THIÊN CƠ ĐỒ TRẬN THÁNG 4 NĂM 2022

01 Tháng Tư 20229:47 SA(Xem: 6683)

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, nhận thông điệp Huyền Không và gởi đến Đức Ngài ngày 6 tháng 2 năm 2021 lúc 19:23 PM UST.  Kích hoạt đồ thơ ngày 27 tháng 4 năm 2022 lúc 13:48 PM UST.

 

PHÙ LINH TẠI THẾ

 

Cầm phù lịnh PHẬT THẦY ấn BỬU

Tại Nam Thiên bát cửu tam miền

ẤN LIÊN SƠN đại diện PHẬT-THIÊN

NHƯ LAI PHẬT TỔ ĐẠI THUYỀN VÔ VI.

 

Thiên nhiên vị LỊNH KỲ TRỜI ĐẤT

Hiện nguyên nhân Tiên Phật Thánh hàng

PHẬT THẦY, PHẬT MẪU, TAM HOÀNG

[THIÊN] TỔNG đồng TAM GIÁO hiệp bàn Tây Đông.

 

QUYẾT ĐỊNH vận đại đồng THIÊN TỔNG

ĐỔI ĐẤT TRỜI cửa khổng huyền linh

THIÊN BÌNH [TÂN QUỐC] xuất chúng ánh minh

Hoàn cầu chuyển động RA BINH HỮU HÌNH.

 

Thiên địa hoá vạn linh thọ lịnh

Cắt ngũ hành mạng tính suy tàn

Hiệp ngang thể trạng khôn càn

Xoá tan trời đất dọc ngang địa cầu.

 

Chuyển động đến lục châu bốn biển

Đảo càn khôn xuất hiện linh châu

Gồm thâu NĂM NHÁNH VỀ CHẦU

LIÊN KỲ HẢI HỘI một mầu HUYỀN KHUNG.

 

Ba tháng trước QUỐC cùng THIÊN CHÚNG

Hiệp hội rồi hạn đúng tân niên

Chúng sinh nguy biến cảnh phiền

Trần gian XÓA SẠCH ảo huyền thị phi.

 

Chuyện phụng sự vô vi THẦY MẪU

Chúng Thiên Nhơn tiền hậu nhứt chơn

Linh tâm chí tánh đại quờn

Căn hiền TẠI THẾ LINH ĐƠN hữu hình.
Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, đạo tràng Texas, nhận lịnh của Huyền Không Thiên Thượng họa đồ trận Chủ Nhơn Ông Cao Đài và gởi đến Đức Ngài vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 lúc 21:35 P.M. UST. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp giải Đồ Trận từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 17 tháng 4 năm 2022 lúc 16:08 P.M. UST.  

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Chủ Nhơn Ông Cao Đài

do-tran-chu-nhon-ong-cao-dai
chu-nhon-ong-cao-dai-1
chu-nhon-ong-cao-dai-2

Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, đạo tràng Texas, nhận lịnh của Huyền Không Thiên Thượng họa đồ trận Thường Đạo Khuyên Nhơn và gởi đến Đức Ngài vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 lúc 21:35 P.M. UST. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp giải Đồ Trận từ Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 17 tháng 4 năm 2022 lúc 13:28 P.M. UST.  

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Thường Đạo Khuyên Nhơn

do-tran-thuong-dao-khuyen-nhon
thuong-dao-khuyen-nhon-1
thuong-dao-khuyen-nhon-2

Đức Chưởng Quản Thiên Hộ của Giáo Hội Thiên Trường, đạo tràng Texas, nhận lịnh của Huyền Không Thiên Thượng họa Trận Đồ Long Trung và gởi đến Đức Ngài vào ngày 9 tháng 4 năm 2022 lúc 20:49 tối, giờ California. Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, giải Đồ Trận và gởi đến Đức Ngài vào ngày 10 tháng 4 năm 2022 lúc 04:38 sáng, giờ California, Hoa Kỳ.  Kích hoạt Đồ Trận ngày 10 tháng 4 năm 2022 lúc 06:30 sáng, giờ California, Hoa Kỳ.

 

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Cảnh Tâm Thiên Ngọc
 

CẢNH TÂM THIÊN NGỌC

 

CẢNH khổ thân tâm cõi Đại Đồng

TÂM lòng hướng Đạo Phật Trời không

THIÊN nhiên chuyển động HỒNG ÂN CHÓT

NGỌC bích hồi quy giống LẠC RỒNG.

 

[NGỌC = Ngọc Đế Bạch Ngọc Cung = Huyền Thiên Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn]

 

Nhật nguyệt dung hòa trời đất lọng

Âm dương MÁY ĐẠO chuyển Tây Đông

BÀN CƠ THIÊN MẪU Huỳnh Quang sóng

Vũ trụ ly tâm cứu Đại Đồng.

 

Một màu trái đất vàng cam

Thế gian khổ thảm thân tâm muôn trùng

TRẬN ĐỒ tận diệt: LONG TRUNG

Ra cơ pháp đúng CHIẾN TRANH NHIỆT HẦM.

 

Có còn tin tưởng dương âm

Tọa thiền thâm thậm thân tâm nhiệm mầu

BÀN CƠ THIÊN MẪU bắt đầu

Chuyển luân BẮC ĐẨU NAM TÀO chép biên.

 

Từ trên xuống dưới các miền

Phi Âu Á Mỹ lụy phiền khắp nơi

Chúng sinh khổ tới tơi bời

Thân tâm tìm bới THÁNH LỜI CỔ KIM.

 

SÁCH TRỜI THỊ HIỆN luật niêm

KIM SƠN TÁI HIỆN vùng miền Lục Châu

A DI ĐÀ PHẬT niệm đầu

QUAN ÂM NAM HẢI bắt cầu cứu nguy

Trận đồ chấn giữ biên thùy

LONG VÂN phát họa ĐẠO HUỲNH diễn thi.

 

[ĐẠO HUỲNH = Bửu Sơn Huỳnh Đạo = Thiên Khai Huỳnh Đạo Vô Vi Kỳ Ba = Giáo Hội Thiên Trường = Quốc Khách Đại Đạo.]

 

TÂN BÌNH THIÊN QUỐC VÔ VI

CAO ĐÀI HÒA HẢO HƯƠNG KỲ BỬU SƠN

Liên minh TAM GIÁO BẢN CHƠN

QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO LIÊN SƠN GIÁO TÒA

Nước dừa, bạch thủy TRẦN DÀ

Cứu nguy thế giới Ta Bà từ đây.

 

[TRẦN DÀ = Danh hiệu mã hóa ám chỉ tập thể Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội khai mở trong vô vi vào ngày Rằm tháng 8 âm lịch năm Canh Tý, do đó không có ý nói các chi giáo thờ Trần Điều.]

 

SÁNH TRỜI ấn điển MẪU THẦY

THIÊN TRƯỜNG GIÁO HỘI đủ đầy nguyên nhân.

 

do-tran-canh-tam-thien-ngoc
canh-tam-thien-ngoc-p1
canh-tam-thien-ngoc-p2
canh-tam-thien-ngoc-p3
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, MO, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên vào ngày 19 tháng 4 năm 2020 lúc 12:09 chiều, giờ California, Hoa Kỳ.

 
Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Kỳ Đạo Tâm Thiên

KỲ ĐẠO TÂM THIÊN

 

KỲ thời khoa học với tâm linh
ĐẠO hoá không gian vạn pháp tình
TÂM tĩnh đại đồng mau kịp lịnh
THIÊN chơn huệ ngộ tánh nhơn sinh.

Thân tâm thường thọ chay kỳ
Liên Hoa đua nở một khi dụng hành
Kỳ thiên [niên kỷ] trước khảo tu đạo hạnh
Đến Thượng Ngươn [này] sách cũ sửa rành
Đường đời THỌ ỤNG ĐẠM THANH
Mỗi khi áp dụng TỬ SANH CHUYỂN DẦN.


Đại đồng gắng tầm phương kết hợp
Tự ngộ tâm THIỀN ĐẠO VÔ VI
Thành tâm kết hợp luyện trì
TÂM KHÔNG BÁT NHÃ vương kỳ Thượng Ngươn.

Tới Ngươn Thượng THẦY xoay MẪU chuyển
Nhận LỊNH TRỜI, TAM GIÁO LIÊN SƠN
Sửa nền ĐẠO GIÁO Hạ Ngươn
Ấn hành văn bút, BỬU SƠN LIÊN KỲ.

Tâm khế hiệp Đông Tây cổ [xưa] [hiện] đại  
Thoát trần không dịch lại tường [tận] quan [điểm]
Bút thần tiếp điển NGỌC HOÀNG
Viết lên từng chữ thế gian lãm tường
Điển tâm lượng tử từ trường
Tương sinh trời đất âm dương đại đồng.

Kỳ thuyên chuyển giao thoa hạ [giới] thượng [thiên]
Mỗi lớp màn chiếu sắc đổi thay
Thượng Ngươn gắn kết bên THẦY [THƯỢNG ĐẾ]
Du thuyền võ trụ nối dài không gian.

Sóng điện não lượng từ kết nối
Kéo càn khôn [càng] ngày lại thêm gần
Nghìn năm ánh sáng Tân Dân
Ngoài kia võ trụ thiên tần sóng tâm.

Điển Thất Đại muôn hình thể tánh
Đến trần gian chỉ được ít phần
Thiền tâm nhận biết ĐIỂN TẦN
Đạo chung kết nối nhiều lần không gian.
 
Phần LINH THỨC chu kỳ biến đổi
Khi xác phàm tạm gởi trần ai
ĐIỂN TẦN thoát khỏi xác thân
Tìm về trạm biến Lôi Âm Toà Đình.
 
Rồi [giải] phân [những] tích [hợp][của] nhiều tần sóng điện
Tính theo từng bước sóng [lúc] sanh tiền
Phân chia Thái Cực nhiều miền
Giao thoa bước sóng [nếu khế hợp tần số] đáo liền trần gian.
 
Phần không [thể] tách [rời][thì] tìm riêng đường mới
Hấp thụ dần tích tựu nhiều nơi
Gặp trong hạn mức tuyệt vời
Từ [trường] không [gian] định lượng đúng thời hoàn nguyên.
 
Trong cảnh trú thuần đơn điện tĩnh
BẠCH NGỌC CUNG bàn tính MẪU HOÀNG
Tượng hình thiên thể thiên đàng
Cho vào tích trữ [đợi] thời gian xuống phàm.
 
Tính như thế nhiều năm ánh sáng
Đo không gian [bằng] đơn vị thời gian
Sóng từ điện não rõ ràng
Âm dương tinh tú từ quang [thiên] Thiên Hà.
 
Trời tầng mới tầng không thay đổi
Thất Cầu Tinh định tính đại cầu
Tinh hoa võ trụ một bầu
Chia nhiều thế giới đại cầu khác nhau.
 
Diễn như vậy để đồng đạo tỏ
Ngoài không gian còn nhiều Thiên Hoa
Xa xôi trong cõi Thiên Hà
Hằng hà sa số tinh hoa địa cầu.

Thông linh số gọi là NGỌC ĐẾ
ĐẠI LA THIÊN ĐẠI ĐẾ ĐẠI TÔN
Phật Tiên Thần Thánh Thiên Môn
Đường vào cảnh giới CHÍ TÔN THƯỢNG ĐÌNH.
 
Sa số Phật lớp hàng Bồ Tát
Nhiều hàng Tiên cảnh Thánh hữu hình
Thiên La Đại há tường minh
Phẩm cung các cõi chúng sinh nhiều tầng.
 
Nhiều lớp rộng Thiên Hà xa xứ
Thường trụ tâm pháp tướng phàm trần
Nhân Thiên tầng điển sóng tần
DIÊU  TRÌ  LỰC LỊNH nét phân xác hình.
 
Nay Ngươn Thượng tự thân sàng lọc
Thích ứng từng sóng điển thiên nhiên
Hữu tâm tại các phần miền
NGHINH ÔNG NGỌC ĐẾ VƯƠNG THIÊN ĐẦU ĐÀN.
 
THẾ GIỚI MỚI vĩ tâm ĐẠI ĐẠO
QUỐC KHÁCH cùng các Giáo, Phái, Chi
Hiệp thành [nơi] Lục Tỉnh Nam Kỳ
SÁCH TRỜI LƯU TRỮ SỬ THI NGƯƠN NÀY.
 
Hiểu đúng nghĩa về cùng Nam Việt
Khắp Đông Tây kết nối liên thông
Gọi chung QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐỒNG
TÂN DÂN THÁNH ĐỨC LẠC RỒNG ÂU CƠ.
 
Không chia phân Phật Tiên Thần Thánh
Chỉ một bầu vũ trụ càn khôn
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHỦ CÔNG
DIÊU TRÌ KIM MẪU ĐẠI ĐỒNG MẸ CHUNG.
 
Con một CHA một NHÀ một MẸ
Cùng dắt dìu dạy bảo nhỏ khuyên
Khắp trong các nước trần miền
CHUNG CÙNG DÒNG ĐIỂN SÓNG TẦN GIAO THOA.
 
Bước sóng đó thông ngôn PHÁP DIỆU
ĐẠO VÔ VI ngộ cả đại cầu
Được nhờ phước báo dài lâu
KỈNH NGÀI DI LẠC DẪN ĐẦU THẾ GIAN.

Kỷ nguyên mới LỊNH TRỜI viết lại
Không phân chia kinh thánh luận thơ
Điển từ điện não giao thoa
Từ trường Thất Đại NGỌC TÒA viết nên.
 


ky-dao-tam-thien-p1
ky-dao-tam-thien-p2
ky-dao-tam-thien-p3
ky-dao-tam-thien-p4
ky-dao-tam-thien-p5
ky-dao-tam-thien-p6
ky-dao-tam-thien-p7
ky-dao-tam-thien-p8


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ, đạo tràng St. Louis, bang Missouri, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào ngày 27 tháng 2 năm 2021 lúc 22:07 P.M. UST. Kích hoạt Thiên Thơ này ngày 01 tháng 4 năm 2022 lúc 09:54 A.M. UST.

Bấm Vào Đây Để Nghe Phương Vũ Diễn Ngâm Bài Liễu Cảnh Phi Ngã Thiền


lien-canh-phi-nga-thien-p1
lien-canh-phi-nga-thien-p2
lien-canh-phi-nga-thien-p3
lien-canh-phi-nga-thien-p4
lien-canh-phi-nga-thien-p5
lien-canh-phi-nga-thien-p6
lien-canh-phi-nga-thien-p7
lien-canh-phi-nga-thien-p8
lien-canh-phi-nga-thien-p9
lien-canh-phi-nga-thien-p10


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5273)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4726)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5557)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4886)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6492)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6864)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5737)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7134)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 6007)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6896)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9393)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5328)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5797)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4327)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6887)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8818)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9953)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6043)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7797)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5939)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7433)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9971)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12532)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6795)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7480)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7240)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8610)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7683)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7262)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8369)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8712)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8719)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9856)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10540)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6216)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9452)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11394)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12626)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12959)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13049)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12896)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.
30 Tháng Tư 2020(Xem: 10613)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 5 năm 2020.