NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN

17 Tháng Ba 20247:45 SA(Xem: 260)
 

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

 

 

  NGỌC KINH:
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN

 


GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 


Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Ngọc Hoàng Thượng Đế Ban Thưởng Thánh Ngươn cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 2 năm Giáp Thìn (17/3/2024), giờ Tý, Thánh Đàn Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

  

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 

 

V1. 2024

 

 LƯU Ý

 

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

3. CHÁNH KINH

NGỌC KINH
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ  BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN


Thi
  
NGỌC SẮC ĐẠI CƠ ÂN BAN THƯỞNG

HOÀNG PHÁP TÂN THỪA ĐẠO THÁNH NGƯƠN

THƯỢNG THIÊN ĐỀ TẠI CHÂU THÂN TRẺ

ĐẾ ĐỘ HÀNH Y LINH TÂM TƯỜNG.

 
Giảng

VÔ VI CHIẾU TỪ TRONG ÁNG SÁNG

CHIẾU ĐIỂN VÀO HỒI QUANG PHẢN CHIẾU

Tâm rực rỡ ANH nhi lung diệu

Lằn điển THẦY KIM khiếu sự hồi

Thấy rõ chờ THÁI sự các nơi

Công kết quả thế nơi cùng hiệp

 

HỒI PHẢN CHIẾU CHÂU THÂN ĐIỂN TIẾP

SỰ LUYỆN THÀNH SẮP XẾP THẦY GIAO

Dẫn dắt đến ĐIỆN KỲ THIÊN ĐẠO

KIM lai đường vì ĐẠO xả thân

THÁI vai tuồng tợ nguyệt trung cần

ANH ngọc sánh hội thần qui túc

 

ĐẠO KỲ BA BẢNG NGỌC CUNG PHÚC

THÀNH TÂM TU CUNG CÚC QUẢ THÀNH

QUY NHỨT ĐIỂM VÔ VI NGƯƠN THÁNH

Phục nhơn tâm khởi hành đạt cơ

Kỳ PHÁP LỆNH trẻ rán phục chờ

Ba kiểng [cảnh] quan hội ngộ chơn đồng

 

MỞ KHIẾU TÂM HIỆP NHỨT LỤC THÔNG 

CẢNH BÁO TIẾN HƯ KHÔNG TỰ ĐẢNH [ĐỈNH ĐẦU]

THÁNH THÂM DIỆU VÔ VI PHÁP CHÁNH

THÁI công thành tu hạnh phá tan

KIM đồng hiệp đánh thức chuông vàng

ANH tài thế sử danh chủ cốt

 

ĐẮC VÔ VI THẤU ĐÁO ĐẠO MỘT

THÔNG MỞ RA LƯỢT CHỐT PHÁP MẦU

Thiên thời trao vận chuyển ngọc châu

ĐẠO PHÁP ĐIỂN THẦY TRAO CHỈ DẠY

CHUYỆN ẨN từ [khi] ban xuống NHỨT [KIM] đây

LINH CƠ diệu buổi này CHƠN ĐẠO

 

ĐẤNG HỒI NGUYÊN CHỮ NHỨT HẠNH CAO

PHẦN THỂ XÁC THAY VÀO CHUYỂN ĐỔI

Được CHƠN ĐẠO hiệp vào vai giỏi

Nữ tài ANH gặp HỘI LONG HOA

CHÉP TUỔI TÊN LẬP ĐỨC THI CA

TRẺ SẼ HƯỞNG HỘI KHOA TÂM MỞ 

 

TẠO ĐỨC thì hưởng phước báu chờ

VAI TUỒNG PHẬN ĐẠO LO KỲ HOẠT 

ĐẾN ĐẠI ĐỒNG HÒA LIÊN HIỆP PHÁP

Nữ KIM giai linh hoạt kỳ công

Linh ANH trẻ huệ minh tỏa rộng

Bản THÁI nhơn đều trọng điều hành

 

Với việc làm đặt hết công lành

Buông trôi sự ai tranh tư tưởng

Tiếng lời lành cải hóa tình thương

ĐẠO LUẬT HÀNH trẻ thường trách vụ

Vẹn bản thân KIM kề lai cú

Lịnh thiêng liêng NHỨT sự lý công

 

LÝ ĐẠO THẦY ANH nhi tâm đồng

Với lòng TRỜI nên đây con mới

Lúa tốt lên tâm điền phơi phới

Tròn rồi con ngày mới đổi thay

CỘI ĐẠO GỐC THIÊN TRƯỜNG VẪN MÃI

KIM NHỨT KIM SAU KHAI HUYỀN DIỆU

 

ANH tài tròn sứ mạng mãi nêu

THÁI công lao rõ hiểu tâm linh

Lai biến đổi đường ngay nhận định

Rõ thế nào CHA LỆNH THẦY BAN

Buổi ngươn sanh diệu sáng vẹn toàn

Chu toàn tất sự hành thiện cảm

 

KINH NGỌC THẦY CHA PHÂN TƯỜNG LÃM

Rán nêu công cõi tạm chí bền

Viên ngọc ANH chiếu sáng đi lên

ĐẠO TRỜI THÁI dựng nền ghi tạc

Đất chuyển KIM chơn tâm vững chắc

Mở lòng nhơn đãy [cái túi đựng] bạc vàng mười

 

Nữ dũng cảm Ý [CHÂN] THÀNH VUI TƯƠI

Đem tất cả HỶ ĐỜI CÙNG ĐẠO

Trẻ HÀNH XONG THIÊN ĐIỀU chỉ giáo

Giống Tiên Rồng NGOAN THẢO rạng danh

CÔNG QUẢ ĐẦY hồi phản đường lành

ĐẠO HƠN ĐỜI nên thành vững chắc

 

Nhớ hướng đi tâm đạo nào khác

Mọi cảnh khó an lạc vượt qua

Để xứng đáng HUYỀN VI gọi là

Sự răn dạy nữ nam mau bước

CHO CHÁNH CHƠN, KHỬ TRƯỢC, THIỆN LƯƠNG

Dạy trẻ trần tiếng tốt thế thường

 

Dạy trẻ trần tiếng tốt thế thường

Kìa sắp sửa tai ương hố thảm

Ai kéo lên nguy hại nào dám

Phải lần lần sai phạm hố xa

Nay cơ chuyển quy hồi hối giả

HỌC ĐẠO ĐỨC LONG HOA DỰ HỘI

 

Hổ long giành bổn tánh trao dồi

Già trẻ hỡi TRƯỜNG ĐỜI lao lý

TRƯỜNG ĐẠO thì trở lại cung vi

Sai một lần ý chí vượt qua

Nữ với nam xu hướng TRỜI CHA

TRẦN HOÀN XUỐNG KỲ BA ĐỊNH RÕ

 

Thanh danh đạo đừng cho lem ố

Tu làm lành phải trở bồi công

Bởi thế nhân tu hành không trọng

Hóa kiếp mang buổi trong ngươn hạ

HỘI LONG HOA sống còn trả giá

ĐẠO LUẬT THÔNG TRỜI CHA [ĐÂU] GÌ KHÓ

 

THIÊN TÁNH LINH VỀ CHA RỒI ĐÓ

ĐẠO ĐỨC HIỆP TẠI Ở HỒNG TRẦN

NGÀY ĐẠO THÀNH CHỈ MẤY TÂM NHÂN

Sống trong sạch tỏa lan vọng mãi

Bao chuyến đò tích cũ còn đây

Nam nữ hỡi ngày ngày nuôi dưỡng

 

Kịp đến bờ soi dấu tạc gương

CHỌN CỜ TRẬN SẮP VƯƠNG LỄ HỘI

Hiến thân [cho] ĐẠO hôm nay trở lối

Hiển rạng tài KIM thành đắc dĩ

Cao cả ân thay tiếng ĐẠO VÌ

Dạ không màn ANH thí việc làm

 

Tận thế nghiệt luyện tu chẳng kham

DI NGÔN dặm trẻ làm HOA BÁU

Một giống dòng một mối cùng nhau

NHỜ BỐ ĐỨC DỰNG LẦU NỀN THÁNH

ĐEM PHƯỚC LÀNH THÂN CỐT THIỆN LÀNH

XÂY LẬP ĐẠO TÒA THÀNH NHÀ MỘT

 

MỞ ĐẠO cứu nữ nam khỏi dột

ĐẠO CHÁNH nay trụ cột trẻ nhờ

THẦY VÔ VI KHAI BẠCH CUNG CƠ

Cho trẻ bước cửa vô ĐẠI HỘI

Muôn ngàn năm trẻ ôi dụng lối

CỬA THÁNH về đến HỘI LONG HOA

 

KỲ THỨ BA MUÔN LINH CHUYỂN HÓA

CỬA TAM QUAN LIÊN TÒA BƯỚC QUA

Mau tỉnh thức nữ nam đừng [lần] lựa

Khai hóa trần điểm tựa cao thâm

BÀN CỔ KHAI ANH CHÍ PHÁP THÀNH

NHỜ ĐỨC CẢ KIM TÀI HIỀN THÁNH

 

Truyền các con THÁI cảnh lên ngôi

Muôn thế nữ nam trai phàm hỡi

RÁN TỪ BI bước tới LONG HOA

VÔ VI MỞ TẤT CẢ ÂN XÁ

KHUYÊN CÁC CON MỞ DẠ BAO DUNG

ĐỨC TỪ BI CỨU CHỮA SAU CÙNG

 

THẦY DÌU DẮT VÀO CHUNG BƯỚC TỚI

ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO KHÓ THAY TRẺ HỠI 

Trẻ lành về nghe LỜI CHA quy

THÁI CÔNG QUẢ ĐẮC ĐẠO TỪ BI

KIM giai điệu con đi chiếu sáng

ANH tài đẹp nữ người vào bảng

 

TỪ BI nên được rạng công nêu

Nữ nam ôi hiểu ĐẠO sớm chiều

ĐIỀU CHÁNH LÝ THẦY KÊU TẦM KIẾM

Gần hết rồi thế gian TÀI HIẾM

MÁY TỪ BI RÀ KIẾM TRẺ HIỀN

LUẬT QUANG MINH KHÔNG LỌT TỘI KIÊNG

 

Một mãi ly siết kiềng từng tội

KHUYÊN CÁC TRẺ TÂM THÀNH CÃI HỐI

Cơn lửa nước sắp hồi quấy loàn

Sấm chớp tan sắp tệ thế gian

MUỐN TRỞ VỀ HIẾU NGOAN HỠI TRẺ

Chẳng mãi an càng nghèo chia rẽ

 

Vợ chồng con cái sẽ cách chia

Bởi KỲ BA MÀN CHÓT đoạn lìa

Mơ màng não cảnh chia ruột thịt

Điệu giọng đờn ai oán cô tịch

Sự bất an trời mịt tối đen

Khảm khúc thế loạn dân bạc mệnh

 

TÂN TRỊ TRÀO THẦY KHUYÊN DỰNG ĐẾ

Thời cuộc ngay xẻ miếng chia bề

Ôi thôi nào thời thế gian nan

Dân đồ thán chẳng an ách nạn

KỲ ĐẠO VỊ PHÂN RÀNH ĐƯỜNG CHÁNH

Dạy nữ nam gần đến môn thành

 

Khuyên tu niệm thơi thảnh Tiên xoay

VẬN ĐẠO XUẤT LINH THÂM SẮP LẠI

Ngụy [giả tạo] đua tranh ỷ lại xưng hùng

Thương ôi trẻ gọi là chịu hứng

THIÊN ĐỊA KHAI MẦM DỰNG TỪ ĐẦU

DẠY TRẺ HIỀN AN LẠC TU MAU 

 

Theo CHA chầy CUNG ĐÂU [SUẤT] bạch khải

Ai vô đây TRANH ĐẾ dựng xây

NGƯƠN TRÀO CHẲNG DỤNG OAI HIẾP LẤN

Sắp hết đời kỳ mạc lầm than

TRỜI TRỊ DÂN PHÂN ĐÀNG LÂM CHỐN

Thử hỏi xem đời loạn sống còn

 

Nhờ ĐỨC ĐẠO thân con nam nữ

Ngày tháng dài GIÁO đặt thừa dư

Dân lao xao nào thí chẳng còn

Lần gồm thâu thương thảm ớ con

Rán tu niệm được còn thân tại

Tâm mở mang mạt đường hăng hái

Kỳ ngũ quy sáng phải chiều than

Quy ngươn thống KIM đài vô hạn

LONG ĐẾ xưng THÁI lượt an bang

Trào an bảo ANH trang lưu thế

Hữu duyên trẻ tài vai diễn kệ

 

HỮU HÌNH NGÔI CAO BỆ THẨM CUNG 

TIÊN GIÁO XUẤT CỬU TRƯỜNG MẦM DỰNG 

MỞ ĐẠO RỘNG KIM CUNG TÔN CHÍ

NGỌC BỆ RỒNG MIÊN THỌ VÔ VI

GIEO ĐẠO LÀNH TAM KỲ [ĐỨC] THẾ TÔN

CHIỀU MƠI DỰNG THIÊN KHAI CAO HỐNG

 

PHỤC ĐẠI ĐẠO, HỘI LONG HOA LƯỢC

LỘ ÁNH [TRỜI] TÂY bao la nhịp bước

Ban hành châu đo thước đi lên

LẬP ĐẠO TRỜI DỰNG BẢNG PHONG TÊN 

TRUNG GIAN NHỨT NGÔI ĐỀN THÁNH GIÁO

SẮC THIÊN HOÀNG CAO TRỜI CHỈ BẢO

 

Tu trẻ ơi gánh ĐẠO độ thế

Gánh ĐỨC rao TÒA THÁNH niên kề

KIM giai dựng trở về ĐẠI ĐẠO

THÁI thơm nực lập thành NGÔI BẢO

ANH dạ từ dòng đạo ĐUỐC KHAI

ĐẮC trụ bảng xuất thần BÁC ÁI

 

QUẢ thiện làm tìm hái bảo toàn

THÀNH diên ngũ tốt tươi rưới nhuận

CÔNG tu đầy hưởng đặng ngàn thu

Buổi TAM KỲ TRƯỜNG THIÊN thương hậu

Trừ mỵ loài tiêu tậu bể xanh

LUẬT TRỜI HUYỀN [THIÊN] khử mỵ tiêu nhanh

 

Ngày LONG HỘI diễn hành vào dự

Rán lo tu kỳ này bảng tự

Đêm thâm canh trẻ giữ cảnh nguy

HUYỀN thần sắc đánh tản trừ mỵ

Rõ cơn nguy loài quỷ trầm âm

Kịp bước về ôi trẻ cõi phàm

 

Dạy truyền đặng buổi tam trọng hệ

Sự trần gian não nề ôi tệ

Tỉnh thức chưa đàn trẻ trầm luân

Quên đường tu tứ khổ bể trần

Nay đen tối hương trần khó thoát

AI KHINH KHI TRƯỜNG ĐẠO THIÊN HOẠT

 

VÔ VI BẮT QUỞ PHẠT CÔNG BÌNH

Gieo tội trước dạy khờ cãi lịnh

Mắc luân trầm đoái xin THIÊN ĐẠO

Bởi mê hồn gây điều quả báo

Gieo tội lỗi NGÔI CAO TỎ RÕ

Không khấu [đầu trước] [CỬU] TRÙNG CHÍ THƯỢNG VÔ VI

TRUYỀN LUẬT PHÁP NAY NHỜ KHAI ĐẠO

 

Ra dẫn tích giống HỒNG [LẠC] chỉ giáo

Tu dắt dìu khờ khạo thiệt thà

THIÊN khai trí tầm chung một nhà

ĐẠO một mối màu da ăn lẫn

DÒNG HỒNG LẠC CHIA RA CỐT PHẬN

ĐẠO RUỘT RÀ ĐỪNG HẬN OÁN THÙ

 

Muôn ngàn kiếp linh hồn quỷ dữ

Đến LIÊN HOA phải thủ thiện lành

Vào CỬA ĐẠO nhà TIÊN cửa THÁNH

Kiếp lao lung chúng sanh cả thảy

Nếu linh hồn sa đọa chẳng hay

Các trẻ ôi kiếp này biển ái

 

Phá nát trần địa la cả thảy

Thời lao đao ĐẠO dạy các con

ĐỀN KHIẾT PHÁP TÂY MÔN TRƯỜNG [GHTT-CALI] RỘNG

LẸ VÀO THI! GIÁO TÔN CHA MẸ

TỎ RÕ NAY GIÁO TÔN VẠN TUẾ

NGÀY [HỘI] LONG HOA CHUYỂN THẾ MINH VƯƠNG.

 
Thi
 

GIA LỰC TÁC KIM LIÊN PHÚ GIẢI

PHỤ GIA GIA THÁI TÁC VÂN KHAI

GIÁNG TRẦN VI ANH KHƯỚC NHƯ THẦN

TRẦN NHƠN KẾT CHUNG TOÀN GIAO TẠI.

 

ĐỨC CHÍ TÔN CAO TRỢ  TỎ PHÂN

PHỤ ĐẾ ĐỨC CẢ GIÁNG HỒNG TRẦN

HOÀNG MINH KHAI ĐUỐC ÂN DUNG THỨ

ÂN CHA GIÁO CHỈ BÍ PHÁP THÂN.

 

NGỌC PHẨM KIM THÂN MỞ CUNG NGÔI

HOÀNG LÃO ANH TRÙNG BƯỚC SANG NGỒI

THƯỢNG THIÊN THÁI LẬP ĐỀN MỞ ĐỘ

ĐẾ TRỜI CHUNG THIÊN CỬA RẠNG SOI.


4. HỒI HƯỚNG 

 

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. (3)
 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. (3)

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội. (3)

 

HẾT

   
  
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn