CHÂN DUNG TRUYỀN THÔNG TIẾP THẾ QUÂN - THIÊN LONG NGỌC KHIẾT

21 Tháng Hai 20217:43 CH(Xem: 858)
duong-thanh-khiet THIÊN DANH: (1) THIÊN LONG NGỌC KHIẾT
                      (2) THIÊN BỬU NGỌC KHIẾT

  GIÁO PHẨM: TRUYỀN THÔNG TIẾP THẾ QUÂN GHTT
  GIÁO VỤ: TRỰC THUỘC HIỆP THẾ ĐÀI
  GIA NHẬP GHTT: NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2020

  THẾ DANH: DƯƠNG THANH KHIẾT

  NGÀY THÁNG NĂM SINH: NGÀY 3 THÁNG 12 NĂM 1965
  SINH QUÁN: VIỆT NAM
  CƯ TRÚ HIỆN TẠI: WESTMINSTER, CALIFORNIA, HOA KỲ
  TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: TRUNG HỌC 

  NGHỀ NGHIỆP HIỆN TẠI: TU HỌC
 
 
 

Hiệp Thiên Huyền Nam Phương Vũ tại Saint Louis, MO, nhận thông điệp của Thiên Thượng và gởi đến Đức Ngài Hoàng Di Thiên ngày 19 tháng 9 năm 2020.


THIÊN Tòa khai lập ĐẠO HUYỀN KHÔNG
BỬU ấn chơn nhơn Cõi Đại Đồng
NGỌC Đại sắc phong DƯƠNG THANH thể
KHIẾT linh quang sắc đạo Tiên Rồng
THIÊN hoàn chơn thức tâm không động
ĐẠO sáng thiên tình tỏa núi sông
HUYỀN Đế tuyển ban thiền báu rộng
KHÔNG không thanh tịnh ngộ chơn lòng.
 
Đàn Tràng Nam Thành, giờ Mão, ngày 11 tháng 9 năm 2020. Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền nhận thông điệp và gởi đến Đức Ngài.


DƯƠNG vây nắng gió chuyển vòng xoay

THANH qui trình đặt ánh trăng mài

KHIẾT ấm lòng tu xoay đổi hứa

DANH tường canh giải mở then cài

BỔN tánh tu cầu an thân vận

KIẾN Phật quy về xây liều cung

NIÊN Canh chờ hạn ân đức chiếu

CANH niên mát mẻ vỗ trống thùng.

(Vô Sanh Lão Mẫu ban)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn