CHÂN DUNG TRUYỀN THÔNG THẾ QUÂN - THIÊN HOA PHỔ GIÁO

23 Tháng Hai 202111:46 SA(Xem: 258)
nguyen-thi-hong-2-hong-quyen-1958  THIÊN DANH: (1) THIÊN HOA PHỔ GIÁO                   
 
GIÁO PHẨM: TRUYỀN THÔNG THẾ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI GHTT
  GIA NHẬP GHTT: 

  THẾ DANH: NGUYỄN THỊ HỒNG

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: 1958 
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: CALIFORNIA, HOA KỲ
  TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: 

  NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI: 
  
Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 11 tháng 12 năm 2020.


BỬU truyền lịnh mở khẩu tâm thân

THIÊN ĐẠO trường nguyên sóng điện tần

HOA điển âm quang hòa khí quyển

PHỔ HIỀN thánh tượng thất cầu quan

GIÁO Thiên sắc Mộc PHẬT-THIÊN hiện

ĐÀI Đạo thông linh ẩn cửa đàn

TÂM thế thiền hành câu chánh tấn

NGỌC TÒA xuống bút định BÌNH TÂN.

 


Đàn Tràng Nam Thành, giờ Ngọ, ngày 17 tháng 1 năm 2020. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài.

NGUYỄN lộng tàng xưa một nhánh mai

THỊ lòng tha giác tạo bóng hài

HỒNG kỳ nhìn ngắm neo cầm sắc

BỔN định lục trần xác hài xoay

CHỨA nay chuyển gội nan hồi giải

CHIẾC bóng chưa mòn thủ lễ Khôn

BÓNG chiều thanh thản duyên phận bổn

THÂN cúc lài hoa thử thách xoay.

(Mẹ Diêu Trì ban)


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn