SỚ NHẬP MÔN

23 Tháng Chín 202010:13 SA(Xem: 1269)


so-nhap-mon-1

so-nhap-mon-2so-nhap-mon-3

BÀI ĐÍNH KÈM SỚ NHẬP MÔN

 

TRỜI ĐẤT ẤN CƠ VÔ VI

TRỜI Người tái thế khải cơ huyền

ĐẤT chuyển đến người thiện hữu duyên

ẤN sắc phong linh THIÊN-PHẬT hiện

CƠ loan ngọc phụng Thánh Nhơn hiền

VÔ VI chuyển đổi âm dương biến

Hiện hữu thế trần nội ngoại thiên

Pháp Đạo Tự Nhiên thân tịch luyện

Tâm hoà võ trụ ngộ chơn thiền.

 

Ngươn Thượng buổi đầu thiên sắc cảnh

Hoà chung tam cõi Thánh Phật Tiên

Cờ dà trung chuyển nhơn hiền

Phẩm cung tại thế hiện liền gốc căn.

 

Long châu chuyển từng phần từng lớp

Tại trần gian điển hợp sóng âm

Xuyên tâm khai sấm huyền thâm

Biển sâu rừng thẩm cũng tầm ĐẠO THIÊN.

 

Khuyên đồng đạo tầm thiêng liêng điển

Cõi vô biên hoá chuyển Rồng Tiên

Thuận duyên sắc diện căn tiền

Hiệp hoà thiên điển HUYỀN THIÊN đổi đời.

 

Tâm linh mới PHẬT-TRỜI nhất thể

PHÁP DIỆU ÂM QUANG thế càn khôn

Thời kỳ khoa bổn BỬU MÔN

PHẬT THẦY PHẬT MẪU DI TÔN TẠI TRẦN.

 

Câu linh ứng nhiều tầng cao ấn

Tịnh tịch thời Bắc chấn điển quang

Tầng không ánh sáng Tây Phang

Thời gian sánh sáng Đông đàng hoà nhau.

 

Tâm linh thể NGỌC HOÀNG ngôi báu

Khuyên đồng bào tầm ĐẠO VÔ VI

Thời kỳ chánh trị đảo kỳ

PHẬT-THIÊN LẬP VỊ DIÊU TRÌ GIAO CƠ.

 

Đây truyền miệng Thiên Cờ NGỌC [ĐẾ] CHÍ [TÔN]

Kiết luận bài CHIẾU CHỈ TAM TÒA

CỰC HOÀNG, THÁNH GIÁ, THÍCH CA

LIÊN SƠN ẤN hoạ cho ra bài này.

 

 


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Ba 2018(Xem: 28133)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 330)
HỘI THÁNH THIÊN TRƯỜNG LÀ TỔ CHỨC TÔN GIÁO CÓ ĐĂNG KÝ VỚI CHÍNH QUYỀN BANG CALIFORNA.