DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM TÂN SỬU

17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 7 Tháng 7 Năm Tân Sửu
14/8/2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo

NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
Bấm Vào Thanh Để Nghe

Thi


THỨC GIẤC GIẢI MÊ HỌC ĐẠO TỪ

TỈNH HỒI TÁNH PHẬT CHỮ HIỀN KÊ

CON NGAY THẢO CHÁNH TRUNG THẦN HỆ

NGƯỜI SÁNG ĐẠO MẦU HIỂN HÍCH TU.

 

MAU BƯỚC LÊN THUYỀN THẲNG BỒNG LAI

TU NGAY CỐ GẮNG THOÁT NẠN TAI

KẺO XẾ CHIỀU QUA UỔNG THÂN XÁC

TRỄ CHUYẾN ĐÒ NGANG TAN XÁC HÀI.
 

CƠN NƯỚC LỬA DÒM RA MỚI THẤY

VÔ HÌNH PHÂN CHỌN LỰA MẤY AI

THUYỀN TO MỘT CHUYẾN KỲ BA SẮP

TÂY TRÀO DU THUYẾT THỚT THƯA HÀI.

 

[Một nền  Đại Đạo được Thiên Thượng sắp xếp khai mở ở Phương Tây (Tây Trào du thuyết) nhưng không có mấy ai chịu tu (thớt thưa hài).]  

 
Giảng

Cơn sấm chớp kẻ than người khóc

Bởi con người không học chữ tu

NGỌC ĐẾ BAN ĐẠI ĐẠO CÔNG PHU

BỒ TÁT LẠC VƯƠNG NHƯ CƯỜI ĐIỂM

LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG ĐƠN LUYỆN YỂM

VĂN VÕ CHÂU VUNG KIẾM TIÊN TRƯƠNG

NAM CỰC TIÊN ÔNG HỘI CẢNH TRƯỜNG

KHƯƠNG THƯỢNG THẢ CÂU PHƯƠNG TÌM NGẮM

Thời vận phong du Đông mây thẩm

Ngươn Hạ tuồng chìm đắm thế nhân

Tuồng đời thiện tu khéo thoát nàn

Xoay quy luật định Càn thế giới

Tháo gở thân mau tu bước tới

Cạn xác phàm vì bởi không tu

Trống điểm sang thúc giục cõi phù

Đánh lòng thức quy tu trở lại

Liên hoa rực chuyển xoay xen trải

Tròn duyên phần chọn lấy đức tu

Tựa Phật ân ẩn chứa lòng từ

Cung căn trỗi chữ như tâm sáng

Một chu kỳ vần xoay đúng hạn

THIỆN ĐỨNG ĐẦU NGUỒN SÁNG TẠO SOI

Mở cung căn dạy khó tìm tòi

Tự nhân loại con người lọc kỹ

CHÚNG SANH CẦN THẬT ÂN CHÂN LÝ

ĐẠO PHÁP DUYÊN MÔN KÝ NGÀY MAI

ÂN TÂY LẦU DẮT CHÚNG PHEN NÀY

TỪ THẤP THOÁNG BỔN LAI LỚP HIỆN

[ÂN TÂY LẦU DẮT CHÚNG PHEN NÀY = Xác định sứ mạng dắt chúng của Giáo Hội Thiên Trường, Tòa Đình Hải Ngoại đặt tại California.]

 

Nghe tỉnh tu Thiên Sứ khéo yên

Lá Thu Đông đầu tiên trình giải

Sau Tướng Trời thấu rõ trí tài

Tròn ân phận Như Lai đàn chứng

Ngày kỳ môn lâm trào trung phụng

Điển tri ân sanh chúng mà coi

ĐEM CHÁNH PHÁP CHẲNG SAI ĐỀ HỐI

MẸ CHUYỂN THUẦN RỰC CỘI ÁNH TRĂNG

ĐẠI ĐẠO RA RỌI KHẮP THÔN LÀNG

MAU LUI TỚI ĐẠO VÀNG XUẤT HIỆN

CHƯA THUYỀN ĐẬU CHỮ TỪ BI NGUYỆN

ĐỨC QUAN ÂM ẨN HIỆN CỨU ĐỜI

Đạo mầu nhiều cảnh mát tốt tươi

Giông to tới nhiều nơi thấy khổ

KHAI TẠO KHỐI DẤU DÒ KHÁCH CỔ

CHUẨN PHẬT ĐỀ CỨU HỘ DỤNG MÔ

Giai đoạn THÁNH ÁN KHAI đồng mở

Phước đức duyên Nam Mô về cội

Nhơn thiện tình thừa trái tốc hồi

Trước long xa canh cuối thoáng dần

Tuồng đời thiện tiếng lòng phàm cạn

Biển đời sâu chúng sanh cho toại

Búa chày quăng như trống hồi quây

Bởi vì đâu nạn mãi đau sầu

LONG HOA MỞ LỌC SÀNG THẨM THẤU

Bức màn the non đầu lất phất

Một chu kỳ hiệu phải môn Phật

Lọc kỹ rồi tất bật mau tu

Tiếng đờn thấu bi ai mây phủ

Các quỷ hình nó dụ gớm ghê

Mê ắt khổ khó thay bước bệ

Bị khai trừ khiết tế quái lung

Không sơ sót một ai sanh chúng

Gìn từ bi thương cùng sửa tạo

Lẻ bóng tàng tẩy trần riết ráo

PHÁP GIẢI LÒNG ĐẠI ĐẠO RẠNG NGỜI.

 
Thi

NÀY THẾ GIAN NHÂN LOÀI DƯƠNG THẾ

NẠN DỊCH TAI KHÓ LẮM KHẮP BỀ

CÕI DƯƠNG TRẦN CÁT CHẠY ĐÁ BAY

NƯỚC LỬA SẢY HỌA TRỜI DÌM BỂ.

 

CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC

KHÔNG LO TU TÌM HỌC MINH SƯ

CHÁNH PHÁP RA KHUYÊN HÃY LO TU

TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.

Chữ rằng họa dịch tai liên tiếp

Chẳng vui đâu mất kiếp xác hồn

Thế chuyển gì bất luận phải khôn

LO NIỆM PHẬT ĐỂ LÒNG NIỆM RÕ.

TA CỐ HỶ NGƯỢC XUÔI BÀY TỎ

Lắm mèo kêu cao mó lao xao

Ngựa chạy nhanh vụt thẳng té nhào

Kìa khỉ nhảy làm sao bắt được.

Thời tận diệt mau lo tu bước

Cuộc đổi xoay sàng lược đau thương

Trần biển khổ sầu bi tứ hướng

RÁN TU NHÂN NIỆM TƯỞNG CHO RÀNH.
 

[DI] ĐÀ LỤC TỰ tâm mình so sánh

Đời còn mấy mỏng manh mà khổ

CỐ HỶ từ chơn lý mau vô

Cảnh bi than dịch khổ không mồ.

Chết chết chết kể thôi vô số

Biết lập đời lòng rõ lo tu

Ai thau chì vàng bạc cõi phù

Trong tam cõi tiếng ru tự hối.

 

Bí hành hình sửa trị ngôi khôi

Có tu thân bản nơi phước đức

HỔ GIÁNG LÂM THƯỢNG ĐẾ OAI LỰC

MUÔN NGÀN TÀ TRỪ XUẤT TIÊU HỒN.


Giảng
 

Mèo kêu thấy rõ lệ tuôn

Gà về ổ ấp trông mong an bình

Trâu cày đất mới rung rinh

Bây giờ còn dấu nạn rình nay mai

Bước qua trâu mọp còn dài

Rán tu tâm dưỡng thoát ngày tiếp theo

Ủ ê ê ủ ngặt nghèo

Thây thì chất đống ngã veo bi sầu

Trâu gầm sáng tối quang bầu

Rồng lượn uốn khúc không lâu rối cuồn

Khó dừng ngọn thuỷ triều phong

Một phen luân chuyển mèo rồng vẩn vơ

Trong vòng bịnh khổ ôn chờ

Ma yêu quỷ quái nó rờ là tiêu

Chỉ còn người thiện lựa nhiều

Sàng đi sàng lại bao nhiêu sống còn?!

Sợ mai còn thấy được không

Ai còn ai mất ngủ buồng khó ra

Hay không trừng trị gian tà

RÁN TU THÌ ĐƯỢC BẢO TOÀN TẤM THÂN

Nghe đờn vang khải tiêu lần

Xác thân còn được các lân mới kề

BỚ DÂN LỜI CẠN THOÁT MÊ

[SAO] NGƯỜI CÒN LƯỠNG LỰ BỒ ĐỀ CHẲNG NƯƠNG

Dương trần ngủ mãi mê đường

Khổ sầu ngày thảm không đường lối ra

MAU LO NIỆM PHẬT THOÁT QUA

Cuộc trần sàng sảy rối mà khóc than

TUỒNG ĐỜI SẮP HẠ CHIỀU TÀN

TRỄ KỲ KHÓ GẶP MẪU HOÀNG VƯƠNG CUNG

KHOA TRÀNG GẦN BUỔI HÒA CHUNG

NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.

 

[Câu cuối của đoạn này nói rõ: Giáo Hội Thiên Trường tại California với sứ mạng khai mở Quốc Khách Đại Đạo nơi trời Tây, ngàn năm mới có một lần.]

 
Thi

Trước cười sau khóc cảnh chiều tàn

Phong ba biến chuyển khổ ách mang

Chúng sanh mê đắm lòng chẳng thoát

Phải sớm lo tu lọc lừa sàng.

 

Tiếng đờn rõ luyện tâm trau tánh

ĐÃ GẶP THUYỀN ĐẠI ĐẠO MAU NHANH

Đoái thấy thế lọc sàng tận diệt

Sự nạn tai thảm thế hôi tanh.

 

TRỜI HỘ CHƠN TU GIẢI HÓA LẦN

OAI LỰC THÁNH HIỀN CHỈ THÂN ÂN

PHẬT TIÊN NÀO LẼ KHÔNG XÉT ĐẾN

LỊNH MẪU KHAI CƠ LỰC VỌNG VANG.

 

Đuốc từ bi soi đường sanh chúng

ĐẠI ĐẠO THIÊN GIẢI HƯỚNG TRÀO PHÙNG

Vận tốc khiến sai đúng cơ trời

Xoay an hồi nhẹ chấp pháp chung.

 

NHIẾP ĐỘ NGƯỜI HIỀN HỘI LONG HOA

Phân độ thản nhiên điển từ hoà

Cơ minh kiết hạ khải đàn giới

KIM BÀN NGỌC LỘ KHAI CUNG TÒA.

 

Lòng Trời ý Phật dụng kỵ hình

Đem lòng hiến Phật chữ sắc đinh

Cao Thượng ân hiếu lo tu gấp

Tóc bạc ngã phai chờ phút linh.

 

Trời sanh ra định số an bày

Hữu duyên nhìn tận đặng trâu cày

Lòng theo hình dụng tơ tằm kén

Trần đời nhiều nẽo cảnh bi ai.

 
Kệ

Nãi thiên địa hoá

Biến hoá giống người

BẢY NGÔI LÀNH MỞ

THƯỢNG CỔ DI KIM

Đạo tìm ngay thảo

TAM GIÁO NHIỆM MẦU

RỘNG SÂU THÁNH ĐẠO

Kinh đạo quảng thinh

Nay mình phải gạn

Thế gian lập xây

Muôn loài thất giáo

QUỐC ĐẠO DỰNG NÊN

Táng thiên diệu bổ

Kiếp khổ trần ai

Sắc tài tứ khổ

Nay nhờ bố đức

Oai lực từ bi

Tốt khi điểm sắc

Đạo dắt đắc thành

Quyết lành sửa lỗi

Cải hối ăn năn

Tu thân chuộc tội

Sửa lỗi từ bi

ĐỨC DI ĐÀ PHỔ

Không bỏ nó lu

Hoá tu trừ tội

Đến hội thuyết đàn

Phật ban dạy đạo

CHÁNH GIÁO NGÀN NĂM

MAU TẦM HUYỀN PHÁP

Tu gấp mới tường

Phật đường trở lại

HỘI NÀY CHỈ RÕ

MỘT CHỖ QUI VỀ

Gốc rễ tồn mạng

ĐỨC QUANG BỒ TÁT

CỰC LẠC CHUYỂN XOAY

Khổ rồi tục phàm

Thương tâm tai hoạ

Tiêu cả thế gian

Mở màn thế loạn

TÒA ÁN XỨ TIÊU

RỦI NHIỀU PHƯỚC ÍT

Người thích cõi mê

Không về chánh đạo

CHỦ GIÁO TÂY PHƯƠNG

TIÊN VƯƠNG TIÊN ĐẾ

Tận thế ngũ hành

Chúng sanh thay đổi

Luỵ rơi xót thương

Ôn lương hắc sát

THÁNH PHẬT THẦN TIÊN

LẬP YÊN THẾ GIỚI

MỘT NGÔI MỘT ĐẠO

TRỜI TẠO ĐẶNG YÊN

Tu liền thoát khổ

Pháp độ chúng sanh

MAU NHANH QUI PHẬT

THEO PHẬT ĐẠO HIỀN

ĐẮC TIÊN THÀNH PHẬT.

 
Thi

PHẬT THÁNH TIÊN TRỜI ĐẤT MẸ CHA

TRỖI HẠT THANH TÂM TẨY TRƯỢC TÀ

THÂM DIỆU ĐẠO NGUYỆT TIÊN THIÊN BẠCH

CHỮ LỤC NGHÌ TỰ VỮNG LÒNG TA.

 

NGỌC ĐẾ TÒA CHƯƠNG MỞ HỘI LONG

BỒ TÁT LẠC VƯƠNG CỰC TIÊN ÔNG

TIÊN TRƯỞNG ĐÂU ĐÂU LƯ BỒNG HIỆP

HỘI CANH RỒNG MÂY ĐỢI VÀ TRÔNG.


Giảng

Đàn kêu ẩn khúc khoan hò

Phen này thiên hạ hụt giò động rung

Đàn kêu rên thiết nạn trùng

Từ thiên lôi khảm cảnh cùng thương đau

Đàn kêu nạn ách tai sầu

Mau mau bước lẹ tu cầu thoát thân

Đàn kêu suy thế chết lần

Hai trâu cụng lại tỏ phân cùng màn

ĐÀN KÊU TU GẤP TÌM ĐÀNG

THIÊN CÔNG LUẬT CHỈ MỞ MÀN XÉT SOI

Đàn kêu niệm Phật từng hồi

Chui rèn luyện tập ngày mơi thấy gì

Đàn kêu hai chữ sầu bi

CHÚNG SANH THẾ GIỚI NAN THI LONG LẦU

ĐÀN KÊU THÂY CHẾT NĂM CHÂU

Đâu đâu cũng có phát rầu ai ơi

ĐÀN KÊU MÊ GIÁC TỈNH THỜI

MẤT CÒN SÀNG SẢY TIÊU RỒI KỊP ĐÂU

ĐÀN KÊU HỒI THỨC CẢNH SẦU

A DI ĐÀ PHẬT MAU MAU TUÂN LÀNH.

 
Thi

trường tương hiệu giá lai canh

HƯNG long tử tuế bá vô thành

QUỐC lai thuỳ đạo cơ liệu chuyển

TÁC đáo xứ cơ bất bất danh.

CÔNG bình tử thế hà phản phiến

GIÁP hiệp khước căn tích túc huyền

VỊ khứ thuyết dĩ vân phủ quý

ĐIỀN bảo đáo khai tại phong nguyên.

 

THÁI nghiêm sắc tướng tự THIÊN CUNG

KIM siêu xuân tự chí hậu phùng

ANH kỳ NƯƠNG MẪU liễm giai thế

SỰ đảo kỳ tam đoái thành chung

ĐẦU thiện an khứ nhứt chi quế

HỮU mục bảo bình lực vân đề

THỚI vinh chúng hưng triều sắc thượng

KHAI trào như ý tân xứ Huê [Kỳ].

Ngựa chạy buông cương khó tìm đường

Cá chòi nhảy nhót báo tai ương

Chim bay đàn kéo đen mây ám

Thuỷ triều sôi sục xác trôi lường.

 

Mèo kêu e é cảnh tâm tường

Ham vui quyền quý ách nạn vương

Đời nay chưa vẹn mau lần gót

Sớm tu kịp hội trở Tây Phương.

 

Ba phần chẳng đặng sắp hạ tuồng

Khóc mười cười một giật hồi chuông

Hò câu sàng sảy dương trần liệu

Lỡ khóc lỡ cười dịch ách lường.

 
Giảng

LÃO ĐƯA MẤY ĐIỂM ĐÒ NGANG

HUYỀN CƠ CHÁNH PHÁP MỞ MÀN LO TU

LÃO TRUYỀN ĐẠI ĐẠO TÂM LƯU

THIỆN CĂN QUI GIÁO CÔNG PHU BƯỚC VÀO

Lão nhìn kỹ rõ trần lao

Còn bao nhiêu nữa mà sao mãi dành

LÃO HOÀNG HIỆU NGỌC BỬU LÀNH

Thiên cơ muốn biết trần sanh thế nào

Lão ta đâu dấu vòng bao

Rồng bay lợn uốn phương nào lành an

LÃO ĐƯƠNG SE CHỈ KHÂU QUÀNG

BÍ TRUYỀN CƠ LẬU NĂM BÀN CHỜ NGHE.

Thi

 

NGỌC HƯ THUYẾT ẨN CHỌN DỰNG NGÔI

HOÀNG THIÊN KHAI VỌNG BẢNG CÔNG HỒI

THƯỢNG CỬU LIÊN HOA QUI TỀ XUẤT

ĐẾ PHỤ CHỌN BAN TRÃI ĐÚNG NGƯỜI.


 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 990)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1448)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1176)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1347)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1341)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1533)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1956)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1860)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2718)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3216)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4258)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3733)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3583)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3470)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3873)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4401)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5328)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 5316)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.