MỘT TÌNH THƯƠNG LỚN

14 Tháng Bảy 202211:27 SA(Xem: 1033)


Đức Ngài chấp bút ngày 24 tháng 8 năm 2022.
 
Nghe rằng,
Ta vẫn là Ta của THIÊN TRỜI
Hai vừng NHỰT NGUYỆT bủa muôn nơi
Vẫn lời thệ hải đem tất cả
Tử Linh về đến chốn Tây Đài
Ai khinh ai ghét Ta cũng mặc
Ai chê ai bỏ Ta cũng mời
CỬA ĐẠO THIÊN TRƯỜNG xin bước tới
Người ơi MAU TRỞ GÓT VỀ THÔI.
 
[THIÊN TRỜI = ngoài ý nghĩa hiển nhiên Thiên là Ông Trời thì hai chữ Thiên Trời ghép chung còn có hàm ý nói tới quẻ Thuần Càn, và ý nghĩa quẻ nói ngắn gọn là "khốn long đặng thủy".  NHỰT NGUYỆT = ghép chung lại là chữ Minh. Chữ Thiên ở câu trên và chữ Minh ở câu dưới thành Minh Thiên là đạo hiệu của Đức Ngài Huyền Thiên. TÂY ĐÀI = muốn nói tới Tây Đài trên thiên lẫn Tây Đài dưới thế, tức nói Giáo Hội Thiên Trường tại Nam California.]
 
Nghe rằng,
Đi giữa chốn mê giác hồng trần
Kinh huyền Giác Tử rải bao lần
Nay đáo Tây Thiên Trường An bến  
Dựng rạp hát tuồng đón Tân Dân.
 
[TÂY THIÊN TRƯỜNG AN BẾN = Bến đò Tây An, bến đò Trường An ở Phương Tây, ám chỉ Giáo Hội Thiên Trường tại Nam California.]
 
Nghe rằng,  
Giác Tử nay ngồi đất Bảo Châu
Cúi xin thiên hạ mở rộng bầu
Nối vòng tay lập TÌNH THƯƠNG LỚN
Để xem Tiên Phật diễn diệu mầu.

[ĐẤT BẢO CHÂU = vùng đất California, the Golden State của Hoa Kỳ.]
 
Nghe rằng,
Nhân Thập sẽ hồi đất Lục Châu
Qui cho đời thấy buổi chư hầu
Dập đầu đảnh lễ Thầy Long Lạc
Học TÌNH THƯƠNG LỚN cứu toàn châu.

[ĐẤT LỤC CHÂU = vùng đất hứa, Nam Bang Phật Quốc tương lai, tại VN.]

Nghe rằng,
Cả kêu thế giới chỉ một bào
Ghét bỏ nhau chi bí với bầu
Dang đôi tay ngắn mà ôm hết
Một TÌNH THƯƠNG LỚN khó chi đâu.

[CHỈ MỘT BÀO = cùng một bào, đồng bào. THẾ GIỚI CHỈ MỘT BÀO = thế giới hôm nay phải nhận thức rằng tất cả các giống dân trong nhân loài đều là con cái của CHA MẸ TRỜI, đều là đồng bào thiêng liêng của mình.  GHÉT BỎ NHAU CHI BÍ VỚI BẦU = Bí với Bầu tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn (minh triết Việt). Giàn sập thì Bí Bầu sẽ cùng chung số phận.]
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN trong tim nhỏ
Còn hơn đặc quánh trái tim to
Không còn có chỗ cho ai khác
Đò có như không lỡ chuyến đò.
 
[ĐẶC QUÁNH TRÁI TIM TO KHÔNG CÒN CHỖ CHO AI KHÁC = ý nói những người ôm giấc mơ lớn, phát nguyện lớn vì chúng sanh, nhưng nhìn thật kỹ thì hỡi ôi trong lòng họ không có chỗ để chứa ai cả (chỉ có chỗ cho bản thân thôi). ĐÒ CÓ NHƯ KHÔNG LỠ CHUYẾN ĐÒ = người như vậy dầu có ngồi ngay trên Con Đò Đại Đạo thì có khác chi người lỡ chuyến đò, có khi còn tệ hơn.]
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN chẳng cần mua
Cũng chẳng cầu xin tại miếu chùa
Chỉ cần nhìn thấy trong tất cả
Có Em, có Mẹ tuổi già nua.
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN chẳng ở xa
Cũng chẳng nguyện cầu mà sinh ra
Chỉ cần nhìn thấy trong tất cả
Có Cha, có Chị của chính ta.
 

Nghe rằng,

Một TÌNH THƯƠNG LỚN chẳng trên áo

Thầy tu thầy cúng hay thầy nào

Chỉ [cần] như đám trẻ quàng vai bạn

Mộc mạc hồn nhiên thương mày tao.

 

Nghe rằng,

Một TÌNH THƯƠNG LỚN chẳng trên môi

"Tôi từ bi lắm mỗi mình tôi"

Chỉ cần lặng lẽ buông "tôi" xuống

Lặng lẽ yêu người, lặng lẽ vui.

Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN với thôn lân
Chẳng đếm chẳng đong chẳng ngại ngần
Chẳng làm bố thí hay từ thiện
Lối xóm đùm nhau thật ân cần.   
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN chẳng mè màu
Chẳng khôn chẳng dại chẳng đón rào
Miếng bánh muỗng đường hay lon gạo
Chia nhau những lúc khổ và đau.
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN một tình thương
Chảy từ MÁU THÁNH tận THIÊN ĐƯỜNG
Nay máu chảy đầy ngập thù hận
Nơi nào an ổn để náo nương?
 
Nghe rằng,
Một TÌNH THƯƠNG LỚN đã một lần
Ngàn xưa nhỏ xuống MÁU HIẾN DÂNG
Dân ơi còn nhớ ƠN THÁNH CHÚA
Sao nỡ giết nhau chẳng ngại ngần?
 
Khuyên rằng,
Hỡi TÌNH THƯƠNG LỚN hãy lên ngôi
Đặt toàn nhân loại chung lòng nôi
Con Phật Tiên Thánh đan nôi đó
Để thấy toàn nhân ấm nụ cười.

Khuyên rằng,
Hỡi TÌNH THƯƠNG LỚN ở trong tôi
Hãy LỚN thêm TÌNH nặng THƯƠNG đời
Cho hồn Hồng Lạc bay khắp lối
Cho đất Nam Bang hóa ĐẤT TRỜI
Cho chúng sinh này còn tồn tại
Cho quả địa này vẫn còn nơi
TÌNH THƯƠNG LỚN mãi ngày thêm lớn
Trùm cả hư không phủ mọi loài.

[ĐỂ CHÚNG SANH NÀY CÒN TỒN TẠI= để cho tất cả chúng sanh trên quả địa cầu này không bị hủy diệt. VẪN CÒN NƠI = vẫn còn là một nơi tiếp tục còn sự sống và hơn nữa còn là một nơi đáng sống. HÓA ĐẤT TRỜI = hóa thành vùng đất của Ông Trời, tức hóa thành Địa Đàng. Hai chữ Đất Trời ghép với nhau trong câu này còn hàm ý nói tới quẻ Địa Thiên Thái, ý nghĩa của quẻ nói gọn là sự thái hòa an vui thịnh vượng.]

Nam Mô Vô Lượng Đại Từ Thị Vô Lượng Từ.
Nam Mô Vô Lượng Quang Minh Thị Quang Minh Tôn. 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn