VIDEO CLIPS CỦA ĐỨC NGÀI GIẢNG GIẢI KINH DÂNG LỄ

12 Tháng Ba 202311:13 SA(Xem: 1176)

KÊNH YOUTUBE SÁCH TRỜI THIÊN CUNG

Video Link: https://www.youtube.com/@sachtroithiencung/videos


01_ÁN CHƠN NGÔN. ÁN THIÊN ÁN ĐỊA ÁN PHÁP GIỚI. ÁN PHÁP VÔ VI ĐẠI PHÁP TÔN.
Video link: https://youtu.be/T9-RHVDCKSM

02_ÁN CHƠN NGÔN. TỊNH Ý TỊNH THÂN TỊNH KHẨU MÔN. TỊNH NGHIỆP TRẦN AI TỊNH CHÂN NGÔN.
Video link: https://youtu.be/Sz7EOMFoHLA

03_ÁN CHƠN NGÔN. ÁN THIÊN ÁN ĐỊA ÁN PHÁP GIỚI. ÁN PHÁP VÔ VI ĐẠI PHÁP TÔN.
Video link: https://youtu.be/czclf2hPF6E

BÀI DÂNG TÂM HƯƠNG. KỲ HƯƠNG BAY TỎA VÔ TẬN CÕI. PHÁP GIỚI TRANG NGHIÊM TÂM GIỚI TƯỞNG.
Video link: https://youtu.be/OTHVW6sx8nI

BÀI KHAI KINH. NIỆM DI ĐÀ PHẬT XA GẦN. QUỐC GIA DI LẠC HỮU PHẦN NAM BANG. ĐÀI CAO THƯỢNG PHỤ THIÊN CÀN.
Video link: https://youtu.be/iKClMa5wwmw

01_TÁN THÁN ĐỨC CHÍ TÔN. ĐẠI LA THIÊN ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN.
Video link: https://youtu.be/5pBGPW0k5jw

02_TÁN THÁN ĐỨC CHÍ TÔN. ĐẠI LA THIÊN ĐẾ THÁI CỰC THÁNH HOÀNG HUYỀN KHUNG THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN. Video link:
https://youtu.be/zPHeExt_gUs

01_TÁN THÁN VÔ THƯỢNG DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN. CHƯỞNG TẠO HÓA THIÊN QUẢN ĐẠI HỒN.
Video link: https://youtu.be/LSHUdjOcArE

02_TÁN THÁN VÔ THƯỢNG DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN. CHƯỞNG TẠO HÓA THIÊN QUẢN ĐẠI HỒN. Video link:
https://youtu.be/IuGmU3p3utE

01_TÁN THÁN CHƯ KHAI GIÁO ĐẠO TỔ. GIỮA CHỐN TRẦN LAO HÓA BIỂN TỪ. THỊ HIỆN THẾ GIAN BÀY CHƠN ĐẠO.
Video link: https://youtu.be/Eah24X7icik

02_TÁN THÁN CHƯ KHAI GIÁO ĐẠO TỔ. THƯƠNG ĐÀN CON DẠI CHỈ KINH THƯ. NGÔN TỪ KHÔNG ĐỦ CÂU XƯNG TÁN.
Video link: https://youtu.be/IxyE4RVhDZE

01_TÁN THÁN LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC THIÊN TÔN. ĐƯƠNG QUYỀN GIÁO CHỦ LONG HOA HỘI.
Video link: https://youtu.be/3wX-lDCcWyI

02_TÁN THÁN LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC THIÊN TÔN. LỆNH MỞ TRƯỜNG THI TUYỂN PHONG VÂN. Video link:https://youtu.be/kdT9ZJL82HE

01_TÁN THÁN THIÊN ĐẠO. THIÊN ĐẠO VỐN TỪ BI LÀ GỐC. LÀ CHUẨN THẰNG CỨU ĐỘ SINH LINH.
Video link: https://youtu.be/WMEOICwMhiA

02_TÁN THÁN THIÊN ĐẠO. KHÔNG CÓ TỪ CHẲNG CÓ CHƠN KINH. KHÔNG CÓ BI CHẲNG THÀNH CHÁNH GIÁO.
Video link: https://youtu.be/OCwja26KGh4

BÀI DÂNG TAM BỬU. CHƠN NHƯ HOÁT HIỆN TRONG HƯƠNG NHẠT. MA HA SEN THÁNH XUẤT TRẦN LAO.
Video link https://youtu.be/rhAX6uRxkaU

 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn