THIÊN CƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 7 NĂM 2022

28 Tháng Sáu 202211:06 SA(Xem: 6043)

Nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng ngày 21 tháng 3 năm 2017 (24 tháng 2 Đinh Dậu), trên Tháp Bảo Đà, đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tây Nguyên. Tinh Hoa Hiệp Thiên Kim Ngọc Hải Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất.  

 

TÂM THƯ CỦA BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI
(Bát Nương Diêu Trì Cung)
 
Chan hoà giáo pháp giữa tình thương
Thúc giục nhân sanh HỘI NHẬP  TRƯỜNG [THIÊN]
Điển HUYỀN [THIÊN THƯỢNG ĐẾ] lai đáo trong nhân hạ
BỬU PHÁP LUYỆN mình dứt mê tâm.
 
THIÊN KỶ MỚI HÓA HÌNH CUỘC THẾ
Cuộc vận hành ĐỨC để nơi TÂM
CHÁNH PHÁP dương gian GẮNG TRI TẦM
THUYỀN ĐẠI ĐẠO CHỌN NGƯỜI LAI GÓT.
 
Trong thế cảnh ai người minh thiện
Tháng ngày qua trau sửa trọn lành
ĐÃ ĐẾN GIỜ CHUNG CỘI QUI CÀNH
GÓP SỨC LẠI THAY ĐỜI ĐỔI VẬN.
 
Cuộc trần thế vần xoay biến đổi
Tình thiêng liêng chẳng thể yên ngồi
Chuyển điển huyền cứu thoát nhân sinh
Mong tất cả chơn hồn hiệp nhứt.
 
Lặng tâm trí nghe lời THIÊN TRƯỚC [hiệu của Đức Ngài]
[Hãy thọ] Pháp nhiệm mầu khử trược tồn thanh
HIỆP CHƠN THIÊN MAU GÓT ĐẠI THÀNH
CHẦU THIÊN MẪU TRỌN LÀNH LINH TỬ.
 
Ta [mọi người] trở gót pháp lành gìn giữ
THIÊN ẤN [chính là Đức Ngài] BÀY, SẮP, XỬ NHÂN GIAN
Chuyển huyền vi hoá cảnh xây đàng
LỘ THIÊN QUỐC [hiệu của Đức Ngài] MỞ MÀN NGƯƠN MỚI.
 
TRÊN TAM GIÁO [BAN] LỆNH TRUYỀN BA CÕI
ĐẢO CÀN KHÔN TẮM GỘI NHÂN GIAN
HIỆP NHỨT, QUY, CHỌN LẠI MỘT ĐÀNG
Minh trí Đạo ai người hiểu thấu?!!
 

Nay chơn thể [của Bát Nương] hiệp trần kêu gọi
Cõi Ta Bà các đẳng chúng sanh
CHUYỂN MÌNH ĐI TRỞ GÓT NAM BANG
GIỜ QUYẾT ĐỊNH MÃN BA ĐẠI CUỘC.

 
HÒA NHÂN THỂ THIÊN NHÂN TRỞ LẠI
XỬ PHÂN ĐỜI, LỌC ĐẠO NƠI ĐÂY
CHỌN ĐẠI CĂN CON MẸ CON THẦY
HIỆP CHUNG LẠI TRONG TÌNH ĐẠI ĐẠO.
  
DỰNG THÁNH ĐỨC HIỀN NHÂN Y GIÁO
Tả đôi vần THIÊN ĐẠO chuyển xoay
CÁC CHƠN THIÊN CON CỦA MẸ THẦY
XIN LAI GÓT THUYỀN TỪ ĐANG ĐỢI.

 
 

PHẬT GIẢ THIÊN GIẢ
Xưng Phật xưng Thiên giáo lộn đời
Phật giả Thiên giả đấu tơi bời
Mỏ khua tiếng át (ác) chôn kinh Phật
Miệng phun chú quyết (huyết) lấp điển Trời
Ai cũng khoe mình bậc giác giả
Chẳng thấy tòa sen chỉ thấy lời
Ai cũng cho mình hành Thiên Đạo
Cao tiên sao quả lại rẻ hời
Một chút ba la mật chẳng có
Cam lồ diệu dược thì ôi hỡi
Phật giả Thiên giả [nghe] TA báo trước
HỘ PHÁP chấp pháp rượu khó mời
Không quay đầu lại thì đừng trách
GIÀ LAM đao múa thấy đầu rơi
Lúc đó có hối thì đã trễ
Đừng mong kêu réo Chúa Thánh ơi.
(Đức Ngài chấp bút ngày 8 tháng 7 năm 2022)Dưới đây là tư liệu của Thiên Ánh Đạo Vàng, họ đã có mặt tại Hoa Kỳ từ thập niên 1980s, do ngài A Nan (trong vô hình) thiết lập và dẫn dắt. Chúng tôi không có liên hệ xa gần gì với Thiên Ánh Đạo Vàng.  Chỉ là tình cờ đọc được quyển sấm giảng Đường Về Phật Quốc của Thiên Ánh Đạo Vàng, xuất bản tại California, năm 2004, và nhận thấy nội dung của quyển sấm giảng này tiết lộ nhiều điều chính xác có liên quan đến Đức Ngài và Giáo Hội Thiên Trường nên chúng tôi xin mạn phép trích ra vài đoạn ngắn để cống hiến các đồng đạo xa gần trong và ngoài nước.  
 
Qua những trích đoạn sấm giảng của Thiên Ánh Đạo Vàng, hy vọng các đồng đạo khắp mọi miền trên thế giới nhận ra một sự thật là TRƯỚC KHI  ĐỨC NGÀI HIỆN THÂN VÀ GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG RA ĐỜI thì Thiên Thượng đã huyền khải rất nhiều lần và ĐÃ BAN RÃI CÁC HUYỀN KHẢI KHẮP CÁC TÔN GIÁO VIỆT, mà Thiên Ánh Đạo Vàng là một trong số đó, ĐỂ BÁO TRƯỚC CƠ QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO SẼ RA ĐỜI Ở PHƯƠNG TÂY, là BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO THIÊN KHAI KỲ BA VÔ VI, và là một phần quan trọng trong CHƯƠNG TRÌNH LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TÂN DÂN của Huyền Không Thiên Thượng. 

Ngày hôm nay cơ QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO đã hiện hình. GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG đã ra đời theo ý chỉ của THIÊN TRIỀU BẠCH NGỌC & TAM GIÁO THÁNH TÒA đang dần kiện toàn. 
NGƯƠN THƯỢNG đã bắt đầu từ năm Canh Tí. PHẬT THÁNH TIÊN LIÊN KỲ HẢI HỘI đã khai mở từ ngày Rằm tháng 8 cùng năm. Tất cả chư Phật Thánh Tiên hữu hình và vô hình trong Liên Kỳ Hải Hội đang tấp nập lo việc. Một số lớn THƯỢNG THÁNH đã, đang và sẽ được chuyển về BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO - GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG để lo việc tuyển phong Nhơn Thiên và chuẩn bị cho Phật Vương xuất thế trong vài năm tới, trong đó có THẬP NHỊ  (12) THÁNH TÔNG ĐỒ và TAM THẬP LỤC (36) LUÂN CHÂU đã cùng THÁNH CHÚA chuyển sinh trên đất Việt.

Vì nhân duyên đại sự, cứu chúng sanh và dựng đời Thánh Đức, Đức Ngài cũng không ngần ngại VÉN MÀN BÍ MẬT để cho nhân gian THẤY RÕ CƠ THIÊN mà quay đầu tu hành CHO KỊP LÚC trước khi bị xóa sổ.  Xin hãy tiếp nhận những khải lộ với lòng tri ân sâu xa TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN QUỐC DÀNH CHO THẾ GIAN và hãy GẤP RÚT DỌN MÌNH ĐỂ THAM DỰ VÀO SỰ KIỆN VĨ ĐẠI CÓ MỘT KHÔNG HAI.  Nên nhớ là TRÊN ĐẦU BA THƯỚC CÓ THẦN LINH.  Nếu ai không tin thì cũng nên thúc thủ tâm khẩu ý để không phải mang trọng tội.  Xin cảm ơn và chúc tất cả đạo đồng thân tâm luôn an lạc.

  

TRÍCH TỪ CUỐN ĐƯỜNG VỀ PHẬT QUỐC
(Điển thi của THIÊN ÁNH ĐẠO VÀNG ấn bản
2004)
  

KỲ BA ĐÃI LỌC SƠN HÀ

ĐẠO NHÀ ĐẠO QUỐC KHAI TÒA LIÊN HOA.

 

[KỲ BA ĐÃI LỌC = cơ sàng lọc trong kỳ ba thời Hạ Ngươn phán xét. SƠN HÀ = hiệu của Đức Ngài Hoàng Di Thiên.  SƠN HÀ ĐẠO NHÀ ĐẠO QUỐC KHAI TÒA LIÊN HOA = Đức Ngài (Sơn Hà) khai tòa Liên Hoa dựng nền Đại Đạo của nước nhà Việt Nam (Đạo Nhà), là Quốc Khách Đại Đạo (Đạo Quốc) trên đất nước Hoa Kỳ.]

 

ĐỨC NGÀI KHÔNG NÓI MỘT CÂU

KHAI KINH ĐẠO QUỐC BẮT CẦU HUỆ KHAI.

 

[Từ lúc thiết Tam Nhật Đàn hội với chư Phật Thánh Tiên suốt ba ngày Tết năm Đinh Dậu, trên đỉnh Thổ Đầu Sơn vùng Tây Nguyên Việt Nam, để "Chưởng Quản Thiên Tôn Khai Đàn Minh Chiếu" và "Lập Hội Hồng Bàng Định Việc Triều Ca" rồi sau đó xuống núi cùng tăng đoàn vô vi (trong vô hình) để bắt đầu hành trình lập đạo, Đức Ngài quả thật chẳng bao giờ tuyên bố ồn ào, chỉ lẳng lặng đắp nền Giáo Hội Thiên Trường, kiên nhẫn thỉnh kinh từ trên Thiên Thượng đem xuống thế gian để bắt cầu cho bá tánh, là Ngọc Kinh vô giá của Ngọc Hư Cung ban cho Bửu Sơn Huỳnh Đạo Thiên Khai Kỳ Ba Vô Vi để dẫn đường chúng sĩ hiền vào Ngươn Thánh Đức và lưu lại ngàn năm sau cho hậu thế.] 

 

Á Âu thời có NHƯ LAI

A DI ĐÀ PHẬT thiện tai muôn loài

Cầu cho Âu Á đừng sai

NƯỚC CỜ ĐÃ RÕ LIÊN ĐÀI RÁNG TRI.

 

PHẬT VƯƠNG đạo sử không cùng

Tứ Kỳ Phổ Độ HUYỀN KHUNG PHẬT truyền
Sen Kinh PHẬT NHẬP LINH THIỀN

Gọi kêu sanh chúng vượt thuyền đức công.

 

[PHẬT VƯƠNG … HUYỀN KHUNG PHẬT = Phật Vương thực ra là Huyền Khung Thượng Đế chiết thân xuống thế tá danh Di Lạc.  TRUYỀN SEN KINH = là truyền Hoa Liên Đại Pháp của đương lai Phật Vương Di Lạc: "Đại Pháp hồng ân mai đặng thành. Di Lạc Phật ra cứu chúng sanh." (Trích Cực Lạc Thuyết Tử Kinh).]

 

THIÊN SINH HỮU NHỨT QUANG LINH
Đó là ĐỨC PHẬT GIÁNG SINH NƯỚC MÌNH.

 

[Ngài là Ánh Sáng Quang Minh Cao Tột (Nhứt Quang Linh) là chiết thân của Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế Tối Cao Tối Thượng (Thiên sinh hữu). Phật Ngài giáng sinh trên đất nước Việt Nam, là người Việt Nam.]

 

Nay truyền ban [cho] chúng sinh ĐẠO QUỐC

Một con đường ĐẠI ĐẠO THANH CAO
Duy tâm duy vật xáo xào

Việt Nam ĐẠO QUỐC THIÊN CAO khai đường.


[THIÊN CAO = Huyền Khung Cao Thượng Đế = Huyền Thiên Thượng Đế. ĐẠO QUỐC = ở câu đầu thì hai chữ Đạo Quốc là nói Quốc Khách Đại Đạo (một con đường Đại Đạo thanh cao), còn ở câu thứ ba thì Đạo Quốc là nói Ông Đạo Quốc (Thiên Cao), nói theo kiểu người bình dân miền Tây Nam Bộ. THIÊN CAO = là Ông Thiên (Trời) Cao Đài (Tiên Ông) chiết thân. QUỐC THIÊN = Thiên  Quốc là thiên danh của Đức Ngài Hoàng Di Thiên.]
 

Khai ĐẠO QUỐC THIÊN TRƯỜNG [GIÁO HỘI] rộng mở

Cũng được nơi PHẬT QUỐC đợi chờ

Đường đời ĐẠO MỞ HAI NƠI

Đón đưa sanh chúng về nơi an lành.

 

[THIÊN TRƯỜNG = là nói Giáo Hội Thiên Trường.  Giáo Hội Thiên Trường không phải là một Giáo Hội có tên Thiên Trường mà là Giáo (nơi dạy đạo) + Hội (nơi tập hội của các Thiên Long và Thiên Hoa để lập Hội Long Hoa) + Trường (nơi sĩ hiền vào thi để được tuyển phong) + Thiên (là của Trời lập ra).  PHẬT QUỐC ĐỢI CHỜ = Đức Ngài đang chờ đợi để chào đón sĩ hiền khắp nơi trên thế giới. ĐẠO MỞ HAI NƠI = Quốc Khách Đại Đạo (Giáo Hội Thiên Trường) khai mở cả hai phía Đông Tây.  Phương Đông trước tiên là tại Việt Nam và Phương Tây trước tiên là tại California.]

 

BỬU TÒA TỨ ÂN khởi tâm vương

SƠN HÀ xã tắc qui Phật Đường

KỲ hương tâm hướng Liên Hoa Hội

HƯƠNG tâm linh giác hồi THIÊN TRƯỜNG.

 

[SƠN HÀ = hiệu của Đức Ngài Hoàng Di Thiên Ngôi Hai Trào Tam. Hiệu Sơn Hà đi liền với Thiên Trường thì chắc chắn là nói về Đức Ngài Hoàng Di Thiên và Giáo Hội Thiên Trường tại Nam California chứ không thể là ai khác hoặc tập thể nào khác.]

 

BỬU quang huệ NGỌC ngát liên thanh

SƠN HÀ xã tắc THÁNH hiền lành

KỲ KHAI CƠ HUYỀN THIÊN giác ngộ

HƯƠNG tâm vận hội ĐẠO QUỐC thành.

 

[NGỌC THÁNH HUYỀN THIÊN = Huyền Thiên Thánh Đế Bạch Ngọc Cung. Hiệu Sơn Hà đi liền với Đạo Quốc thì chỉ có thể là nói đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên và Quốc Khách Đại Đạo (Giáo Hội Thiên Trường) tại Nam California do Đức Ngài dẫn dắt chứ không thể là ai khác hoặc tập thể nào khác.  Kết hợp lại cá cụm từ Sơn Hà + Đạo Quốc + Thiên Trường + Huyền Thiên Thượng Đế (ngươn linh của Đức Ngài) thì lại càng tuyệt đối chắc chắn.]

 

NƯỚC NAM CÓ PHẬT GIÁNG LÂM

VĂN THÙ, THẾ CHÍ quang lâm dựng nền

Hỡi ai hiểu được ƠN TRÊN

An Nam ĐẠO QUỐC gốc tên Tiên Rồng.

 

Ngọ Mùi xuất THÁNH TIÊN ÔNG

[ÔNG NÀY] KHAI TRANG [onglaidoky3.com] ĐẠI ĐẠO HÒA ĐỒNG VIỆT NAM

DI ĐÀ, DI LẠC CÙNG LÀM

CHO NÊN NGÀI MỞ ĐẠO TRÀNG VIỆT NAM.

 

Hỡi thần dân truyền nhau THIÊN LỆNH

Tu ráng chờ ĐỨC PHẬT NHƯ LAI

HIỆN THÂN DI LẠC [PHẬT] THIÊN OAI [TRỜI]

Cứu nguy tận thế thoát tai nạn tàn.

 

[ĐỨC PHẬT NHƯ LAI HIỆN THÂN DI LẠC THIÊN OAI = Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa hiện thân Di Lạc kỳ ba này và cả hai thực ra đều là hóa thân của Thượng Đế (Thiên Oai).]

 

VIỆT NAM LÀ NƯỚC BẮT ĐẦU

CƠ HUYỀN KHAI MỞ NHIỆM MẦU TỚI ĐÂY

HƯỚNG TÂY PHƯƠNG TÂY MIỀN NAM HƯỚNG

SẼ HIỂN LINH DUYÊN NGỘ PHẬT VƯƠNG.

 

[Giữa biển Thái Bình Dương là nơi tiếp giáp Đông Tây.  Đường kinh tuyến phân Đông Tây nằm tại 180 độ kinh tuyến Đông và 180 độ kinh tuyến Tây.  Từ 180 độ kinh tuyến Đông tới 0 độ kinh tuyến Đông là Đông Bán Cầu, Thiên Thượng gọi là Phương Đông. Từ 180 độ kinh tuyến Tây qua tới 0 độ kinh tuyến Tây là Tây Bán Cầu, Thiên Thượng gọi là Phương Tây.  Từ đường chia cắt Đông Tây giữa TBD đi qua Phương Đông là gặp VN đầu tiên còn qua Phương Tây là gặp Hoa Kỳ đầu tiên.  
 
HƯỚNG TÂY PHƯƠNG = Phương Tây, ám chỉ đất nước Hoa Kỳ, Thiên Thượng còn gọi là Đại Đường.  TÂY MIỀN = Miền Viễn Tây của đất nước Hoa Kỳ, ám chỉ California, Thiên Thượng còn gọi là Trường An. NAM HƯỚNG = ám chỉ Nam California.  Thời xưa Đại Đường là triều đại hùng mạnh nhất về giao thương trên toàn thế giới.  Còn Trường An là kinh đô trù phú nhất của Đại Đường.  California thời nay được so sánh với Trường An và Hoa Kỳ được so sánh với Đại Đường. Vì thế khi nói tới California Thiên Thượng dùng hai chữ Tây An (tức Trường An của Phương Tây) để ví.  Còn nói tới Hoa Kỳ thì dùng Đại Đường để ví.  SẼ HIỂN LINH DUYÊN NGỘ PHẬT VƯƠNG = Phật Vương ngự tại Nam California này, là vùng đất tại “hướng Tây Phương Tây Miền Nam Hướng”.  Ai có tin thì sẽ thấy, có tìm thì sẽ gặp, có lòng thì sẽ linh, có cầu thì sẽ hiển, đó gọi là có duyên phước hạnh ngộ. Có duyên phước thì ngàn dặm cũng gần. Không duyên phước trước mặt cũng xa.]

 

[ĐỨC] NGÀI KHAI MỞ TỪ CÕI TÂM LINH

Hãy mau thông hiểu tâm kinh

DI ĐÀ ĐỨC TỔ HÓA SINH PHẬT NGÀI

Ông là ĐỨC LẠC LONG CHA

Tiền thân ĐỨC PHẬT THÍCH CA giáng trần

Hậu thân là ĐỨC [PHẬT] TỨ ÂN

Bá gia tôn kính truyền dân hiểu rành

 

[NGÀI KHAI MỞ TỪ CÕI TÂM LINH = Linh Thể Đức Ngài sẽ khai mở cho những ai xứng đáng, khai mở từ trong vô vi chứ không phải hữu vi. DI ĐÀ PHẬT TỔ HÓA SINH PHẬT NGÀI ... HIỂU RÀNH = Thượng Đế và Phật Tổ Di Đà tuy hai danh tướng nhưng là cùng một khối linh điển. Di Đà Phật Tổ - Chúa Trời Thượng Đế hóa thân xuống thế xưa kia là Lạc Long Quân Quốc Tổ Hồng Bàng, sau đó hóa sinh trên đất nước Ấn Độ để khai đạo là Phật Thích Ca Mâu Ni, hóa sinh trở lại trên đất nước Việt Nam là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hóa sinh lần nữa là Phật Thầy Tây An, và lần này lại cũng hiện thân trên đất Việt là Phật Vương Di Lạc.  Tuy hiện tướng có nhiều nhưng linh điển chỉ có một và phát xuất từ NGÔI MỘT THƯỢNG ĐẾ TỐI CAO.]

 

Sắp đây tới CUỘC TẨY TRẦN

PHẬT TRỜI THIÊN LỊNH PHONG THẦN BÁ GIA

Có tu mới định chánh tà

CÓ ÔNG THIÊN NHÃN LẬP TÒA ĐỊNH PHÂN

 

[CUỘC TẨY TRẦN = có nghĩa là rửa sạch thế gian, là kỳ Đại Phán Xét, là Đại Phong Thần kỳ ba.  ÔNG THIÊN NHÃN = ám chi Cao Đài Tiên Ông, cũng là Huyền Khung Cao Thượng Đế, cũng là Vô Cực Huyền Thiên Thượng Đế.  LẬP TÒA ĐỊNH PHÂN = là lập Giáo Tòa dưới thế gian để định phân con nào tốt và con nào xấu, con nào phải bỏ đi và con nào sẽ giữ lại trong Cuộc Tẩy Trần, con nào đoạt phong vị có tên vào Kim Bảng và con nào bị lên bảng Phong Thần.]

 

Việt Nam ĐẠO QUỐC sinh tồn

DI LẠC XUỐNG THẾ CHÍ TÔN MUÔN LOÀI.

 

[VIỆT NAM ĐẠO QUỐC SINH TỒN = Đạo Quốc là con đường sinh tồn của Việt Nam. Xin tạc dạ lời huyền khải quan trọng này.  DI LẠC XUỐNG THẾ CHÍ TÔN MUÔN LOÀI = Chí Tôn Muôn Loài (Thượng Đế Tối Cao) xuống thế là Di Lạc. Nói một cách khác, Phật Vương dưới thế chính là Thượng Đế Chí Tôn hóa thân giáng phàm tá danh Di Lạc trong kỳ ba này, như Thiên Thượng đã khải lộ trong cuốn Ngọc Kinh 3, giáng điển năm 1967, của Thiên Khai Huỳnh Đạo: “Chiết phần (lần) ba xuống thế, Ngọc Hoàng tá danh Di Lạc trần gian, Minh Vương là hiệu, Minh Hoàng là danh”.]

 

LỜI TA BÁO TRƯỚC KHÔNG SAI

Các trò dưới thế chớ ai hỗn hào

CÙNG NHAU ĐẠO QUỐC LẬP MAU

CHUNG NHAU XÂY DỰNG ĐẠO MẦU VIỆT NAM

Đó là khởi đạo tâm hàm

LIÊN HOA TỔ QUỐC PHẬT làm THẦY hay.

 

[CÙNG NHAU ĐẠO QUỐC LẬP MAU, CHUNG NHAU XÂY DỰNG ĐẠO MẦU VIỆT NAM = Lời kêu gọi khẩn thiết của Bề Trên với tất cả người dân Việt là hãy chung tay xây dựng Đạo Quốc lớn mạnh để biến đất nước Việt Nam thành Tổ Quốc Liên Hoa, có Quốc Tổ Phật Thầy làm thầy hay.]

 

Năm Dậu ĐẠO QUỐC mở đầu

Tứ Ân, Tứ Đức, pháp mầu tứ phương

THẦY NHÂN THẬP TÂY PHƯƠNG THIÊN CHÚA

ĐỨC DI ĐÀ DI LẠC HIỆN ĐƯƠNG

Hội Đồng PHẬT CHÚA mười phương

KHAI THÔNG TRÍ HUỆ TÌNH THƯƠNG HÒA ĐỒNG

Đường ĐẠO QUỐC kết LIÊN HOA QUỐC.

 

[THẦY NHÂN THẬP TÂY PHƯƠNG THIÊN CHÚA = Trong Sấm Trạng Trình có câu “có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh”.  Thầy Nhân Thập hay Thập Tự Công hay Ngôi Hai chính là Thánh Chúa. Trở lại thế gian sau 2000 năm như đã huyền khải, Thánh Chúa trong kỳ ba này sinh ở Phương Đông (Việt Nam), hiện thân ở Phương Tây (Hoa Kỳ), khai mở Quốc Khách Đại Đạo (tại Nam California), là Tây Phương Giáo Chủ đương lai, là Phật Thầy Tây An hiện tại. Như đã tiết lộ ở đoạn trên Di Lạc cũng là chiết thân của Thượng Đế mà Tây Phương Thánh Chúa cũng là chiết thân của Thượng Đế cho nên nói Thầy Nhân Thập, nói Thập Tự Công, nói Phật Di Lạc, nói Phật Thầy Tây An (ở Trường An của Phương Tây), hay nói Ngôi Hai thì cũng là nói một linh điển mà thôi.]   

 

Tay PHẬT tay CHÚA chấp chung

Chuyển cho Thế Giới PHỤC TÙNG LỊNH THIÊN [CHÚA].

 

[Ngọc Kinh 3 của Thiên Khai Huỳnh Đạo, Thượng Đế giáng điển năm 1967, đã từng tuyên bố sẽ “mang câu bác ái vào nhà từ bi”, là một trong 10 điều hi hữu mà thế gian sẽ chứng kiến.]

 

HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO lệnh truyền bớ dân

Kíp kíp mau truyền dân chứng quả

ĐẠO TỨ ÂN gốc thực BỒ ĐỀ

HÙNG VƯƠNG ngọc phả hương quê

Kỳ ba mươi sáu THÁNH về Việt Nam

Thêm tám mươi TỨ ÂN đắc quả

Có NHỨT ÔNG [THIÊN] DẪN ĐẠO NHƯ LAI [PHẬT]
Ông [Thiên-Phật] này siêu việt đức tài

Ông xoay chuyển cả Thiên Đài Càn Khôn.


[CÓ NHỨT ÔNG DẪN ĐẠO NHƯ LAI = Có Nhứt Ông Như Lai dẫn đạo, tức hiện tướng bên ngoài là Phật Thầy (Như Lai) nhưng bên trong là Nhứt Ông (Nhứt Thiên, Trời). Trong s
ấm giảng Cáo Thị của ông Ba Thới, Hòa Hảo, đã ghi "Nhị Thiên túc vật, ngoại Phật nội Trời", tạm dịch "Ngôi Hai Ngọc ẩn, ngoài Phật trong Trời" (Chữ Túc bộ Ngọc còn phát âm là Ngọc, nghĩa là Ngọc. Chữ Vật bộ Thủy còn phát âm là Mật, nghĩa là Ẩn).  Ngọc Hoàng Thượng Đế hóa thân xuống thế thì kim thân của Ngài dưới thế là Ngôi Hai hoặc Nhị Thiên.]
 

[ÔNG NÀY] CÙNG HƯ KHÔNG VÔ TẬN VÔ CÙNG

Nhưng mà đếm tới thủy chung

THẤY NGAY ĐỨC PHẬT [NÀY][CHÍNH LÀ] ĐẠO KHÙNG VIỆT NAM

 

THIÊN TỬ XUẤT giác tha giác ngộ

Ánh đạo vàng thiên cổ Địa Đàng

QUỐC y ĐẠO thế sửa sang

TOÀN DÂN CÔNG ĐỨC ĐẠO TRÀNG PHẬT VƯƠNG.

 

[THIÊN TỬ = ám chỉ Ngôi Hai, là chiết thân của CHÚA TRỜI, là Thánh Chúa dưới thế. TOÀN DÂN CÔNG ĐỨC ĐẠO TRÀNG PHẬT VƯƠNG = Toàn dân hãy tạo công đức cho mình bằng cách tham dự vào Đạo Tràng Của Phật Vương, tham dự vào cơ Quốc Khách Đại Đạo (Đạo Quốc), tức tham dự vào Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Lệnh mười phương ban từ Thượng Cõi

Cứu nhân gian [là] ĐẠO ĐỨC TÌNH THƯƠNG

Việt Nam ĐẠO QUỐC KHAI TRƯƠNG

TOÀN DÂN CÔNG ĐỨC LẬP TRƯỜNG [THIÊN] CHÍ TÔN.
 

[TOÀN DÂN CÔNG ĐỨC LẬP TRƯỜNG CHÍ TÔN = Toàn dân hãy tạo công đức cho mình bằng cách góp bàn tay xây dựng Trường Thiên Của Chí Tôn được lớn mạnh, tức tham gia xây dựng Giáo Hội Thiên Trường, tham gia vào cơ phổ truyền Quốc Khách Đại Đạo.]

 
Phần thứ mười ĐÒ CHIỀU CHUYỂN BẾN

Ai có tên về trển gặp THẦY

ĐẠO KHÙNG, ĐẠO QUỐC, ĐẠO THẦY

KHÔNG XÂY ĐƯỢC NƯỚC THÌ ĐÂY THẾ TÀN.

HẾT TRÍCH ĐOẠN.

Chỉ có Chân Đạo Đức và Tình Thương Lớn mới có thể cứu được nhân gian kỳ này. Việt Nam được chọn là Thánh Địa. Các vị Thượng Thánh giáng thế trên đất nước Việt Nam để gieo mầm Chân Đạo Đức và xây dựng Tình Thương Lớn, trước là làm gương cho dân Việt, sau là cho toàn nhân loại học theo.  Nhưng dân Việt, đặc biệt là các vị tự nhận mình là người tu hành, có "Chung nhau xây dựng đạo mầu Việt Nam" được không?  Nếu như dân Việt không xây dựng được một đất nước sáng lòa Chân Đạo Đức và tràn ngập Tình Thương Lớn, như Thiên Thượng đã phán quyết, thì sẽ không có cái gọi là Thánh Địa ở Việt Nam.  Không có Thánh Địa ở Việt Nam để Thánh Chúa Di Lạc hiện thân thì nhân loại sẽ không thấy được Nhiệm Mầu để kính tuân, sẽ không thấy có Đức Tin Mới để hy vọng, sẽ không thấy có cái gì đáng để học theo, sẽ không thấy có động lực để tự thay đổi. Như vậy, nhân loại sẽ vẫn tiếp tục đi trên con đường tự hủy đang đi, và thế gian nhất định sẽ "tàn" trong kỳ sàng sảy này.  Tất cả các vị trên Thiên Quốc thì đầy lòng từ bi đối với nhơn loài và làm mọi thứ có thể để cứu nhơn loài. Nhưng tương lai của nhơn loài thì nằm trong chính bàn tay và ý thức của nhơn loài. Nếu nhơn loài không thiết tha để được cứu thì không ai có thể cứu.

Thế Đạo mịt mù
Thiên Đạo mờ lu
Quỷ khí lẫy lừng
Ác trược bao phủ
Toàn quả địa cầu
Một màu âm u
Nhơn sanh chẳng thấy
Chẳng sửa chẳng tu
Làm sao thoát khỏi
Đất diệt trời tru
Phật mở Bảo Tháp
Cho người hiền trú
Ở giữa hư không
Thoát khỏi ngục tù
Ai dám bước vào
Nhất định thành tựu
Quốc độ Âu Lạc
Thiên Phật cẩm tú
Ta nguyện đem về
Thọ ký chư nhu.
(Đức Ngài chấp bút 28.6.2022)


Nam Mô Đại La Thiên Thái Cực Thánh Hoàng
Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. 

Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu
Vô Cực Tây Thiên Vô Sanh Lão Mẫu Đại Từ Tôn.

Nam Mô Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội
Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.   
 
 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #1

TÂM sinh VỌNG huyễn, TÁNH sinh TÌNH

TÂM TÁNH liền nhau bóng với hình

TÂM không theo VỌNG, TÂM tịch diệt

TÁNH chẳng theo TÌNH, TÁNH minh linh 

Nhơn phàm cũng bởi không rõ lý

Lăng xăng theo đuổi VỌNG với TÌNH

Phật Tiên lẵng lặng trừng BẢO THÁP

Im lìm tụng niệm KIM CANG KINH

Chúng sanh diệt tận không sở trụ

Huyền quang xuất nhập tứ đại minh

Kim cang tại giả kim cang giả

Kỳ tâm tại tâm kỳ tâm sinh

Phật giả giác giả vô minh giả

Đồng một cửa huyền rộng thinh thinh.

[Đức Ngài chấp bút 28/6/2022]

 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #2

Ngày lo công quả ngăn sắc dục

Tối ngũ như không rọi tánh linh

Bốn cửa canh phòng: TÂM định chánh

Pháp Luân thường chuyển: TÁNH thường minh

THẦN ngưng mặc mặc ma chẳng chướng

ĐIỀU TỨC miên miên tặc phải kinh

THẦN PHẢN KHÍ QUI Phật lộ diện

ÂM DƯƠNG GIAO PHỐI Tiên tượng hình

ĐIỂN HIỆP CHƠN THẦN nên bất tử

CHƠN THẦN HIỆP ĐIỂN rõ trường sinh

Một niệm chẳng vọng ĐẦU PHÁT SÁNG

Tịch nhiên bất động DU NGỌC ĐÌNH

SÁU THÔNG chẳng cầu mà tự mở

HUYỀN QUAN một khiếu sẵn nơi mình

Diệu vi MÁY TẠO dò sao thấu

[chi bằng]

Khâm tuân Thượng Đế TỤNG CHƠN KINH.

(Đức Ngài chấp bút 28/6/2022)

 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #3

ĐẢO ĐIÊN DỨT HẾT hóa kim thân

TRƯỢC THANH TƯỜNG TẬN khỏi đọa trần

Phiền não bồ đề tột đạo lý

Ma Phật cũng một BỔN TÔN THẦN

Mượn thuyền qua biển Ma chở Phật

Phật Ma tới bến đồng QUY CHÂN

VÀO NHÀ TỪ BI đãnh lễ CHÚA

A DI ĐÀ PHẬT BỔN CHÂN THẦN.

(Đức Ngài chấp bút 28/6/2022)

 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #4

TAI MẮT MŨI MIỆNG chứa diệu mầu

LUYỆN MẠNG cần rõ chỗ sâu cao

NHÌN ngoài hỏi sao THẦN không tẩu

NÓI nhiều hỏi sao KHÍ không hao

NGHE bậy hỏi sao TINH chẳng lậu

THỞ loạn hỏi sao Ý chẳng chao

Bốn cửa cấm thành canh cẩn mật 

Chơn tăng mới được phép ra vào

Lưỡi cong răng khít môi không hở

Đề Hồ Cam Lộ ứa đầy ao

HAI MẮT đứng tròng THẦN PHẢN BỔN

HƠI THỞ im im KHÍ QUY VÀO

GIÓ hiu hiu thổi len cửa Khảm

LỬA bén cung Ly ĐIỂN rạt rào

THỦY HỎA tự giao mà KÝ TẾ

ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI xuất bạch hào

Thiên cơ chấn động THÔNG HUYỀN KHIẾU

Tam Giới thênh thang tự ra vào.

(Đức Ngài chấp bút 28/6/2022)

 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #5

GIÓ LỬA ngộ ra thiệt KHÍ THẦN

LỬA hòa tám lạng GIÓ đồng cân

LUYỆN đem NGUYÊN KHÍ bồi CHƠN TÁNH

TU nhốt CHƠN THẦN chế PHÁP THÂN

HAI TRÒNG MẮT ngó ngay đúng chỗ

HƠI THỞ thâu về nhẹ lần lần

Yếu quyết công phu HÒA GIÓ LỬA

Thành thì ĐẮC NHỨT thoát mê trần.

(Đức Ngài chấp bút 28/6/2022)

 

CHƠN KINH THIÊN PHẬT #6

NGUYÊN KHÍ trong THẬN gọi CHƠN DIÊN

TÍCH KHÍ XUNG QUAN tới THƯỢNG ĐIỀN

THÁI THỦ NGUYÊN THẦN DIÊN HỐNG hội

QUÁ QUAN PHỤC THỰC Pháp Luân chuyền.

CHƠN THẦN nhập cốc là CHƠN HỐNG

CHƠN HỐNG không về hang rỗng không

Rỗng không thì lấy chi mà chế

Luyện tu như vậy chỉ hoài công.

CHƠN THẦN không dạy thường lêu lõng

Ngày thì tiếp cảnh đêm tiếp mộng

Tu tâm sửa tánh là dạy nó

Dạy cho tới mức chịu về động.

Về động chịu nhốt thành CHƠN HỐNG

Mới mời CHƠN DIÊN vào xá phòng

DIÊN HỐNG giao nhau XÁ LỢI sản

Hào quang đảnh chiếu thế là xong.

Nói ĐƠN nói THUỐC cũng DIÊN HỐNG

Nói THẦN nói KHÍ cũng HỎA PHONG

TU TÂM SỬA TÁNH là lập chí

Để cho LUYỆN MẠNG được thành công.

(Đức Ngài chấp bút 28/6/2022)

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại St.Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và đã gởi đến Đức Ngài ngày 5 tháng 5 năm 2018 lúc 16:16 PM UST. Chú thích đặc biệt: Trong lúc BS Ban đang trao đổi với Đức Ngài, tại Nam California, về một số vấn đề liên quan đến Đạo thì nhận được bài gởi tới qua điện thoại, với nội dung liên quan đến chủ đề mà BS Ban đang trao đổi với Đức Ngài.

 

LỆNH TẦM THIÊN MỚI
 

LỆNH tiễn trao tay gắng giữ gìn

TẦM chơn THIÊN ĐẠO [gởi tín] hiệu [để] làm tin

THIÊN TÒA cho xuống TÂN ĐỒNG LỮ

MỚI giúp Đạo Nhân giúp mọi miền.

 

[Khoán thủ: Lệnh Tầm Thiên [Chúa] Mới.  Thiên cũ là Chúa Jesus Christ.  Thiên Mới là Chúa hiện nay, là Hoàng Di Thiên.  LỮ ĐỒNG TÂN = một vị trong Bát Tiên.  Lữ Đồng Tân là tên một kiếp dưới trần của Phù Hựu Đế Quân xuống thế.  ĐẠO NHÂN = ám chỉ bác sĩ Ban.]

 

Mật lệnh Huyền Khung ĐẠO PHẬT THẦY [là] 

BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO hiện [diện] nơi đây [California]

TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ VÔ VI [đã được] định [là]

[ĐẤNG] GIÁC NGỘ LINH SƠN [THỨU] [do] PHẬT MẪU xoay.

 

[HUYỀN KHUNG = Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.  ĐẠO PHẬT THẦY BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO HIỆN NƠI ĐÂY = nói rõ Đạo Của Phật Thầy ở thời này có tên là Bửu Sơn Huỳnh Đạo (tân Bửu Sơn) và nó xuất hiện tại California này. GIÁC NGỘ LINH SƠN = Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn năm xưa.  TÂY PHƯƠNG GIÁO CHỦ VÔ VI GIÁC NGỘ LINH SƠN PHẬT MẪU XOAY = chính Diêu Trì Phật Mẫu chuyển xoay Linh Sơn Phật năm xưa (Phật Thích Ca) nay trở lại với vai trò Tây Phương Giáo Chủ Vô Vi Đại Đạo, và ngài chính là PHẬT THẦY (xuất hiện năm xưa tại làng Tây An của Miền Nam Việt, còn ngày nay thì tại Trường An của Phương Tây tức California). PHẬT THẦY = Nghĩa thứ nhất: Phật này là Thầy của chư Phật, vì ngài là Phật Tổ Thích Giáo và các đệ tử của ngài như Ca Diếp, A Nan Đà… đều đắc Phật vị.  Nghĩa thứ hai: Phật này là Thầy Thượng Đế chiết thân (Thích Ca là chiết thân của Thượng Đế. Chính vì thế mà Thượng Đế từng giáng điển nói với tín đồ Cao Đài "Lão Tử cũng là Ta, Phật Thích Ca cũng là Ta".  Lần này Thiên Thượng cũng không nói khác lúc trước). ĐỊNH = phán quyết xong, không thay đổi.  MẬT LỆNH = là vì lúc đó còn quá sớm để tiết lộ cho thế gian biết sự thật này. Nay vì lòng từ bi mà vén màn bí mật.]

 

TAM GIÁO ban ra lệnh pháp này

Gắng lòng TÔN TẠO ĐIỆN THỜ XÂY

THIÊN TÒA long NHÃN THẦN thông đến

Giúp được Thiên Chơn giúp ĐẠO THẦY.

 

[TÔN TẠO ĐIỆN THỜ XÂY THIÊN TÒA = biến gia thành tự, đặt bản doanh (Thiên Tòa) tại ngôi gia này.  LONG = ý nói hưng thịnh lâu bền.  NHÃN THẦN = ý nói con mắt Thiên Mục, biểu tượng của Thượng Đế (Cao Đài). THIÊN CHƠN = Pháp danh của Bà Hai chủ gia.]

 

Ấn chứng Mẫu Đơn ấn Điện Rồng

Pháp Thầy ấn Mẫu điển Huyền Không

TAM GIA [PHẬT, TIÊN, THÁNH] ấn chứng nhân thiên địa

Xoay chuyển Càn Khôn Thiên Địa thông.

[XOAY CHUYỂN CÀN KHÔN THIÊN ĐỊA THÔNG = nói theo quẻ Bát Quái là từ Thiên Địa Bỉ (Càn trên Khôn dưới) chuyển qua Địa Thiên Thái (Khôn trên Càn dưới) nên nói là thông.]

 

GIÁO CHỈ TRƯỜNG THIÊN giáo chỉ KHÔNG

PHẬT LINH SƠN [do] Mẫu Phật Thiên thông [chuẩn phê xong]

Thiên Đình long trượng thần thông điển

ĐẶT ĐỊNH TÒA CHƯƠNG đặt địa [điểm] thông [chuẩn phê xong].

 

[GIÁO CHỈ THIÊN TRƯỜNG GIÁO CHỈ KHÔNG = Giáo chỉ của Giáo Hội Thiên Trường là một chữ KHÔNG.  MẪU PHẬT THIÊN = Phật Thiên Mẫu = Phật Mẫu Diêu Trì.  THÔNG = quyết định xong, đã được phê chuẩn và thông qua. Đoạn này ý có hai vấn đề đã quyết định xong.  Chuyện thứ nhất là Linh Sơn Phật năm xưa (Phật Thích Ca) nay trở về Trường An của Phương Tây (Nam California, Hoa Kỳ) với vai trò là Tây Phương Giáo Chủ Vô Vi Đại Đạo trong kỳ ba vô vi. Chuyện thứ hai là Tòa Chương của Giáo Hội được đặt tại nhà của Thiên Chơn (cũng là tại Nam California, vùng đất Bảo Châu, vùng Đất Vàng Sa Mạc, vùng đất Song Bích, vùng đất hạc rồng phi thiên, vùng đất Thiên Chúa Mới rao giảng Tin Lành Mới, vùng đất duyên hải Thiên Chúa Mới  gom các vị Thánh Tông Đồ bắt đầu sự nghiệp đánh lưới người (tương tợ như tại vùng duyên hải Ga Li Lê năm xưa), vùng đất “lịch sử Thiên Chúa” đang tái diễn).

 

Chúa Ngôi Hai Jesus từng huyền khải sẽ trở lại vào thời kỳ phán xét (nói theo phương Đông là Đại Phong Thần), Jesus là Ngôi Hai Tây Phương Giáo Chủ Ki Tô dạy Đức Tin Thiên Chúa năm xưa.  Ngài đã trở lại, với danh nghĩa là Ngôi Hai Trào Tam, cũng là Tây Phương Giáo Chủ nhưng dạy Thiên Đạo Vô Vi.  Vì là Tây Phương Giáo Chủ cho nên tuy là sinh ra trên đất nước Việt Nam nhưng lại phải về Phương Tây để lập giáo, gọi là cơ Quốc Khách Đại Đạo. Thế gian vẫn chưa biết Tây Phương Giáo Chủ năm xưa, Phật Thích Ca Mâu Ni, và Tây Phương Giáo Chủ thời nay tuy là 3 người nhưng là cùng một linh điển giáng thế.] 

 

Bút pháp chuyển xoay bút chỉ hoàn

Lưu hành tam cõi phụng [lệnh] KỲ LOAN [MẸ DIÊU TRÌ]

THIÊN [BÌNH] TÂN [QUỐC] định chủ ngay TAM GIÁO

Địa giới [dưới thế gian] triển khai đúng pháp thoàn.

 

MẪU MẸ THẦY CHA điện NGỌC HOÀNG

Hội nhiều hình khối ấn điền [ấn kim thân] GIANG [HÀ]

Nhãn thân tâm tủy mầu nhân tướng

Đất địa trời thiên đất Địa Hoàng.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tại VN nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Kim Anh  tại Hoa Kỳ ngày 28 tháng 5 năm 2018 (lúc đó Kim Ngọc Thanh Huyền chưa gặp Đức Ngài).

 

HOÀNG MINH DI toạ khứ liên truy

Túc tựu đoan HÀ phú dinh kỳ

Kim mạng THIÊN đề OAI mẫn thủ

Hạn đáo HOÀNG lai bổn liên trì

DI giả hồ loan THIÊN mộng tựu

HÀ kim tảo phúc THIÊN DI phú

Tất tất hảo HOÀNG khái khái nghi

Diên đề khang ngoạn BÍCH hồng LƯU.

 

[Khoán ẩn: HOÀNG MINH DI HÀ THIÊN, THIÊN OAI, THIÊN HOÀNG, HOÀNG THIÊN, DI HÀ, DI THIÊN, HOÀNG DI THIÊN.  HẠN ĐÁO HOÀNG LAI BỔN LIÊN TRÌ = Tới thời hạn Hoàng Thiên lai đáo trần gian (nên hiệu là Hoàng Di Thiên), ngài vốn dĩ cũng là Phật gia (bổn liên trì). BÍCH LƯU = Lưu Bích = Dòng Chảy = Sông = Hà]

 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 26 tháng 1 năm 2020 lúc 05:10 AM UST. Ngày Mùng 2 Tết Canh Tí.

 

KHẢI NGUỒN CHƠN LÝ

 

KHẢI [nói cho biết] đầu Ngươn Thượng tại KỲ HOA [chính xác là tại Nam California]

NGUỒN [nơi pháp sinh] [ĐẠI] ĐẠO Thất Tinh Cầu chuyển hoà

CHƠN GIÁO THIÊN NHIÊN [VÔ VI] tinh khiết hoá

LÝ thuần VÕ TRỤ ĐIỆN TỪ thoa.

 

[THÍCH CA] THẾ TÔN xưng tự ấy là danh

Buổi Hạ Ngươn xưa LẬP ĐẠO [đã hoàn] thành

Nay Thượng Ngươn Kỳ [Ba] THẦY [THÍCH CA] ĐÁO hạnh

Không danh không tướng điện từ thanh.

 

[Ngài] Chọn địa [vùng đất] CA LI [California] miền SONG BÍCH

GIÁNG PHÀM TRẦN [ban] sách mới [tân kinh, tân pháp, tân điều] ĐỀ TÊN

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI LIÊN KỲ

HUYỀN KHÔNG ĐẠI ĐẠO BỬU SƠN LIÊN HUỲNH.

 

[ĐỊA CALI MIỀN SONG BÍCH = Địa hình California có hai dãy núi chạy dài từ Bắc tới Nam như hai bức tường che chắn nên gọi là miền Song Bích.  Song Bích có nghĩa là Twin Wall, Tường Kép.]
vung-dat-song-bich

THIÊN THƯỢNG ĐIỂN tá trần chỉ [có] một [kim thân]

[để] Khải [nói cho biết] nguồn cơ CHƠN LÝ ĐẠO THIỀN

Sóng tần điện não sóng âm

Thiên thoa truyền dẫn lưỡng nguyên điện từ.

 

Khoa học mới vĩ tân tối thượng

Thất Cầu Tinh vận chuyển đồ hình

ĐẠO TRƯỜNG KHOA BỔN SOẠN BIÊN

Trao người HUỆ TRÍ ngộ THIỀN VÔ VI.

 

Năm trăm năm trước DIÊU TRÌ

Tá trần một thuở ĐÁO KỲ HÔM NAY.

 

THIÊN NHẤT [HOÀNG DI THIÊN] một hoàn cầu THỂ TĨNH

ĐIỂN TỪ thông BÁT QUÁI ĐÀI THIÊN

LONG HOA ĐẠI HỘI MỐI GIỀNG

Ai người TUỆ TRÍ [khắp các] vùng miền [trên địa cầu][hãy] về đây [tại Nam California này]
 

[THIÊN NHỨT ... THỂ TĨNH ĐIỂN TỪ THÔNG BÁT QUÁI ĐÀI THIÊN ... LONG HOA ĐẠI HỘI MỐI GIỀNG = Đức Ngài Hoàng Di Thiên ... là một tĩnh thể điển từ câu thông với Bát Quái Đài Thiên ... Đức Ngài là mối giềng của Long Hoa Đại Hội.]

 

Chọn CALI là điều biết trước [nằm trong chương trình của Thiên Thượng]

Sách TRÀO TAM đã viết từ lâu [Sấm Trạng viết từ lâu về vùng đất này]

THIÊN BÌNH TÂN QUỐC đã bầu [Tam Giáo Vô Vi đã đề cử Đức Ngài]

VÔ VI CHÍNH THỐNG lục châu đảo chiều. [Tây Phương Giáo Chủ Đại Đạo Kỳ Ba]

 

QUỐC KHÁCH [ĐẠI] ĐẠO [là] ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO

ĐỨC CHÍ TÔN đã định Đài Cao [Cao Đài]

Hảo Hoà [Hòa Hảo], Thiên [Chúa] Giáo [phải] hòa chi [phái]

Khải tâm liên kết [với] DIÊU TRÌ LIÊN HOA. [trong Quốc Khách Đại Đạo]

 

Sách ĐẠI [LA][THIÊN] ĐẾ MA HA BỒ TÁT

Chỉ ngón tay THIÊN THƯỢNG [THIÊN] HẠ [DUY NGÃ ĐỘC] TÔN

Là phần HỮU TƯỚNG PHÁP MÔN

Còn phần VÔ CỰC TỪ TÔN ẩn hình.

[CHỈ NGÓN TAY THIÊN THƯỢNG HẠ TÔN = nhắc tích Thích Ca đản sanh. LÀ PHẦN HỮU TƯỚNG PHÁP MÔN CÒN PHẦN VÔ CỰC TỪ TÔN ẨN HÌNH = Phật Thích Ca là phần hữu hình, còn phần vô hình ẩn trong thân xác Thích Ca là linh điển của Mẹ Diêu Trì.]

 

Thiền ngộ HUỆ THIÊN NHIÊN đúng nghĩa

Khải tịnh tâm thiền thọ vô vi

Không hình không tướng không không

Các pháp không có không thừa không chơn.

 

Chữ thậm thâm THẦY NHỜ DI LẠC

Buổi Thượng Ngươn [cỡi] bạch hạc bay về [hạ giới]

[cũng là] CAO ĐÀI [THƯỢNG ĐẾ] TÁI LẠI TRẦN QUÊ [tái sinh tại Việt Nam]

TIÊN ÔNG ĐẠI CÁN [giải] thoát [cởi][cho cõi] tục phàm.

 

Khải kinh sách vi tần sóng điện

Lấp hồ thơm [hương] một buổi điển thiên

GIÁO TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC SOẠN BIÊN

Thế thời mở cửa Thiên Môn năm miền...


 

Tinh Hoa Hiệp Thiên Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 10 tháng 7 năm 2018 lúc 18:46 P.M.

 

TRỜI XÂY HOA ĐẠI


TRỜI chuyển địa [Trào] Tam ĐẠI ĐẠO THẦY
XÂY thành long áng Hội Rồng Mây
HOA KỲ điện sóng hoà thiên địa
ĐẠI HỘI THẬP NHƠN hiệu PHẬT THẦY.
 

[ĐẠI ĐẠO THẦY = Đại Đạo của Thầy Thượng Đế.  THẬP NHƠN HIỆU PHẬT THẦY = Nhơn Thập hiệu Phật Thầy. Như áng thi đã tiết lộ cho biết THẦY NHƠN THẬP “hiệu là” PHẬT THẦY.   Cho nên khi nói “Phật Thầy Tây An” có nghĩa là nói “Phật Thầy ở Trường An Phương Tây” tức “Phật Thầy thời hiện tại, trú xứ California, Hoa Kỳ” chứ chưa hẳn nói Phật Thầy Tây An năm xưa.
 
Sấm Trạng Trình 500 năm trước nói như vầy: “Có Thầy Nhơn Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ hành binh.”  Thầy Nhơn Thập hay Thập Tự Công là ám chỉ Ngôi Hai Trào Tam, và bây giờ hiểu ra, Thầy Nhơn Thập hay Ngôi Hai Trào Tam  hay Phật Thầy Tây An thời hiện tại cùng là một người.]   

 
THẦY về, LONG THƯỢNG [Thầy, ông rồng chánh] độ dân sinh
Chiếu điển quang minh ấn lịch trình
Thiên địa nhân hoà cùng thất đại
Cầu [Trào] Tam THIÊN ẤN [Thầy] hội Liên Ninh.

THẬP NHƠN NHỊ [THIÊN] đẳng tâm thân cước
Áo gấm nhiều phen đặng phước điền
Tam điển thất tinh cầu sóng não
THÔNG LINH TAM GIÁO THẬP NHƠN THIÊN.
 

[THẬP NHƠN NHỊ = Nhơn Thập Nhị Thiên, tức Thầy Nhơn Thập Ngôi Hai.  Nhị Thiên ở đây ám chỉ Ngôi Hai Trào Tam Hoàng Di Thiên. THẬP NHƠN THIÊN = Nhơn Thập Di Thiên = ý nói Thầy Nhơn Thập Hoàng Di Thiên.]

 
Thiên Thượng Tổng hình HOA ĐẠI CÁN [CÀN THIÊN]
Chuyển Cà Mau, Châu Đốc, Hà Tiên
Lâm chi nhơn thượng tứ Thiên tùng

HỒI MÃ chão lập trình đúng việc.

 
[THIÊN THƯỢNG TỔNG HÌNH HOA ĐẠI CÁN = Đức Ngài (Thiên Thượng Tổng) là kim thân (hình) của Thượng Đế (Đại Thiên Hoa). NHƠN THƯỢNG TỨ THIÊN TÙNG = Thiên Thượng Tứ Nhơn Tùng = Nhơn tùng ân tứ của Thiên Thượng. 

MÃ = chữ Mã đồng nghĩa với Ngọ. Chữ Ngọ chiết tự gồm chữ Nhơn và chữ Thập, cho nên chữ Mã, Ngựa, Ngọ được vay mượn để ám chỉ Thầy Nhơn Thập. HỒI MÃ = Nhơn Thập Hồi Qui = Thầy Nhơn Thập Trở Về Nam Việt, đúng với Sấm Trạng Trình đã nói: “có Thầy Nhơn Thập Đi Về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh”.]


Tam trung ấn HỒNG QUÂN TAM THÁNH

Cửu bàn cơ Thập Nhị Hiền Nhơn
Linh chi thời Nam Việt Li Ca
Hồi đáp mục Thiên Tiên hạ giới.


[CỬU BÀN CƠ THẬP NHỊ HIỀN NHƠN = Bàn cơ của Cửu Trùng đã định hiền nhơn Ngôi Hai Nhơn Thập.  LINH CHI THỜI NAM VIỆT LI CA = Linh thời của dân Việt tại miền Nam California, Hoa Kỳ.]

 

Trong TRẠNG SẤM Rồng Tiên đại phướn
Đúng Thiên Can Thập Bát Chư Hùng
[tới] Dậu niên [2029] [kể từ] thời Mậu Tuất năm nay [2018]
THỜI MẠC VẬN [2018-2029] RỒNG MÂY HIỆN TƯỚNG [xuất lộ].

Theo cấp lệnh năm trăm TRẠNG [TRÌNH] viết
Tính thời nay HUỲNH ĐẾ thiên hành [thời nay, không phải Huỳnh Đế ngày trước]
ĐẠI HOA LIÊN pháp bửu THIÊN BÌNH [TÂN QUỐC]
NGÀY LẬP HỘI CHÍN NHƠN [9 RỒNG] HIỆN TƯỚNG [lộ diện].
 

[Huỳnh Đế, Đại Hoa Liên, Thiên Bình Tân Quốc, Long Thượng, Thầy = ám chỉ cùng là một người chứ không phải năm vị.]

 
Trong trời đất Hậu Giang kinh giảng
Sấm Thượng Ngươn hội đạo Giáo Tông
Thuyết giảng nhiều chưa rõ phổ thông
Nhờ truyền lại thừa nguyên bổn thể.

NGỌC HOÀNG THIÊN THƯỢNG THÀNH NHÂN

Tâm sinh hữu giáo Đạo Tân y hành

Thường nguyên sinh lễ kiến thành
Bát Nhơn Đồ Trận thượng sanh chín rồng

CỬU TRÙNG [ĐÀI] cung lịnh GIÁO TÔNG

 

[NGỌC HOÀNG THIÊN THƯỢNG THÀNH NHÂN = có nghĩa là Ngọc Hoàng xuống thế thành con người.  Con người này sinh ra vốn dĩ đã có Đạo và Giáo Lý trong tâm cho nên Đạo Tân nên y hành. Cửu Trùng Đài phải nghe theo lịnh của Giáo Tông.] 


Thập Nhơn [Nhơn Thập], Thất Đẩu [Bắc Đẩu], Lạc Rồng [Lạc Long Quân] hiện linh

TRẠNG TRÌNH xuất áng Long Đình
Long Châu hiệp đạo Liêu Ninh ghi hình

 

[Thầy Nhơn Thập (Thượng Đế xuống thế kỳ này), Bắc Đẩu Tinh (Huyền Thiên Thượng Đế), Lạc Long Quân (Thượng Đế xuống thế năm xưa) = ám chỉ cùng một linh điển hóa thân ở những thời điểm khác nhau.]

 
Tám quẻ Bát Quái THIÊN MINH
Đồ Thơ Long Thượng chúng sinh an bình
Lập nền ĐẠI ĐẠO THIÊN BÌNH
TÂN kỳ QUỐC KHÁCH tâm linh hiệp đời

 

[THIÊN MINH = Hiệu của Huyền Thiên Thượng Đế xuống thế. LONG THƯỢNG = ám chỉ Đức Ngài, kim thân Huyền Thiên Thượng Đế.
 
THIÊN BÌNH TÂN QUỐC = là hiệu của Đức Ngài. Thiên Bình là pháp khí của Thượng Đế, là cây cân Thiên Bình cân phước tội chúng sanh vì thế hiệu của Đức Ngài có hai chữ Thiên Bình. Vì hóa thân hiện tại (chữ “tân” đồng nghĩa với chữ “kim” trong “kim thân” cũng vừa hàm ý "kỳ mới") của Đức Ngài mang tên Quốc nên hiệu của Đức Ngài có hai chữ Tân Quốc.
 
QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO = Nền Đại Đạo do chính Thượng Đế giáng thế khai mở trên vùng đất California của Hoa Kỳ lại do kim thân là một người Việt tên Quốc lập Giáo Hội trên đất người cho nên nói là Quốc Khách Đại Đạo.  Giáo Hội Thiên Trường là hình thể hữu hình của Quốc Khách Đại Đạo do Đức Ngài vâng lệnh thành lập, còn Huyền Không Thiên Đạo/ Bửu Sơn Huỳnh Đạo là phần vô hình của Quốc Khách Đại Đạo do Huyền Thiên Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn vì lòng từ bi giáng Đạo cứu thế.  Đây là một nền Đại Đạo siêu hình, thiên về tâm linh, mang sứ mạng hiệp đời.  Quốc Khách Đại Đạo đã được Bửu Sơn Kỳ Hương huyền khải từ nửa thế kỷ trước.
 
California là vùng đất Song Bích (Twin Wall), vùng Đất Vàng Sa Mạc (Golden State), vùng đất Bảo Châu (Golden State) đã được nói nhiều trong các tiên tri của Giáo Hội Thiên Trường và của các các tôn giáo khác.]   


Làm theo chỉ dẫn [TRÀO] TAM TRỜI [Ông Trời Trào Tam]
Hoàn cầu chuyển đổi chúa tôi thái bình.

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5274)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6888)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5939)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6684)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9971)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7263)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9453)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10614)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.