DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 3 NĂM MẬU TUẤT

22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 34060)


ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 2018

Ngày 7 Tháng 3 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 149A

 

Khai hành mở huyền linh thầm chuyển

Tục gian trần kiến tánh tùng duyên

Chi chi chín nhóm nhen kèn tiếu

Mở Canh [Tí] niên BẢO PHÁP KỶ HUYỀN.

 

Thiên thiên hóa túc thay hành vận

Vô hư không tuy có mà không

Dương Âm khí Kiền Khôn khí chuyển

Khói xông thành chơn tạo nẫm phong.

 

Nhơn nhơn hữu đắc nhiên vô phận

Lão đương lai tuế tuế phùng trông

Chư Hội Lạc chi khuyến trở trần

Kim hành sự khương ninh ĐẠI TỔNG.

 

BẢO công TRIỀU vô thượng bảo ân

Nhơn nhược bất nhơn luân đa trọng

Giai đắc thử bạch nhiên tam chấn

Thọ thọ miên trường cõi hư không.

 

Lướt thuyền đưa khách rõ ý duyên

Từ bi hai chữ dụng pháp huyền

Nhờ Trời Phật dắt nương tựa tống

Ý thiện sáng trong ý Cửa Thiên.

 

Truy mục hạ sầu lẽ bóng tuyền

Trời chuyển rừng mây đáp trần hồng

Lướt thuyền sông ngạn NHƠN ÔNG LÃO

Trùng Thiên lai tự khắp Tây Đông.

 

Ai rõ Thiên Cơ trời đất tạo

THIÊN TRỜI xoay chuyển tạng mai sau

Tánh di vọng khải thuyền nang đậu

Kỳ dinh cung lý rõ âm hao.

 

Đồng nhơn thuận chỉ khả cơ cầu

Thiên ky [cơ] quyết quới chi thả thấu

Sự hữu di tiên hảo đáo cáo

Phân tích sự bất giai duy lậu.

 

Kiếp tiền căn cao hạ phục quy

Lai phục khứ trường giang môn thị

Lộ mạt nhân lương tố lai lâm

Nghịch môn đạo CHÍ QUÂN phong nhĩ.

 

Tự đương chiếu phá ẩn hiện tàng

Hạ đài vương vị vọng HÀ xan

Kỷ niên tuế đắc nhứt trường miên 

Dĩ dĩ tựu đa QUỐC trung thoàn.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 149B

 
Vọng về phúc tựa tứ văn

HUYỀN THIÊN nương kỷ còn nằm bên trong

Mở then chạm dạ linh không

Cẩm nang hồi tỉnh ngoài trong sang bàn

Quy môn bất hạ rộng ràng

Sắc khai nang cẩm lạc khoan NGỌC ĐÀI
XUÂN THU khả ái kỳ tài
Đàn kêu tình tịch truy tìm bá quan

TRỜI XOAY LÃNH VIỆC CƠ ĐÀN

Vô hình huyền diệu một màn tài anh.

 

[Xuân Thu = Phạm Xuân Thu, thế danh của kim thân Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải.  “Tình tịch” là âm thanh tiếng đàn, nhưng đồng thời còn là duyên (tình) đã đoạn diệt (tịch).  Đoạn này ẩn ý nói bà phải rời xa Đức Ngài (bỏ xác qui thiên) để lãnh việc chưởng quản Cơ Đàn Vô Vi theo sự chuyển xoay của Thiên Thượng.]
 

Ai cầm [đàn] họa nguyệt Thành U Các

Khắp Long Đài Âu Lạc rồng bay

Năm dây nắm chặt cung đài

Thinh cao phủ sáng đổi thay Cơ Trời

Thánh Hiền lai khắp nơi thanh dĩ

Tâm diệu linh Phật ký ban

Hư vô nhứt dĩ chánh đàn

Hào quang phản chiếu linh quang khí trời.

 

CHỦ LÃO NHƠN ÔNG lượng ẩn phàm

KHÔNG KHÔNG vì gặp LÃO NHƠN ÔNG

Tuế tuế nguyệt sang túc chừng năm

Năm nay Mậu Tuất [2018] nghịch dây đàn

Máy tạo đổi xoay phép Thiên Cầm

Năm Canh [Tí] chó chạy vào rừng thảm

Cuộc thế xoay dần khó bước kham

Phen này NHƠN LÃO khuyên chớ muộn.

 

[Thiên Cầm = là tên chòm sao Lyra, hình ảnh cây đàn Lia, là một trong số 48 chòm sao Ptolemy.]

 

Mách bảo dùm cho lại nga ngâm

Ô hô TIÊN ĐẠO lo tam trọn

Hóa nhơn nhơn hóa CHÁNH LÝ tầm

CHỦ NHƠN ÔNG LÃO thủ CHƠN KHÔNG

HUYỀN DIỆU VÔ THƯỢNG CHÌA KHÓA CẦM

Hé cửa hồng quang không sắc không

Châu thiên thất nhật Tây hồng phẩm

Càn Khôn lẫn lộn tự chúng hồng

Hư vô nhất dĩ quang kỳ thẩm

Nhơn trục trụ nhơn chỗ không không

Tất giai giai tất chi ư lãm

Vĩ Lư bất tử muôn năm không.

 

Ba cửa huyệt ni bước tới đường

Tây Đông LÃO TỬ chiếu phản đương

Cửa ải mở lần ra tam giới

Mở khóa hồi quang đến cội trường.

 

Vận liền thời khắc ba năm khởi

Lao khổ kêu trời sắp đến nơi

Mở khai bốn cửa nguy cơ khốn

Sàng sảy lập đời chất thây phơi.

 

Tiếng đàn khoan trổi giọng dập dồn

Xoay chuyển định cổ máy Càn Khôn

Giăng bủa khắp ngửa nghiêng nghiêng ngửa

Hẹp rộng sâu trình giải sảy lầm.

 

Tiếng trống thùng thùng vang bốn bề

Điểm hóa huyền quang ánh trăng ly

Kỳ xuất lịnh sen nào mọc quí

Thiên cơ thời đại diễn dựng hề.

 

Nhạc khúc trổi vô hình tàng ẩn

Bóng Nam Sơn bí ẩn chuyển xoay

Chuông ngân vang cảnh cơ khai

Phân chia thới thạnh trần hài vắng tanh.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 150

 

LIỄU hiện liễu hình thân chết địa

Thông nguyệt phủ lực huyền công

Chơn chơn lạc lạc chiếu ánh tia

Canh [Tí] Tân [Sửu] lai hộ di HÀ TỔNG

Nhập nhập nhứt nhơn chuyển giáp hia

Hoa Liên LIỄU hiện du quần tống

Trực đáo chầu tôn ngũ trận thia

Huy phân lai hộ LIỄU biên từ

Môn thủ pháp cang LIỄU liễu thư

Phàm hạ Nam huê thị Đô Thành

Bất bất song KIỀN lập công lư.

 

[Liễu = Liễu Hạnh Thánh Mẫu = Ngũ Nương Diêu Trì Cung Liễu Hạnh Tiên Tử. Bà còn có những phong danh khác như là Chúa Ngọc hoặc Vân Hương Thánh Mẫu. Kim thân của bà hiện nay chính là Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

Cung cung lệ CHA hồi đáo

Viên viễn KIM NƯƠNG hội yến đào

Phân kỳ y biến phiêu phiêu thế

Thời mãi biến châu nhập thai chào.

 

Hiếu Nương truyền đáo đáo tiền

Kính kính hậu quỷnh tọa tọa niên

Xứ tự tam ngũ nhơn giai sắc

Chi chi thế sự hồi ký HUYỀN.

 

[quỷnh = luýnh quýnh mất tự chủ]

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 151

 

THIÊN TÙNG hoạch định suốt đêm thâu

Nặng gánh lòng lo cớ vì đâu

MAI VÀNG chuyển thể cơ xây lịnh

Chờ người mới lộ đúng y tìm

Tri nan tri chiến Tôi tầm mở

Diện mục Ngư Vương đúng giờ cơ

Quy quy chiếu độ xoay chiều hướng

Tái tái lâm trần kỳ phận lo

Khai hồi mật lịnh đêm ngày lượng

Cơ Thiên luận triển mai kế hưởng

HƯƠNG tỏa KỲ Nam SAN HÀ phướn

Nhiệm kỳ Tây cửa pháp soi tường.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 152

 

LÃO RÙA THIÊN tỏa HUYỀN thầm ý

Chào đón kỳ tài khai sắc y

Âm thinh đôi tiếng TRỜI TÂY THƯỢNG

Hữu lớp chào tiền đố ai tri.

 

Phiêu phiêu gió thổi lâm phàm hạ

QUI VÀNG hư ẩn kỳ man đà

Chuyển xoay xoay chuyển quy năng hướng

QUỐC ĐẠO mở then đẹp nhạn sa.

 

Tòa đài thông mở khai âm tiếng

Đông Du bể nhạn khai lộng quyền

Màn khai tam thưởng hư phù Bắc

QUI VÀNG bổn phận phụ kế truyền.

 

Năng khai THIÊN LỊNH CHÁNH ĐẠO KỲ

Thủ phận vai tuồng rộng nghĩa sâu

Tác phi nan phận HƯNG yên ký

Tam tử tử tam đúng nhịp bầu.

 

Trải lòng xứ rạng năm Canh [Tí] dị

Ẩn hài xây mộng vạn ức hầu

Lộ bản đàn cơ ra dặn kỷ

Của ÔNG MAI VÀNG QUI kết lầu.

 

Cất bước lên đường khâm sâu ý

Mức độ Lão trườn nặng mang lâu

Giải mộng bò ngang bóng TỪ CHÍ

Ngậm ý THIÊN hồi đàn khải mau.

 

Khai đăng đàn lễ năm sắc chỉ

Bóng nguyệt phơi bày hiệp sách lầu

Vạn lòng khai bước chung quy nghĩ

Phản chiếu thể linh sắc kỳ đầu.

 

NGƯ QUI MAI Lão chuyển phen lung

Mộng mộng mơ mơ nét y trần

Khai cảnh phong tư HÀ di [khuya] giấc  

Rõ nét tầm LÃO QUI tân đàn

Lui điển THĂNG chớ cầu khanh chúng

Thao lược di đàn chiếu QUỐC HƯNG.

 

GHI CHÚ:

Đêm trước Hoàng Di Thiên (Ngôi Hai trào tam) lúc ngũ thấy một Ông Rùa bay về đậu trên Lệnh Kỳ treo trong phòng của Ngài.  Hôm nay Lão Kim Qui về đàn cho biết đó là do Lão về báo mộng.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1615)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2508)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2917)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5593)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3703)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5307)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5857)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.