DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 605)
 
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cũng là Liễu Hạnh Tiên Tử Ngũ Nương Diêu Trì Cung, và đã gởi đến Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 30 tháng 8 năm 2021 lúc 20:18 giờ US.Bấm Vào Thanh Để Nghe

Cát nương lạc LIỄU THIÊN vô võ

Phủ xuất pháp đồ thuyết khứ đô

LIỄU vân THIÊN bất NA chi nhã

HẠNH liễu hình khôi phí liễu vô.

 

Nương NƯƠNG NGŨ tạo biên tâm hạ

Lạc LIỄU vô không xuất thần ra

LIỄU thị cánh nữ quờn tại phủ

Không thế hạ lưu ly MẪU BÀ.

 

NGÔ sảng thi vị ngôn ngữ mãn

TUẤN tùng hành dạng ngã toàn thân

KIỆT nhược tranh đấu vô hoài bảo

Lịch phỉ miêu danh tự chuyên nhân.

 

Lai dạng làm gió việc nào thấy

Sứ vận biết ai nói hiểu tài

Lung lai tâm trí trời đâu đất

Ngã ngã trói thân chánh niệm mai.

 

Nhi nữ LIỄU HẠNH xuyên đích thân

Tử nể môn dụng lân thị hườn

NƯƠNG sanh thinh NHỨT cá đề THƯỢNG

Biến biến vô số đương háo thể

Tận tận giai vô NHỨT MẪU tề

NGÔ đào tát đích nê đâu cá

TUẤN khá khoe tài ngơ giả na

KIỆT kíp khuyên thân khá khoe tài

Ngã tạo mạng toàn niên vạn tải

Chớ khá khắc thời bại gian không

Sửu lĩnh khai thiên đích thị ngôn

Đại nạn tai hiệp chơn kinh nhứt

Xuất thế LIỄU anh MẪU từ lực

Phiên thân cường hội nhứt ngoạt thành

Hô vọng tử môn LIỄU pháp lai

Lôi can động địa LIỄU vạn hài

Thiểm phổ chơn chơn hiện diệu pháp

Điển tề thân hiện bất vĩnh đài

Lậu HÀ xứ PHỤ kiêm NHỨT MẪU

LIỄU khứ Tây Nam hạ lưu bâu

Hình thân khí phối chứng phò triều

Thị hườn MẪU NHỨT QUỐC CỬU châu

 

Giờ giờ điểm điểm thức khách gìn

NGÔ CHIÊU uổng nhọc khó đặng rinh

Nói sao khi trở về Nam Việt

Đừng quên phải nhớ giữ thân mình

 

Lai giáng cơ duyên TRÁCH MỘT LẦN

TUẤN nghe đó mượn chưa vững tấn

Khắc định thân tâm khẩu khuyết tu

Môn việc tình thế trống bụng dần

 

Mất xác nhãn trịnh chừa lại sáng

KIỆT khuyến mê tùy gió thổi màng

Biết thân mình động trở nghe muộn

Phương hướng nào xây lập DI CÀN

 

LIỄU NỮ triều khương quới hoa xuân

HẠNH hiếu TỬ NHI bất lâm trần

Cấp cấp cấp THIÊN LAI GIẢ ĐỊA

Tạo tác Tây Nam NHỨT PHIÊN THÂN

 

HÀ thể thượng phi nhị NHỊ THIÊN

HƯNG XUYÊN NHỊ xuất khuyến ngôn truyền

QUỐC ĐẠO đắc bảo thuyết kinh khởi

Định nhứt khả thành khai sơ tuyên

 

Hai NHỨT năng tiêu ngoạt thời thới

KIM diệc tướng tư hiện thiện ngời

ANH như khí dũng thân NHỨT MẪU

NƯƠNG NƯƠNG nhơn ngoạt TẠI THẾ NGỒI.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 327)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 466)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 320)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 499)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 402)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 433)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 446)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 458)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 602)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 376)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 413)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 492)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 827)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 875)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 1098)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 955)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 1181)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 1656)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 1680)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 1436)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1653)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 1489)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 1507)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2789)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 2354)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 2156)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 2238)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 2682)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2866)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2625)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 2541)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2768)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2832)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 2483)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 2522)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 2414)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2768)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 2526)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 2545)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2590)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2684)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2660)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 3475)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2987)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2841)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2938)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 3335)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 3157)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 4006)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3630)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4784)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4773)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4815)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 5356)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 2330)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5692)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 5171)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 6013)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5932)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 5132)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 5134)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 4299)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 5063)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 4421)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4902)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 5400)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 4395)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4786)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 5091)
Pháp Âm 238-247.