THÁNH ĐÀN NAM THÀNH NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM NHÂM DẦN

17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3406)

ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 15 Tháng 4 Năm Nhâm Dần
15/05/2022

Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
BẤM VÀO THANH ÂM THANH ĐỂ NGHE

 
PHÁP ÂM 2022_08


Thi
 
THÁI CHIẾU SOI CÙNG CHUYỂN CƠ HOẰNG

THƯỢNG ĐỨC THĂNG BẰNG CHUYỂN HIỀN NHÂN

LÃO LẬP NGHIÊU THUẤN CHỌN HIỀN TUYỂN

TỔ TRƯỜNG CHƠN ĐẠO HOÀN THIỆN CĂN.

 

TRƯỜNG THIÊN GIÁO ĐẠO ĐƠM HOA ĐẸP

GIÁO THIỆN ĐẠO TRỜI CHỮ TIÊN THIÊN

ĐẠO ĐỨC ĐƯỜNG NGAY RÕ DIỆU HUYỀN

TRUYỀN BAN NỀN TẢNG PHƯỚC ĐỒNG CHUNG.

 
Giảng

Chơn lý TRỜI là vô thỉ vô chung

Chơn lý sáng này con ôi nên rõ

Chơn lý tường làm sao người đau khổ

Chơn lý đạo ấy lời vàng THẦY mở

 

Phổ độ nhơn trước đói cảnh bảo tố

Tiếng xiết rên của muôn vạn người dân

THẦY TRỜI nghe tiếng vang la khắp trần

Nhiều thảm cảnh thấy tơi bời ghê sợ

 

Cảnh đau đớn trước mắt THẦY thấy rõ

Người đua nhau gian ác chẳng hiền từ

Lòng dạ thú đời còn mãi hận thù

Đời càng lúc càng tăng thêm tội ác

 

Nhơn loại khổ vì không tu [nên] lầm lạc

Tánh ngã nhân chân thật có mấy ai

Vô minh mới si mê không tồn tại

Khổ hay vui do mình chọn con ôi

 

Đời tiêu diệt có mấy ai biết hối

Khổ thảm [tới] rồi giờ phút phải gấp tu

Đợi khi lâm nạn trận áng mây mù

Việc sanh tử lẹ làng như chớp mắt

 

Chỉ có cách con ôi tu mau tất

Nhứt làm lành muốn giải thoát tu hành

Đời kiếp người khổ thảm buổi hạ sanh

Ráng trau tánh rộng chí tu cho vẹn

 

Đời lương thiện gieo lòng thương cảm đến

Giúp nhau về tương trợ đời này vui

Chỉ bảo nhau bước đạo hạnh đừng lùi

Thiện nhân PHẬT THẦY có lời chỉ dạy

 
[PHẬT THẦY = ở đây là Thái Thượng Lão Tổ tự xưng danh là Phật Thầy, chứ không phải Phật Thầy Tây An.]

Nhờ tu biết có đạo không thể hoại

Hỡi con ơi có muốn giải thoát đời

Tình từ bi THẦY bảo ráng con ôi

LIÊN HOA đến đón đưa người rước khách

 

Ngày LIÊN HỘI đã đến gần cấp bách

THẦY chỉ đường cho biết trước nạn tai

Ráng thắng qua mạt pháp Hạ Ngươn này

Tu hành sự quyết TÂM KHÔNG đời đổi

 

Tự thân mình cố gắng chớ con ơi

Không tu là bởi tại do con người

Kiếp phàm sống sai một ngày khó tới

Lạc bao vòng ngàn muôn thưở khó về

 

Mình tu đạo phải sớm trưa kinh kệ

Đạo sẽ thành dù khó cũng ráng tu

Bước đầu tiên kiên nhẫn mới hóa cù

Bền chí tiến mọi việc chu toàn vẫn

 

Phải định tâm làm sao hết loạn phúng

Được minh tâm ta làm chủ lấy tâm

Mắt mũi tai lưỡi ý tại thân phàm

Đời sống loạn tâm thiện ác khó phân

 

Nay THẦY CHA điển pháp giáng hồng trần

Mau tiếp lấy biết lo tu lòng thiện

Tu vốn để dịp may mình bước tiến

Biết ngày mai lâm trận khó tránh tai

 

Ráng đua nhau làm thiện việc lành thay

Ráng lương thiện được mỗi ngày cho tốt

Ráng trau tánh đừng ngu thân dại dột

Ráng tật chừa hư thối để thoát thân

 

THẦY là CHA chuyển hóa dạy bao lần

Tình cảnh khổ nguy cùng nay mai tới

Bao nhiêu việc con ôi THẦY mong đợi

Đợi thiện nhân đường sáng cảnh vui thay

 

THẦY từ bi chỉ dạy thuyết cơ dài

Nghe sanh ý thiện lai mà đi độ

Tu để cứu cho thân mình thoát khổ

Được Phật Tiên cứu độ rằng liên hoa

 

Ráng tu trẻ ráng thắng qua buổi hạ

Ngồi tòa sen trông thế sự đua bơi

Giữa lợi danh mình buông bỏ yên ngồi

Tu tập tánh buông trôi đi tất cả

 

Tu thế nào thoát qua cơn Ngươn Hạ

Ở có nhân chỉ tốt chẳng xấu đời

Khi có việc mạnh lên nào con hỡi

Đạo cùng đời lòng đức độ mà sanh

 

Liên Hoa đến tiên quả Phật được thành

Do bố thí ra mà con có được

Kỳ ba đạo ân trên THẦY CHA lược

Cho nên tu giải thoát ách hồng trần

 

Điển pháp lời THẦY mong cứu muôn dân

Nhưng ngặc nỗi khó con ôi thần tử

Bởi vì sao? Bởi vì con tránh sự

Sự tu hành sao gác bỏ hỡi con

 

Đạo muôn nơi THẦY CHA rãi cũng hồng

Dù thân bỏ con trẻ đành cam chịu

Chưa tỉnh mê bởi quỷ ma nó níu

Lạc đạo lầm quỷ nó kéo mất hồn

 

Biết hiện tình cuộc thế sắp tiêu vong

Họa tai đến tiêu tan trong gang tấc

Than với trẻ con ơi mau tu gấp

Biết nghe lời cùng sống cùng vui tu

 

THƯỢNG TÔN nay chỉ giáo nhớ công phu

Giáng trần cứu trở khách luân vơi khổ

Mối ĐẠO TRỜI tiến tới hết nỗi lo

Chơn tu giỏi hiếu nghĩa tròn nhơn đạo

 

Đạo vô hình thấu hiểu lý nhiệm CAO

ĐẠO THẦY TRỜI chớ tâm lơi sai chạy

Tiếc thảo con công đức đâu kinh hải

Phận sự hành nam nữ hiểu tường mau

 

NHƠN TÙNG THIÊN con nhớ chớ quên câu

TAM KỲ ĐẠO hòa lo lập đức tánh

CON NÀO PHƯỚC THỌ PHONG RÁN LO HÀNH

CƠ ĐẠO MÃI TRƯỜNG TỒN TĂNG TIẾN MÃI

 

MỘT HUYỀN CHỦ XUẤT GIÁNG ĐẠO PHÁP KHAI

Hiệp một chơn thành lập chọn căn nguyên

Lần bước thẳng linh hiệp một chơn truyền

Chờ hiệp giáo dụng đất từ để khuyến

 

Biết rằng TRỜI THẦY CHA luôn hiển hiện

AI MẠNG TRỜI nên xem kỷ thực hành

Hiểu cơ trời cần sốt sắng nhiệm thành

ĐẠI ĐỒNG PHÁN chiếu diệu ngày danh rạng

 

Cơ sàng sảy liệu sức lo cố gắng

Phút chốc tan thử hỏi có mấy hơi

Cảnh tiêu sơ vùi chôn tất cả rồi

TRỜI độ tận con ơi ráng mau bước

 

Cảnh trần gian mộng hồn đầy ô trược

Thân tạm hình nẻo chánh chớ vùi chôn

Ráng nghe con trời chuyển hóa dập dồn

Con ôi khá lo toan đủ đầy việc

 

Tô bồi phẩm THẦY truyền cho bí quyết

Vượt pháp linh lời lẽ điển THẦY ban

Ráng cố cần phẩm vị chẳng nào than

Thiên Cơ định tử tâm trau chánh nghĩa

 

Đường chơn chánh ĐẠO CHA vẽ tứ phía

Nghĩa nhân gìn cao ngôi phải nặng hoằng

Tiết tân xuân Dần Nhâm ráng đua xa

Lập đức bước cạn lời nền nắm vững

 

Công quả công tô bồi xây lập dựng

Cơ khảo từ đậu rớt kỳ nào đây

Lão cho hay ráng trỗ mặt anh tài

NGỌC [ĐẾ] giáng điển gái trai trẻ đồng khí

 

Trời khai diễn PHÁP THẦY giao cố chí

Hữu phước phần cho đáng trỗ phụng triều

Gương THẦY nêu tạc bảng học cho siêu

Cửu thừa giáo vạn linh toàn thế giới

 

Tôn chỉ đạo CHƠN TRUYỀN TÂN PHÁP giỏi

Trẻ hiếu hiền mới được phục hồi nguyên

Đài sen kia đang đợi trẻ bước lên

Ngày chuyển hóa mình rạng ngời bước tới

 

NGỌC CHÂU MINH là THẦY CHA con hỡi

Diễn cơ THẦY nên phận dạy con nên

Cái khôn trong sự khó ẩn lâu bền

Trung hiếu giả trẻ tường chăng sâu ý

 

Ai biết đạo ráng ăn năn sửa kỷ

Mới kịp kỳ trong cảnh cuối màn ba

ĐẠO TRỜI KHAI giáo hóa hưởng mau qua

Để ban sắc ngũ châu đồng nhứt luật

 

Chánh nghĩa tử đồng sức lo cho thực

Pháp bảo tồn quy nhút mối ĐẠO THẦY

Hướng quang minh tinh thần đạo đức đầy

Hiền danh rạng mới thấu bước Đại Đồng

 

Say mùi tục con đi sai lạc vọng

Cần luyện giồi tâm chữ ấy của con

Giọt lệ CHA rơi ngập biển trần hồng

Con có thấu khuyên con đừng ngơ dại

 

Tỉnh ngộ thân bụi tục trần phủi thảy

Khổ ớ con tỉnh phước thiện nhuận ban

Giải oan duyên nhờ đường đạo con mang

Khổ đổi sướng cho qua bốn cửa biển

 

Phương châm tu PHÁP TÂN lo tu luyện

Đến khoa kỳ kề cận ngày LONG HOA

Nghe cho thông pháp đạo khuyến gần xa

Trường đạo dạy phận tròn căn nguyên đáng

 

Bước đạo hành chánh chơn về đức tánh

Thọ vai tuồng hữu dụng đạo của THẦY

Điều hư lẻ con thành công quyết giải

Động cơ năng lý tưởng đẹp con hành

 

Đạo đời chiếu nữ nam dành tánh thiện

Huyền cơ lố chọn tu trau bổn tánh

Tỏa điển bề tủi phận trược ác xâm

Nay THẦY dạy con rửa lòng định tánh

 

THẦY MỞ ĐẠO theo TÂN LUẬT PHÁP CHÁNH

Thấy rõ lời THẦY là hiệu NGỌC MINH

Thượng tôn lược giáo dân đường tu tỉnh

Nẻo Tam Kỳ xem xét bảng con tu

 

Đừng lợt phai sắp tới cảnh mờ phù

Cần siêng bước pháp kỳ chơn định luyện

Hội thần lưỡng tam ngươn THẦY hiệp chuyển

Khuôn tu hành tên tuổi bảng ngọc giao

 

Đạo muốn thành vô tận diệu thế nào

Muốn đạt đến LIÊN HOA là tuyệt đối

TẠI THƯỢNG THIÊN VÔ VI CHƠN ĐẠO MỚI

VŨ TRỤ KIỀN CỦA THẦY DIỆU LINH HUYỀN

 

Bởi giả tạm khuyên thế trần dè kiên

Tuồng đời sắp tận tiêu gần kết thúc

Nay mượn xác điển thơ ca thúc dục

THẦY dạy lành con trẻ biết quý yêu

 

Rằng ngày nay nếu già trẻ biết nêu

Thương vạn dân mặc ý ai nghe phải

Khuyên tỉnh ngộ vỗ dành thiên hạ vậy

Dân như bèo thương dân chúng thớt thưa

 

Khắp bốn phương nạn kiếp xảy sàng lừa

Thây nằm chật ngổn ngang trôi sóng dập

Này con hỡi tiếng than kêu vọng khắp

Cuộc loạn tiêu thời gió đổi không an

 

Tu sao thây trôi chết nổi chật đàng

Lửa tuông sấm biết đời ma hay quỷ

Tiếng kêu thốc đời tàn tiêu lần hủy

Vậy mà con ngó thấy mắt lại cười

 

THẦY gẫm lại phụ tử cách mấy hơi

Dăm đường nẻo như một giấc đời tạm giả

Xuân sanh kế bạc đầu đến hối hả

Đừng đắm say thức giấc chớ vọng cầu

 

Khuyên trẻ thơ tu hành thấu đạt mau

Nhơn sanh luống tuôn dầm giọt lệ đổ

Phô bày trí gạt tình thương hoa lộ

Một kiếp lầm sai muôn kiếp đọa thân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 902)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1430)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1159)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1332)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1395)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1308)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1944)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1601)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1842)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2603)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1987)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2449)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2236)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3205)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4246)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4145)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3610)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4769)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3666)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5587)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3784)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3962)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4137)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3576)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3803)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3461)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3693)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3677)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3527)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3515)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3306)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3863)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4481)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4374)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4650)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4296)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6390)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5661)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5322)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5835)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5994)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5715)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5300)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5292)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.