NGỌC MINH KINH

10 Tháng Tư 20206:31 CH(Xem: 4237)
 

NGỌC MINH KINH

Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 24 tháng 2 năm Canh Tí (17/03/2020), giờ Mão.  Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.
  

 KHAI KINH

(Xướng)
MINH SẮC CHƠN TRUYỀN LẼ TRỜI CHA
ÂN PHÁP THỌ VẠN PHÁP GẦN XA
OAI HUYỀN ĐỘ BÁ GIA CỨU ÁCH
HUYỀN KHUNG CHUYỂN CHƠN KINH TỰ BÁCH.
 
(Tụng)
Thoát khổ nàn thoát ách tai ương
Khai cơn biến lánh xa ác đường
Sửa đời thạnh bốn phương tế độ
Miền trung giới cơn nguy kíp sợ
Cuộc đớn đau lắm khổ nhân gian
Cho chúng dân biết sự điêu tàn
Tịch tà tiêu muôn ngàn diệt tận
Buổi Tam Kỳ đảo điên tận tán
Gọi mê đồ THẦY phán rõ ràng
KHAI ĐẠO MỚI ai chí khôn ngoan
Tu dẫn độ đặng an tiên cảnh
Đêm thâm canh NGỌC ĐÀI để dạy
NGỌC MINH KINH trao lại trong tay
Cứu nguy chúng gái trai tâm đạo
NGHE SẮC TRỜI THƯỢNG ĐẾ HUYỀN CAO
Năm châu khắp ĐỨC ĐẠO khắp trần
Chuyển cơ trời trần tục vái van
ĐẠI PHONG THẦN TIÊU TAN SANH CHÚNG
Chỉnh xét soi khử mị toàn chung
LUẬT TRỜI BAN SANH CHÚNG RÕ TÙNG
Cơn nguy hiểm tâm thiền niệm tụng
LƯỢNG ĐỨC CẢ CỬU CUNG LÂM GIÁNG
Oai linh thiêng đất rộng đặng an
Ngày trần thế tai nàn sanh khỏi
Mau kíp hạ cứu đời thế độ
Bá báo linh cứu cấp thiệm vô
Độ Năm Châu theo TỔ TÂY PHƯƠNG
TAM THIÊN ĐỘ cảm thấy xót thương
Hạc ríu rít muôn phương xao động
ẤN PHÁP CHƠN rực rỡ ngoài trong
Chiếu ngự điển linh thông hồi cứ
CẦU NGỌC HOÀNG SẮC CHỈ BAN TỪ
Xem xét trần sắc tứ nạn trần
OAI LINH ĐỨC NGỌC BỆ SẮC THÂN
ĐỘ VẠN VẠN MUÔN DÂN KHỎI NẠN
Ba sáu phương gặp lúc ly loạn
Rưới từ bi chiếu vấn thỏ tranh
Trấn bảo toàn linh vượt lưới tầm
Thu nhân vật họa lâm độ thế.


PHẨM QUANG MINH

(Xướng) 
KHAI BẢY SẮC BẢO TỒN THẾ GIỚI
MỘT BẦU LINH DƯỢC CỨU NGUY THỜI
PHÉP THẦN TIÊN ĐÔNG PHƯƠNG CHẤN GIỮ
THIÊN ĐỊA VÂNG HIỂN HIỆN MUÔN NƠI.

PHÚC HỒNG BAN RẢI KHẮP MÔN SINH
HỒNG ÂN BAN XUỐNG LẠC THÁI BÌNH
CUỐI ĐẦU ĐẢNH LỄ CHA TRỜI THƯỢNG
VẠN PHÁP THỌ TRÌ PHẨM QUANG MINH.
 
(Tụng)

Tang thương mây rẽ trong trời cả

TAM KỲ GẶP HỘI ĐỨC PHẬT ĐÀ

Hóa hoằng khỏi cơn phong vũ thoát

Xót thương hạ giới cứu trần hà.

 

Điểm khai linh xót trần nạn khổ

HOÀNG ĐỨC CAO cứu chữa dạy cơ

Phép linh niệm chú tiêu tản tránh

Nhờ sắc hào quang khỏi lạc đò.

 

Tam Thiên độ thế cứu đời

Hạ Ngươn độ tận kíp dời bước chân

Minh quang ngọc chỉ linh thần

Phổ Đà cúi lạy niệm lần chí tâm

Xót nhơn sanh khổ bước lầm

Ngày nay trần thế luân trầm biển mê

SẮC TRỜI mau lẹ chỉnh tề
Độ người bước kịp trở về linh quang

Bá báu linh cứu tai nàn

Phong vân ám hại trần gian tiêu điều

Cứu người đau đớn đặng an

Giữ hồn muôn vạn phép thần thông tri

Bảy chơn thân hóa độ trì

Bảy hào quang hiện cứu vì chúng sanh.

 

MẸ thương tỏ hết lời châu ngọc

Trần họa thi tu học cứu nguy

Bằng gây tội lỗi chẳng tùy

Sự còn hay mất kịp kỳ chơn linh

Đâu chánh pháp cao minh chơn lý

Đạo sắc không phi thị mặc đời

TU HÀNH CHỚ ĐỂ BUÔNG LƠI

CHUYỂN CƠ THÁNH ĐỨC LẬP ĐỜI THƯỢNG LAI

Chớ đem lòng mỉa mai vong phụ

Phá chấp không ta tự nghiệm suy

CHỚ MÊ ĐỜI DẠI PHẠT KỲ

LUẬT THIÊN ĐÌNH CHẲNG NƯƠNG VÌ MỘT AI

Thời tỉnh ngộ sắp bày phương kế

Dụng công phu chẳng nệ lễ nghi

LẬP CÔNG BỒI ĐỨC HỘI KỲ

KHÓ ĐÂU LÀ ĐẠO VÔ VI MỞ TRÀNG [TRƯỜNG]

CHUYỂN NỘI TÂM VỮNG VÀNG ĐẠO PHÁP

MỘT LÒNG VÌ LẼ THẬT LỜI NGAY

CHUYỂN CHO ĐẠO PHÁP TỎA BÀY

Màn ba màn quỷ xé giày tàn y

Để tùy duyên trời chiều còn mất

Dầu đớn đau túc trực bên con

Căn tiền BÍCH NGỌC xoay tròn

Đại hùng minh mẫn căn chơn nguyên toàn

Tu bảo mạng mừng căn lành thiện

Hội Tam Nguyên xoay chuyển Kỳ Ba

Chúng sanh qua khỏi bể hà

KIM ngươn tình MẸ phủ ra sen vàng

HOA sen nở muôn ngàn rực sáng

Kỳ tuyển ngành tánh mạng căn nguyên

Đạo lòng của MẸ rải truyền

SIÊNG NĂNG LẬP ĐỨC RỒNG THUYỀN MẸ ĐƯA

Nghĩ sự đạo còn chưa thông rõ

Quả khảo nhồi than thở lòng thay

TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI NAY MAI

NGŨ HÀNH VẬN CHUYỂN KHÓ THAY ĐƯỢC LÒNG

Dù gặp cảnh hỏa phong cùng tận

Chánh trở về dù loạn dương trần

ĐỨC TIN CỨNG CÕI ĐẠO NHÂN

ĐỦ TÀI ĐỦ ĐỨC TẠI TRẦN THÀNH TIÊN

TAM CÔNG trọn đức hiền hồi hóa

Quả mót bòn hội hoán cầu xoay

CHỌN NGƯỜI HIỀN ĐỨC LINH TÀI

CƠ KỲ PHẠT THƯỞNG ĐẾN NGÀY CHẲNG SAI

MẸ tỏ hết trong ngoài nhân sĩ

Lừa lọc căn biết trí mới khôn

Càn Khôn linh hiển mất hồn

ỨNG CƠ TRỜI LỘ VÕNG TRÒN ĐẤT THÂN.

 

RÁNG TU HÀNH COI HỘI LONG HOA

Ai phước đặng cảnh tiên hiệp hòa

Mau mau tu chậm bước khó mong

Sàng với sảy từ nay trắng dạ.

 

Cuộc cờ cùng nguy cấp nay mai

Dùng đạo đức người kêu trở lại

Mau lo bề cải hối lo tu

Thì mới khỏi tai nàn khóc dậy.

 

Kêu trong trần thế ráng chờ

Chờ TRỜI chờ PHẬT ráng chờ xem coi

Ngặt vì trần thế chẳng nguôi

Cậy quyền cậy lực sớm chui lủi bờ

Trần ôi lo việc rủi lo

Ráng tu gặp MẸ đưa đò sang bên

Ai làm dân lại than rên

Sanh vô huyệt tử đừng nên lăn nhào

Một hồi ba tiếng âm hao

Ai còn ai ở chỗ nào dấu theo

Năm dây đờn khải buồn teo

Để trần suy cạn đâu đều của TA

Năm Canh ủ rũ thiết tha

Cảnh trần đeo đắm đi ra kể ngày

Cây bón ai nở phá giày

Mùi tục lụy lắm sắc tài nhiễu nhương

Cuộc đời nguy biến thất thường

Vần xoay luân chuyển tối đường mờ lu

Chữ tu vững chắc công phu

Ngoài ao hồ mấy lắm ư biển trần

Mừng ngày thế sự chữ ân

Cành nguyên có một dương trần tâm tư

Gần đây một trận lu bù

Phật mô mô Phật tiến tu lại gần

THIÊN ĐÌNH DĨ ĐỊNH PHƯỚC ÂN

SÁU GIỜ TRỜI MỌC AI NẰM AI ĐI

Tu sao tránh khỏi loạn ly

Điển quang chiếu diệu mô thì Phật thương

Phật kêu Thần réo bốn phương

Nói rằng Phật nói thảm thương dương trần!

ĐỐ AI BIẾT ĐẶNG BẬC THẦN [LINH]

ĐÔNG TÂY NAM BẮC LẦN LẦN BỎ ĐI

Làm sao bá tánh bình an

Thiên chi dĩ định năm đàn đứt dây

Mặc dầu bá tánh chẳng hay

LẠC CHA XA CHÚA BỚ AI PHẬN MÌNH.

 

Đêm thuyền chiếu tỏa sóng lao xao

Sông sâu ai biết định phương nào

Nẻo sanh tồn chớ mến phải khổ

Diệt tình ích kỷ mới xen vào.

 

CHƠN LÝ từ đây giữ phận mình

Ghi sâu vào dạ chữ TU MINH

Chơn lý tại tâm TÂM NHẪN mãi

Mãi cao kẻ sửa sắc trau hình.


Chớ mến chi vật chất ích gì

Bon bon ba tiếng phục hồi quy

VÔ VI CHÁNH ĐẠO KHÔNG LAI CHUYỂN

Thế tục xa lìa an lạc đi.

 

Chờ THIÊN LUẬT MỚI hồi ban cứu

Tâm trưởng Bồ Đề lạc an như

Giáo hóa chiêu đời quy Tịnh Độ

Nhứt thế tâm an Phật Đạo Từ.

 

Ngoạn du thừa cảnh đờn cầm khoan

Cố quốc còn vươn xẻ trăm ngàn

Xe ngựa lao xao trần giữa cảnh

Tạo hóa gây chi giọt thảm đành.


Nước còn cao mặt trăng soi bóng

Người đây mấy đoạn hết dục lòng

Cũng vì chút nguồn cơn muốn tỏ

Đuốc soi lòng gánh nặng huyền cơ.


Xoay nhựt nguyệt tạo cơ khá tỉnh

Trể khó tầm trở lại Cung Minh

Tu kẻo muộn thình lình dâu bể

Giờ khắc không ngưng mãi vẫn mê.

 

Tuy là ngu dại về thượng cổ

Lại chê cười tục cổ vi vô

Tiếng không người biết rõ lượng từ

Bớt khôn dại ngã trực vô tư.

 

Sao này đặng phước từ vào Phật

Đến ngày soạn sửa gần gần tất

Năm Châu phải chịu thật thảm sầu

Còn hỡi mấy hồi gọi mấy câu.


Luôn tạm

Lời hỏi rơi lụy âu đời khó

Học tánh từ bi ắt khỏi lo

Chừng nào trăng tỏ tô biển Thánh

Thiên Đàng Ta trở thế bình an.

 

Ngân nga tiếng hát ánh từ bi

Điển quang chớp nhoáng Phật độ trì

Chúc cầu bá tánh bình an lạc

Tây Phương Phật độ hóa vai đi.

 

QUAN CÔNG ra đời một trận xoay

Ngày mai không biết định được ai

Ham chi nói tiếng đau lòng Thánh

Đùng đùng một trận biết đâu ngày.

 

Ngọn đèn không tỏ bừng tai nạn

Phải có trận giông tán tiêu tan

Gom sao mà được lo niệm Phật

Phật chiếu điển linh nhà nhà an.

 

Đờn kêu trở lại một bề

Đờn kêu ai biết mà về tứ phang

Đờn kêu không kịp trở bàn

Đờn kêu Heo chạy rụi tan xác mình

Đờn kêu Chuột tất rùng mình

Đờn kêu bỏ xác thúi ình âu lo

Đờn kêu bốn biển mập mờ

Đờn kêu lập lại hố hò trị dân

Đờn kêu bốn bể xa gần

Đờn kêu sáu chữ không màng nắng mưa

Đờn kêu sanh chúng tỉnh chưa

Đờn kêu không tỉnh thớt thưa hội hè

Đờn kêu khó nín đời này

Đờn kêu đời ạ nay mai thình lình

Đờn kêu thu xếp phận mình

Đờn kêu gấp gấp giữ gìn Chó kia

Đờn kêu Chó sủa [liên] miên lia [lịa]

Đờn kêu Mèo dữ chớ lìa lòng son

Đờn kêu bốn biển đánh dồn

Đờn kêu đóng cửa mau chơn hội này

Đờn kêu trỗi vọng chuyển lay

Đờn kêu sẽ mất hồn thây hồng trần

Đờn kêu chờ có Thiên Thai

Đờn kêu mãn chót rời tai chí nhàn

Đờn kêu bóng xế khuất lần

Đờn kêu nhỏ nhẹ mấy thân mà chờ

Đờn kêu bị hạn tầm dò

Đờn kêu hiu quạnh thuyền đò không ai

Đờn kêu xem cổ tích lai

Đờn kêu hối thúc hoài hoài chẳng ngưng

Đờn kêu phượng múa vẫy vùng

Đờn kêu trời nổ tận cùng ráng xem.

 

Bề đau khổ dân ơi sớm lắm

Lo tu hiền dựa cảnh Bồng Lai

Heo ra ai kẻ Vương tài

Chịu tân khổ mới thới lai mà nhờ

Ráng nhẫn nhục chờ cơ phân xử

Trần gặp Dê lữ thứ [khách tha hương] chưa an

Lưu li châu ngọc chẳng màng

Lo tu kẻo muộn lung lăng đời tận

An với lạc tu lần ráng tưởng

Ham quyền chi rồi hưởng bỏ thây

Thương dân mỏi mắt đợi ngày

Ta thương dân khó trở quay tiên đài

Lọc phải lừa thì phải bỏ thây

Giành với xé từ nay xào xáo

Mười tám nơi đều láo nháo

Tỏ một bài không lời đạo chúng sanh

Mấy lời Lão dạy rành mau khá

Dùng từ ngôn dễ cả sơ nhi

Chữ rằng bất lậu Tam Kỳ

Hao mòn nhơn chúng sầu bi cuộc đời

Ngọn đèn mờ ôi thôi trở lại

Thắp sáng lên ban rải muôn nơi

Rèn tâm thanh tịnh chớ lơi

Chuông đồng mở cửa đặng ngồi đài kim

Đời rối loạn mau tìm chơn lý

Dầu ai ưa ghét kỷ mặc tình

Gìn tâm lục tự minh minh

Người khôn kiếm chỗ lánh mình lo tu

Làm người sao lập mưu hại bạn

Hát lớp Châu Chúa phản phạt Tào

VÂN TRƯỜNG cử động còn đâu

Phương trượng lãnh ấn phong thâu hổ trừ

Mười phần hết hạ từ dân bớ

Một bề đâu đi ở lo toan

Qui căn thiện niệm đặng an

Mau chơn lẹ bước HOÀNG ÂN chứng lòng

Xuống trần lúc cay nồng tình thế

Diễn tuồng vui sắc tuế tới lui

Nào gươm nào giáo lộn cười

Bần thần rối loạn [như] tơ rồi ngẩn ngơ

Tuồng này hay diễn cờ võ thế

ĐÀI NGỌC MINH SẮP BẾ CỬA TÂY

Tỉnh đi cuốn vó chạy dài

Cờ cùng mau khá đường dài NGỰA Ô

Đồng CHẦU THÁNH tung hô vạn tuế

THÁNH Phương Nam chín bệ oai nghi

Lên ngôi sửa trị chung quy

Ai mà tàn bạo thôi thì đành cam

Nay lời ngữ dễ am kệ giảng

Người u mê gió thoảng ngoài tai

Chữ Nam Mô Đạo Đức Tài

Âm ầm sóng bủa Dê thây ê hề

Vịt lạc bầy la bề thảm thiết

Tiếc cho đời ham thiệt cạnh tranh

Ham quyền ham tước ham danh

Đâu còn sống coi đời Thánh Tiên Phật

Xác thây trôi đất chật đâu chôn

Nghe lời truyền mau khôn kẻo muộn

Hội Lư Bồng khải đàn chuông

Mực đen nọ dọn mau buông trở về

Hoàng hoàng vạn [tuế] thần linh đáo phụng

Triệu nhi linh tụng cảm THIÊN CUNG

Cảnh không viên [vườn] mây tan nhựt nguyệt

Sắc mà sắc vẫn thành không trung

Cảm lòng THƯỢNG ĐẾ Thiên Hương giáng

 

[Thiên Hương =  Lý Thị Thiên Hương = Linh Sơn Thánh Mẫu, dân chúng phụng thờ bà trên núi Bà Đen, Tây Ninh.]

 

Pháp bảo ban biến vạn muôn nơi

Linh phù thần dược tiên đào đóa

Tràng sinh bất lão có đâu người

Tiên đàng khoái lạc tiêu dao mãi

Trò đời cơn gió thổi mây bay

Tựa như hoa sớm ngày tàn úa

Đời như trò rối ngàn nỗi cay

Bối rối tơ vò than lửa đỏ

Rang thiêu nung nấu xác trần nhơ

Ai ơi đắm chi trận lệ thấu

Mau tỉnh lại khấu thủ y nhờ

Một lần sám hối đi bước cố

Tu đức đạo mầu mới ra cơ

Tâm cho kiên quyết chớ phai lạt

Thần khí thảnh thơi thân mới nhờ

Tỉnh giấc mơ màng tâm thế đạo

Muôn sự ở đời phủi sạch nào

Gốc hư nát ngọn phải héo úa

Mọi sự thế gian [hết] chín là sai

Tổ giá ngự thanh hương đàng giá

Mười phương thế giới chỉ một nang

Nếu rõ lời pháp xin xem lại

Thiên thần giám sát thật rõ ràng

Vàng ngọc không so tâm dụng phải

Cố tu gắng sửa nắn giũa mài

TÂM KHIẾT TỊNH DIỆU HẢO HOÀN HẠNH

Chớ thấy đường dài nản lùi ngay.
PHẨM THẦN CHÚ

 (Xướng)
THIỆN ĐỨC XUẤT TÀI XUẤT LỰC ẤN
NGỌC MINH CHUYỂN TẶNG BỐN PHƯƠNG ĐÀNG
ĐẠO CHÍ CÔNG HUYỀN HUYỀN DIỆU BÍ
BÁCH PHÚC ĐÔ LÂM VÔ LƯỢNG ÂN.
 
(Tụng)

Khuyên dạy kỹ lưỡng cặn kẽ rõ

Tiên đan dược Phật rất thiêng cho

Không có của báu nào sánh kịp

TU ĐỨC ÂN linh vội lên đò.

 

Tỉnh tâm THẦN CHÚ ứng biến vô

BẢO MỆNH HỘ THÂN nhựt thủy lồ

LA THIÊN SĨ THẦN khướt tà vệ

Uế khí tán phân lãng nguyên hồ.

 

HUYỀN HƯ PHỔ CAO CỬU THIÊN ĐẾ

Động phượng THÁI HUYỀN trảm yêu mê

BÁT PHƯƠNG THẦN y kỳ linh tả

Nội ngoại túc thanh tuế vạn tuế.

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ ĐẠI TỪ ĐẠI BI

Thương xót loài người sa đắm trì

Đã giáng hằng hà sao không kể

Chúng sinh không biết [dám] phạm TRỜI NGHI.

 

Loài người gây ác nhân chịu quả

Bể thảm thành sầu oán trách đa

Gây huyết chiến thần sầu quỷ khốc

Khốc tương tàn tranh lợi quỷ ma.

 

Thoát sao khỏi bể khổ sông mê

Luân hồi sanh tử ứng chỉnh ghê

VÔ CỰC VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN ĐẠI

Đản nhựt ngoảnh phương kính chỉnh tề.

 

Cầu hạ TỪ BI HỈ XẢ giới

Tâm tính làm lành giọt lệ rơi

Đông thành kính cẩm NGỌC HOÀNG ĐẾ

Tường Bắc phúc biền không dám lơi.

 

Cõi đời bể khổ

Tai qua họa tới

Chớ có oán TRỜI

Chớ nên giận dữ

Ở đời muôn sự

Có chí thì nên

Tiếng để vạn niên

Mai sau tất hưởng

Sĩ tử bốn phương

ĐỨC mở từ nhơn

Cây ĐỨC muôn phần

Một nhà vinh hiển

Dùng lời khuyến thiện

Ngộ một lòng nhân

Sân si tham tàn

Việc lầm quỷ mị

Phất phất thiên nghi

Khảm thượng giáng đàn

Khi nay tiếng đàn

Ngạt ngào sen trắng

Tiếng Pháp lời tận

Bể thảm phá tan

Vô lượng độ nhân

Ngôi cao chín phẩm.

 

LIỄU liễu phả tế quần sinh vạn

Trần cấu vạn ức âm hồn tan

Bể Nam sen vàng đua nở rực

Phúc đồng nhân chúng tiếng hò khoan.

 

Di La vô lượng HUYỀN chân cảnh

Liễu liễu tử KIM NGỌC cung THANH

Hoàng hoàng hạ lai thạnh giá điển

Nhứt bộ triệu nhi tổ phi nguyên.

 

[Liễu = Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Liễu Hạnh Tiên Tử = Ngũ Nương Diêu Trì Cung.  Kim Ngọc Thanh Huyền = thiên danh của một Hiệp Thiên Huyền Nữ của Giáo Hội Thiên Trường có thế danh là Nguyễn Thị Thanh.  Theo tư liệu của Giáo Hội Thiên Trường, nhiều lần Ngũ Nương đã tiết lộ cho biết Nguyễn Thị Thanh chính là kim thân của bà dưới thế.]

 

Liễu mãn lượng tài biện tam vi

TỨ SINH TỪ PHỤ ĐẠI TỪ BI

GIÁNG LAI CỨU ĐỘ KỲ HUY ĐẠO

Thượng giá sắc ban lượng cả chào

 

Chí kiếm châu hoàn bao tai bải

NGỌC TỒN NGUYÊN NGỌC THÁNH NHÂN NGÀI

Xót thương hạ giới nay nguy lúc

KHẤU THỦ THIÊN OAI BAN OAI LỰC.

 

Chiếu độ cứu đời tục thoát rơi

Địa cầu thay xác xin an thới

Xin đoái thương trần bởi mê sa

LIỄU ân cung chỉ cách lai hà.

 

Ba sáu phương Bắc hòa chuyển xoay

SẮC TRỜI cứu nạn băng ngàn hải

Lâm thế sang PHÁ GIẢI DỊCH ÔN

OAI THIÊN đức độ sanh tử cồn

Khởi phong vũ thoát vòng tai biến.

 

Muốn giải thoát ở nơi biển khổ

Muốn về CỰC LẠC TÂY PHƯƠNG TRỜI

Kiếp tạm thế gian sẽ về đâu

Lo tính việc còn pháp tu dò.

 

 HOÀN KINH

(Xướng)

KỲ LỊNH HỮU TÁCH BẤT ĐẮC KINH

NGOẠI TÚC CÁT THANH TỰ NHIÊN LINH

THÚC THỦ THÚC THỦ UẾ TIÊU TÁN

NGUYÊN AN CHẤN CHẤN TẠNG HUYỀN MINH. 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn