CHÍNH TÀ

12 Tháng Chín 20162:40 CH(Xem: 3192)
Lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên vào sáng ngày 12 tháng 9 năm 2017
Trả lời câu hỏi của một cư sĩ phật giáo.

 


Một Vị Cư Sĩ vấn:
- Đệ nhận thấy hình như huynh chẳng quan tâm chính tà?


Đức Ngài đáp: 

Chẳng mong chẳng lụy chẳng ưu phiền

Một mảnh đời chung chẳng tính riêng

Trên cao thiên giới đầu ta gối

Dưới đất chân gieo hạt giống hiền

Tay ôm hết cả đâu cần biết

Là ma hay thánh cũng chơn tiên

Bồ đề vốn dĩ không dơ sạch

Ngại thì đâu thiệt giống Huyền Thiên.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn