DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 19 THÁNG 2 NĂM TÂN SỬU

01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 1180)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 19 Tháng 2 Năm Tân Sửu
Ngày 31 tháng 3 năm 2021
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2021_5
  
 
NHƯ Ý HẠC KHAI NHỊ MẪU KINH

PHỔ HÓA PHÒ LINH DIÊU CUNG DINH

KIM NƯƠNG VI ĐẠI DÂN HẠC LỄ

MẪU KHỨ ĐIỂN LÔI PHỤNG LAI ĐÌNH.

 

MẪU cảm NHỨT KIM thân THÁI xứ

Hạc dâng tầng lậu thuyết địa từ

THIÊN KIM thế chỉ bất khôi ngoại

Giai TÂY VƯƠNG MẪU thọ phiên ngư.

 

[Nhứt Kim, Thiên Kim, Thái = chỉ vào Đức Chưởng Thế của Giáo Hội Thiên Trường kiêm Chánh Giáo Bửu Sơn Huỳnh Đạo thuộc Giáo Hội Thiên Trường.  Đức Chưởng Thế có thế danh là Thái Kim Anh; Thiên Danh là Nhứt Kim, Kim Nhứt Kim, Thiên Kim; và Phong Danh là Tây Mẫu Tiên Nương. Ngài là hóa thân dưới thế hiện nay của Nhị Nương Diêu Trì Cung.  Những tôn danh của Nhị Nương là Tây Vương Mẫu, Tây Vương Hậu, Cẩm Tú Tiên Tử, Cẩm Bửu Tiên Tử, Hồng Liên Thánh Mẫu.]

 

Thân độ linh phát KIM NHỨT ý

Hạc hạc hiệp thần lượng hội kỳ

Bất bất tình ân Chơn Hậu thấu

Cảm tánh danh chi niên tải ghi.

 

Sá nữ vô NHỨT KIM vô sá

Thính MẪU thoại hườn hạc phụng ca

Ân ân thiện hữu KIM HOA nở

SEN HỒNG xanh trắng đỏ ngũ toà.

 

PHU NHƠN KIM phú quới hạc dâng

Xuân vinh hoá hiển tốc hạc phần

THIÊN ĐÌNH cấp tảo báo tạ đáp

Hạc lượng kim thân sắc MẪU ban.

 

Kim thân rực rỡ thể trải lòng

NHỨT nhơn KIM bảo ấn hạc đồng

KIM HẬU NƯƠNG chuyển tiền tựu ký

Hạc lượng đảo thân khởi gia phong.

 

Lộng đèn đăng sáng chiếu phổ thiên

Phước thiện an ninh hưởng qui điền

Đèn lộng soi sáng gia kim chủ

Khuyến khuyến thuận tâm tú bát kiền.

 

Lộng chiếu đăng soi hạc phụng bay

Chơn chơn KIM diệu trải dụng tài

Mất đâu thân hiện toàn công quả

KIM nữ liên TÂY phước vĩnh Tây.

 

Lập thân vinh hội đổi xác KIM

Công đức tạo hưởng phước trạch tìm

Bồi công ban rải phước huệ xuống

Đức viễn bảo toàn trải hết tim.

MẸ GIÀ cứu độ yên trần thế

MẸ CHƯƠNG ĐÀI bồng bế yên vui

Khuyên đời thỏ thẻ ngậm ngùi

Pháp vàng thập nhứt tươi vui lên đò

Thập tứ màn tu lo tỉnh ngộ

HỌC ĐẠO TIÊN MẸ MỞ thi chưa?

Màn Trời chín phẩm cung thừa

Màn huê Phật Thánh đò đưa Tây Bồng

Pháp vàng MẸ HỘI LONG mà dự

Ngươn quá mờ khó sự bước lên

Ai khôn lựa chỗ ghi tên

MẸ ĐÂY MỞ CỬA non trên mà về

Lời khuyên bớ GẦN KỀ ĐẠI HỘI

Con đừng mê đời tối dập bầm

Biển trần sóng dợn tối tăm

Thương đời nên MẸ KIẾM TẦM CON THƠ

Rước cõi tiên con khờ tựa cảnh

Phía hướng Tây trẻ hạnh trở về

Con nào hữu phước về quê

MẸ đem thuyền đậu bên lề ngồi trông

Ráng tu đặng thành công con bớ

Thiện dựa kề đò chở qua sông

MẸ đây gạn [lọc] sổ trần hồng

Kỳ Ba lựa tuyển chờ trông lên thuyền

Lựa người đạo tâm hiền chào đón

TẬN THẾ đời mau chọn đường tu

MAU LO HỌC ĐẠO công phu

Tránh người tà mị lo tu lên thuyền

MẸ GIÀ đáo trần miền truyền chỉ

Rằng con xem lộ ý thế nào

Ngọn đèn nhìn thẳng trên cao

Ngày càng mờ nhạt nguy sao còn khờ

MẸ GIÀ vén màn CƠ ĐẠI ĐẠO

Muốn con về tròn thảo dạ lành

Ven trời gió lạnh trời manh

Ngặt vì đài xế MẸ LÀNH xuống khuyên

Ban ĐẠI ĐẠO đạo MẸ HIỀN sửa dạ

Màu sông mê MẸ thả từ thoàn

Tay vàng MẸ kéo đưa sang

Hội này ĐẠI HỘI PHONG THẦN đặng ghi

Nhìn cảnh sống con đi sai lối

Dại đoạn trường ám muội [hãy] đổi thay

Chậm chân không kịp hội này

Biết [được] bao nhiêu ức trở đài màn huê?!

Rán tu đi nơi quê mình đến

Nẻo chánh chờ mãi khuyên [sao] không tu

Phận mình khờ dại mê mù

Đường lành con ráng công phu trao dồi

Còn một chút tan rồi tơi tả

Ráng chạy về Tây xạ [tỏa sáng] CUNG DIÊU

ĐẠO LÀNH MẸ MỞ sớm chiều

Con về cảnh mới tên nêu niệm Rồng

Khoa tràng lỡ uổng công để trễ

Một MẸ GIÀ ngóng trẻ xa xa

CUNG DIÊU than tủi lệ nhoà

DIÊU ĐÀI NGỌC KHUYẾT MẸ GIÀ chờ khai

Tỳ Bà kim [nay] thúc cây nam nữ

HOA VÂN CUNG thúc dự trường khoa

Bền lòng mới thấy nhà ta

TRỜI CHA ĐẤT MẸ dung hoà tình thương

Con chen lấn trần dương một lúc

Muộn năm canh nơi vực sâu trần

Cũng vì ham lợi đua tranh

Mê tâm là biển chẳng lành chẳng yên

Giàu nghèo chỉ một nền đất lạnh

Có khác chi trần cảnh ảo huyền

Giả mà lấy giả buộc lên

Giả người ảo mộng xuống lên lại tàn

MẸ tả cảnh trần gian muôn khổ

Thức tỉnh đi bồi bổ lo tu

Trần là một cụm khói mù

Trăng Thu khuất bóng tan vù đó thôi

Đời này khổ LO NGỒI TU HẠNH

Thiện tâm ngay xa lánh thị phi

Kịp giờ kịp lúc vào thi

Bàn Đào dự hội tên ghi trở về

Tâm cho rộng đừng chê mai mỉa

Đời này đừng tâm địa ác gian

Tranh danh sô tố bạc vàng

Nhìn con khó dẹp ngang tàng con ôi!

Muốn nam nữ trau dồi MẸ hé

Niên Sửu Tân lệ MẸ dòng tuôn

Nguyệt đài xế bóng trông buồn

Ngồi nghe tiếng lặng tứ phương tan tành

Đời nay khổ tranh dành quyền bá

Đời này tu kịp há kỳ thi

LONG HOA ĐẠI HỘI đặng ghi

Phật Tiên dự HỘI LIÊN TRÌ mà xem

Tại Non Bồng mở then bốn cửa

Thấy cao thâm biết lựa chỗ vô

Đêm ngày ráng niệm Nam Mô

Cuộc đời nhắc mãi đặng nhờ tấm thân

Cung son MẸ sen vàng rực rỡ

Bản Ngọc Lầu rán nhớ MẸ khuyên

Kiến thuyền mộ đạo trần tiên

Ráng tu cho kịp mới yên sau này

Vàng thau lựa [tuyển] ách tai bớ trẻ

DIÊU ĐIỆN CUNG lộ hé Thiên Cơ

Ngày đêm khuyên nhủ con khờ

Lưới trời cao rộng chớ mơ khó về

Buồn cuộc thế tan thương vì khổ

Trời ngữa nghiêng chẳng ngộ thiện tâm

Buồn cho cuộc thế cõi trần phàm

Đời tàn khổ ai tầm ĐẠO TIÊN

Buồn trần không biết thảo tu hiền

Đời vào ra trướng biện trần mê

Buồn chan dầm [lệ] đổ chẳng ai về

Đời cho đẹp đạo kề MẸ CHA.

 

VÔ VI KHAI PHÁP DIỆU KỲ CÔNG

CHỜ LỊNH PHƯƠNG TÂY CHUYỂN GIÁO ĐỒNG

TAM TÒA thẩm phán mau dự bị

Mạt hạ điêu linh sửa tu lòng.

 
[Phương Tây = không nói cõi Tây Thiên Phật cảnh, ở đây có ý nói tới vùng Đất Vàng California, Hoa Kỳ mà thiên cơ đã dĩ định Quốc Khách Đại Đạo ra đời tại đây và sau này sẽ đưa người hữu duyên về thánh địa Việt Nam.]    

 

AI TỎ THƯỢNG [ĐẾ] HUYỀN [THIÊN] CHUYỂN ĐẠO TÔNG

VÔ THƯỢNG THIÊN TÔN GIÁNG CÕI HỒNG

PHÁP HUYỀN HÌNH TẠO KHAI MÔN CHÁNH

CỖ LỮ NGỌC CUNG CÕI HƯ KHÔNG.

 

Tạm xác bầu nâng vô sắc khai

Hữu vi thụy túc giá bất đài

Nhập lành chuyển chuyển soi nhơn khiếu

Toạ giáng trụ hình bổ phân xoay.

 

NGỌC chiếu vĩ lâm lộ Đông Tây

HOÀNG duyệt phục khương quới kỳ tài

THƯỢNG thượng lộ báu huyền ban lãnh

ĐẾ đế khứ bình cơ định xoay

GIÁNG trần điểm chỉ cơ tuồng thế

XÁ điện xuất ẩn thượng toạ vân

HẬU phiên bất lạm không ĐẾ khẩn

TRƯỜNG cung ánh NGỌC năng chuẩn tề.

 

[Đông = chính yếu là Việt Nam. Tây = chính yếu là California.]

[Khoán thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáng Xá Hậu Trường.]

 

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG sắc cảnh Tây

SANH địa vô biên CHÁNH PHÁP KHAI

LÃO toàn thần hiệp giai vô tận

MẪU nhứt tảo bình bất thoại lai

KHAI thâu nhơn chúng phi khinh tội

SẮC chiếu Lôi Thần bát phương phân

ĐẠI từ bi LÃO MẪU nhứt thân

ĐẠO bổ phát sanh vô số ngồi.

 

[Khoán thủ: Vô Sanh Lão Mẫu Khai Sắc Đại Đạo.]

 

LIỄU hồi tân sự kỳ vô ảnh

LIỄU pháp thanh vi cơ tiết rành

HẠNH ẩn thị danh ĐẠO SẮC LINH

CHƠN không trần giáng tuyệt tài thành

DIỆU hoá phục lai vô chiêu thới

THANH nhựt sử tiền đức trung qua

MỞ năng lực tác đời đạo hoá

LỘ bóng vô hình công pháp hồi.

 

[Khoán thủ: Liễu Liễu Hạnh Chơn Diệu Thanh Mở Lộ.]

 

Cơ Trời soi rọi cả càn khôn

NGÃ PHẬT TỪ BI khả ái lòng

Phúc lực này tường thông am hiểu

Hạnh tu năng mở tâm khai khiếu

Cảnh huyền linh ta hiểu ngày mai

Khúc THIÊN TRƯỜNG đàn khải không sai

Bàn cơ xét nguyệt đài chiếu rọi

LỊNH THƯỢNG HOÀNG thân cửu đỉnh ngôi

Gắng sức công tu HỘI CHỌN VÀNG

Rạng âm hao khai phá bước sang

NGỌC TÒA ĐÌNH hiên ngang cố trí

Hữu lực vô muốn biết tiên tri

Vào tận mở tường vi đàn lộng

Thông minh sáng hiểu ra mở rộng

Điểm Canh Tân thúc vọng cảnh nan

Cạn mọi lẽ huệ khó chui sang

Dòng tục lụy đèn tàn trước gió

Nhìn bốn phía cổ hồi linh mở

Xem kỹ năng thấy rõ Kim Bàn

Soi gương khổng đời chẳng vẻ vang

HUYỀN [THIÊN] KHAI ĐẠO THẾ phổ độ nhân

PHÁP KHAI ngân nga cuộc HƯNG nhuần

VÔ BIÊN OAI LỰC KỲ một khắc

Định rõ vi vân TRẦN TẠM XÁC

Tân lưu kỳ vô sắc khoán bàn

Lưỡng hiệu phục đồ lực oai năng

HUYỀN [THIÊN] tự lãm tuỳ nhân khả đảo

Lộng tại Đông Tây THẾ CUNG TRÀO.

 

Sửu Tân than thở khóc lung

Trâu Vàng cao lớn nê nùng rất gay

Việc đời hết tưởng nay mai

Dập dờ lên xuống tranh bày XƯNG VƯƠNG

Tẩy xan [lần, bận, chuyến] kêu bớ thảm thương

Lo tu Tân Sửu hồng đường lắm ôi

Ngó đi ngó lại hết rồi

Khỉ kêu Rồng lượng việc đời hết trông

Chim bay cá lặng hay không

Mất còn mới biết phập phòng ruột gan

MAU MAU TÌM ÁNH ĐẠO VÀNG

PHÁT TÂM TU HỌC CHO TOÀN TẤM THÂN.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 327)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 466)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 320)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 499)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 402)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 433)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 605)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 446)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 458)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 602)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 376)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 413)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 492)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 827)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 875)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 1098)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 955)
Pháp Âm 2021_06.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 1656)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 1680)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 1436)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1653)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 1489)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 1506)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2789)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 2353)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 2156)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 2237)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 2682)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2866)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2625)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 2541)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2768)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2832)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 2483)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 2522)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 2414)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2768)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 2526)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 2545)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2589)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2684)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2660)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 3475)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2987)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2841)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2937)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 3335)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 3157)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 4006)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3630)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4782)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4773)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4815)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 5356)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 2329)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5692)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 5170)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 6013)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5931)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 5132)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 5133)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 4299)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 5063)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 4421)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4900)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 5400)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 4395)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4786)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 5091)
Pháp Âm 238-247.