KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN

15 Tháng Hai 20215:53 CH(Xem: 1340)
Huyền Không Thiên Thượng ban kinh cho Giáo Hội Thiên Trường vào ngày 19 tháng 10 năm Kỷ Hợi (17/11/2019), giờ Tí.  Đàn tràng Nam Thành, Tòa Đình Trung Ương Quốc Ngoại Nam California dự đàn, Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền tiếp điển ứng khẩu lưu xuất kinh văn.


KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN


Khai Kinh

AI BIẾT TA AI NGHĨ ĐẾN TA

THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI HÓA HỮU VÔ

THUYẾT LAI THUYẾT KHỨ THỊ ĐÔ

HÔ PHONG HOÁN VŨ LỤC ĐỒ CAN QUA.

 

PHƯƠNG PHƯƠNG NĂNG HƯƠNG ĐĂNG THỌ KỲ

NGỌ THỜI SANH MẪU VỊ TIẾP THINH

CHƯ PHÀM KỲ NHỰT THÔNG KINH

KHAI ĐƯỜNG KINH MẪU VẠN LINH CHỨNG PHÒ.


Tụng Kinh
Vạn vạn cửu xoay cơ kỳ trải
Hội tụng KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN
Trì kinh một lượt nhơn truyền
Tây Lầu Cung hội BẠCH liên NGỌC trùy
Đại Hoàng Cung bất ly MẪU NHỨT
Tây Nam Bắc hiển lực trường thành
Huỳnh Kim Thiên bủa gia sanh
Nêu tay đề sắc bạch thanh Đại Từ
Thuyết thuyết lai thuyết khứ giai vô
Nguyệt hương sen lặng hồ tâm phẳng
MẪU hạ tiền đáo nhân đằng
Nhơn nhơn tận kính dâng nang ly phù
Chư Thần Thánh hội từ rần rộ
Đón BẠCH CUNG cửa lộ Thiên Y
LÃO NƯƠNG phản bả cung vi
NHỨT TÒA VÔ giáng thọ trì Lão kinh
Hỡi cốt nhục thông kinh ra hết
Khấn thọ trì bát tiết phong vân
LÃO MẪU ai nhớ thuở ban
LÃO MẪU truyền hạ trị toàn thế lâm
Thế sự cuộc vạn thâm tạo tội
LÃO khuyến ngôn thần hội xứ đô
Thiên hạ nhơn dân chờ lộ
LÃO NƯƠNG thể đoạn lạc khổ xuất tuần
Bao the lụa LÃO QUÂN thành dưỡng
Loại chua cay gần đường LÃO cho
Món nào món nấy cũng do
Trăm ban vạn sự tổn lo tận cùng
NƯƠNG TẠO HÓA hòa chúng biến cảnh
Biến mãi ngân giá lạnh địa cầu
Phát sanh tạo hóa chung bâu
Sanh lai thổ sản ơn sâu cho đành
Vì tình MẸ chúng sanh nam nữ
Dầu khổ lao vạn sự chẳng sờn
Lao tâm tổn huyết vì con
Công lao tiêu tứ thương con tận cùng
Muôn vạn vật chi dùng mua bán
LÃO tạo ra mà chẳng thấy ai
Để lòng tưởng niệm LÃO đây
Không nghe một tiếng đời này xót thương
Trong vô số vạn đường sáu ngã
Quả địa cầu bao cả vân phong
LÃO hạ điền miễu cốc hồng
Trời mưa một giọt đầy đồng ruộng nương
Nhứt Thiên Thượng LÃO NƯƠNG hạ giá
Điểm cam lồ mượn tá lậu hình
Hô lôi thiệm điển oai thinh
Gia gia đô bả thái bình lạc âu
LÃO hứa rằng đâu đâu thấu đáo
Lý diệu kinh hiệp tảo thế nhân
LÃO ban diệu sáng bảo toàn
Vô Nam Tây Bắc khôi trần vạn giai
LÃO nhắm mắt ắt tai to nạn
Đến chúng sanh vạn vạn xảy ra
Thượng tầng không khí lệch hòa
Thiên quang lay chuyển biến ra tro tàn
Chuyển vũ trụ khôn càn địa tú
LÃO rút thiên quang trụ lâm nguy
Tất cả đều sụp còn chi
Cái nhà kèo cột điền thi tiêu tan
Trời tan thì đất tan rã hết
Trên đời này tẩu biệt vạn hình
Nào vua nào chúa quân binh
Dân đẳng sẽ bị thiêu linh lửa lò
Đến trần ấy mới lo tu tỉnh
Thì muộn rồi cầu kỉnh van xin
Muôn loài vạn vật điêu linh
Chẳng còn nhận được ân tình Thiên ban
Mười phương Phật ẩn tàng ngoài cõi
Ngoại càn khôn rã rợi còn đâu
Chư vị Bồ Tát đau sầu
Nhìn trời nhìn đất còn đâu mảnh hồng
Rồi đích thân LÃO thông hườn phản
Xuất chơn thần tăng mạng đại thành
Hườn nguyên chơn khí hậu sanh
Bảo toàn tinh khí cường thành thời phiên
Tự hư không cầm quyền sửa trị
Khảo xác luân địa thị vô căn
Tạo thiên lập địa muôn hằng
Hoá mở mối đạo lục tàng phong khai
LÃO vi TÔN sơ khai hổn độn
Thuở làm THẦY truyền giống nhơn loài
Đến đời Hạ Ngươn chuyển khai
Giáng cơ điển xuống kinh này thông ra
Ai dốc lòng thông ra cho đặng
Có vị nào tiếp dẫn nhơn sanh
Hết lòng chỉ giáo đắc thành
Ráng trì kinh niệm lưu hành đợi ra
Nguyện chẳng sai LÃO ra kinh giáng  
Nếu người nào tường hãn LÃO đây
Sáng trí trì niệm kinh bài
Thì đã Tiên đắc phẩm rày danh tên
Bất tại tâm tu hiền tất cả
Vì tình thương LÃO hạ giáng trần
LÃO pháp trong số vị thần
Kim đơn hành sự vì tầng có nơi
Chư Thần Thánh trong buổi cuộc này
Từ già trẻ một ai sơ sót
LÃO chẳng nhiêu dung cho lọt
Lớn bé nhớ lời màn chót này đây
Cố công thọ sớm mai sẽ có
LÃO truyền cho bảo hộ trúng mùa
Đủ huyền diệu cứu gió lùa
Thiên Cung LÃO nhớ đủ mùa tốt tươi
LÃO hiển Thánh xuống nơi thành kỉnh
Phương hướng nào nhận định thọ thiên
Huyền năng thiên vạn khôn kiền
Sáu bốn quẻ hạ dưới miền tân hoa
LÃO trải rạch thiên la địa võng
Quỷ khốc thần bàn vọng địa hôn
Trận đồ của LÃO càn khôn
LÃO vời tám vị lực đồng tứ môn
Tứ Đại Thiên Vương thông bốn cửa
Bát Kim Cang thâu chứa đảo xoay
Xông vào trận thượng LÃO bày
LÃO thâu hồi dịu lửa dày hoán phong
DIÊU THIÊN CUNG huyền công diệu pháp
KIM LÃO thâu quyết trảm ác gia
Pháp mầu rút lại nguy nan
Khắp cùng vũ trụ lịnh ban LÃO GIÀ
Người hiền lương thật thà sống sót
Một giống hiền LÃO mót mà thôi
Kinh đô thành thị nổi trôi
Người hiền được nhập vào ngồi Hội Thi
Bởi công quả lập thì thọ hưởng
Đại yến đào tiên phượng vinh phong
Sen vàng đua nở giáp vòng
Sẽ được đổi xác đức công toàn tề
Vinh phong ngôi biết về chuyển kiếp
Thọ trường thanh hội hiệp cung liên
VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG LÃO HUYỀN
HÓA SANH BẢO MẠNG kiền thiềng TỪ TÔN
VÔ CỰC LÃO NƯƠNG NƯƠNG TỪ MẪU
Cõi càn khôn chưa phán hóa thâu
Âm Dương trời đất hiện có LÃO
Hư vô điển lậu LÃO oa bầu
Chu chư vạn pháp thiên kinh biến
Diệu hiện pháp phổ phổ hiện thiên
Nhựt nguyệt tú thâu hồi huyền diệu
Hô phong hoán võ LÃO dùng huyền
Bàn đào đại hội vinh phàm hạ
Nhập phó hội tề trích tuyết na
Vĩnh bất đông bả Tây Nam hoán
Sen vàng đua nở giáp vòng tòa
Tương tố thọ LÃO trường thanh
Nguyện dĩ công đức vĩnh bất sanh
Phổ cập nhứt thiết kiền thiền kính
Vĩnh tạo phước trạch hóa dưỡng sanh.
 
Hoàn Kinh
Kính đảnh lễ MẪU HOÀNG rải phước
Cho chúng sanh học được chữ tu
Con nguyện bồi đức công phu
Hết lòng cung kính LÃO TỪ TỐI CAO
Kỉnh vâng lời trần lao MẸ khiến
Kỳ hội khai MẸ chuyển được lên
CUNG TÒA DIÊU MẸ có tên
TỐI CAO HOẰNG HÓA cung đền huê vinh.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn