CHƠN KINH THIÊN PHẬT

19 Tháng Bảy 202210:22 SA(Xem: 1303)

CHƠN KINH THIÊN PHẬT
Chấp Bút Ngày 28 Tháng 6 Năm 2022


Thế Đạo mịt mù
Thiên Đạo mờ lu
Quỷ khí lẫy lừng
Ác trược bao phủ
Toàn quả địa cầu
Một màu âm u
Nhơn sanh chẳng thấy
Chẳng sửa chẳng tu
Làm sao thoát khỏi
Đất diệt trời tru
Phật mở Bảo Tháp
Cho người hiền trú
Ở giữa hư không
Thoát khỏi ngục tù
Ai dám bước vào
Nhất định thành tựu
Quốc độ Âu Lạc
Thiên Phật cẩm tú
Ta nguyện đem về
Thọ ký chư nhu.
(Đức Ngài chấp bút 28.6.2022)


Nam Mô Đại La Thiên Thái Cực Thánh Hoàng
Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu
Vô Cực Tây Thiên Vô Sanh Lão Mẫu Đại Từ Tôn.

Nam Mô Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội
Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.   
 
 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #1

TÂM sinh VỌNG huyễn, TÁNH sinh TÌNH

TÂM TÁNH liền nhau bóng với hình

TÂM không theo VỌNG, TÂM tịch diệt

TÁNH chẳng theo TÌNH, TÁNH minh linh 

Nhơn phàm cũng bởi không rõ lý

Lăng xăng theo đuổi VỌNG với TÌNH

Phật Tiên lẵng lặng trừng BẢO THÁP

Im lìm tụng niệm KIM CANG KINH

Chúng sanh diệt tận không sở trụ

Huyền quang xuất nhập tứ đại minh

Kim cang tại giả kim cang giả

Kỳ tâm tại tâm kỳ tâm sinh

Phật giả giác giả vô minh giả

Đồng một cửa huyền rộng thinh thinh.

[Đức Ngài chấp bút 28/6/2022]

 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #2

Ngày lo công quả ngăn sắc dục

Tối ngũ như không rọi tánh linh

Bốn cửa canh phòng: TÂM định chánh

Pháp Luân thường chuyển: TÁNH thường minh

THẦN ngưng mặc mặc ma chẳng chướng

ĐIỀU TỨC miên miên tặc phải kinh

THẦN PHẢN KHÍ QUI Phật lộ diện

ÂM DƯƠNG GIAO PHỐI Tiên tượng hình

ĐIỂN HIỆP CHƠN THẦN nên bất tử

CHƠN THẦN HIỆP ĐIỂN rõ trường sinh

Một niệm chẳng vọng ĐẦU PHÁT SÁNG

Tịch nhiên bất động DU NGỌC ĐÌNH

SÁU THÔNG chẳng cầu mà tự mở

HUYỀN QUAN một khiếu sẵn nơi mình

Diệu vi MÁY TẠO dò sao thấu

Chi bằng,

Khâm tuân Thượng Đế TỤNG CHƠN KINH.

(Đức Ngài chấp bút 28/6/2022)

 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #3

ĐẢO ĐIÊN DỨT HẾT hóa kim thân

TRƯỢC THANH TƯỜNG TẬN khỏi đọa trần

Phiền não bồ đề tột đạo lý

Ma Phật cũng một BỔN TÔN THẦN

Mượn thuyền qua biển Ma chở Phật

Phật Ma tới bến đồng QUY CHÂN

VÀO NHÀ TỪ BI đãnh lễ CHÚA

A DI ĐÀ, PHẬT BỔN CHƠN THẦN.

(Đức Ngài chấp bút 28/6/2022)

 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #4

TAI MẮT MŨI MIỆNG chứa diệu mầu

LUYỆN MẠNG cần rõ chỗ sâu cao

NHÌN ngoài hỏi sao THẦN không tẩu

NÓI nhiều hỏi sao KHÍ không hao

NGHE bậy hỏi sao TINH chẳng lậu

THỞ loạn hỏi sao Ý chẳng chao

Bốn cửa cấm thành canh cẩn mật 

Chơn tăng mới được phép ra vào

Lưỡi cong răng khít môi không hở

Đề Hồ Cam Lộ ứa đầy ao

HAI MẮT đứng tròng THẦN PHẢN BỔN

HƠI THỞ im im KHÍ QUY VÀO

GIÓ hiu hiu thổi len cửa Khảm

LỬA bén cung Ly ĐIỂN rạt rào

THỦY HỎA tự giao mà KÝ TẾ

ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI xuất bạch hào

Thiên cơ chấn động THÔNG HUYỀN KHIẾU

Tam Giới thênh thang tự ra vào.

(Đức Ngài chấp bút 28/6/2022)

 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #5

GIÓ LỬA ngộ ra thiệt KHÍ THẦN

LỬA hòa tám lạng GIÓ đồng cân

LUYỆN đem NGUYÊN KHÍ bồi CHƠN TÁNH

TU nhốt CHƠN THẦN chế PHÁP THÂN

HAI TRÒNG MẮT ngó ngay đúng chỗ

HƠI THỞ thâu về nhẹ lần lần

Yếu quyết công phu HÒA GIÓ LỬA

Thành thì ĐẮC NHỨT thoát mê trần.

(Đức Ngài chấp bút 28/6/2022)

 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #6

NGUYÊN KHÍ trong THẬN gọi CHƠN DIÊN

TÍCH KHÍ XUNG QUAN tới THƯỢNG ĐIỀN

THÁI THỦ NGUYÊN THẦN DIÊN HỐNG hội

QUÁ QUAN PHỤC THỰC Pháp Luân chuyền.

CHƠN THẦN nhập cốc là CHƠN HỐNG

CHƠN HỐNG không về hang rỗng không

Rỗng không thì lấy chi mà chế

Luyện tu như vậy chỉ hoài công.

CHƠN THẦN không dạy thường lêu lõng

Ngày thì tiếp cảnh đêm tiếp mộng

Tu tâm sửa tánh là dạy nó

Dạy cho tới mức chịu về động.

Về động chịu nhốt thành CHƠN HỐNG

Mới mời CHƠN DIÊN vào xá phòng

DIÊN HỐNG giao nhau XÁ LỢI sản

Hào quang đảnh chiếu thế là xong.

Nói ĐƠN nói THUỐC cũng DIÊN HỐNG

Nói THẦN nói KHÍ cũng HỎA PHONG

TU TÂM SỬA TÁNH là lập chí

Để cho LUYỆN MẠNG được thành công.

(Đức Ngài chấp bút 28/6/2022)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn