CHÂN DUNG CÔNG NGHỆ THẾ QUÂN - THIÊN LONG KỲ TÂN

06 Tháng Ba 20218:25 SA(Xem: 294)
dang-quoc-tan-1977-2-  THIÊN DANH: THIÊN LONG KỲ TÂN
 
GIÁO PHẨM: CÔNG NGHỆ THẾ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THIÊN ĐÀI
  GIA NHẬP GHTT:  

  THẾ DANH: ĐẶNG VĂN TÂN

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1977
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: PORTLAND, ORGEGON
  TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: BS (CỬ NHÂN IT)

  NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI:

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 5 tháng 3 năm 2021.

Vận thể Thiên Triều ĐẶNG QUỐC TÂN

THIÊN LONG KỲ hội liên thông tần

Công trình vun vén từng CÔNG đoạn

Kỹ NGHỆ đúng thời đại THẾ QUÂN

Cổng đạo NGỌC HOÀNG chờ đến vấn

Đường Thiên Tiên Phật đón tân nhân

Hoa Mai năm nhánh PHONG THẦN ẤN

Lý luận thâm sâu gắng định thần.

 

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền, Đàn Tràng Nam Thành, VN, nhận thông điện của Thiên Thượng (Mẹ Diêu Trì)  và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 1 tháng 3 năm 2021.

ĐẶNG ngắm sao mây dụng ý duyên

QUỐC sự lãm Tây định hướng biền

TÂN thời dựng khởi định khai nội

CÔNG quốc khai hầu đồng mệnh Thiên

KHANH kỳ tân đặng chiều mơi hội

THỌ ký đạo nguồn bước đến nơi

THÁNH mệnh vững dạ công hầu đủ

QUẢ lượng kiến tu thắm tát lời.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn