

KHAI BI ĐẠO ấn sắc ban ra

NGŨ sen lan toả hương ngào ngạt

SẮC Chỉ Ngọc Cung muôn đạo hoà.

 

Lập đời dặn biểu [bảo] thiệt tai ương

TA xem người đó chạy đâu đường

Khuyên người sớm học tu mau thoát

Bồng Lai Tiên Cảnh gặp NGỌC [TÒA] CHƯƠNG.

 

Ngọc tửu long phi phụng võ triều

LONG HUÊ ĐẠI HỘI phong chức nêu

Đắm [say] sa [đọa] trần thế PHỤ xót dạ

Thay cốt sửa mình cảnh về chiều.

 

NGỌC THƯỢNG PHỤ HƯ [CUNG] giáng cơ thần

LỘ vận kiếp nạn Quỷ Môn Quan

CỬU THIÊN TREO BẢNG HUỲNH ĐÌNH CHIẾU

PHONG TRÌ ĐẠI ĐẠO CỬU LIÊN ĐĂNG.

 

ĐẠI HỘI LONG HOA SẮP MỞ RỒI

PHÁP NGỌC trở lại hát bộ coi

CỬU THIÊN NGỌC ĐẾ giữa trời định

THIÊN HOÀNG mở cửa nói cạn lời.

 

GIÁNG TRẦN LINH ẤN HIỆN QUANG MINH

THẾ gian huyền ảo tu cứu mình

TRẦN xa tội ác khôn lường sửa

ĐỘ hộ Chân Tiên thế phù sinh.
 

TU về hội hiệp NGỌC PHỤ CHA

CẦU về tiên cảnh gặp CHA GIÀ

ĐẠO lý thẳng ngay rèn tâm chuyển

HẠNH từ chơn chánh rõ ma ha.

 

NGỌC PHỤ triều công giá điện đình

ĐẾ loan lai hạ đáo phụng nghinh

LOAN ngự minh tác hiển diệu ứng

DƯ chiếu long lanh ngọc phủ dinh.

 

TIẾNG vó cửa lầu Ngựa Bắc Nam

ĐỜN kêu vang vọng nỗi thảm thầm

THÔNG sau trước sảy còn ở tục

TAI nàn thế giái lo sửa tâm.

 

BÀY KHAI XỬ THẾ KHỔ THƯỢNG ÔNG

TỎ NỖI TÂM TƯ PHỤ GIÁNG HỒNG [TRẦN]

HUYỀN MINH DỰNG LẠI TÂN CẢI CÁCH

CƠ MAY KHÁ GẮNG TU MỘT LÒNG.

 

ĐỪNG gian tu nhứt chẳng lầm thân

VƯỚNG khổ tại tâm biển mê trần

VIỆC làm mấy sảy DỒI TÂM ĐỨC

DỮ thời sau đoạ NIỆM PHẬT LẦN.

 

NIỆM PHẬT khẩn cần miệng khó chi

PHẬT CÂU SÁU CHỮ RÁN NIỆM TRÌ

ĂN năn chịu khó RÈN TÂM ĐẠO

CHAY lòng chỗ khó TẬP TỪ BI.

 

ĂN CHAY, NIỆM PHẬT, TRÌ KINH TU

NĂNG LÀM PHÚC QUẢ, TẬP CÔNG PHU

SÁM HỐI QUY Y MỘT LÒNG ĐẠO

HỐI TÂM THIÊN PHỤ MẨU ĐỊA TỪ.

 

TIẾNG đờn may rủi bớ trần suy

THAN rằng đến buổi DIỆT TẬN nguy

NGỌC HƯ HIỂN LỘ KHAI ĐẠI ĐẠO

LỤY nhỏ hội nầy nạn sầu bi.

 

NHẤT DĨ NINH THÁNH VƯƠNG TRUYỀN TÂM

TINH NHẤT DĨ HOÀNG PHỤ LÂM PHÀM

DĨ doanh cốc đắc tuý thuần nhất

THIÊN lịch số tại chữ tâm đàm.

 

TỨ HẢI MẠC KHÔN CỬU TRÙNG THIÊN

ĐẠO THÍCH LÃO NHO TIẾP THỪA QUYỀN

TAM GIÁO NHẤT LÝ HUYỀN [THIÊN] TRỊ THỐNG

CHI VỊ CỔ THIÊN RÕ SOI LIỀN.

 

HƯ cực thủ thỉnh kỳ căn phục

CHIẾU xứ phản quang hồi mệnh túc

CÁ cá THỊ TÔN nhĩ lập tâm

ĐẠI ĐẠI TRUYỀN TÂM ĐẠO KHỨ TỤC.

 

[Khoán Thủ 14 đoạn thơ trên: Ngọc Lộ Cửu Phong. Đại Pháp Cửu Thiên. Giáng Thế Trần Độ. Tu Cầu Đạo Hạnh. Ngọc Đế Loan Dư. Tiếng Đờn Thông Tai. Bày Tỏ Huyền Cơ. Đừng Vướng Việc Dữ. Niệm Phật Ăn Chay. Ăn Năn Sám Hối. Tiếng Than Ngọc Lụy. Nhứt Tinh Dĩ Thiên. Tứ Đạo Tam Chi. Hư Chiếu Cá Đại.]

 

Bồng Doanh Cực Lạc chữ giáng Tân

Sửu niên Thìn Mẹo quần tinh Dần

Nguyệt kế qui ẩn chưa lộ hiệu

Thiên chân quảy THÁNH HÀ MỆNH PHÂN.

 

KIM dĩ cư di tân đăng thụ

Liễu đạo khứ hồng lập mệnh tu

ANH THÁI khai thế vì vạn thế

Đạp bằng sóng gió toạ trấn du.

 

[Kim Anh Thái = Thái Kim Anh, thế danh của Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo chi Đạo Bửu Sơn Huỳnh Đạo, phong vị Tây Mẫu Tiên Nương.]

 

Bá chủ vân lâm THIÊN TRƯỜNG tịnh

Ân đức vĩnh MINH THIÊN nguyên đình

Giáo thế bạch thủy THÁNH ĐẾ TỌA

NHẤT ĐẠI THIÊN HOÀNG NGỌC PHỤ THINH.

 

[Minh Huyền, Minh Thiên, Ngọc Minh, Chiếu Minh là một số tôn danh của Huyền Thiên Thượng Đế dưới trần miền.]

 

Tam thế ngữ ý dĩ thanh tịnh

Biến lễ vô dư cảnh giới linh

Nhập bát tư nghị nhất thiết biến

Sư tử giới trung ngã dĩ bình.

 

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TRẦN THÂN HIỆN

Phổ hiện NHƯ LAI thần lực nguyên

NHỨT THÂN PHỤC HIỆN oai thần lực

Sát trần trần PHẬT biến lai tiền.

 

Trần số PHẬT hội NGỌC [ĐẾ], Bổ Xứ

Chúng hội vô tận, PHÁP GIỚI SƯ

Ư NHẤT BỒ TÁT diệc [cũng là] nhiên tận

PHẬT giai trung mãn chư cát từ.

[Pháp Giới Sư Ư Nhất Bồ Tát = Ngọc Đế = Huyền Khung Cao Thượng Đế Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát = Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế.  Đoạn trên nói: Ngọc Đế, là Ông Bồ Tát số 1, tập hội vô số Phật, vô số chúng  Bổ Xứ.]

 

Dĩ HÀ kim [thân, nay] bổ giới trần nhiên

Lành túc pháp trần thuỵ tác liên

Đông Tây Nam Bắc vô tự thoát

NGỌC PHỤ chiếu oai Tân Sửu truyền.

 

NGỌC PHỤ TRUYỀN THỪA CHÍNH MÌNH TA

Canh Tân tấn ĐỨC VỊ CHỦ TÒA

Vô vi chú thủ khai giáng ấn

Vô cốt từ bi độ chúng ra.

 

Đạo vụ đức hoá hiếu thừa truyền

Bá chủ vân lâm QUỐC CỬU THIÊN

ĐẠI HỘI LONG HOA PHÓ CÔNG QUÁN

VẠN VẬT PHƯƠNG TÙY ĐẠI ĐẠO TUYÊN.

 

[Thánh Hà, Hà kim thân, Quốc Cửu Thiên = ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai Trào Tam của Huyền Khung Đại Đạo, Đức Thể Nguyên của Giáo Hội Thiên Trường, là kim thân “bổ giới trần nhiên” của “Đức Vị Chủ Tòa”, là “Pháp Giới Sư”, là “Phụ Giáng Hồng Trần”, là “Tinh Nhất Dĩ Hoàng Phụ Lâm Phàm”.]

 

Trở gót lui đình bất khứ ninh

PHỤ NGỌC xuất thế hải thăng thinh

ĐẠI ĐẠO chi hành ban châu thế

ĐÒ CHÓT khai lai mở ân tình.

 

Tạm lui hồi điển quán tâm truyền

NGỌC CHÂN HOÀNG PHỤ MỞ ÂN DUYÊN

Quy kỳ căn phục mệnh tỉnh vẫn

VI THIÊN DÂN NHĨ NGỌC ĐẾ HUYỀN [THIÊN]. o

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn