CHÂN DUNG TỐN CUNG BÁT THIÊN LONG HỘ - THIÊN LONG TÚC PHIÊN

25 Tháng Hai 20228:30 CH(Xem: 646)
nguyen-dong-a-1940-2-   THIÊN DANH: THIÊN LONG TÚC PHIÊN
   GIÁO PHẨM: BÁT THIÊN LONG HỘ - TỐN CUNG
   GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC L/L THIÊN HỘ ĐIỆN THỂ NGUYÊN
  
NHẬP GIÁO: NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 2022

   THẾ DANH: NGUYỄN  ĐÔNG Á

   NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1940
   SINH QUÁN: VIỆT NAM
   CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CALIFORNIA
  


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 26 tháng 2 năm 2022 lúc 11:37 A.M. UST.  

 
nguyen-dong-a-sac-phong


Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điện của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 24 tháng 2 năm 2022 lúc 10:27 A.M. UST.

 

Nguyễn Á Đông này, khá đạo thay!

Mười lăm năm đợi được Ơn Thầy

Công năng có được đầy tư liệu

Đạo pháp chan hoà tới buổi nay

Hạnh ngộ Thiên Trường tay nắm lấy

Nhu hoà pháp thể trụ giáo hay

Xem qua thi hoạ đài giáo mới

Hẹn gặp đạo đồng chớ đổi thay.

 

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Hải Huyền, đàn tràng Nam Thành, VN, nhận thông điệp của Huyền Không Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài vào lúc 1:29 A.M. UST ngày 25 tháng 2 năm 2022.

 

NGUYỄN Trào bửu lộ khách tài Trình

ĐÔNG rạng chí tài Đường tới mình

Á chuyển vần xoay chung cột móc

TRẢI diệu hồi nguyên đạt lượng linh

VẬN phước thiên ban thuỵ túc phiên

KHAI tâm kiến lãm nhận xét liền

SẮC hệ luyện chờ linh năng gấp

CẢM hoá lực cầu sáng hữu duyên.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn