DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3698)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 15 Tháng 7 Năm Tân Sửu
22/8/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) 
Bấm Vào Thanh Để Nghe

Giảng
  

Đời và Đạo kiếp trần cửa khổ

Thức tỉnh mau khổ lắm hụt giò

Trong biển khổ muôn loài quỷ báo

Kéo đạo đời sa ngã lầm vô.

 

Chủ cánh tâm kiên PHỤ hữu nhơn

Tiêu tiêu hành khứ lộ DIÊU đờn

Đa đa đắc kế tựa đa kế

Qui lộ lực hành tả từng cơn.

 

Thương bá nhơn nạn tu thăng lậu

DIÊU MẪU NHỨT ban tích thành câu

Lý tường thiên hoá tại tang kiến

Tâm cao đắc thới vượt nang sầu.

 

Bạch lộ nhược hà vô tôn thới

Không động động không vô sự không

Tự tâm khổ sự khuyên nhủ hỡi

Tật bệnh đa hành vương thế phong
 

Liên miên hung hoạ do đâu bởi

Thiên Lôi đảo ứng hoạ phước trồng

Tư vị thần xuất nan vận tới

Cảnh hành phương đốn KHẨN PHẬT LÒNG
 

Mạc hiểm khả thán bá đàn bội

Bất tu trí đảo khán tưởng mong

Vô tiêu kế yếu phụ thiệt hối

Nan sự ưu tâm phá chiếu phòng

Hoạ phước dị tai suy phân đối

Dã mưu tâm tại cảnh gian không

Mạt tán mạt hoạ tiêu vô thối

Khảm tử linh điêu hoạ hữu môn

Nghịch nhược căn cai thủ đồ dối

TAM THIÊN PHÁP LUẬT tự tác lòng

Lương đồ sanh hoạ thủ ư hội

Hoả tính âm hoài tiêu vọng không

Lâm DỊCH dữ ÔN lạc tâm dời

Thật diện nan hiểm tiêu tích chóng

Hoán ngộ quí môn ký tu bồi

Khuyết cơ đa sự tất vi lòng.

 

Thủ lai nhơn quới sự sự sang

Ngữ đối chiến phân hạ mục đàng

Giai giai định định mạc cẩn thủ

Chi tầm chi tác đáo môn phân.

 

Đức kỷ tu vô trường nhiên khánh

Đắc đắc kiến THIÊN tướng bổn lành

Kế THƯỢNG công hầu lâm truyền lý

Cảnh phùng NGỌC thế sửu vận hành.

 

Lộ chiến vô liêu THIÊN lý nhơn

Dĩ tựu tu tri lực PHỤ hườn

Phá chiếu lai hạ tự gian cảnh

Càn khôn du dã hữu môn tương.

 

ĐẠO LỘ THIÊN PHÁP thử trung phân

Phục thới nguy nguy tiết hữu trần

Hầu chuyển hoán diệp phi lạc hảo

Tương nghi bất vấn há tu vần.

 

Tiên cơ ký chú bất sự đoan

Lẫm hoá đa như tác mạt trần

Hơn cao tiêu dục bả liệu hí

Tâm cơ lục lực hữu thới vân.

 

CHUÔNG THIÊN DỌNG GẤP khắp trần ai

GỌI THỨC ĐỜI ngày nay bởi thấy

Rối đời lo trong ngoài thoát giải

Kiếp mộng tràn suy thoái mạt tro

Khổ chúng sanh lâm tử trận bờ

Đời gieo gánh việc lo buồn rối

Không ai dẫn chỉ cho học hỏi

Nói thêm rằng điều dối cạnh tranh

Cõi đời khổ như chỉ chiếu manh

Kiếp trầm thế chúng sanh nghiệp khổ

Đời vô thường biết sớm tu lo

Hoà nhã tốt NAM MÔ SÁU CHỮ

Gọi kẻ mê tỉnh kíp dễ tu

Bỏ sự gian bỏ dữ làm lành

Nên sớm biết hồi tâm tu hạnh

Đừng lưỡng lự lòng thành tâm cả

NIỆM PHẬT LÒNG cho tột khí ra

Không mê phú tu qua tám số

Cần xem sửa chịu hành cực khổ

Nhờ từ bi PHẬT bổ dạy răn

Nghe đạo pháp tu hành phải rán

Được thiện toàn đứng đắn ra người

Khéo điều khiển chịu hành một tới

Ra công thành tên gọi Liên Trì

Ở thật tình trên chứng sổ ghi

Rán ngừa tránh đừng đi lầm lối

Sự sảy sàng bất luận nơi người

Phải khôn ngoan ăn nói lựa lời

Đừng bướng bả lấp chôn đề cội

Cố thành thì PHẬT gọi tên sang

Đường LẠC QUỐC pháp mầu chỉ dẫn

Trọng tuân hành bực Thần cũng sánh

Quí báu tu tiến triển tập tành

Việc phải làm CHƠN CHÁNH NƠI TÂM

Sống cho nhau NGƯỜI HIỀN TÌNH THẤM

Đời bây giờ nạn lắm tai ương

Rằng mỗi bữa việc tốt làm thường

QUI PHẬT chốn TÂY PHƯƠNG CẠNH PHẬT

Đời không uổng tu hiền thật chất

Việc nên làm phước đức tu hành

Phải mau tìm chơn lý đạo quanh

Nhẫn nhẫn nại tu hành hưởng phước

Đời bây giờ lần hao sàng lược

Liên kết nhau từng bước sống đời

Nhìn đâu đâu cũng khổ người ơi

Nước mắt chảy khổ rồi biết chăng?!

DỊCH ÔN TAI THẦN ĐẾN DƯƠNG TRẦN

LO TU GẤP MỚI HẰNG THOÁT NẠN

Thương chúng sanh dật dờ lãnh án

Kẻ mất còn tỉnh phản thức tâm

Thời gian cạn ngày suy vong hẩm

Thiếu đức tu THẦN CHẤM ÔN TAI

LẸ LẸ MAU ĐỒNG TƯỞNG PHẬT NGÀI

NGHE CHÁNH PHÁP MỘT NGÀY RỘNG MỞ

RÁN LO TU TỪ BI CỨU ĐỘ

KỆ QUA RỒI LÀ KHỔ BỚ DÂN

ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN

Không trau sửa trược thân hỗn loạn

Lo chết ngụp tự lực mà rán

Tự cứu mình phiền thán chi ai
 

Tánh sạch trong PHẬT CỨU ĐOÁI HOÀI

Suy vận thế mỗi ngày tiêu tử

MÌNH PHẢI TU ĐỨC TIN ĐẦY ĐỦ

TƯỞNG PHẬT TRỜI SÁU CHỮ NIỆM RÀNH

PHẬT DI ĐÀ CỨU ĐỘ CHÚNG SANH

MAU NIỆM PHẬT THIỆN LÀNH ẮT ĐẾN 

Khổ não còn ôn tai ách bệnh

Cảnh tử sinh thời hiện tại đây

Ngày giờ qua chẳng kịp nhơn loài

Khuyên người chớ trễ chày ngu dại

Người trở bệnh vẫn già chết mãi

Khổ thế gian kiếp hoại con người

Khá tu tâm niệm Phật người ơi

Giây phút nạn NHỚ LỜI PHẬT DẠY

Khuyên hối cải cảnh đau máu chảy

Bãi tha ma đầy dẫy xác người

KHỔ DO MÌNH CHỚ CÓ TRÁCH TRỜI 

TỘI DO TÂM CON NGƯỜI KHUẤY TẠO 

Điều xấu xa KHÔNG LO HÀNH ĐẠO

Quá ỷ y đức tạo không lo

Mãi cứ mê sanh ác gây co

KHÔNG LÀM CHỦ TỰ LO TU HỌC  

GIỜ MỚI THẤY ƠN TRÊN SÀNG LỌC

LỌC TẨY TRẦN TANG TÓC KHẮP NƠI  

Phước biết lo đạo hạnh trau dồi

Khai huệ sáng ta ngồi tâm định

Biết đời tàn tai nghe cho thính

Đàn khải kêu ôn bịnh dịch lan

Dài dài khổ chúng sanh tiêu tán

Phật niệm lòng ách nạn thoát qua.

 
Thi

LIỄU phận bổn lai định đức tài

HẠNH diệu LIÊN HOA giải sắc khai

GIẢI chữ tu đạo Phật đường pháp

TÂM lặng cân bằng chẳng sót ai.
 

TRI tánh thần lập truy nan cả

KIẾN PHỤ CHA LÀNH [MẤU] CHỐT CỘT NHÀ

HẠNH pháp XUẤT THẦN XIN LAI KHẤU

ĐẠO CƠ CỔ CHỦ toả muôn nhà.

 

KHUYÊN cùng đồng đạo lo tu ngộ

ĐỜI tàn phút chốc NIỆM NAM MÔ

HỒI chuông vang thức chiều ngã bóng

TỈNH kịp lo tu đón xem dò.

DUNG đồng duyên ý thâm sâu đạo

VẠCH kẻ hồi lương dựng lớp nào

TỰ ý luận bình bàn lộ toái

ĐÀN lòng quán triệt THẺ ÔNG TRAO.

 

CĂN sơ mầu cảnh LỊNH THIÊN Ý

khảm tri phương hồi định y

GIAI thẩm gió đưa đậm đà nét

NGỘ tỉnh QUẦN TIÊN hạn đáo kỳ.

 

HẠNH quả tròn đạo tâm minh kiến

KHÁI niệm luận tâm cảm đồng lên

TỰ xét gẫm coi đời thưa vắng

QUI ĐẠO đặng còn khá ngửa nghiêng

 

LIỄU soi thấy khổ kiếp trần gian

HẠNH xót lo âu đại hoạ nàn

LUẬN rằng hai chữ LO TU gấp

BÌNH sanh nhận thấy khổ lan tràn.

 

THẢM hoạ tai ương do người tạo

CẢNH thảm sống còn biển sóng ào

DƯƠNG đông xoáy động chịu suy tất

TRẦN sanh tứ phía mãi lao đao.

 

CHỪNG nào GÀ GÁY ĐỦ BA CANH

THỜI thì sanh chúng mới đặng lành

TRÂU đương cụng mãi nạn ách khổ

điềm rõ thấy rán tu nhanh.

 

VẬN thời phân xử buổi nàn tai

CHUYỂN khắp NĂM CHÂU CHẾT CÒN DÀI

LỌC sàng CHỌN LỰA NGƯỜI TU THIỆN

LỰA lọc thúc kêu xác chết đầy.

 

RÁN học đạo tâm PHẬT PHÁP THIỀN

TU từ gốc thiện mãn kiếp duyên

TÂM KHÔNG LAY ĐỘNG CĂN MÊ GIẢI

DƯỠNG TÁNH sớm về mới nên TIÊN.

 

THỨC biết kiếp này ráng lo tu

TỈNH ngộ chơn tâm bỏ oán thù

TẦM đường học ĐẠO CHUNG MỘT MỐI

CHUNG nhau dắt hết về BI TỪ.

 

BƯỚC tầm QUỐC ĐẠO chánh tu thân

VÀO ĐẠO MỘT NHÀ thoát biển trần

CỬA mở NGHE PHÁP đắc thành quả

ĐẠO hoá cao thâm cứu lê an.

 

NAY người khổ nỡ nào chưa tỉnh

TỎ tiêu dao thế giới rung rinh

HUYỀN ĐỨC MINH NGỌC CÁT BI TỪ

CHƠN PHÁP GIẢI MÊ NGỌC LỊNH.

 

ĐỨC nghĩa ƠN TRỜI cảm linh thần

CẢ cứu chúng sanh hỷ xả trần

TỪ môn ĐẠI ĐẠO BAN KHAI XUẤT

BI xét phước lành truyền dạy răn.

 

VI ÂN ĐỨC ĐẠO MẪU ÂN

VI lành linh tử LUẬT ĐẠO CÂN

CHÍ hiền lượng xét lòng độc dữ

THÁNH HẠO TỪ ÂN THỨ CHO DÂN.


Giảng
 

Điều ác đức từ nay tỏ rõ

Ganh hiềm thù chẳng bỏ tội nào

Ác thì sa đoạ ngục lao

Ghi vào phân xử rõ nào luật công.

 

Kiếp nầy chẳng cứu xong nhơn loại

Cải ác tùng lương phải biết đường

Có nghe văng vẳng tiếng chuông

Ngày nay khó đặng thoát đường kíp quay.

 

Tiếc thay đời trần ai mê ngủ

Kêu gọi người lo trữ đạo tâm

NIỆM PHẬT TIN PHẬT chẳng lầm

Niệm trong giây lát âm thầm dưỡng tu.

 

HẠNH LIỄU xót thế nư tu giả

Tội lỗi gì thời trả cho xong

Sanh linh tử nghiệp cõi hồng

Mỗi ngày hỗn lộn người còn mất tiêu.

 

Đời sống tại mây chiều vật vã

Biển khổ sâu phố xá lâm nguy

Tai nàn kiếp sống nan suy

DỨT MÊ NIỆM PHẬT TỪ BI TÂM HƯỜN.

 
Kệ

Lời kệ truyền pháp lợi

Chỉ tu nơi tâm ra

Trần gian nhiều quỷ ma

Tu tự ta vững lấy

Tự tìm đạo học thầy

Nhơn sanh hãy tỉnh tu

Lòng tin Phật công phu

Chớ để lu tâm phản

Lo thoát ly trần tán

Dụng đạo rán Phật nương

Hữu duyên căn Phật đường

Rán tìm phương giải thoát

Tưởng DI ĐÀ BỒ TÁT

Nói rằng mạt rối đời

Buồn xem xác thay ôi

Ngày tả tơi tiếc mạng

Rán tỉnh hồi tu soạn

Phật Pháp rạng chiếu soi

Dữ khuyên bỏ tập ngồi

Giàu nghèo rồi cũng một

Suy xét lại sửa tốt

Đừng dại dột tan hoại

Khôn ngoan trở Phật đài

Được an thái Thiên Đường.


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 963)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1442)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1342)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1615)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2203)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2435)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2508)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2917)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4159)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5593)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3967)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3703)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3796)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4654)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5670)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5306)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5857)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5315)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.