NGỌC KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP

09 Tháng Giêng 20221:22 CH(Xem: 2134)

 

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG

CHÍ TÔN KHAI GIÁO KỲ BA VÔ VI

 

NGỌC KINH:

ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP

 

  

 

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG

 

 

Huyền Không Thiên Thượng ban Ngọc Kinh: Đế Truyền Tân Pháp cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 9 tháng 1 năm Nhâm Dần (09/01/2022), ngày Vía Ngọc Hoàng, giờ Tí, và vào ngày 1 tháng 2 năm Nhâm Dần (03/03/2022), giờ Tí, thánh đàn Nam Thành. Tòa Đình Trung Ương GHTT Nam California dự đàn. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.

 

 

Website: www.onglaidoky3.com

Email: lienkyhaihoi@gmail.com

 
V3. 2023

 
LƯU Ý

  

Những chữ nằm trong ngoặc vuông [ ] là do Người Ghi Chú thêm vào, không phải là nguyên văn, nhằm mục đích chú giải một từ ngữ hoặc một ý của những chữ, câu, đoạn để giúp phần nào cho người đọc trong việc lĩnh hội nghĩa lý của kinh văn.

 

Người Ghi Chú thực sự là không am tường Hán Việt hoặc Nôm Việt, chỉ dựa vào từ điển để chú giải hợp lý nhất theo chủ quan của mình cho nên có thể sai lầm trong việc chú giải. Mong được sự lượng thứ của tất cả và, nếu có thể, xin các cao nhân chỉ giáo cho. Giáo Hội Thiên Trường sẽ rất biết ơn.

 

Hiệp Thiên Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn. Tất cả đều được ghi âm rồi viết lại. Có những chỗ vì do phát âm không chuẩn cho nên khi nghe và chép xuống có thể đã mắc phải sai lầm.  Tuy nhiên tất cả tư liệu, âm thanh và hình ảnh, đều được lưu trữ cẩn thận để sau này đồng đạo hoặc học giả có thể kiểm chứng tính xác thực của kinh văn.

 

 

 

 

1. ÁN CHƠN NGÔN

 

(Xướng)

Tịnh Ý, tịnh Thân, tịnh Khẩu môn

Tịnh Nghiệp trần ai, tịnh Chơn Ngôn

Án Thiên, án Địa, án Pháp Giới

Án Pháp Vô Vi Đại Pháp Tôn. (1)

 

(Xướng)

Si Ta Na Hi Ru Ra Ha

Trung Du Đa Du Ri Na Da

Ta Đà Ru Da Di Tất Da

Mông Di Rị Da Đà Ra Ha. (1)

 

 2. DÂNG TÂM HƯƠNG

 

(Xướng)

BỬU Tòa Chương chư sinh đảnh lễ

HƯƠNG thiền dâng cúng khắp 10 phương

KỲ hương bay tỏa vô tận cõi

PHÁP giới trang nghiêm tâm giới tưởng

NHÃN tạng Huyền Không hiện đạo trường. (1)

 

3. CHÁNH KINH

 

NGỌC KINH
ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP

 

NGỌC chuyển tiên tri thập nhị thiên
HOÀNG đồ THIÊN MỞ HỘI châu miền
THƯỢNG Ngươn Nghiêu Thuấn niên ức thất
ĐẾ ĐẠO ĐẠI ÂN MẪU LINH HUYỀN.

[Khoán L: Ngọc Hoàng Thượng Đế Đạo, Đại Ân Mẫu Linh Huyền.]

ẩn linh truyền phán định phân
THẾ hội danh lưu việc sanh thần
HÓA NHƠN truyền đạo THIÊN chuyển tứ
HOẰNG ĐIỂN CHUYỂN VI ĐÀI VIỆT DÂN.

[Khoán L: Tá Thế Hóa Hoằng, Điển Chuyển Vi Đài Việt Dân.]

NGỌC ẩn trao tâm điểm trẻ công
HOÀNG THIÊN chọn lọc trẻ mót bòn
THƯỢNG đời chờ trẻ Nam Bang gạn
ĐẾ ĐẠO CHƠN TRUYỀN VẠN NIÊN CÒN.

[Khoán L: Ngọc Hoàng Thượng Đế Đạo, Chơn Truyền Vạn Niên Còn.]

 

VUI đạo an thân hiệp cùng nhau

MÙI kệ kinh hay khỏe nhiệm mầu

ĐẠO bạn nhơn hiền lời nhã nhặn

ĐỨC TIN THẦY CHUYỂN MỌI TỪNG CÂU.

[Khoán L: Vui Mùi Đạo, Đức Tin Thầy Chuyển Mọi Từng Câu.]

THẦY vận chuyển vòng phải liệu mau

GIÁNG CUNG trên dưới tỏa sáng bầu

BÁO bổ tinh thần lo hiệp đủ

TIN TƯỞNG ĐƯỜNG LÊN CỨU CÙNG NHAU.

[Khoán L: Thầy Giáng Báo, Tin Tưởng Lên Đường Cứu Cùng Nhau.]


[68 KHÚC LIÊN HOÀN]

 

Nhẹ kiếp phù sinh điểm tợ mơi

Tan hiệp mãi thôi thế luân hồi

Quê xưa chốn cũ Thiên Đàng khó

Sống gượng ngày qua trí tỉnh đời.

 

Tỉnh đời trí giả lo tu dưỡng

Danh lợi buông thôi khỏi vấn vương

Thức trí thấy đâu là điểm tựa

Sương đầu cảnh khổ khỏi ta tường.

 

Ta tường cảnh tục mùi trần khổ

Trần trược bao quanh sụp đổ bờ

Sa đắm phải tổn đeo sầu mãi

Tan hiệp hiệp tan cửa Tiên dò.

 

Tiên dò dồi luyện lòng trong sạch

Muốn đáo cửa Tiên chốn non xanh

Sáo thanh reo tợ dòng suối chảy

Đắm đuối trần hồng khó tu hành.

 

Tu hành cội phúc sửa trau mình

Lóng đục thành trong quyết thiện tình

Danh lợi là đường đi xuống hố

Duyên căn NGỘ ĐẠO đạt hiển vinh.

 

Hiển vinh Tiên cảnh đề tạc bảng

Cội phước đường tu đứng vững vàng

Tinh thần tiến hóa trần dứt bỏ

Đi trước làm gương bước lẹ làng.

 

Lẹ làng sớm ngộ Đạo TRỜI ban

Quê hương con rõ thanh nhã đàng

Nhơn sanh ích lợi mau dứt bỏ

Không nệ khổ lòng bước dọc ngang.

 

Dọc ngang tứ hải năm châu bể

Chung nhau học hỏi một đường về

THẦY ĐEM THOÀN RƯỚC CHUNG KẾT LẠI

Cho con từ thiện chữ bồ đề.

 

Bồ đề quyết chí tu lành tạo

Tại trẻ gây dữ họa rước vào

Gây mầm từ thiện hồi lai phước

Gây ác phải mang cảnh tù lao.

 

Tù lao lưới khổ thảm vương sầu

Tang thương mới rõ cuộc bể dâu

Nghiệp quả tháng năm đeo đẳng mãi

Lao tù do mình mãi vướng sâu.

 

Vướng sâu nào ác thiện lai báo

Ở tại trần gian rõ tù lao

Biết tu tránh dữ không gây họa

Nhân nào quả nấy phải trả mau.

 

Trả mau hạnh hưởng lo phước đức

ĐIỂN LÀNH THẦY BAN CÙNG CHUNG SỨC

Cuộc thế điêu tàn cảnh mạt đời

Kỳ này khó nhọc lo tu bước.

 

Tu bước VÌ ĐẠO chẳng nao lòng

Vì trong sanh chúng tứ khổ đông

Rán tu vẹt phá mù sáng tỏ

Lo tu CHƠN ĐẠO THẦY hiển thông.

 

Hiển thông chí bổn không lo bể

Hiệp lại lòng tin sớt chia về

Dụng lý con hiểu đường đạo tiến

Di giả nhớ lòng chớ u mê.

 

U mê một mối đau khổ thế

Ghi nhớ lời THẦY chặt kết về

Rõ lời đạo lý THẦY ban bố

Dung hòa tình lý hiệp chung bề.

 

Chung bề cơ đạo cố cần trau

THẦY đã phân tường rõ nhiệm sâu

Đạo đến kỳ thời lưu thanh tắc

Cảnh đời sắp đến rán tu mau.

 

Tu mau cố gắng lo dồi trau

Sửa tánh thiện lương hội mới vào

Vững vàng hai chữ tinh thần định

Tiêu vong nạn khổ khỏi lao đao.

 

Lao đao sự sống gặp cơn nắng

Tai khổ nào an lửa cháy lần

Có TRỜI có PHẬT cứu mình nỗi

ĐẠO ĐỨC NƠI TRẦN thoát lầm than.

 

Lầm than tù ngục sao thoát khỏi

Giữ vững chí bền chớ mê đời

Cơ cầu danh lợi đều thảm khổ

CHE THÂN TU đạo mới rạng ngời.

 

Rạng ngời đạo đức nên trang sử

Năm châu hướng đạo để lo tu

Rõ tường kim cổ xem sử tích

BẬC HIỀN NHÂN ẨN LỘNG CHE DÙ.

 

Che dù thấy rõ hữu phước hằng

THẦY KHAI tu kíp LUẬT THIÊN răn

Nắng mưa che khỏi lo xa liệu

Mạt kiếp Hạ Ngươn đời thế tàn.

 

Thế tàn vội nhảy chế thuyền đưa

Chấm dứt kiếp tàn tai họa lùa

THẦY KHAI CƠ ĐẠO MAU KỊP HƯỞNG

Vô thường nơi tục gẫm lại chưa.

 

Lại chưa sang bến qua biển khổ

Thuyền nhã xa xa tách dậm bờ

Ngoảnh nhìn đưa khách linh về cũ

Kêu gọi thoát mê đó kịp đò.

 

Kịp đò LONG HỘI nam nữ rõ

Rõ chuyển nhân loài quỷ chực chờ

Tiên tri tạc lý thông rõ hiểu

THIÊN chờ rước người thiện lương cơ.

 

Lương cơ ĐẠO THÁNH nay tái tạo

Châu bộ nơi nào TRỜI CỨU đáo

Cho đúng phận tu rán trọn xong

Trần trược bất an mãi lao đao.

 

Lao đao nhân loại ăn năn hối

Thiện quy căn hướng đức trở thời

ĐẠI ĐẠO CHA LÀNH BAN TẤT CẢ

Đông Tây Nam Bắc QUY CHUNG NGÔI.

 

CHUNG NGÔI THẦY DỰNG GIÁO vân vi

Điển lành THẦY bố GIÁO HIỆP QUY

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ năm giềng một

Chuyển hóa hiệp vầy mới tường y.

 

Tường y xứ xứ nhứt bổn nguyên

TIÊN GIÁO CHỦ dân mãi lưu truyền

Thương đời trường rải về căn bản

Chỉnh đốn thuần phong tạo vận riêng.

 

Vận riêng giáo lý truyền hậu thế

Con HỒNG trung liệt kết chung về

Tiếng vang nghìn thưở này con trẻ

THẦY gieo liên thể THÁNH bệ đề.

 

Bệ đề ai phạm mình sửa lấy

Chỉ dẫn sớm trưa đạo trong ngoài

Bực Thiên phải hiểu không phạm, nhớ!

Nam Việt ĐẠO THÀNH hưởng ân THẦY.

 

Ân THẦY lịnh giữ chữ đạo phân

Trao tâm sáng tỏ vẹn hưởng ân

Lo tu hành thiện chung tâm hiệp

Hưởng đặng ân THẦY gặp cảnh nhàn.

 

Cảnh nhàn phước đức lành cứ tiến

Gieo mầm hưởng nhờ dạy con tiên

Thấm nhuần ý THẦY chung dây hiệp

Mỗi con ghi nhớ chí dõng bền.

 

Dõng bền đạo đức tài hay giỏi

Đời đạo đi đôi tạo dựng bồi

Đạo đời hòa hiệp tình một mối

Đời đạo chung vui mãi tươi cười.

 

Tươi cười sáng suốt thông lý đạo

Tịnh luyện chuyên cần gìn đức cao

Giữ gìn NGŨ GIỚI tịnh tâm luyện

Tịnh tâm quên hết điển vàng vào.

 

Vàng vào nhờ tịnh tu an trí

Tiếp rước điển vàng THẦY BAN khi

Nhờ tu nhờ tịnh tâm an định

TÂN PHÁP CÔNG PHU đời đạo y.

 

Đạo y tịnh luyện hiệp dưới trên

TINH THẦN HIỆP ĐỦ THẲNG ĐƯỜNG LÊN

Mỗi con chọn lọc hiền đức mót

Danh ngôn chánh lý chờ trẻ nên.

 

Trẻ nên vui cơ THẦY chuyển nhắn

Mùi đạo an thân khỏe trí thần

HÀNH ĐẠO GIÁO TRUYỀN ĐỒNG NHỨT LÝ

Hiểu rõ ĐẠO TRỜI chức sắc phân.

 

Sắc phân chờ trẻ khuyên cố nhớ

TÁ ĐIỂN CHƠN TRUYỀN hối thúc lo

Mọi nơi lễ phép trang nghiêm đón

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ KHAI MỞ CƠ.

 

MỞ CƠ ĐỒNG TỬ THINH KHÍ ỨNG

ĐẾ ĐẠO HOÀNG ĐỒ MỞ KHAI KHUNG

NGỌC ĐIỂN TIÊN TRI PHÂN ĐỊNH DĨ

THIÊN CHUYỂN TỨ CHÂU ĐỢI LỊNH TÙNG.

 

Lịnh TÙNG nhiệm vụ con ôi đó

Phận nào lãnh lấy đậu rớt do

Trên lựa kiểm điểm thành vị quả

THIÊN KINH THẦY CHUYỂN cố mà dò.

 

Mà dò sáng tỏ người căn thiện

Xoay giáp mối hoàn rán căn nguyên

Nhờ đèn trí huệ tâm linh tỏ

Lương sanh hiệp cả sĩ đức hiền.

 

Đức hiền độ chúng vui phước hưởng

Sửu qua Dần đến hãn rõ tường

Tai khổ chịu nhiều suy tìm rõ

Tìm tu sức tầm cửa THIÊN TRƯỜNG.

 

THIÊN TRƯỜNG TÂN LUẬT CHƠN TRUYỀN THẾ

Cần lo chớ trễ Thất Bửu về

Vâng lời THẦY DẠY mau tu kíp

NGỌC HƯ CUNG TRUYỀN LỊNH KHAI BỀ.

 

Khai bề tâm chuyển nên TÂM THÁNH

LONG HOA chuyển hóa mãn [Tân] Trâu Canh [Tí]

Tơ vò [Nhâm] Dần đáo cần lo kịp

Lịnh ban nam nữ con tường hành.

 

TƯỜNG HÀNH CHÁNH GIÁO THẦY MỞ ĐẠO

ĐẠI ĐẠO PHỤC NGUYÊN LỄ KHAI GIAO

CỬU NHỰT CON VÂNG LỊNH THẦY TRUYỀN

ĐỀU QUY CHUNG CẢ CÁC CON VÀO.

 

Con vào chuyển hóa sơ bát lễ

THẦY DẠY RÁN TU CHÓNG TRỞ VỀ

THIÊN KHAI HOẰNG HÓA TA XUỐNG THẾ

Kiếp tạm cần lo mau thoát mê.

 

Thoát mê ô trược đời xáo trộn

Biết tu đường ngay vẫn xác hồn

Sớm chiều lo liệu thân phàm chuyển

Thâu hung chọn hiền bước cửa môn.

 

CỬA MÔN ĐẠI ĐẠO THIÊN NHỨT THỐNG

LẬP TRƯỜNG CHƠN ĐẠO CẢM HÓA ĐỒNG

Đời khổ rán tu cho yên định

Rõ được mầu vi mến ngoài trong.

 

Ngoài trong tánh một đường tu trẻ

Tìm học huyền vi đạo đắm mê

Lời THẦY chỉ giáo vâng lịnh khá

Đáng phận trò tiên đặng trở về.

 

Trở về TÂN PHÁP con tâm cố

Cần học VÔ VI đừng bỏ lở

Vần xoay cuối tận khổ ớ con

Nhứt chuyển con ơi THẦY mãi chờ.

 

Mãi chờ con trẻ nay THẦY DẠY

Huyền diệu cơ thâm ĐẠO TRỜI THẦY

Tu nay duyên ngộ TIÊN THIÊN CHÁNH

Diệt trừ ưu phiền đó con nay.

 

CON NAY ĐẮC VỊ HỒI NGUYÊN HƯỞNG

ĐẠO PHÁP BAO LA CHỈ RÕ TƯỜNG

Ai bực căn xưa TRUYỀN BỬU ĐẠO

Tìm hiểu VÔ VI ĐIỂN THẦY VƯƠNG.

 

THẦY VƯƠNG NGỌC ĐẾ CHƠN LINH HIỂN

Rõ ĐẠO CHÍ TÔN lo tu nhiều

Tinh thần yên tỉnh tiếp thông điển

Chơn linh rạng rỡ xác hồn nêu.

 

Hồn nêu bảo thủ ngày nay rõ

LUẬT TIÊN trật tự bao trùm dò

Điển thanh THIÊN bố bầu vũ trụ

ĐẠI ĐẠO ai hành chơn NHIỆM VÔ.

 

Nhiệm vô THẦN ĐIỂN LINH QUANG TỎA

Ứng biến CHƠN HỒN RỰC SÁNG LÒA

BỔN THỂ THIÊN NGỰ cùng nơi khắp

KHÍ SÁNG KIM THÂN ĐỜI ĐẠO HÒA.

 

Đạo hòa nhơn loại chơn tu bước

Bát Nhã Lôi Âm thân phàm trược

Canh tàn nạn thế sầu lạc cảnh

Đường tu rán lập ngôi phẩm tước.

 

Phẩm tước vô tư trên dưới hòa

Công bình đạo thuận giới kỳ ba

THẦY LÀ CƠ THẾ THƯƠNG YÊU TẤT

VŨ TRỤ BAO TRÙM THẦY CHÍNH TA.

 

CHÍNH TA NGỌC MINH KINH CHUYỂN VẬN

BỬU ĐIỂN LONG VÂN HOA NỞ LẦN

TÂN DÂN TẠI THẾ KHAI MINH ĐỨC

ĐẠO CHÁNH NHƠN TRUNG KHẮP CÕI TRẦN.

 

Cõi trần vạn loại tu bước tới

Mở cửa Tây Phương vạn vật tươi

THẦY BỞI THƯƠNG CON NÊN GIÁNG THẾ

BÁC ÁI HIỆN THÂN CỨU NHÂN LOÀI.

 

Nhân loài phù ảo lạc triền miên

Đạo ở lòng người mãi vui yên

THẦY DẠY canh thân luôn nhắc nhở

Thông tường KHỬ TRƯỢC LƯU THANH THIỀN.

 

Thanh thiền thay đổi dạ cố nhu

Nam nữ bườn nhanh ngõ CHA TỪ

Chung tâm hiệp sức gìn giữ trọn

Hành thiện thiện tai bởi công tu.

 

Công tu cần mẫn vai tuồng lãnh

Trẻ rán thừa vâng tin tấn hành

Tìm đường chánh đại ngày kề cận

Làm người trên đời phải đức lành.

 

ĐỨC LÀNH LỜI NÓI DỊU DÀNG KHÔN

NGƯỜI TA THIỆN CẢM CHO VỪA LÒNG

SỐNG Ở TRÊN ĐỜI HƯ NÊN TẠI

LÀM THINH SOI RỌI, NÓI LỜI CHƠN.

 

Đã biết rằng cuộc thế giả tạm

Vui đạo mùi rõ lẽ nhàn tâm

CHẲNG HAM DANH LỢI CÕI PHÀM TRẦN

An lạc tại kỳ trung thanh đạm.

 

Thanh đạm đổi ăn rau lành mạnh

Bệnh của đời sắp dẫn tan tành

Tà tây lỗi đừng vấp nên công

Không gì khó, SẠCH NÊN NGƯỜI THÁNH.

 

NGƯỜI THÁNH NHƠN hạnh hưởng công bồi

Kềm tâm tục việc làm lời nói

Tu kiếp này THẦY DẠY vâng lời

Thượng cổ thiện BÁC ÁI con ôi.

 

Con ôi trễ kiếp này sau đặng

Nhâm Dần niên thành lễ mùa Xuân

LỊNH THẦY TRUYỀN chuyển hóa LONG PHÙ

Kim sơ bát mạng vâng vâng mạng.

 

Vâng mạng chuyển phân minh KIM lịnh

Chuyển lực khai long vũ oai thinh

ANH đạt công đức hằng tô điểm

THÁI cơ THIÊN dạy tiến hóa trình.


[HẾT 68 KHÚC LIÊN HOÀN]

 

Điển linh chơn tánh học tường HUYỀN

Huyền vi vạn pháp NHỨT KIM THIÊN

Mối chơn còn để đến nay LỘ

KIM NHỨT đăng cơ vẹn đức HUYỀN.

[Khoán Vĩ: Huyền Thiên Lộ Huyền.]

 

KIM hồi quang chiếu NGỌC phủ mình

ANH minh tài sắc thọ giáo MINH

THÁI thái tụ đãnh an nhuần gội

XUẤT rạng thông trí đức rán gìn.

[Khoán Thủ: Kim Anh Thái Xuất.]


VÔ VI rõ đặng khai HỒI PHẢN

Tiên ban hướng đạo để THÂU THẦN

CƠ THẦY TÂN PHÁP CHƠN TRUYỀN DẠY

Nhơn sanh nhuần gội tu dưỡng an.

 

THÁI tâm nghe khá lẽ mầu vi

THÁI đắc Y HÀNH phản hồi kỳ

ANH minh TU LUYỆN vào thơi thảnh

Tự cổ hoàn đơn giáng long trì.

 

ANH lòng thanh cảnh THẦY BẢO CON

KIM pháp đạo đường GẮNG HÀNH TRÒN

THÁI định thông thuộc gần quả kết

HUỆ SÁNG SUỐT THÔNG QUẢ THẦY MONG.

 [Khoán L: Kim Anh Thái Huệ Sáng Suốt Thông Quả Thầy Mong.]

 

Nhâm niên TRUYỀN hạnh bổn căn nguyên

KIM vị ngôi phận đắc phẩm huyền

NHỨT lo hành thực hồng phước hưởng

THẦY ĐÃ TRẠNG BÀI ĐẠO THỂ TUYÊN.

 [Khoán L: Truyền Kim Nhứt, Thầy Đã Trạng Bài, Đạo Thể Tuyên.]

 

TUYỆT ĐỐI LÝ CHƠN DIỆU LINH HUYỀN

KỲ TRUYỀN KIM BÍCH NHỨT ẤN TUYÊN

ANH mộc NGỌC sắc THẦY ban triển

THÁI HỌ THÂN CHÂU PHỦ RÒNG HUYỀN.

 [Khoán L: Tuyệt Kỳ Anh Thái Họ, Thân Châu Phủ Ròng Huyền.]

 

Tá cơ THẦY dạy hồi nguyên phục

Lời vi sự khó ĐẾ ban phúc

TU CHƠN TÔN ĐẠO BAN TÂN PHÁP

Cao phẩm THUẬN NGÔN ĐẠO, THẦY chúc.

 

Đạo tiến kịp kỳ cố gắng con

Như nhứt dạ y gắng hành tròn

Bền tâm được đậu khai rộng mở

ĐẠI HỘI LONG HOA hướng thiện đồng.

 

Ai người biết đạo cơn khổ khó

Vai tuồng lo trọn lương giáo có

Cơ khảo từ đây chịu lọc lừa

Đậu rớt kỳ này rán mau lo.

 

LONG HOA KHAI ĐIỂN mất hay còn

Gương THẦY nêu tạc phụng triều đông

Gom lại thống nhất cao vị hưởng

Hữu phước hữu phần nhập thể long.

 

TÂN PHÁP THẦY BAN phận nên con

Đường tu bước đạo mất hay còn

Tường chăng THẾ GIỚI CÒN CHI NỮA

Tìm cách giải nguy thiện Thánh tròn.

 

THIÊN phong tín nhiệm NGỌC giáng TIÊN

HOÀNG giao ban sắc THÁI ANH huyền

NGỌC giáng đúng kỳ Hoa Rồng chuyển

ĐẾ KHAI ĐIỂN PHÁP BẢNG TẠC RIÊNG.

 

[Khoán L: Thiên Hoàng Ngọc Đế Khai Điển Pháp Bảng Tạc Riêng.]

Thiên cơ tiền định bí quyết lo

Cao phẩm cao ngôi THẦY dặn dò

Chơn chánh THẦY để đây sắp diễn

Đượm mừng KIM huệ NHỨT TRỜI cho.

 

Xuân mới Nhâm Dần THẦY chúc Xuân

Giáng trần chỉ rõ ban mỗi phần

BẠCH tỏ cạn lời khá gìn trọng

Chúc Xuân nam nữ rán cố cần.

 

Tân niên Xuân chuyển nêu tạc bảng

THẾ SỰ NGÕ MÔN trẻ tường chăng?

ĐẬU RỚT KỲ NÀY RA TRỖ MẶT

THẦY CHO HAY TRƯỚC rán lo hằng.

 

Giải thoát trần ai đến LONG HOA

Giải khổ dây oan trước thiền đà

Giải lòng mù ám qua bốn cửa

Giải điều vật chất lan tỏa xa.

 

Khổ nạn hồng trần rán lo toan

Khổ gánh nặng oằn đứt con đàn

Khổ cơ hỗn loạn nào ai biết

Khổ đường sanh chúng bến sông tông.

 

Lấy tâm giải thoát đến Cõi Bồng

Lấy nền nhân đức cổ mà không

Lấy duyên lành luyện lấy tâm đức

Lấy đức Từ Bi để lưu tồn.

 

Tâm đạo con đi những quới hòa

Tâm lành đem đến niềm vui ca

Tâm mê đảo lộn sai họa vướng

Tâm đức thiện hoàn nơi tâm TA.

 

TRỜI ĐIỆN NGỌC CUNG ẨN HIỆN GẦN

CHA THẦY MINH NGỌC GIÁO ĐẠO TÂN

ĐỨC lưu chủng loại thế gian đoán

MẸ MẪU DIÊU TRÌ THƯỞNG ĐAI CÂN.

 

[Khoán L: Trời Cha, Đức Mẹ Mẫu Diêu Trì Thưởng Đai Cân.]


NGỌC giáng thăng trầm kết tụ xinh

HOÀNG MINH Xuân trở tiết thanh bình

THƯỢNG hiền đức tỏa THIÊN ĐẠO dạy

ĐẾ THIÊN GIÁNG CẢNH KHẮP CHÓI LINH.

[Khoán L: Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáng Khắp Cảnh Chói Linh.]

 

ÂN hồng chánh nghĩa vẹn trò tiên

THIÊN MINH tuyển chọn đức hạnh hiền

THẦY ban công trạng MINH QUANG PHÁP

BỐ VỊ THIÊN TÒA ẤY BẬC DUYÊN.

[Khoán L: Ân Thiên Thầy Bố Vị Thiên Tòa Ấy Bậc Duyên.]

 

ANH minh định hóa gặp cơ trời

KIM khai hiệp chuyển quang chiếu ngôi

THÁI thế hoa xuân nụ cười nở

ĐĂNG QUANG VINH HIỂN PHẨM SẴN GHẾ NGỒI.

[Khoán L: Anh Kim Thái Đăng Quang Vinh Hiển Sẵn Ghế Ngồi.]

 

LỜI vàng di lậu thuận cơ trời

KIM tiền vững chắc thể phủ mơi

TÒA CHƯƠNG NGỌC LỘ bố danh đức

ANH HOA THẮM CHÓI MẦM THIỆN NGÔI.

[Khoán L: Lời Kim Tòa Anh Hoa Sáng Chói Mầm Thiện Ngôi.]

 

NGỌC chi THIÊN chuyển hội linh HUYỀN

HOÀNG ĐỒ tá thế ĐẠI ÂN DUYÊN

THƯỢNG Ngươn khai mở NIÊN TRUYỀN ĐẠO

ĐẾ HÓA ỨC NIÊN NGOẠT DĨ TRUYỀN.

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế Hóa Ức Niên Ngoạt Dĩ Truyền.]

 

CƠ đề trạm sổ chọn người hiền

THIÊN CƠ VẬN CHUYỂN SẮP KỀ BÊN

VẬN may hậu thế lo tu bớ

CHUYỂN LƯU TÊN TUỔI ĐẢM NHIỆM HUYỀN.

 

[Khoán L: Cơ Thiên Vận Chuyển Lưu Tên Tuổi Đảm Nhiệm Huyền.]

 

ĐẶC ÂN TÂN PHÁP CỨU ĐỘ TRẦN

SẮC THẦY ban thưởng tại châu thân

KIM thừa tam bửu vô vi phận

LINH CƠ CHỮ NHỨT TIẾP TRUYỀN BAN.

[Khoán L: Đặc Sắc Kim Linh Cơ Chữ Nhứt Tiếp Truyền Ban.]

 

VÔ VI CHỌN LỌC ĐẠI CĂN LÀNH

NHẬP tịnh cần chuyên đẩy trược thanh

TINH Khí Thần tiếp thủ hồn xác

CHƠN LINH MẠNG [sáng] RỠ NGÀY NÊU DANH.

[Khoán L: Vô Nhập Tinh Chơn Linh Mạng Rỡ Ngày Nêu Danh.]

 

ĐẠO ở nơi TRỜI đó hỡi con

LINH tánh đạo tâm rán giữ tròn

GIÁC ngộ đạo đức tránh điều dữ

MUỐN ĐẠT CƠ SIÊU CÓ DỄ KHÔNG?

[Khoán L: Đạo Linh Giác Muốn Đạt Cơ Siêu Có Dễ Không?]

 

ANH minh chiếu lúc thiện duyên căn

THÁI toại lực mầu bửu báu thần

KIM hườn thân kết rồng bao phủ

QUANG ĐIỂN CHIẾU SOI ẤN TẠI THÂN.

 

[Khoán Thủ: Anh Thái Kim Quang Điển Chiếu Soi Ấn Tại Thân.]

 

Nơi THẦY nguồn gốc mới tạo thành

HIỆN THÂN bác ái độ nhơn sanh

Thương con Thầy bởi LAI GIÁNG THẾ

Vũ trụ bao trùm NHÂM DẦN canh.

[Khoán Ẩn:  Thầy Hiện Thân Lai Giáng Thế Nhâm Dần.]

 

Thay chất CƠ trời đắc minh tâm

KIM an nhàn hưởng buổi thế phàm

ANH đường tướng sắc tròn NHƠN ĐẠO

NHỨT sử gánh vai bản căn khâm.

[Khoán Thủ: Cơ Kim Anh Nhứt.]

 

SẮC chỉ tai nghe THIÊN phủ đáo

THẦY ban gìn chiếu THÁI BẠCH ĐÀO

BAN tâm khá nhớ tên tuổi rạng

TIẾNG DANH LƯU ĐỀ MẠNG LỊNH TRAO.

 

[Khoán L: Sắc Thầy Ban Tiếng Danh Lưu Đề Mạng Lịnh Trao.]

 

NGỌC chiếu tầm soi buổi kỳ tam

HOÀNG chọn thiện lương vận chuyển phàm

THƯỢNG ĐẠI THIÊN chuyển TRỜI chỉ định

ĐẾ ĐẠO THIÊN TIÊN TẠI BỬU NAM.

 

[Khoán L: Ngọc Hoàng Thượng Đế Đạo Tiên Thiên Tại Bửu Nam.]

 

CHUYỂN cảnh Dần Nhâm ĐẠO CHA TRỜI

HÓA giải chơn tiên khắp cùng nơi

LONG mạng vạn tuế muôn dân phúc

HOA TRỖ ĐƠM BÔNG TỎA HƯƠNG NGỜI.

 

[Khoán L: Chuyển Hóa Long Hoa Trỗ Đơm Bông Tỏa Hương Ngời.]


KHAI MÔN TÂY NAM giải trẻ hiền

MỞ CỬA KỲ BA dìu con tiên

ĐẠO CHÁNH CỨU THẾ tua bước tới

TIÊN BAN AN LẠC MÃI VUI YÊN.

[Khoán L: Khai Mở Đạo Tiên Ban An Lạc Mãi Vui Yên.]

 

NGỌC MINH tầng thượng cõi hư không

KINH huyền pháp diệu ngươn HỘI LONG

CHUYỂN hóa giáo đạo CHUNG ĐỒNG HIỆP

VẬN hành CHƠN PHÁP ĐẠO CHÁNH thông.

[Khoán Thủ: Ngọc Kinh Chuyển Vận.]

 

HUYỀN CHỦ VÔ THINH ĐẠI THIỆN VI

THÂM ĐẠO VÔ VI luyện khó gì

PHÁP nhơn chánh hóa châu bộ hiệp

DIỆU mầu bất tử mãi duy trì.

 

[Khoán Thủ: Huyền Thâm Pháp Diệu.]

 

CHẤP phận tương lai THÁI họ chờ

SẮC danh bao phủ KIM phận lo

THIÊN trên THẦY hóa ANH nhận đón

PHONG lãnh bửu tam sắc lịnh cờ.

 

[Khoán Thủ: Chấp Sắc Thiên Phong.]

 

GƯƠNG Đạo tường nhìn PHÁP THẦY GIAO

THẦY ĐỂ TRƯỚC MÔN NGÕ CON VÀO

NÊU danh GIÁO ĐẠO ĐỒNG THỐNG NHỨT

TẠC nhớ ĐẠO TRỜI THƯỢNG CHÍ CAO.

[Khoán Thủ: Gương Thầy Nêu Tạc.]

 

CỨU độ phàm nhơn giải ách nguy

KHỔ biết ĂN NĂN nhận kiên trì

VẠN toàn thế giới nên HỒI THIỆN

LINH trễ TỪ ĐÂY MẤT LẠC KỲ.

 

[Khoán Thủ: Cứu Khổ Vạn Linh.]

 

ĐƯA ĐÒ CHUYẾN CHÓT thiệt khổ phiền

NGƯỜI chưa hồi đầu mãi mê duyên

LƯƠNG TÂM KHÔNG ĐẠO KHÔNG LỐI THOÁT

THIỆN chí mến gần học ĐẠO TIÊN.

[Khoán Thủ: Đưa Người Lương Thiện.]

 

NGỌC CHÂU TÂN PHÁP CHƠN TRUYỀN BAN

HOÀNG cảnh [trần] tạm lui trở cung tầng

THƯỢNG TÔN CHỈ ĐẠO HẠ ĐỘ THẾ

ĐẾ BAN TÂN PHÁP CỬU GIÁO. THĂNG!

 

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.]


 

(TÁI ĐÀN)

 

NGỌC MINH CỬU định giáng MÔN TRƯỜNG
HOÀNG chuẩn cổ khai ĐẠI ĐẠO CHƠN
THƯỢNG vi bổ hóa chứng đàn kết
ĐẾ khai dựng tích một nhà tương.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.]


XÂY TÒA THÁNH ĐẠO rước trẻ lên
LẬP tầm KIM ĐỨC khai triển nền
NỀN ĐẠO Tinh Quang ra cứu rỗi
ĐẠO cảm NGUỒN ƠN xét soi tên.

 

[Khoán thủ: Xây Lập Nền Đạo.]


NGỌC bệ ra KINH chiếu tri lòng
HOÀNG độ quy căn hiệp nhứt đồng
TRÙNG lai ĐẠO hóa danh cõi GIÁO
CỬU Cửu Liên Tòa sắc VÔ KHÔNG.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Trùng Cửu.]


LỜI TA MINH NGỌC dỗ về lành
THẦY khuyên, CHÁNH ĐẠO hiệu xưng danh
KHUYÊN ra kinh ĐỨC CHÂU vâng xử
DỖ Người mở lưới rán tu nhanh.

 

[Khoán thủ: Lời Thầy Khuyên Dỗ.]


CÕI tử nạn tai lụy xót thương
THẾ động giết nhau khổ vô thường
GIAN địa mang tai họa lớn tới
ĐỘNG ngục ôn lương hắc sát cương.

 

[Khoán thủ: Cõi Thế Gian Động.]


ĐẠO dựng lập yên đến đồng bào
CỔ áng tháng qua theo dõi ĐẠO
KIM chí oai linh ĐỨC CẢ LÀNH
TÔN QUÂN phân tỏ mở lưới bao.

 

[Khoán thủ: Đạo Cổ Kim Tôn.]


RA phóng chơn linh cứu nhân loài
PHÉP mầu dắt bã quân xanh thay
MẦU thân trẻ trước ĐỀN THÁNH GIÁO
DẮT vớt đem lên kỉnh phục OAI.

 

[Khoán thủ: Ra Phép Mầu Dắt.]

 

NHỜ rộng ĐỨC CAO đến hội đàn

ĐỨC đem mối ĐẠO THẦY tỏ phân

THÁNH lòng thương xót đem NỀN ĐẠO

ÂN cứu huờn sanh kỉnh PHÁP TÂN.

 

[Khoán thủ: Nhờ Đức Thánh Ân.]

 

VÌ còn lòng thương các con ôi

KHÔNG dạy TIN LÀNH mất kiếp rồi

TUÂN ĐIỀU CHÍ THÁNH TÔN THẦY DẠY

LUẬT THÁNH CHÍ TÔN QUỐC PHÁP SOI.

 

[Khoán thủ: Vì Không Tuân Luật.]

 

TỨ ÂN bố đức huệ đuốc khai

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG MỞ MÔN ĐÀI

BAO chúng con khờ mau bước tới

TRÙM phủ nên giòng Hồng Lạc nay.

 

[Khoán thủ: Tứ Giáo Bao Trùm.]

 

TIÊN trước lạc lầm có lỗi TRỜI

NHÂN cầu trời đất bao dung nơi

CÁC TIÊN chịu phạt đường Tứ Khổ

CON học từ bi THẦY chỉ lời.

 

[Khoán thủ: Tiên Nhân Các Con.]

 

MỞ ĐẠO CÔNG BÌNH TỈNH THỨC CHƯA

QUỐC PHÁP TRỊ CAI TẨY LỌC LỪA

ĐẠO THẦY CHỈ GIÁO MAU MAU TỈNH

DẠY SỬA ĐEM THÂN CHUỘC TỘI XƯA.

 

[Khoán thủ: Mở Quốc Đạo Dạy.]

 

ĐẾN cầu tu lại sửa đem thân

CHỖ ĐẠO ngọt bùi chia sớt lần

TỪ tâm [nên] ĐỨC CẢ tha ân rộng

BI hiện PHÁP THUYỀN ban KINH phân.

 

[Khoán thủ: Đến Chỗ Từ Bi.]

 

NGŨ thái địa vi thái sanh trong

CHÂU cung mở lập điện hư không

THẾ nhân người phạm điều [ngỗ] nghịch lẫn

GIỚI MẪU VƯƠNG TÂY hoá vi đồng.

 

[Khoán thủ: Ngũ Châu Thế Giới.]

 

ĐEM người chí thiện GIÁO dạy TRUYỀN

ĐUỐC huệ thưởng ban LONG HOA DUYÊN

RẠNG danh tỏ rõ HUYỀN CƠ CHÁNH

SOI xuống trần ai đặng hưởng biên.

 

[Khoán thủ: Đem Đuốc Rạng Soi.]

 

BẢO ĐỨC nay nhờ thọ sanh ơn

XÁC thân cảm đức nghĩa ơn tròn

THÂN [con] mang muôn kiếp rồi thức tỉnh

CON VỀ THÁNH ĐẠO CĂN LINH CÒN.

 

[Khoán L: Bảo Xác Thân Con Về Thánh Đạo Căn Linh Còn.]

 

BA TRÀNG THIÊN PHÁP CỨU VỚT CON

Phước lành trả thảo rán tu tròn

THẦY đem về ĐẠO ơn nghĩa ấy

Trả thảo cù lao tu hạnh bòn

 

ĐỜI TẬN THẾ môn sanh lắm sợ

ƠN THẦY dìu cứu chữa ra cơ

Chín mươi hai ức nguyên thay đổi

Đem tám muôn bốn ngàn sanh đồ

 

Trăm ngàn đường bước tới khó thay

Truyền dạy răn nên ĐẠO TRỜI THẦY

ĐEM THANG PHẬT BẮT RƯỚC NGƯỜI ĐẠO

Trở lại KHAI ĐƯỜNG ĐẠI ĐẠO tài

 

Bốn Cửa Khổ nay đà mù mịt

Các vị hành ngó trở quay bích

Nhăn nanh múa vuốt bề lạnh lẽo

Mau mau tỉnh thức mê ắt tịch

 

Nhiệm từ bi TẦM KIẾM ĐẠO MẦU

Chắc một lòng khỏi đọa hố sâu

Nhờ ĐỨC THÁNH dang tay dìu dắt

Muôn ngàn năm khó kiếm tầm cầu

 

Hình xác trần ngó thấy nhiễm hài

Thấy sắc mồi ngon miếng lạ hoài

Ta nhiễm rồi họa gây liền đến

Đâu thấy ma quỷ nó khiến sai

 

CHA RỒNG VÀNG MẸ LẠI XÍCH LONG

Nối giống Lạc Hồng nhớ một giòng

Điều hiền ta nhớ gọi CHA MẸ

Thương dân THẦY mới tỏ sự đồng

 

Đem phước lành biện bạch loài người

TA THẦY PHÂN GIÁO CHÚNG SANH ÔI

Vận áng tịnh tâm tẩy chú pháp

Áng bình can định NGŨ GIÁO NGÔI

 

TAM CÕI CỘNG ĐỒNG hội hiệp linh

HỘI ĐỒNG TAM CÕI hiệp nhứt bình

VẬN CHUYỂN CÀN KHÔN QUY THẬP VẠN

NGŨ HÀNH BÁT QUÁI ẤN THẬP NGHINH

 

TAM THÁNH TINH QUÂN GIÁO CHỦ ÂN

HUỲNH QUANG NHỨT KHÍ tại cung tầng

HẠ SANH lưu độ VÔ VI ĐẠO

TỨ THÁNH PHÁP TÂN THƯỢNG HẠ RĂN

 

Thượng khí thanh thiên dục MẪU ÂN

Nhâm Dần QUỐC ĐẠO NGŨ ĐẾ LUÂN

TỪ TRUYỀN THÁNH ĐẠO MẦU XUỐNG THẾ

Muôn ngàn hành phạt rán tu lần

 

Mê đắm lục đạo biết bao giờ

Phạm ĐIỀU RĂN CẤM phạt linh sơ

Tri ân bố đức TỪ THUYỀN ĐẠO

Bất tín nhiệm mầu phạt hành chờ

 

THIÊN PHÁP con nghe giữ thiện lành

THƯỢNG ĐẢNH GIÁO CHỦ DI ĐÀ THANH

Đừng nên phạm luật CHA GIÀ CHỦ

Lời xưa CHA MẸ nhủ mau nhanh

 

NĂM NGÔI TRUYỀN hóa độ chúng con

Hết quả báo nên thiện tánh còn

Con sửa MƯỜI ĐIỀU tội ác dứt

Mang hình THÁNH THẬP TỰ về tôn

 

NAY HÓA KIẾP VỀ NƠI TÒA THÁNH

Áng trụ trì tâm định hiền lành

HIỂU THÁNH ĐẠO TỪ ÂN LƯỢNG XÉT

Lượng giác ly cội mạch loài sanh

 

Máy Thiên Cơ TA đem dựng tạo

Đốn tinh quang chiếu sáng khung trào

NGỌC HOÀNG TÔN HUYỀN KHUNG KIM KHUYẾT

CHA MẸ LÀNH đứng đợi con vào

 

MƯỜI ĐIỀU LUẬT CHA GIÀ KHUYÊN BẢO

Giữ phép mình nghe lời chỉ giáo

Nay một trăm tám đời tận diệt

Bảy mươi hai lớp THÁNH công trao

 

TRONG ĐỜI TẬN DIỆT HAI NGÀN KỶ

LỊNH CHA GIÀ quở phạt gớm khi

MẸ ĐỨC LÀNH tràn trề rơi lụy

Kêu con về TÒA THÁNH ĐẠO KỲ
 

PHÂN NGÔI THỨ khỏi mang lớp quỷ

ĐẮC QUẢ THÀNH sáng giới quy kỳ

LẬP HÒA BÌNH CỰC LẠC THẾ GIAN

Thi ân bố đức ra tỷ thí

 

Trên Trung Ương bồi dựng ngôi vàng

Ai tu hành Thiện Phước đưa sang

Chữ Nam Mô các con không giành

THÌ ĐỪNG TRÁCH THẦY ĐÂY KHÔNG DẶN

 

Mau tỉnh hồn TRỞ LẠI NGÔI XƯA

ĐỜI TẬN THẾ ÂN TRÊN CHỌN LỰA

Đem các con lên NGÔI THÁNH ĐẠO

Đem chương trình phải quấy phân đưa

 

ĐỜI TẬN THẾ làm sao cũng hoại

Nhờ PHẬT TRỜI hỷ xả nhân loài

Nghe lời PHẬT quy câu Bát Đức

THẦY CHA TRỜI CHIẾU SÁNG ĐẠO KHAI

 

CHA TỪ BI MỞ ĐẠO VÔ HÌNH

Mau thức tỉnh thân hồn cho chính

Ai được phước lành qua Hà Nại

Ai ác trượt chân té hố ghình

 

NHẬP QUỐC ĐẠO GIỮ KINH THI ĐỨC

Lành thăng thiên đắc quả danh lực

Cắt ly tình xé rẻ ác nhân

Mới gặp đặng TU CHƠN CAO BỰC

 

Bằng không nghe sa chốn đọa hình

Tội như vầy các trẻ mau nhanh

HÀNH LÒNG THIỆN thi ơn bố đức

Trên gội nhuần dưới trẻ tâm thành

 

DẠ TỪ BI CẦM CÂN BÁC ÁI

DẠ XÓT THƯƠNG TRUYỀN ĐẠO BAN KHAI

DẠY NHÂN ĐẠO DĨ NHƠN HIẾU ĐỨC

DẠY ĐẠO LÀNH BÁT NHÃ TRỜI THẦY

 

Một gánh thơm ngẫn ngơ rao bán

Một quan đồng xoay cán đổi lần

Kinh HOÀNG phổ sơn truyền MINH trỗ

PHÁP MẦU NGỌC TA GIÁO PHÂN RÀNH

 

HỌC ĐẠO người chẳng hiểu LUẬT KINH

Nên mờ ám sanh linh chẳng kính

Muôn ngàn không hiểu tới ĐẠO LÀNH

ĐẠO THẦY TRỜI hiển hiển linh linh
 

NHỜ LỊNH MẸ từ bi hỷ xả

Qua TRÀNG BA DI LẠC RA ĐỜI

MỞ LONG HOA CHÚA THÁNH CHUNG TÔI

CHO TRẺ NHẬP HỘI HỒI THÁNH CHÚA
 

Mang ơn CHA từ đây mau sửa

Cảm đức ÂN MẸ lựa nhi hài

Cảm ĐỨC ĐẠO hóa sanh muôn loài

Nhờ HỘI ĐỒNG triển khai tha thứ

 

Đến ĐỀN VÀNG THẦY CHA trình tự

NGÔI VƯƠNG CUNG CHA PHỦ AI ÂN

Khói thiên thiên biến hóa chờ nhân

Phi thiên biến kim quang pháp biến

 

Ân ĐỨC NGHĨA bổ sanh tu luyện

Thông Giới Tam Thiên biến phép mầu

Nhờ KIM THÁNH khắp cõi Năm Châu

Phàm xác lốt ngọc châu hình hóa


Đức công thành vô vi hiển dạ

Huờn âm dương KIM QUẢ tụ thành

Trên khai đường NHỨT BỰC ĐỨC LÀNH

Thân bạch hóa anh quang sắc tướng

 

Này ANH KIM phú quý ngôi vương

Hóa tâm lương vị vương biến hình

Cõi Ngũ Châu mến tốt đẹp xinh

Biến hình đổi trung trinh tươi trẻ

 

THÁI họ chuộng hộ người tu lễ

Đẹp tốt xinh độ tế lòng dân

MỞ ĐẠI ĐẠO dìu dắt ân cần

GIỮ NỀN ĐẠO sửa sang tốt đẹp

 

Từ Đức Đạo Quang THẦY bọc khép

Nhờ Lục Thông rõ nét THẦY BAN

Nên con tầm NỀN ĐẠO TỨ ÂN

Phân trí cách giống căn Hồng Lạc

 

Lành thân cốt phủ che vương các

Vốn một nhà CHA LẠC sanh ta

MẸ giống HỒNG nhứt bá ta ra

Lên TÒA THÁNH KIM HOA phong chức

 

Truyền linh giác ánh quang ai luật

KHAI BẠCH VÂN THÁNH ĐẠO GIÁO NGỒI

Sen tòa chiếu kim ngôi cõi thọa

Nghe Tam Thiên di thảo ban đó

 

Về Bạch Liên sẵn chỗ báu ngôi

Đắc thành danh tam môn bước tới

Truyền các con ngày hội lao đao

Thượng thậm thâm vân biến ra vào

 

Chúng con kỉnh MINH CAO NGỌC ĐẾ

TA reo mừng soi gạn đem về

Lành đẹp thay TRUYỀN KỆ HUYỀN CƠ

Đem con vào nơi CỬA MÔN chờ

 

Chờ vi Thánh con vô theo đạo

Đời tận thế môn sanh trộn xáo

Đời đổi thay ôi đạo cũng thay

LUẬT TÂN HOA LONG chọn những ai

 

Tử con biết TRỜI THẦY BAN SẮC

Chớ nên làm những điều tội ác

Nhiễm tới mê hồn xác tiêu tan

Mau bước lên khỏi biển khổ trần

 

Lánh xa quỷ nó gần nó kéo

Phải lặn hụp trăm đoạn ngặt nghèo

Khổ thật khổ mà đeo vô đạo

Môn Quỷ vô chúng con mê nháo

 

Tâm linh hồn ngoại đạo mau chia

Kéo đạo đời sa ngã chia lìa

Nó đấng hình thân kia da xác

Môn Quỷ kéo đừng vô sai lạc

 

Nên bị sa hồn xác ngục vào

MƯỜI ĐIỀU RĂN phạm cấm con mau

Sanh hữu đức thiện sau lánh nó

Ta nhiễm nó rồi gây họa đó

 

Nhờ tu lành ta độ nó xa

Đức từ bi níu kéo giữ ra

Dục phàm tánh chỉ ra mới rõ

Giống Lạc Hồng ớ con sẵn có

 

CHA RỒNG VÀNG MẸ BỔ XÍCH LONG

Nay nhắc lại nòi giống Lạc Hồng

Hòa máu lại chung giòng cội mạch

TA THẦY TRỜI phân rành biện bạch

 

Khuyên chúng sanh biết cách lời xưa

Nghe cho lọt ác dữ ta chừa

Cảm đức nghĩa NĂM VUA quá nặng

Từ muôn loài đã tạo hóa căn

 

NĂM NGÔI CHÁNH trị dân THẦY LẬP

NĂM NGÔI TÀ đánh dẹp ra pháp

Theo DI ĐÀ tu tập con nhờ

Nên đừng lỗi ăn năn Bàn Cổ

 

Từ đức đạo nên nhờ phóng xả

Cho nhân gian chúng thế biết TA

THẦY LÀ TRỜI PHỤ GIA NGỌC LÃO

ĐỨC THÁNH HOÀNG MINH ĐÁO TRUYỀN TRAO

 

Ai sai tu lỗi đạo hỏa hồng

Ngàn đóm lửa đốt tiêu tinh xuống

Từ đạo đến ngoài trong tận tuyệt

Bị phạt răn trừ lỗi khẩn biệt

 

CẢM ĐỨC THẦY ĐẠO THUYẾT con nhờ

Nhờ HỎA ĐỨC TINH QUÂN lập cờ

Thấy hành tội xin cho sửa chúng

Phạm tội ơi thương xót nhau cùng

 

Thác ÂM LUẬT xử chung không khỏi

Để hành tội muôn loài ác lỗi

Sửa cho người biết dõi chánh tà

TA NGỌC HOÀNG THẦY ĐẠO TRUYỀN RA

 

Các con ôi tu mà tỉnh thức

Cõi dương thế mê mờ còn lực

LÝ CÔNG BÌNH THEO LUẬT MÀ HÀNH

GÌN TỪ BI HIỀN THẢO CHO NHANH.

 

Bằng nghịch kích lỗi hành không vị

Không ăn năn Vô Thường nhớ kỷ

Bắt chẳng sai không vị không tư

Các con ôi lời thế thật hư

 

Tinh ma ác chẳng từ cần đạt

Quết tiêu ra tro bụi dầy ác

Dạ thế gian gấp gấp tu về

CHA THẦY TRỜI CHÁNH ĐẠO BỎ BÊ

 

CHO TÀ GIÁO LẠI mê ma quỷ

Lòng từ bi THẦY khuyên nên quý

Cõi dương trần tiêu hủy lần tan

Bị thiết chì sa quét lụi tàn

 

Quyết tiêu giả trần gian con biết

Giờ tế đậu quết loài tan tuyệt

Xét hành răn cho hết quỷ ma

VÂNG LỆNH CHA NGỌC ĐẾ chánh tà

 

TAM GIÁO CHẾ thứ tha còn đó

Đài Ngũ Luân không tuân nhìn rõ

Tội phước lành cáo bố con nghe

Kẻ vô đạo không nương không dè

 

Hành mạt kiếp gớm ghê hình luật

Kẻ bất nghĩa hành cho tận mất

Loài bội ơn hành mất chẳng còn

Này con ôi tự hối mà mong

 

CHA THA THỨ MÀ CON KHÔNG TRỞ

NAY TÂN LUẬT TRUYỀN BAN thố lộ

ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG THIÊN bố con nghe

Mà các con chẳng có tu về

 

Đánh pháp bửu ra dê trâu ngựa

LUẬT CÔNG BÌNH XỬ CHA TẨY RỬA

Mạt kiếp đời trị sửa bí hành

Có tu thân biết đạo thiện lành

 

Đạo ta bước MÔN DANH BẢNG THÁNH

Người phước đức bia nơi RẠNG THÁNH

VÀO HỘI LONG vân đảnh cõi tam

ĐẾ THÁNH TÔN tuyển chọn hiền tâm

 

Lời THƯỢNG ĐẾ điển lành giáng thế

CHÂU MINH ĐẾ thất ngày nhứt kể

Công CHA dưỡng nghĩa MẸ như nguồn

Sao trả hết chưa rồi liệu lượng

 

Giữ đức lành tô dưỡng mai sau

Họa với tai theo dõi ta mau

Mau nhớ lại ĐẠO MẦU THẦY ĐỂ

Mua tiếng lành con ơi đâu dễ

 

Trả thế nào con kệ làm thinh

THẦY TRỜI CHA LUÔN GỌI ĐẠO GÌN

Cho con thoát thân mình trẻ đặng

Con nhớ đến ân CHA MẸ tặng

 

Kinh đức thi thầm lặng ớ con

Đó mới gọi con thảo tu tròn

Không danh lợi tiếng con đâu mất

Từ thiếu nhứt câu thành bực nhất

 

Đắc thành công con đạt liên hoa

LINH TỬ ƠI NGỌC PHỤ CHA GIÀ

BAN KINH VẠN TRÀNG BA LẬP HỘI

Cõi thượng ĐẾ luận đàm tam cõi

 

Hiệp Thiên Tiên luận đối Bàn Đào

Hội Thiên Thần Thiên Tướng truyền giao

Chánh SỬA ĐỨC tu bao định số

Xét CÔNG LÝ ít nhiều vào sổ

 

Còn bao nhiêu chưa độ sót sơ

Sửa Ngũ Châu chủ chưởng hiện giờ

Tà sa đọa quy đồ lập lại

Nay chắt mót thế gian con hãy

 

Lo thiên tu kinh dạy khuyên răn

Lập chánh pháp thế giới khương an

ĐẮC tài THÁNH vạn dân thoát bể

Đài Phong Trần chưa xong cõi thế

 

Lập Bồng Lai chậm trễ không an

ĐỨC MẪU HOÀNG thương trẻ dương gian

Tu nhiều ít mau ngoan trở lại

Xét sổ công sao con cứ dại

 

Lập từ bi con lại tránh xa

Trong bốn bể bao châu tiêu rã

ĐÀI THIÊN CƠ mực ra hối hả

Điển trụ quang NHỨT VÕ hiện ra

 

THƯỢNG GIÁO độ đâu là bờ bến

Chúng con ôi sanh khổ tiêu biến

Lặn hụp mê bờ bến là đâu

Nên u mê mắc chốn khó cầu

 

Nay CHA MẸ chỉ đâu LÀNH GIÁO

Cho tất cả NGŨ CHÂU ĐẠI ĐẠO

Cho chúng dân tu thảo hạnh hiền

ÂN ĐỨC THẦY con chớ lãng quên

 

NGHĨA ƠN MẸ vớt lên tất cả

Hết sức tầm giống Lạc Hồng ca

KHAI Á ĐÔNG THÁNH TÒA LIÊN KẾT

HỘI QUỐC ĐẠO LIÊN BANG GIỐNG HỆT

 

Có khác gì mà phết phân chia

MỞ LONG HOA TAM GIÁO HỘI KÌA

NĂM NGÔI ĐẠO GỒM THÂU TỨ PHÍA

Độ thế dân vun tỉa vần xoay

 

Mua gánh lành trái đất hậu lai

Trong thiên hạ không ai thấy ngó

Xoay Bắc Hớn trở về chánh bộ

Xoay Ngũ Châu lại trở về Nam
 

KIẾM TỪ BI BƯỚC ĐẾN TÌM TẦM

GẶP CHA MẸ GIÁNG PHÀM DẪN DẮT

CÕI THẾ GIỚI LẬP THÀNH CỰC LẠC

 

Ba bộ Thiên truyền đạt thông tri

Chúc các con rộng sáng đạo kỳ

Đạo phổ độ sân si con bỏ

Đạo chúng con không giả không bộ

 

Đạo cầu cho giải độ chúng sanh

ĐẠO THẦY BAN tu thoát thiện lành

Đạo giúp đở con thành chánh trực

Đạo phóng xả muôn loài vạn vật

 

Đạo cứu người địa ngục linh hồn

CHA TRỜI THẦY VŨ TRỤ CÀN KHÔN

TAM CÕI CHỦ HƯ KHÔNG GIÁC ĐỘ

TÂY THIÊN TỰ CHỜ CÁC CON ĐÓ

 

Lên chánh phong về khó lớp thành

THẦY khuyên rằng nam nữ bước nhanh

Thoát qua khỏi cuộc nàn sắp tới

Tu qua khỏi về nơi mới giỏi

 

Đắc quả thành về tới liên tòa

Chờ người tu diện kiến MẸ CHA

Lên CHÁNH GIÁC LIÊN HOA rạng vẽ

Phóng linh quang xác hồn hỡi trẻ

 

Truyền Ngũ Kinh THẦY hé CHÍ khai

ĐẮC ĐẠI ĐẠO soi bước nhi hài

Nghe Kinh Thượng triển khai Đông Á

Truyền HUỲNH CÂN LỰC SĨ mở ra

 

Phá hắc ám Đạp La xuất hiện

Này các con nhân từ hiện diện

NHẬT THÁNH MINH THẦY chuyển quang ôi

Chiếu ánh dương khắp cõi khung trời

 

Hóa độ thế nhờ hơi ấm hỏa

Sanh muôn loài ngũ châu khắp cả

Hóa độ sanh chí dạ chiết thân

Đem muôn ngàn điểm hóa chuyển lần

 

Hóa Thánh Tướng cho thân quang chiếu

Mau lo tu mở khai tâm diệu

Trung hiền lương thảo hiếu MẸ CHA

Soi ĐẠI ĐẠO cảm linh THẦY hóa

 

Chiết tri lòng từng dạ con thơ

TIÊN ĐẠO BA NGÔI DỰNG TẠO CHỜ

Chờ ĐỨC NGHĨA con thơ dắt đến

Bóng âm dương soi tròn từng nến

 

Nhựt Nguyệt xoay THIÊN lạng cách phân

Con ơi mau đạo cảm tu lần

Cứu độ trẻ hồn thân khắp cõi

Mở lưới rậm bảy thành cốt lõi

 

THIÊN ĐỊA QUAN cứu rỗi ra xét

NHỜ QUỐC MẪU ƠN TRÊN CAO PHÉP

Khí nãi thiên vén dẹp ta nhờ

Hộ cho ta biết bến đến bờ

 

NÊN THÀNH ĐẠO con thơ chung hưởng

Ăn tu cầu THẦY CHA vun dưỡng

LÒNG TỪ BI CAO THƯỢNG MUÔN TRÙNG

Tu cầu khẩn thơ kinh truyền tụng

 

Thuyết răn đời côn trùng vạn vật

Bị đắm chìm cùng thân sanh hoạn

Cho chúng ngươi bay dạt tiêu tan

Hóa thực nhiều nạn ách lụi tàn

 

Muôn loài tạo vướng mang trầm khổ

Phá lục phương thoát mê hối ngộ

Khuyên răn con báo bổ lo tu

TA THẦY TRỜI THƯƠNG HẾT CÕI PHÙ

 

MỚI RA KỆ KHUYÊN TU TRỞ LẠI

MÀN NÀY CHÓT con ơi chớ dại

THẦY sẵn sàng cứu rải ra ân

NÊN RA KINH PHỔ ĐỘ DẠY LẦN

 

NGỌC HUYỀN CHƠN MINH QUANG HOÀNG ĐẾ

Chí truyền xuất chúng sanh nghe kệ

Hậu kiếp lai chín bệ giao tam

BIẾN BIẾN THIÊN KINH HÒA GIÁO PHÀM

 

THÀNH CƠ ĐẠO CÕI TAM HÓA PHÉP

LONG HOA MỞ HỘI THÀNH GẦN KHÉP

Vâng lịnh CHA bỏ dẹp tà quy

ĐẠO CAO SÂU bước tới môn trì

 

Không danh lợi từ bi cứu khổ

THÁNH TÒA CHUYỂN CON ÔI SẴN CHỖ

An vâng khai thố lộ HOÀNG MINH

CHUYỂN KIẾP HƯỜN THAY XÁC AI THINH

 

LẬP TRẬN VÂN LONG MINH GIÁO DỨT

Hạ ngươn tận THẦY kêu hối thúc

Lại một bầu giây phút phép mầu

CHA MẸ LÀNH trông đợi bắt cầu

 

Đứng chờ trẻ lai hầu liên tọa

Này con ôi sắp gần tai họa

Thấy gớm ghê ngàn họa báo muôn

Phép Ngũ Lôi hành đánh không buông

 

Lại nước lửa nó tuông bò tránh

Này môn sanh họa trời khó lánh

Rán mà tu thiện tánh nơi tâm

TA CHA THẦY điển giáng cõi phàm

 

Khuyên trung chánh thành tâm thiên hảo

TA thấy khổ muôn loài cảnh báo

RA KINH NÀY ĐIỂN ĐẠO MÀ NGHE

Loài quỷ tà nó xuống lăm le

 

Con nào vững THẦY che lấp cánh

Quỷ đem thây lấp biển hôi tanh

Nổi gió giông mau lánh chạy trốn

TA thấy họa con ôi khốn đốn

 

Tu thiện tâm PHẬT XUỐNG ĐẠO KHAI

Giữ phước lành tâm mở trừ tai

Trời đất đổi nay mai con hỡi

Tu nhẫn nhận đắc thân tiến tới

 

Chọn hiền lành biến đổi xác hài

Dạ từ bi khuyên dỗ nhân loài

XẢ KINH LÝ ĐIỂM KHAI MẦU ĐẠO

Niệm Nam Mô an bề con thảo

 

LỜI THẦY CHA BỔ BÁO ĐIỂN TIN

Bằng không nghe nhập đảng tà kình

TÂN LUẬT ĐẠO PHÂN MINH PHÁN XÉT

Tới chừng đó luật hình phạt đáng

 

Bởi do con không rán nghe theo

NGHỊCH LÒNG TRỜI kết đảng bãi kèo

Khoe danh lợi vui reo lũ cáo

TRỜI VỚI PHẬT DẠY RĂN TU THẢO

 

RA KINH RĂN BỔ BÁO BỈ KINH

Lũ yêu ma nó dụ thân mình

Theo chúng nó mất tình mất nghĩa

Lời yêu ma nhốt chí phân chia

 

Trong quỷ tà nhiều phía tan phá

Muốn tu thân vững vàng tâm dạ

Nhớ lời răn THẨY đã dỗ khuyên

Màn kỳ này chót mót tang điền

 

DẠY LUẬT ĐẠO TÂN TRUYỀN CHÚNG BÁ

Tà với tranh lấn xem xô ngã

ĐẠO KHÔNG RỜI KHÔNG RÃ MỚI NÊN

RA KINH RĂN COI ĐÓ LẬP NỀN

 

RA CẢNH BÁO GIÁO KHUYÊN CON TRẺ

THẤY GIÁNG THẾ THUYẾT BAN KINH KỆ

Tu trong tâm lòng để Nam Mô

CHỜ PHẬT SƯ TRUYỀN BÍ MAU VÔ

 

NGHE THẦY DẠY sau nhờ khoa bảng

LỜI THẦY DẶN thiệt là chán ngán

LỜI THẦY RĂN như oán trao trành

Muốn con mau thiện đức tâm thanh

 

MỘT QUỐC ĐẠO MỘT TRANH CHA ĐỂ

Chớ nghịch nhau đọa đày hình thể

Khuyên chúng con nghe kệ tranh ngay

Lựa tuyển con đội trở chuyển khai

 

NGHE THẦY DẠY khỏi tai khỏi họa

Dưới THÁNH TÒA hỉ xả cho ta

Hạo Ly Thiên người rã ra ma

Thiết Lung Hỏa thiêu ra rụt rã

 

Lòng không tin xỉ vả PHẬT TRỜI

Hành mạng kiếp tiêu tan con hỡi

Đời thay đổi như thoi thắm thoát

Khuyên bảo tu chánh đạo theo PHẬT.

 

LẬP ĐẠI ĐẠO MỘT BẦU XÂY LẠI

TÒA THÁNH NGÔI DỰNG SỬA ĐỜI NAY

THÁNH GIÁO TAM CỨU KHỔ TỪ BI

ĐẠO TRỜI MỞ XÂY NHƠN HÓA LOẠI.

[Khoán L: Lập Tòa Thánh Đạo Trời Mở Xây Nhơn Hóa Loại.]

 

NGŨ SEN CHÓI RẠNG CỔ KIM HOA

SẮC LỊNH HOÀNG MINH NGỌC ĐẾ CHA

BỌC THÂN KIM MẠNG DANH PHẨM LỰC

THÂN HIỆN TỪ BI MẪU VƯƠNG TÒA.

[Khoán L: Ngũ Sắc Bọc Thân Hiện Từ Bi Mẫu Vương Tòa.]

 

LẤY ĐƯỜNG TÂM TÂY ĐỔ HUỆ LƯU

DẤU ẤN THIÊN BAN NHỨT KIM TỪ

THIÊN BỔ DANH TOẠI HÀI HÒA CHIẾU

MỆNH DANH HOA NỮ THÁNH MẪU [NGỌC] HƯ.

[Khoán L: Lấy Dấu Thiên Mệnh Danh Hoa Nữ Thánh Mẫu [Ngọc] Hư.]

 

NGỌC CHỈ DẤU TÍCH ĐẠI ĐẠO RA

HOÀNG PHỤ CHA LÀNH DỨT ĐIỂN GIÀ

THƯỢNG MINH CHÚC CẢ CON GÌN HƯỞNG

ĐẾ PHỔ ĐỘ LÀNH THỦ HOA.

[Khoán L: Ngọc Hoàng Thượng Đế Phổ Độ Lành Thủ Đức [Đại] Hoa.]

 

(TÁI ĐÀN)

 

NGỌC sắc PHÁP TÂN cơ y đúng
HOÀNG thành Tam Bửu trẻ cố trung
THƯỢNG thừa cơ học độ trần cứu
ĐẾ Đạo Tiên Thiên hiệp sức cùng.

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.]


CƠ ĐẠO VÔ VI TÂN PHÁP THẦY
Nghe qua thấu rõ phản chiếu ngay
Bụi trần phủi lấp NAY THẦY DẠY
CƠ ĐẠO VÔ VI TRỜI CHA XOAY

 

Chiếu điện tâm con trẻ nào hay

Thế trần trược nên THẦY sắc lịnh

Khó thành tựu công thành chớ tính

Khó hiểu THẦY tâm định được nào

 

Con lau chùi đến nay cơ đạo

Đến sự rồi mới bảo người tu

Việc thế trần dứt bỏ vô tư

Tịnh thần dưỡng công phu thanh điển

 

Lóng lòng trong căn cơ vận chuyển

Nếu hữu căn kinh điển cổ từ

Thiên Đường lộ phần đạo vạn thư

Theo ĐẠI ĐẠO người tu khó rõ

 

ĐỨC THƯỢNG ĐẾ CHA TRỜI TA ĐÓ

ĐẠO VÔ VI nhìn rõ thượng tôn

Dạy THƯỢNG THỪA học phẩm THIÊN NGÔN

Vào cửa đạo lưu tồn ai tiếng

 

Lớp nhơn sanh chưa thấy người nên

Phát khai rõ điềm nhiên vô lự

ĐẠO VÔ VI THẦY BAN MÔN TỰ

Phải bền tâm rõ sự ý THIÊN

 

Này nữ nam ĐẠO VỐN CHA TRUYỀN

Mau giác ngộ rán chuyên cần luyện

THẦY thâu tâm hộ thân mạng chuyển

Xuân Dần Nhâm tạp nhiễm không dừng

 

NẤC THANG TRỜI THẦY THẢ con dùng

Mau níu kéo cùng chung về chỗ

NẤC THANG TRỜI con ôi hiển lộ

Gắng tu thân biển khổ đời qua

 

Nay chơi vơi thế lúc quỷ ma

Vô thường hoại phân ra trước cảnh

Thấy kinh hồn họa dồn khó tránh

Gẫm thế gian chân hạnh khó tìm

 

Chớ bôn chôn linh căn nguy hiểm

Trên đường đạo tâm kềm tu luyện

Đức lành nhờ ngay thẳng con tiên

THẦY hạ mình độ hiện thương yêu

 

Xem xét lỗi con tạo loạn nhiều

THẦY cải hóa gọi kêu khá rõ

Thuận THIÊN Ý hợp tâm THẦY ĐỘ

Phải thiệt hành y bộ con ôi

 

TRỌNG TRÁCH THIÊN CƠ thiệt rõ rồi

Trong ĐẠI ĐẠO cơ trời luân chuyển

Nhơn sanh ơi tới đây nguy biến

Kìa thời gian lần tiếng đến nơi

 

Cuộc tuần huờn cả thảy tơi bời

Con nhìn tuồng chuyển đời xáo trộn

LỊNH THẦY TRUYỀN VÂNG MẠNG MỚI KHÔN

THẦY dạy tu tạm bóng con ôi

 

THẦY ban bố sợ chi con hỡi

Khai giáo lý kịp thời xuống thế

CHÁNH GIÁO [CỦA] THẦY mở đạo con kề

Nơi THIÊN ĐÌNH ngai bệ NGỌC HƯ

 

Nhâm Dần đáo CẦN LO MÔN TỰ

THẦY biết tâm con hư con thảo

BAO PHÁP ĐỒ KINH ĐIỂN THẦY GIAO

CHUYỂN HOA LONG ĐẠI ĐẠO CUNG TRÀO

 

CƠ CHO ĐÚNG NGŨ CHI ĐẠI ĐẠO

Y TÂN LUẬT học sao hồi phản

ĐẠO thượng tôn hiểu lý mới an

Sửa sang lòng chút chẳng lo chi

 

Ban đầu trí ngôi tròn mầu bí

Đời xáo trộn phục quy hồi lại

Cảnh khổ đời sáng suốt tu ngay

Đến kỳ rồi tâm phải triển khai

 

Cần tu luyện hồng ân THẦY GIẢI

NGỌC HOÀNG CHÚA lời hay giống rãi

Giềng mối tề sanh chúng tương lai

Mạng các con nhân loại bao năm

 

KỲ QUY THỐNG VÔ VI THẦY CHẤM

Các con ôi ẤN TÂM KHAI BỔN

TÂY CUNG TIÊN ẤN BAN VUI NHỘN

ĐẠO TRỜI KHAI KHẮP CHỐN SÀN NỀN

 

Trẻ nào nghe mau bước tiến lên

Chơn truyền nắm rõ tên cao phẩm

Ngày tận thế quả công vững nắm

Tô bội nhiều THẦY CHẤM VỊ NGÔI

 

Tiết tân xuân giáng chỉ con rồi

Gương THẦY nêu hữu phần con gặp

Số mạng diên mau gấp học tu

PHÁP THẦY GIAO RÁN CỐ CÔNG PHU

 

ĐẾ GIÁO HUẤN ĐỒNG TU HỌC THIỆN

Khai điển cơ THẦY đây hiển hiện

Khảo cơ căn hóa chuyển trường thi

Đây lọc lừa đậu rớt chọn đi

 

Nào ai đứng vô vi THẦY CHẤM

Nạn sắp tới con ôi chớ chậm

Tâm thiện toàn nữ nam cân đai

Bụi tục trần sắp hết nay mai

 

Kêu thức tỉnh gái trai già trẻ

Khổ cho người không tu hành té

Khổ trần ai thân thể tiêu bầy

Khổ khổ nạn lở mang làm dại

 

Bình tâm suy lời đây THẦY dạy

Thoát khổ trần mới thấy tương lai

Thoát nhờ tu ĐỜI KHAI THÁNH ĐỨC

Trẻ đắc công bảo tồn nhân lực

 

Hưởng an lành công bực thanh cao

Cởi [thoát] trần ai đừng có ra vào

Si muội chịu lọt vào biển khổ

Những sự hình lầm lạc con thơ

 

CƠ ĐẠO TIÊN CON CHỚ THỜ Ơ

TRUYỀN TÂN PHÁP NHÂM DẦN TRẺ Ớ

KHÉO THỰC HÀNH THẦY CHO ĐƯỜNG LỐI

PHƯƠNG CHÂM TU ĐƯỜNG ĐẠO ĐẮP BỒI

 

Sự tu thân nhờ bởi tâm trong

Khỏi lầm lạc phải chăm mở rộng

Nhứt tu KHẨU diệu khôn tiếng nói

Đi đôi TÂM nhỏ nhẹ nói lời

 

Ngọn đuốc quang CHA soi thấu hiểu

Là phàm tánh làm sao linh chiếu

Tập TỪ BI tâm dịu ớ con

Thi làm sao đừng rớt hao mòn

 

Con thành thật các con đoàn kết

Đời mạt pháp thảm thương cận chết

Cuộc tạm đời gần hết bỏ lần

Cơn dịch hành chưa dứt lại căng

 

Chiến tranh đến khổ rằng hỡi trẻ

Bởi vì đâu tranh nhau chia rẻ

Bởi không tu quỷ xé ma lôi

Tam Ma Tâm thúc giục con rồi

 

Nên giành xé chẳng ngồi nhận thức

Tham Sân Si nên hư chiếm nước

Cải vã lời cho được phần mình

Trước rồi sau cũng chết thúi ình

 

Gà kêu lớn soi bình vị thấm

Thời kỳ đến Nê Hà danh lạm

ĐẠO VÀNG THẦY CAO PHẨM THIÊN ĐÀI

CHỚ COI THƯỜNG TÂN ĐẠO THẦY KHAI

 

HÃNH DIỆN ĐƯỢC ĐIỂN THẦY BAN BỐ

Gọi truyền mãi con ôi rán nhớ

Người ứng đồng THẦY MỞ ĐIỂN KHAI

Dắt sinh linh con trẻ gái trai

 

Ngày kết cuộc về ngay CHA MẸ

Bồi công quả kiếp này mau lẹ

THỌ SẮC THIÊN THẦY MẸ MỞ MANG

THẦY sanh con vạn vật hóa thân

 

CHA MẸ dưỡng bệnh căn lành cứu

Con ôi bệnh nhân loài khắp xứ

THẦY không yên trị đủ ban ra

Về sau này hàn ôn quỷ ma

 

Nó lôi kéo con mà mắc phải

Sự nguy vong đau lòng THẦY thấy

Bệnh vực ngờ cứ mãi để tâm

Các con ôi MÁT MẺ rán tầm

 

Tầm THẦY giỏi việc làm cần biết

Được THƯỢNG NGƯƠN kế cận tu riết

Cứ một lòng tâm thiệt nghe con

ĐẠO CỦA THẦY TRONG SẠCH NÊN CÔNG

 

Hiểu hành đúng dụng ngôn hòa lý

Ngày LONG HỘI mắt nhìn từng tí

Xét việc qua CON KÝ VÀO CHƯA?

Chớ buông trôi sàng sảy lọc lừa

 

Vấp phạm lỗi nhớ chừa yên vững

Vững lập trường môn đạo THẦY mừng

Mừng dùm cho sanh chúng nhơn loài

TRONG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ THẦY GIẢI

 

LIÊN HIỆP QUY HỢP LẠI BẢN CĂN

HỢP NHƠN TÂM CƠ ĐẠO THẦY BAN

THUẬN THIÊN Ý PHÁP TÂN ĐẠO LUẬT

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN NGƯỜI HẠNH CHẤT

 

TÔN CHỈ THẦY CHA BỰC CAO THÂM

ĐỂ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KHÔNG LẦM

Khả năng đủ Kỳ Tam quy hiệp

Nam nữ ôi vần xoay liên tiếp

 

Đến tự nhiên con biết hay không

Con ôi kìa cả thảy tiêu vong

Gần sắp đến tan bồng chuyển hóa

Nhâm Dần niên lao lung ách họa

 

Họa chiến tranh tất cả tiêu vong

Lớp dịch tai nạn ách yên không

Đời khổ khổ ngoài trong tan tác

Cơn biến loạn chiến sanh lầm lạc

 

Mạng các con tiêu xác tiêu hồn

Khá y lời THẦY DẠY mau khôn

HUYỀN LINH THẤU THẾ TÔN QUỐC ĐẠO

NGỌC HOÀNG CHÚA CÀN KHÔN CHỦ GIÁO

 

ĐIỂN CƠ THẦY DẠY ĐẠO TẬN TƯỜNG

TỊNH CHƠN TÂM KHẨU QUYẾT KỶ CƯƠNG

Muốn trải bước trên đường chu đáo

Vẹn đức lành đắc chánh truyền giao

 

Tinh hoa đạt tăng cao tô điểm

KHỬ TRƯỢC THỂ chuyển tâm THẦY KIẾM

Nhờ có câu chú niệm cẩn cơ

Quay về mau lẹ bước THẦY CHỜ

 

Mỗi nhơn thân đều có ĐẠO TÂM

LINH TÁNH ĐẠO LINH QUANG MÌNH CHẠM

Vốn hư không xa xăm huờn phục

Cảnh khảo hành bởi câu lục dục

 

Vì muội mê lòng dục mà ra

Các con ôi CHƠN ĐẠO KHÔNG XA

Thượng Tôn chiếu căn cơ ai đến

Tham Sân Si tu sao được tiếng

 

Cõi lòng phàm như nhện giăng tơ

ĐƯỜNG CHƠN TU THẮNG ĐƯỢC MỚI VÔ

TRUYỀN TÂN PHÁP KHÔNG NGỜ RẰNG ĐÓ

Trong kinh điển con ôi tường rõ

 

Có biết chăng nhờ đó bảo tồn

Sự trở về CHƠN ĐẠO THIÊN TÔN

RA BIỆN BẠCH KHAI MÔN BỬU ĐẠO

Rõ tường căn điển khai chỉ giáo

 

Ai là căn đức thảo vững vàng

Chơn linh rạng biết đường chơn chánh.

 

Lương thiện tầm tu thức tỉnh vào

Thiên Môn vận chuyển tiến hóa cao

Đạo đời nhận rõ sự lương thiện

Đường lối bước đi luyện dồi trau.

 

Đừng mãi tranh đua ở thế gian

Tiến đến bực Tiên đắc quả vàng

Thế trần là ảo tạm giả biết

Trong sạch hòa tâm đạo đức mang.

 

Đạo Đức là nguồn sự tu hành

Dòng đời trôi chảy khổ chúng sanh

Bài học hiền xưa nêu gương mẫu

Tranh tước lộc quyền mãi sao thành.

 

Đức hưởng tại trần chẳng cần lo

Rạng rỡ nên trang NGỌC THẦY chờ

Đạo quả công trẻ mót bòn đức

HOÀNG THIÊN điểm nhuận bớ con thơ.

 

KIM hóa linh huyền điển thanh huy

ANH tài THIÊN chuyển VƯƠNG MẪU kỳ

THÁI an nên sự vì trên lựa

DANH VƯƠNG [MẪU] TÂY [THIÊN] SẮC ẨN NGỌC BI.

[Khoán L: Kim Anh Thái Danh Vương Tây Sắc Ẩn Ngọc Bi.]

  

DANH đức Thiên Đài rạng rỡ ngôi

THÁI công tạo quả phúc cứu đời

ANH tài hồng phước bồi công đạo

KIM MẪU ÁI TỪ DỊU NGỌT LỜI.

[Khoán L: Danh Thái Anh Kim Mẫu Ái Từ Dịu Ngọt Lời.]

 

CƠ tiếng phong thọ đơm hoa trỗ

TẠO hưởng vị ngôi đang sẵn chờ

VỊ hóa ĐẠO TRỜI phù linh ấn

ĐỊNH chánh điển ban diệu dược cơ.

 

Nền Thánh Đức thau chì lộn lạo

Giữ bền tâm sàng sảy mòn hao

Niên hung phải chịu nhiều tai khổ

Tai đến thảm phiền cảnh lao đao.

 

Thời điều giữ việc lành mau tạo

Phương Âu nào yên được máu đào

Đông Á tai chịu thảo nào yên

Ôi tai đến gây thêm họa khảo.

 

Sửu qua Dần đến dễ nào yên

THẦY RA ĐỀ XỬ CHỌN TRẺ HIỀN

Kỳ chót chung bầu thảm sầu bớ

Đường tu hoặc nắm lời THẦY khuyên.

 

Buổi thế tàn nhơn sanh nạn khổ

Đất quý hơn vàng huệ trí nhờ

Thấy cơn nạn khổ THẦY thương xót

Rồi đây luồng gió sợ nỗi lo.

 

Lái vững thuyền đò đầy đức công

Hữu duyên mới gặp ĐẠO TRỜI bồng

Chí tâm dõi bước KỲ TAM ĐẠO

Đến hội một đường dự HOA LONG.

 

KHAI ĐẠO BAN QUY THỐNG NHỨT TRUYỀN

THẦY TRUYỀN ĐIỂN HÓA PHÁP KHAI DUYÊN

TU NHIỀU CÔNG ĐỨC NAY THÀNH TỰU

XỨNG ĐÁNG SĨ HIỀN PHẬN CĂN NGUYÊN.

 

Tận thế còn chi chớ phân vân

Thiên cơ sắp diễn thế gian trần

Người còn kẻ mất tưng bừng cuộc

Thế sự nhìn qua sắp điêu tàn.

 

LONG HOA KHAI MỞ MẤT HAY CÒN

ĐẠO TIẾN KỊP KỲ HỠI CÁC CON

Ngày tu bước tới kêu vạn loại

Phù ảo triền miên lạc xác hồn.

 

NGỌC KINH THẦY CHUYỂN KHẮP NĂM CHÂU

MỞ CỬA KHAI MÔN ĐẠI ĐẠO MẦU

CA NGÂM KÊU GỌI ÔI NHƠN LOẠI

ĐẠO TIÊN BƯỚC TỚI RÁN LUYỆN TRAU.

 

Đã xế chiều rồi ớ con thơ

Rõ biết lọc sàng chớ chần chờ

Tu thân trau sửa kịp thi hội

TÂM NGỘ KIẾN THẦY ĐIỂN ÂN VÔ.

 

THẦY CHỜ mỗi phận lập đức vào

Cơ trời khá hiểu cố làm sao

Tô bồi phẩm vị nêu tạc bảng

Tự con tạo hưởng được vị cao.

 

NGỌC MINH THIÊN PHÁP ĐẠO HÓA HOẰNG

HOÀNG cảnh tá cơ trẻ hiền nhân

THƯỢNG TÔN chỉ đạo ban điển trẻ

ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP DẦN NHÂM BAN.

[Khoán L: Ngọc Hoàng Thượng Đế Truyền Tân Pháp Dần Nhâm Ban.]

 

NGỌC LỊNH BỬU GÌN TÂN LUẬT TRUYỀN

HƯ KHÔNG THƯỢNG PHỤ HOẰNG HÓA DUYÊN

CUNG từ thượng cổ con vâng mạng

TRUYỀN ĐẠO PHỤC NGUYÊN TRỌNG TRÁCH THÊM.

[Khoán L: Ngọc Hư Cung Truyền Đạo Phục Nguyên Trọng Trách Thêm.]

 

4. HỒI HƯỚNG 

 

(Xướng)

Xin dâng tất cả ba công đức

Hồi hướng đến vô lượng quần sanh

Mong Phước Trí tất cả đều thành

Chung tiến hóa thiện lành vun đắp.

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Huyền Khung Cao Thượng Đế

Hồng Oai Hồng Từ Tứ Phước Hựu Tội

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Vô Thượng Hư Không

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Chư Khai Giáo Đạo Tổ

Giác Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Long Hoa Giáo Chủ

Chuyển Thế Đại Từ Tôn. ooo

 

Chí Tâm Đảnh Lễ Phật Thánh Tiên Liên Kỳ Hải Hội

Bồ Tát Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. ooo

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn