VIDEO CLIPS CỦA CÁC BÀI TRONG SÁCH TRỜI

12 Tháng Ba 202311:13 SA(Xem: 996)

KÊNH YOUTUBE SÁCH TRỜI THIÊN CUNG

Video Link: https://www.youtube.com/@sachtroithiencung/videos
 
LIÊN PHẬT KHẢI CĂN. HUYỀN ÂM điển sáng ĐẠI HOA SEN. PHẬT CỔ LAI nguyên thể đạo rèn. Video link: https://youtu.be/kNCEGjWdnWg

KỲ ĐẠO TÂM THIÊN. NHẬN LỊNH TRỜI, TAM GIÁO LIÊN SƠN. SỬA NỀN ĐẠO GIÁO HẠ NGƯƠN.
Video link: https://youtu.be/JsetvN3JlLk
 
ĐỔI LỚP HỒNG TÂM. CHỦ CÔNG giáo đạo THIÊN trao. Phẩm cung đã chọn PHẬT vào Thiên Nam. Video link: https://youtu.be/bG8HFrFVvYo

ĐỊA BỂ LONG THÀNH. PHẬT THIÊN phổ hoá mọi nhà. Cảnh tu CHÁNH PHÁP LONG HOA cận kề. Video link: https://youtu.be/dKGANxXrMhM

LIỄU CẢNH PHI NGÃ THIỀN_01. Cái tự có VÔ VI CHÁNH PHÁP. Bát Nhã Thiền THIÊN giáp HOA NGHIÊM. Video link:https://youtu.be/mrebOmCiVUA

LIỄU CẢNH PHI NGÃ THIỀN_02. Nay GIÁO TÔNG THIÊN TỔNG ĐẠI ĐỒNG. Biên soạn sách HUYỀN KHÔNG TAM GIÁO. Video link: https://youtu.be/3heSUxvQ3Mw

SÓNG ÂM THIÊN THƠ. Ứng hiện NAM THIÊN cổng GIÁO ĐƯỜNG. CHÚA THÁNH LÂM PHÀM cùng thiết trượng. Video link: https://youtu.be/9VWXdOi_3yU

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_1. ÁNH SÁNG CAO ĐÀI RÕ PHẬT-THIÊN. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO LỊNH BAN TRUYỀN. Video link: 
https://youtu.be/tmqC9DksykM

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_2. HÔM NAY XUỐNG BÚT GIÁO TÔNG QUY TRIỀU ĐẠI ĐẠO ĐẠI ĐỒNG THẾ GIAN. LONG HOA KÝ.
Video link https://youtu.be/pg2e3uDYuG0

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_3. CẦM BỬU ẤN (TAM GIÁO+TAM THANH+TAM HOÀNG). THIÊN BÌNH DỰNG GIÁO TRIỀU ĐẠI ĐẠO.
Video link: https://youtu.be/YMC3S7lLS10

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_4. CHUYỂN HƯ KHÔNG ỨNG HIỆN TAM MIỀN. ĐỒNG CHÚA THÁNH, PHẬT TIÊN GIÁNG THẾ.
Video link: https://youtu.be/-OPF_uQJqQk

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_5. GIÁO ĐẠO MỚI LIÊN KỲ HẢI HỘI. CẢ TAM MIỀN YẾT KỈNH PHẬT THIÊN. Video link: https://youtu.be/ErixMs6-3v4

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_6. THẦY ĐÂY XUỐNG THẾ ĐÃ BAO NGÀY. NHÌN XEM CON TRẺ LO TOAN MÃI. Video link:
https://youtu.be/OzKnMDTfNxU

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_7. CUỘC TRẦN NÀY VÔ LƯỢNG ÂM DƯƠNG. PHẬT XUẤT THẾ THIÊN ĐƯỜNG ĐẠO QUÁN. Video link: https://youtu.be/uNHHRrZ0v2w

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_8. HỒI QUI THẾ GIỚI VÀO ĐẠI ĐẠO. QUỐC KHÁCH NƠI NÀY PHẬT BỬU SƠN. Video link: https://youtu.be/PrtlRBueb-4

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_9. HỮU DUYÊN NHẬN ĐIỂN LIÊN KỲ. THIÊN TRƯỜNG HẢI HỘI SẤM THI ĐỘ MÌNH. Video link: https://youtu.be/RNATMXo20hU

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_10. PHẬT THIÊN HOÀN ĐỊA TRUNG DUNG. HIỆN TRẦN BẢY BÁU HUYỀN KHUNG HỮU HÌNH. Video link: https://youtu.be/cJQdf__8F9w

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_11. THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC NHIỆM MẦU. QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO HOÀN CẦU CHIẾU MINH. Video link: https://youtu.be/PGqpHt3ZYUY

GIÁNG CƠ THÁNH ĐỨC_12. CHÍ ĐẠI HUYỀN THIÊN ĐIỂN ĐẠO LỜI. CAO ĐÀI GIÁNG THẾ ĐỔI TỪNG NƠI. Video link: https://youtu.be/vRZccUmbPp8

01_NGỌC TRUNG NIÊN XUẤT. TRUNG KỲ HOA ĐẠI HƯỚNG TÂY ĐÀNG. NIÊN TÂN ƯỚC ĐẠO PHONG LINH BẢNG. Video link: https://youtu.be/phAjYGIjtxA

02 _NGỌC TRUNG NIÊN XUẤT. ĐIỂN MỚI ĐẠO THẦY THƯỢNG ĐẾ KHAI. NHƠN THẬP XUẤT THẾ MỞ CAO ĐÀI. Video link: https://youtu.be/phAjYGIjtxA

ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU. NAY ĐÁO THẾ PHẬT VƯƠNG CHÍ KHẢI. ĐỨC HUYỀN KHUNG THIÊN ĐẠI NGỌC NGÀI.
Video link: https://youtu.be/5qAzSxJ5R6E

LONG HOA KỲ LỊNH. SẤM NÀY KHỞI TRẬN MÔN TRUNG. LỊNH TRỜI TẬN DIỆT CÀN KHÔN HỮU HÌNH.
Video link: https://youtu.be/YHELd0B2Hlw

1_XUẤT ÁN BINH PHÙ DẸP THẾ GIAN. THÁNH MINH XUẤT CHÚNG CỨU MUÔN LOÀI. TÂY ĐÔNG LIỀN MỐI MẦU THIÊN KHẢI.
Video link: https://youtu.be/di3Sgqzqkio

2_XUẤT ÁN BINH PHÙ DẸP THẾ GIAN. DỰNG CƠ PHONG BẢNG THẦN LINH ĐIỂN. NHƠN THẬP XUẤT THẾ MỞ CAO ĐÀI.
Video link https://youtu.be/ZiUUUKqxGqwGửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn