ĐỨC NGÀI GIẢNG GIẢI BÀI PHÁP ÂM 2022_05 - NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ GIÁNG ĐIỂN

17 Tháng Ba 20227:37 SA(Xem: 2395)

ĐỨC NGÀI GIẢNG GIẢI
Ngày 17-19 tháng 3 năm 2022

PHÁP ÂM 2022_05
Bấm Vào Thanh Audio Để Nghe

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
NGỌC MINH CỬU định [đặt] giáng [hạ] MÔN TRƯỜNG [GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG]
HOÀNG [THIÊN] [ân] chuẩn cổ [trống] khai ĐẠI ĐẠO CHƠN
THƯỢNG [PHỤ] vi bổ hóa chứng đàn kết [nối]
ĐẾ [NGỌC] khai [Đạo] dựng [kỳ] tích một nhà tương [lân].

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.]

 
XÂY TÒA THÁNH ĐẠO rước trẻ lên
LẬP tầm KIM [THÂN] ĐỨC [NGÀI] khai triển nền
NỀN ĐẠO Tinh Quang ra cứu rỗi
ĐẠO cảm NGUỒN ƠN xét soi tên.

 

[Khoán thủ: Xây Lập Nền Đạo.]

 
NGỌC bệ ra KINH chiếu tri lòng
HOÀNG [THIÊN] độ quy căn hiệp nhứt [chung] đồng
TRÙNG lai [đáo] ĐẠO hóa danh cõi GIÁO
CỬU [THIÊN] Cửu Liên Tòa [ấn] sắc [chỉ][THƯỢNG][HƯ] KHÔNG.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Trùng Cửu.]

 
LỜI TA MINH NGỌC [dạy] dỗ [đem] về [con đường] lành
THẦY [TRỜI] khuyên, CHÁNH ĐẠO hiệu xưng danh
KHUYÊN ra kinh ĐỨC CHÂU [ĐỨC NGỌC ĐẾ] vâng xử
DỖ [dạy] Người [Ngài] mở lưới rán tu nhanh.

 

[Khoán thủ: Lời Thầy Khuyên Dỗ.]

 
CÕI tử nạn tai lụy xót thương
THẾ [giới] động [loạn] giết nhau khổ vô thường
GIAN địa mang tai họa lớn tới
ĐỘNG ngục ôn lương hắc sát cương.

 

[Khoán thủ: Cõi Thế Gian Động.]

 
ĐẠO dựng lập yên [lành] đến [với] đồng bào
CỔ áng tháng qua theo dõi [CƠ] ĐẠO
KIM chí oai linh ĐỨC CẢ [TRỌN] LÀNH
TÔN QUÂN phân tỏ mở lưới bao.

 

[Khoán thủ: Đạo Cổ Kim Tôn.]

 
RA phóng chơn linh cứu nhân loài
PHÉP mầu dắt bả quân xanh [quân đỏ] thay
MẦU [sắc] thân trẻ trước ĐỀN THÁNH GIÁO
DẮT vớt đem lên kỉnh phục [THIÊN] OAI.

 

[Khoán thủ: Ra Phép Mầu Dắt.]

 

NHỜ rộng ĐỨC CAO đến hội đàn

ĐỨC [CẢ] đem mối ĐẠO THẦY tỏ phân

THÁNH lòng thương xót đem NỀN ĐẠO

ÂN cứu huờn sanh [hãy] kỉnh PHÁP TÂN.

 

[Khoán thủ: Nhờ Đức Thánh Ân.]

 

VÌ còn lòng thương các con ôi

KHÔNG dạy TIN LÀNH mất kiếp rồi

TUÂN ĐIỀU CHÍ THÁNH TÔN THẦY DẠY

LUẬT THÁNH CHÍ TÔN QUỐC PHÁP SOI.

 

[Khoán thủ: Vì Không Tuân Luật.]

 

TỨ ân bố đức huệ đuốc khai

GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG MỞ MÔN ĐÀI

BAO chúng con khờ mau bước tới

TRÙM phủ nên giòng [giống] Hồng Lạc nay.

 

[Khoán thủ: Tứ Giáo Bao Trùm.]

 

TIÊN trước lạc lầm có lỗi [với] TRỜI

NHÂN cầu trời đất bao dung nơi

CÁC TIÊN chịu phạt đường Tứ Khổ [sinh, lão, bệnh, tử]

CON học từ bi THẦY [TRỜI] chỉ lời.

 

[Khoán thủ: Tiên Nhân Các Con.]

 

MỞ ĐẠO CÔNG BÌNH TỈNH THỨC CHƯA

QUỐC PHÁP TRỊ CAI TẨY LỌC LỪA

ĐẠO THẦY CHỈ GIÁO MAU MAU TỈNH

DẠY SỬA ĐEM THÂN CHUỘC TỘI XƯA.

 

[Khoán thủ: Mở Quốc Đạo Dạy.]

 

ĐẾN cầu tu lại sửa đem thân

CHỖ ĐẠO ngọt bùi chia sớt lần

TỪ tâm [nên] ĐỨC CẢ tha [thứ][ban] ân rộng

BI hiện PHÁP THUYỀN ban KINH phân [giải].

 

[Khoán thủ: Đến Chỗ Từ Bi.]

 

NGŨ thái địa vi thái sanh trong

CHÂU cung mở lập điện hư không

THẾ nhân người phạm điều [ngỗ] nghịch [lầm] lẫn

GIỚI MẪU VƯƠNG TÂY hoá vi đồng.

 

[Khoán thủ: Ngũ Châu Thế Giới.]

 

ĐEM người chí thiện GIÁO dạy TRUYỀN

ĐUỐC huệ thưởng ban LONG HOA DUYÊN

RẠNG danh tỏ rõ HUYỀN CƠ CHÁNH [PHÁP]

SOI xuống trần ai đặng hưởng biên.

 

[Khoán thủ: Đem Đuốc Rạng Soi.]

 

BẢO ĐỨC nay nhờ thọ sanh ơn

XÁC thân cảm ĐỨC nghĩa ơn tròn

THÂN mang muôn kiếp rồi thức tỉnh

CON VỀ THÁNH ĐẠO CĂN LINH CÒN.

 

[Khoán thủ: Bảo Xác Thân Con Về Thánh Đạo Căn Linh Còn.]

 

BA TRÀNG THIÊN PHÁP CỨU VỚT CON

Phước lành trả thảo rán tu tròn

THẦY đem về ĐẠO ơn nghĩa ấy

Trả thảo cù lao tu hạnh bòn.

 

ĐỜI TẬN THẾ môn sanh lắm sợ

ƠN THẦY dìu cứu chữa ra cơ

Chín mươi hai ức nguyên [nhân] thay đổi

Đem tám muôn bốn ngàn [môn] sanh đồ [đệ].

 

Trăm ngàn đường bước tới khó thay

Truyền dạy răn nên ĐẠO TRỜI THẦY

ĐEM THANG PHẬT BẮC RƯỚC NGƯỜI ĐẠO

Trở lại KHAI ĐƯỜNG ĐẠI ĐẠO tài.

 

Bốn cửa khổ nay đà mù mịt

Các vị hành ngó trở quay bích [nhìn vào tường]

Nhăn nanh múa vuốt [bốn] bề lạnh lẽo

Mau mau tỉnh thức mê ắt tịch [chết].

 

Nhiệm từ bi TẦM KIẾM ĐẠO MẦU

Chắc một lòng [thì] khỏi đọa hố sâu

Nhờ ĐỨC THÁNH dang tay dìu dắt

Muôn ngàn năm khó kiếm tầm cầu.

 

Hình xác trần ngó thấy nhiễm hài

Thấy sắc mồi ngon miếng lạ hoài

Ta nhiễm rồi họa gây liền đến

Đâu thấy [ra] ma quỷ nó khiến sai.

 

CHA RỒNG VÀNG MẸ LẠI XÍCH LONG

Nối giống Lạc Hồng nhớ một giòng

Điều hiền ta nhớ gọi CHA MẸ

Thương dân THẦY mới tỏ sự đồng.

 

Đem phước lành biện bạch loài người

TA [LÀ] THẦY PHÂN GIÁO CHÚNG SANH ÔI

Vận áng tịnh tâm tẩy chú pháp

Án bình can định NGŨ GIÁO NGÔI.

 

TAM CÕI CỘNG ĐỒNG hội hiệp [thánh] linh

HỘI ĐỒNG TAM CÕI hiệp NHỨT BÌNH

VẬN CHUYỂN CÀN KHÔN QUY THẬP VẠN

NGŨ HÀNH BÁT QUÁI ẤN THẬP [TỰ] NGHINH.

 

TAM THÁNH TINH QUÂN GIÁO CHỦ ÂN

HUỲNH QUANG NHỨT KHÍ tại cung tầng

HẠ SANH lưu độ VÔ VI ĐẠO

TỨ THÁNH PHÁP TÂN THƯỢNG HẠ RĂN.

 

Thượng khí thanh thiên [dưỡng] dục MẪU ÂN

Nhâm Dần QUỐC ĐẠO NGŨ ĐẾ LUÂN

TỪ TRUYỀN THÁNH ĐẠO MẦU XUỐNG THẾ

Muôn ngàn hành phạt rán tu lần.

 

Mê đắm lục đạo biết bao giờ

Phạm [10] ĐIỀU RĂN [5 GIỚI] CẤM phạt linh sơ

Tri ân bố đức TỪ THUYỀN ĐẠO

Bất tín nhiệm mầu phạt hành chờ.

 

THIÊN PHÁP con nghe giữ thiện lành

THƯỢNG ĐẢNH GIÁO CHỦ DI ĐÀ thanh [lời]

Đừng nên phạm luật CHA GIÀ CHỦ

Lời xưa CHA MẸ nhủ mau nhanh.

 

NĂM NGÔI TRUYỀN hóa độ chúng con

Hết quả báo nên thiện tánh còn

Con sửa MƯỜI ĐIỀU [RĂN] tội ác dứt

Mang hình THÁNH THẬP TỰ về tôn [thờ].

 

NAY HÓA KIẾP VỀ NƠI TÒA THÁNH [GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG]

Án trụ trì tâm định hiền lành

HIỂU THÁNH ĐẠO TỪ ÂN [SẼ] LƯỢNG XÉT

Lượng giác ly cội mạch loài sanh.

 

Máy Thiên Cơ TA [THƯỢNG ĐẾ] đem dựng tạo

Đốn tinh quang chiếu sáng khung [khuôn] trào [triều] [Giáo Hội Thiên Trường]

NGỌC HOÀNG TÔN HUYỀN KHUNG KIM KHUYẾT

CHA MẸ LÀNH đứng đợi con vào.

 

MƯỜI ĐIỀU LUẬT CHA GIÀ KHUYÊN BẢO

Giữ phép mình nghe lời chỉ giáo

Nay một trăm tám [108] đời tận diệt [chứng chánh đẳng giác]

Bảy mươi hai [72] lớp THÁNH công trao.

 

TRONG ĐỜI TẬN DIỆT HAI NGÀN KỶ [NGUYÊN]

LỊNH CHA GIÀ quở phạt gớm khi

MẸ ĐỨC LÀNH tràn trề rơi lụy

Kêu con về TÒA THÁNH ĐẠO KỲ [VỀ GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG ĐẠO KỲ BA].
 

PHÂN NGÔI THỨ khỏi mang lớp quỷ

ĐẮC QUẢ THÀNH sáng giới quy kỳ

LẬP HÒA BÌNH CỰC LẠC THẾ GIAN

[AI] THI ÂN BỐ ĐỨC [THÌ] RA TỶ THÍ.

 

Trên TRUNG ƯƠNG [GH THIÊN TRƯỜNG] bồi dựng ngôi vàng [nhận Thiên Phong tại thế]

Ai tu hành Thiện Phước đưa sang

Chữ Nam Mô các con không giành

THÌ ĐỪNG TRÁCH THẦY ĐÂY KHÔNG DẶN.

 

Mau tỉnh hồn TRỞ LẠI NGÔI XƯA

ĐỜI TẬN THẾ ÂN TRÊN CHỌN LỰA

Đem các con lên NGÔI THÁNH ĐẠO

Đem chương trình phải quấy phân đưa.

 

ĐỜI TẬN THẾ làm sao cũng hoại

Nhờ PHẬT TRỜI hỷ xả nhân loài

Nghe lời PHẬT quy câu Bát [Công] Đức

THẦY CHA TRỜI CHIẾU SÁNG ĐẠO KHAI.

 

CHA TỪ BI MỞ ĐẠO VÔ HÌNH

Mau thức tỉnh thân hồn cho chính

Ai được phước lành qua Hà Nại

Ai ác trượt chân té hố ghình [ghềnh].

 

NHẬP QUỐC ĐẠO GIỮ KINH THI ĐỨC

Lành thăng thiên đắc quả danh lực

Cắt ly tình xé rẻ ác nhân

Mới gặp đặng TU CHƠN CAO BỰC.

 

Bằng [như] không nghe sa chốn đọa hình

Tội như vầy các trẻ mau nhanh

HÀNH LÒNG THIỆN thi ơn bố đức

Trên gội nhuần dưới trẻ tâm thành.

 

DẠ TỪ BI CẦM CÂN BÁC ÁI

DẠ XÓT THƯƠNG TRUYỀN ĐẠO BAN KHAI

DẠY NHÂN ĐẠO DĨ NHƠN HIẾU ĐỨC

DẠY ĐẠO LÀNH BÁT NHÃ TRỜI THẦY.

 

Một gánh thơm ngẫn ngơ rao bán

Một quan đồng xoay cán đổi lần

Kinh HOÀNG phổ sơn truyền MINH trỗ

PHÁP MẦU NGỌC [ĐẾ] TA GIÁO PHÂN RÀNH.

 

HỌC ĐẠO người chẳng hiểu LUẬT KINH

Nên mờ ám sanh linh chẳng kính

Muôn ngàn không hiểu tới ĐẠO LÀNH

ĐẠO THẦY TRỜI hiển hiển linh linh.


 

NHỜ LỊNH MẸ từ bi hỷ xả

Qua TRÀNG BA DI LẠC RA ĐỜI

MỞ LONG HOA CHÚA THÁNH CHUNG TÔI

CHO TRẺ NHẬP HỘI HỒI [TRỞ LẠI] THÁNH CHÚA.

 

Mang ơn CHA từ đây mau sửa

Cảm đức ÂN MẸ lựa nhi hài

Cảm ĐỨC ĐẠO hóa sanh muôn loài

Nhờ HỘI ĐỒNG [TAM CÕI] triển khai tha thứ.

 

Đến ĐỀN VÀNG THẦY CHA trình tự

NGÔI VƯƠNG CUNG CHA PHỦ AI ÂN

Khói thiên thiên biến hóa chờ nhân

Phi thiên biến kim quang pháp biến.

 

Ân Đức Nghĩa bổ sanh tu luyện

Thông Giới Tam Thiên biến phép mầu

Nhờ KIM THÁNH khắp cõi Năm Châu

Phàm xác lốt ngọc châu hình hóa.


Đức công thành vô vi hiển dạ

Huờn âm dương KIM QUẢ tụ thành

Trên khai đường NHỨT BỰC ĐỨC LÀNH

Thân bạch hóa anh quang sắc tướng.

 

Này ANH KIM phú quý ngôi vương

Hóa tâm lương vị vương biến hình

Cõi Ngũ Châu mến tốt đẹp xinh

Biến hình đổi trung trinh tươi trẻ.

 

THÁI họ chuộng hộ người tu lễ

Đẹp tốt xinh độ tế lòng dân

MỞ ĐẠI ĐẠO dìu dắt ân cần

GIỮ NỀN ĐẠO sửa sang tốt đẹp.

 

Từ Đức Đạo Quang THẦY bọc khép

Nhờ Lục Thông rõ nét THẦY BAN

Nên con tầm NỀN ĐẠO TỨ ÂN

Phân trí cách giống căn Hồng Lạc.

 

Lành thân cốt phủ che vương các

Vốn một nhà CHA LẠC sanh ta

MẸ giống HỒNG nhứt bá ta ra

Lên TÒA THÁNH KIM HOA phong chức.

 

Truyền linh giác ánh quang ai luật

KHAI BẠCH VÂN THÁNH ĐẠO GIÁO NGỒI

Sen tòa chiếu kim ngôi cõi thọa

Nghe Tam Thiên di thảo ban đó.

 

Về Bạch Liên sẵn chỗ báu ngôi

Đắc thành danh tam môn bước tới

Truyền các con ngày hội lao đao

Thượng thậm thâm vân biến ra vào.

 

Chúng con kỉnh MINH CAO NGỌC ĐẾ

TA reo mừng soi gạn đem về

Lành đẹp thay TRUYỀN KỆ HUYỀN CƠ

Đem con vào nơi CỬA MÔN [GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG] [đang] chờ.

 

Chờ vi Thánh con vô theo đạo

Đời tận thế môn sanh trộn xáo

Đời đổi thay ôi đạo cũng thay

LUẬT TÂN HOA LONG chọn những ai.

 

Tử con biết TRỜI THẦY BAN SẮC

Chớ nên làm những điều tội ác

Nhiễm tới mê hồn xác tiêu tan

Mau bước lên khỏi biển khổ trần.

 

Lánh xa quỷ nó gần nó kéo

Phải lặn hụp trăm đoạn ngặt nghèo

Khổ thật khổ mà đeo vô đạo

Môn Quỷ vô chúng con mê nháo.

 

Tâm linh hồn ngoại đạo mau chia

Kéo đạo đời sa ngã chia lìa

Nó đấng hình thân kia da xác

Môn Quỷ kéo đừng vô sai lạc.

 

Nên bị sa hồn xác ngục vào

MƯỜI ĐIỀU RĂN phạm cấm con mau

Sanh hữu đức thiện sau lánh nó

Ta nhiễm nó rồi gây họa đó.

 

Nhờ tu lành ta độ nó xa

Đức từ bi níu kéo giữ ra

Dục phàm tánh chỉ ra mới rõ

Giống Lạc Hồng ớ con sẵn có.

 

CHA RỒNG VÀNG MẸ BỔ XÍCH LONG

Nay nhắc lại nòi giống Lạc Hồng

Hòa máu lại chung giòng cội mạch

TA THẦY TRỜI phân rành biện bạch.

 

Khuyên chúng sanh biết cách lời xưa

Nghe cho lọt [tai] ác dữ ta chừa

Cảm Đức Nghĩa NĂM VUA quá nặng

Từ muôn loài đã tạo hóa căn.

 

NĂM NGÔI CHÁNH trị dân THẦY LẬP

NĂM NGÔI TÀ đánh dẹp ra pháp

Theo DI ĐÀ tu tập con nhờ

Nên đừng lỗi ăn năn Bàn Cổ.

 

Từ đức đạo nên nhờ phóng xả

Cho nhân gian chúng thế biết TA

THẦY LÀ TRỜI PHỤ GIA NGỌC LÃO

ĐỨC THÁNH HOÀNG MINH ĐÁO TRUYỀN TRAO.

 

Ai sai tu lỗi đạo hỏa hồng

Ngàn đóm lửa đốt tiêu tinh xuống

Từ đạo đến [đời] ngoài trong tận tuyệt

Bị phạt răn trừ lỗi khẩn biệt.

 

CẢM ĐỨC THẦY ĐẠO THUYẾT [cho] con nhờ

Nhờ HỎA ĐỨC TINH QUÂN lập cờ

Thấy hành tội xin cho sửa chúng

Phạm tội ơi thương xót nhau cùng.

 

Thác ÂM LUẬT xử chung không khỏi

Để hành tội muôn loài ác lỗi

Sửa cho người biết dõi chánh tà

TA NGỌC HOÀNG THẦY ĐẠO TRUYỀN RA.

 

Các con ôi tu mà tỉnh thức

Cõi dương thế mê mờ còn lực

LÝ CÔNG BÌNH THEO LUẬT MÀ HÀNH

GÌN TỪ BI HIỀN THẢO CHO NHANH.

 

Bằng nghịch kích lỗi hành không vị

Không ăn năn Vô Thường nhớ kỷ

Bắt chẳng sai không vị không tư

Các con ôi lời thế thật hư.

 

Tinh ma ác chẳng từ [chỉ] cần đạt [mục đích]

Quết tiêu ra tro bụi dầy ác

Dạ thế gian gấp gấp tu về

CHA THẦY TRỜI CHÁNH ĐẠO BỎ BÊ.

 

CHO TÀ GIÁO LẠI mê ma quỷ

Lòng từ bi THẦY khuyên nên quý

Cõi dương trần tiêu hủy lần tan

Bị thiết chì sa quét lụi tàn.

 

Quyết tiêu giả trần gian con biết

Giờ tế đậu quết loài tan tuyệt

Xét hành răn cho hết quỷ ma

VÂNG LỆNH CHA NGỌC ĐẾ chánh tà.

 

TAM GIÁO CHẾ thứ tha còn đó

Đài Ngũ Luân không tuân nhìn rõ

Tội phước lành cáo bố con nghe

Kẻ vô đạo không nương không dè.

 

Hành mạt kiếp gớm ghê hình luật

Kẻ bất nghĩa hành cho tận mất

Loài bội ơn hành mất chẳng còn

Này con ôi tự hối mà mong.

 

CHA THA THỨ MÀ CON KHÔNG TRỞ

NAY TÂN LUẬT TRUYỀN BAN thố lộ

ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG THIÊN bố con nghe

Mà các con chẳng có tu về.

 

Đánh pháp bửu ra dê trâu ngựa

LUẬT CÔNG BÌNH XỬ CHA TẨY RỬA

Mạt kiếp đời trị sửa bí hành

Có tu thân biết đạo thiện lành.

 

Đạo ta bước MÔN DANH BẢNG THÁNH

Người phước đức bia nơi RẠNG THÁNH

VÀO HỘI LONG vân đảnh cõi tam

ĐẾ THÁNH TÔN tuyển chọn hiền tâm.

 

Lời THƯỢNG ĐẾ điển lành giáng thế

CHÂU MINH ĐẾ thất ngày nhứt kể

Công CHA dưỡng nghĩa MẸ như nguồn

Sao trả hết [được] chưa rồi [thì] liệu lượng.

 

Giữ đức lành tô dưỡng mai sau

Họa với tai theo dõi ta mau

Mau nhớ lại ĐẠO MẦU THẦY ĐỂ

Mua tiếng lành con ơi đâu dễ.

 

Trả thế nào con kệ làm thinh

THẦY TRỜI CHA LUÔN GỌI ĐẠO GÌN

Cho con thoát thân mình trẻ đặng

Con nhớ đến ân CHA MẸ tặng.

 

Kinh đức thi thầm lặng ớ con

Đó mới gọi con thảo tu tròn

Không danh lợi tiếng con đâu mất

Từ thiếu nhứt câu thành bực nhất.

 

Đắc thành công con đạt liên hoa

LINH TỬ ƠI NGỌC PHỤ CHA GIÀ

BAN KINH VẠN TRÀNG BA LẬP HỘI

Cõi thượng [NGỌC] ĐẾ luận đàm tam cõi.

 

Hiệp Thiên Tiên luận đối Bàn Đào

Hội Thiên Thần Thiên Tướng truyền giao

Chánh SỬA ĐỨC tu bao định số

Xét CÔNG LÝ ít nhiều vào sổ.

 

Còn bao nhiêu chưa độ sót sơ

Sửa Ngũ Châu chủ chưởng hiện giờ

Tà sa đọa quy [gom] đồ [sát] lập lại

Nay chắt mót thế gian con hãy.

 

Lo thiên tu kinh dạy khuyên răn

Lập chánh pháp thế giới khương an

ĐẮC tài THÁNH vạn dân thoát bể

Đài Phong Trần chưa xong cõi thế.

 

Lập Bồng Lai chậm trễ không an

ĐỨC MẪU HOÀNG thương trẻ dương gian

Tu nhiều ít mau ngoan trở lại

Xét sổ công sao con cứ dại [dột].

 

Lập từ bi con lại tránh xa

Trong bốn bể bao châu tiêu rã

ĐÀI THIÊN CƠ mực ra hối hả

Điển trụ quang NHỨT VÕ hiện ra.

 

THƯỢNG GIÁO độ đâu là bờ bến

Chúng con ôi sanh khổ tiêu biến

Lặn hụp mê bờ bến là đâu

Nên u mê mắc chốn khó cầu.

 

Nay CHA MẸ chỉ đâu LÀNH GIÁO

Cho tất cả NGŨ CHÂU ĐẠI ĐẠO

Cho chúng dân tu thảo hạnh hiền

ÂN ĐỨC THẦY con chớ lãng quên.

 

NGHĨA ƠN MẸ vớt lên tất cả

Hết sức tầm giống Lạc Hồng ca

KHAI Á ĐÔNG THÁNH TÒA LIÊN KẾT

HỘI QUỐC ĐẠO LIÊN BANG GIỐNG HỆT.

 

Có khác gì mà phết phân chia

MỞ LONG HOA TAM GIÁO HỘI KÌA

NĂM NGÔI ĐẠO GỒM THÂU TỨ PHÍA

Độ thế dân vun tỉa vần xoay.

 

Mua gánh lành trái đất hậu lai

Trong thiên hạ không ai thấy ngó

Xoay Bắc Hớn trở về chánh bộ

Xoay Ngũ Châu lại trở về Nam.

 

KIẾM TỪ BI [THÌ] BƯỚC ĐẾN TÌM TẦM

GẶP CHA MẸ GIÁNG PHÀM DẪN DẮT.

CÕI THẾ GIỚI LẬP THÀNH CỰC LẠC

Ba bộ Thiên truyền đạt thông tri

Chúc các con rộng sáng đạo kỳ

Đạo phổ độ sân si con bỏ.

Đạo chúng con không giả không bộ

Đạo cầu cho giải độ chúng sanh

ĐẠO THẦY BAN tu thoát thiện lành

Đạo giúp đở con thành chánh trực.

Đạo phóng xả muôn loài vạn vật

Đạo cứu người địa ngục linh hồn

CHA TRỜI THẦY VŨ TRỤ CÀN KHÔN

TAM CÕI CHỦ HƯ KHÔNG GIÁC ĐỘ.

TÂY THIÊN TỰ CHỜ CÁC CON ĐÓ

Lên chánh phong về khó lớp thành

THẦY khuyên rằng nam nữ bước nhanh

Thoát qua khỏi cuộc nàn sắp tới.

Tu qua khỏi về nơi mới giỏi

Đắc quả thành về tới liên tòa

Chờ người tu diện kiến MẸ CHA

Lên CHÁNH GIÁC LIÊN HOA rạng vẽ.

Phóng linh quang xác hồn hỡi trẻ

Truyền Ngũ Kinh THẦY hé CHÍ [TÔN] khai

ĐẮC ĐẠI ĐẠO soi bước nhi hài

Nghe Kinh Thượng triển khai Đông Á.

Truyền HUỲNH CÂN LỰC SĨ mở ra

Phá hắc ám Đạp La xuất hiện

Này các con nhân từ hiện diện

NHẬT THÁNH MINH THẦY chuyển quang ôi.

Chiếu ánh dương khắp cõi khung trời

Hóa độ thế nhờ hơi ấm hỏa

Sanh muôn loài ngũ châu khắp cả

Hóa độ sanh chí dạ chiết thân.

 

Đem muôn ngàn điểm hóa chuyển lần

Hóa Thánh Tướng cho thân quang chiếu

Mau lo tu mở khai tâm diệu

Trung hiền lương thảo hiếu MẸ CHA.

Soi ĐẠI ĐẠO cảm linh THẦY hóa

Chiết tri lòng từng dạ con thơ

TIÊN ĐẠO BA NGÔI DỰNG TẠO CHỜ

Chờ ĐỨC NGHĨA con thơ dắt đến.

Bóng âm dương soi tròn từng nến

Nhựt Nguyệt [MINH] xoay THIÊN lạng cách phân

Con ơi mau đạo cảm tu lần

Cứu độ trẻ hồn thân khắp cõi.
 

Mở lưới rậm bảy thành cốt lõi

THIÊN ĐỊA QUAN cứu rỗi ra xét

NHỜ QUỐC MẪU ƠN TRÊN CAO PHÉP

Khí nãi thiên vén dẹp ta nhờ.

Hộ cho ta biết bến đến bờ

NÊN THÀNH ĐẠO con thơ chung hưởng

Ăn tu cầu THẦY CHA vun dưỡng

LÒNG TỪ BI CAO THƯỢNG MUÔN TRÙNG.
 

Tu cầu khẩn thơ kinh truyền tụng

Thuyết răn đời côn trùng vạn vật

Bị đắm chìm cùng thân sanh hoạn

Cho chúng ngươi bay dạt tiêu tan.

Hóa thực nhiều nạn ách lụi tàn

Muôn loài tạo vướng mang trầm khổ

Phá lục phương thoát mê hối ngộ

Khuyên răn con báo bổ lo tu.
 

TA THẦY TRỜI THƯƠNG HẾT CÕI PHÙ

MỚI RA KỆ KHUYÊN TU TRỞ LẠI

MÀN NÀY CHÓT con ơi chớ dại

THẦY sẵn sàng cứu rải ra ân.
 

NÊN RA KINH PHỔ ĐỘ DẠY LẦN

NGỌC HUYỀN CHƠN MINH QUANG HOÀNG ĐẾ

Chí truyền xuất chúng sanh nghe kệ

Hậu kiếp lai chín bệ giao tam.
 

BIẾN BIẾN THIÊN KINH HÒA GIÁO PHÀM

THÀNH CƠ ĐẠO CÕI TAM HÓA PHÉP

LONG HOA MỞ HỘI THÀNH GẦN KHÉP

Vâng lịnh CHA bỏ dẹp tà quy.

ĐẠO CAO SÂU bước tới môn trì

Không danh lợi từ bi cứu khổ

THÁNH TÒA CHUYỂN CON ÔI SẴN CHỖ

An vâng khai thố lộ HOÀNG MINH.
 

CHUYỂN KIẾP HƯỜN THAY XÁC AI [TA] THINH [NÓI]

LẬP TRẬN VÂN LONG MINH GIÁO DỨT

Hạ ngươn tận THẦY kêu hối thúc

Lại một bầu giây phút phép mầu.

CHA MẸ LÀNH trông đợi bắt cầu

Đứng chờ trẻ lai hầu liên tọa

Này con ôi sắp gần tai họa

Thấy gớm ghê ngàn họa báo muôn.
 

Phép Ngũ Lôi hành đánh không buông

Lại nước lửa nó tuông bò tránh

Này môn sanh họa trời khó lánh

Rán mà tu thiện tánh nơi tâm.
 

TA CHA THẦY điển giáng cõi phàm

Khuyên trung chánh thành tâm thiên hảo

TA thấy khổ muôn loài cảnh báo

RA KINH NÀY ĐIỂN ĐẠO [CHO] MÀ NGHE.
 

Loài quỷ tà nó xuống lăm le

Con nào vững THẦY che lấp cánh

Quỷ đem thây lấp biển hôi tanh

Nổi gió giông mau lánh chạy trốn.
 

TA thấy họa con ôi khốn đốn

Tu thiện tâm PHẬT XUỐNG ĐẠO KHAI

Giữ phước lành tâm mở trừ tai

Trời đất đổi nay mai con hỡi.
 

Tu nhẫn nhận đắc thân tiến tới

Chọn hiền lành biến đổi xác hài

Dạ từ bi khuyên dỗ nhân loài

XẢ KINH LÝ ĐIỂM KHAI MẦU ĐẠO.
 

Niệm Nam Mô an bề con thảo

LỜI THẦY CHA BỔ BÁO ĐIỂN TIN

Bằng không nghe nhập đảng tà kình

TÂN LUẬT ĐẠO PHÂN MINH PHÁN XÉT.
 

Tới chừng đó luật hình phạt đáng

Bởi do con không rán nghe theo

NGHỊCH LÒNG TRỜI kết đảng bãi kèo

Khoe danh lợi vui reo lũ cáo.
 

TRỜI VỚI PHẬT DẠY RĂN TU THẢO

RA KINH RĂN BỔ BÁO BỈ KINH

Lũ yêu ma nó dụ thân mình

Theo chúng nó mất tình mất nghĩa.
 

Lời yêu ma nhốt chí phân chia

Trong quỷ tà nhiều phía tan phá

Muốn tu thân vững vàng tâm dạ

Nhớ lời răn THẨY đã dỗ khuyên.
 

Màn kỳ này chót mót tang điền

DẠY LUẬT ĐẠO TÂN TRUYỀN CHÚNG BÁ

Tà với tranh lấn xem xô ngã

ĐẠO KHÔNG RỜI KHÔNG RÃ MỚI NÊN.
 

RA KINH RĂN COI ĐÓ LẬP NỀN

RA CẢNH BÁO GIÁO KHUYÊN CON TRẺ

THẤY GIÁNG THẾ THUYẾT BAN KINH KỆ

Tu trong tâm lòng để Nam Mô.
 

CHỜ PHẬT SƯ TRUYỀN BÍ [PHÁP] MAU VÔ

NGHE THẦY DẠY sau nhờ khoa bảng

LỜI THẦY DẶN thiệt là chán ngán

LỜI THẦY RĂN như oán trao trành.

Muốn con mau thiện đức tâm thanh

MỘT QUỐC ĐẠO MỘT TRANH CHA ĐỂ

Chớ nghịch nhau đọa đày hình thể

Khuyên chúng con nghe kệ tranh ngay.
 

Lựa tuyển con đội trở chuyển khai

NGHE THẦY DẠY khỏi tai khỏi họa

Dưới THÁNH TÒA hỉ xả cho ta

Hạo Ly Thiên người rã ra ma.
 

Thiết Lung Hỏa thiêu ra rụt rã

Lòng không tin xỉ vả PHẬT TRỜI

Hành mạng kiếp tiêu tan con hỡi

Đời thay đổi như thoi thắm thoát

Khuyên bảo tu chánh đạo theo PHẬT.

 

LẬP ĐẠI ĐẠO MỘT BẦU XÂY LẠI

TÒA THÁNH NGÔI DỰNG SỬA ĐỜI NAY

THÁNH GIÁO TAM CỨU KHỔ TỪ BI

ĐẠO TRỜI MỞ XÂY NHƠN HÓA LOẠI.

 

[Khoán thủ: Lập Tòa Thánh Đạo.]

 

NGŨ SEN CHÓI RẠNG CỔ KIM HOA

SẮC LỊNH HOÀNG MINH NGỌC ĐẾ CHA

BỌC THÂN KIM MẠNG DANH PHẨM LỰC

THÂN HIỆN TỪ BI MẪU VƯƠNG TÒA.

 

[Khoán thủ: Ngũ Sắc Bọc Thân.]


LẤY ĐƯỜNG TÂM TÂY ĐỔ HUỆ LƯU

DẤU ẤN THIÊN BAN NHỨT KIM TỪ

THIÊN BỔ DANH TOẠI HÀI HÒA CHIẾU

MỆNH DANH HOA NỮ THÁNH MẪU HƯ.

 

[Khoán thủ: Lấy Dấu Thiên Mệnh.]

 

NGỌC CHỈ DẤU TÍCH ĐẠI ĐẠO RA

HOÀNG PHỤ CHA LÀNH DỨT ĐIỂN GIÀ

THƯỢNG MINH CHÚC CẢ CON GÌN HƯỞNG

ĐẾ PHỔ ĐỘ LÀNH THỦ ĐỨC HOA.

 

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế.]


  
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn