DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM CANH TÍ

08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2587)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 17 Tháng 03 Năm Canh Tí
Ngày 8 tháng 4 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_33

 

Vì lập thế chúng dân tai nạn

Suy trước sau thoát khỏi trầm luân

Trong càn khôn tai hại năm châu

Thức tỉnh lại lao lung biển trần.

 

MỞ CỬA ĐẠO BƯỚC TỚI LIÊN TÒA

KỲ BA ÂN XÁ GIÁO THỨ THA

Kiếp sảy mê hồn ngàn trùng vạn

Sẵn chốn mà ngồi ƠN ĐỨC CẢ.

 

BIỂN DÂNG hóa vật nơi thế giới

Bốn cửa khổ mùi [hôi] mịt [mù] lam khói

NHỜ ĐỨC [NGÀI] GIANG TAY DẮT DÌU ĐI

MỞ HỘI LONG VÂN BỔ HÓA ĐỜI.

 

ĐỜI cùng mau bước đường vô ĐẠO

Biển khổ muôn loài tội sa vào

ĐÀI NGŨ LUÂN vận chuyển ôi khổ

Sanh lão bệnh tử lẽ định nào.

 

Dân nhiễm rồi gây họa đến liền

BỐN BỊNH nay lan tỏa trần miền

Nhiễm quỷ ma mù mịt xác trần

Phân tô giới chia ranh nguy biến.

 

CHA RỒNG, VÀNG MẸ sở lưu truyền

Chia phân máu thịt ắt đảo điên

Thiết hỏa lung hành đau thiệt xót

Mau tu TRỜI hỉ nghe trở [gót] liền.

 

Lời khuyên răn phước tội dân nghe

TA CHỦ GIÁO CHỞ CHE MỌI LẼ

KHUYÊN CHÚNG SANH NGHE LỌT LỜI XƯA

TRỜI MỚI TỎ DIỆU ÂN PHỔ TẾ.

 

HỘI ĐỒNG TAM CÕI HIỆP NHỨT CHI

Thương khí thanh khiên nảy địa huy

Hóa huy truyền răn diệu hóa cập

Án bình án bình thập vạn nghi.

 

Thiên địa động linh nạn thế chót

Quở phạt muôn dân ách vạn trùng

PHẠM LUẬT CHA GIÀ NAY HÓA KIẾP

NAY ĐỜI SẮP TẬN KÉO CHUNG CÙNG.

 

HUYỀN ĐỨC CHI MẪU NGHI THIÊN HẠ

Phân rành cội mạch giai tử hóa

Xuất xuất phân cân tại thinh không

HUYỀN CUNG KIM KHUYẾT BỔ HÓA ĐÀNG.

 

Bảy mươi hai địa kiếp căn xoay

SỬA ĐỔI LOÀI NGƯỜI CHA GIÀ DẠY

MẸ ĐẤT HÀNH TRÀN TRỀ RƠI LỤY

Kêu các dân sanh biết quy hài.

 

AI TU ĐẠO DẮT VỀ CHA MẸ

Đắc quả ngôi gọi sanh bốn bể

DẠ TỪ BI CẦM CÂN BÁC ÁI

Tánh tự ngay chân thật lối về.

 

Trên gội nhuần dưới trẻ trau thân

Lập hòa công đức dạ từ cân

Trái tâm thành hóa lý ma quỷ

Truyền THIÊN CƠ dẫn chỗ mặc thần.

 

ĐẠO CÔNG BÌNH CHỈ LUẬT ĐÀNH RÀNH

NHỜ VÔ VI CHỦ GIÁO THUYẾT SANH

Ân đức nghĩa kim quang chiếu khí

Hộ muôn dân thọ hưởng an lành.

 

THÔNG TAM GIỚI KHAI ĐƯỜNG TAM GIÁO

HƯỜN ÂM DƯƠNG MẦU HUYỀN BÍ CAO

Phi thiên thiên biến khắp năm châu

Hóa kim thân biến pháp dị vào.

 

Dạy bổ khắp châu hóa muôn trùng

THÁNH độ lương thiện ĐẠI ĐẠO phùng

NĂM VỊ ân cần khuyên vỗ dân

TRỞ VỀ NGÔI CHÁNH TÒA THÁNH CUNG.

 

Từ Bàn Cổ cho đến hóa lai

Khó nhọc từ Bàn Cổ đến nay

Từ đức đạo cả quang phóng xả

Tứ hải lục đông đến muôn loại.

 

Điểm hóa hồng trần mộc thảo căn

Chúng sanh mượn đó hộ chung lần

Vì chúng THƯỢNG THIÊN giảm, ân xá

Mộc thạch âm dương diệu huyền năng.

 

Tiêu tan nhân thế [cứu] rỗi cầu xin

Cảm đức đoái thương thứ dung tình

Lẽ nào răn phạt tận tuyệt thế

Quy ĐẠO sửa người đức công bình.

 

Ráng cần tu ĐẠO khỏi vấn vươn

Bằng nghịch lỗi không tư nghị thường

Gìn từ bi hiền theo từ lối

THÁNH TÒA THÁNH ĐẠO MỞ LỐI ĐƯỜNG.

 

Âm Dương giở thuyết thế lung đời

Quết loài VÔ ĐẠO ngỗ ngang [với] TRỜI

Tội phước lành xét cho tận tuyệt

Có ĐẠO mà không [tu] uổng kiếp toi.

 

Như thấy tội mau mau tự hối

Sống dương gian không giữ tu thời

Nay nạn khổ răn người sửa chúng

QUỐC QUỐC ĐẠO SỬA NGƯỜI MAU TỚI.

 

Xay quết giã thế gian mới biết

Hóa loại trùng bỏ kiếp hành muôn

Cho muôn dân biết vở kịch tuồng

Cho tận tuyệt chúng muôn bất nghĩa

Trên TAM GIÁO chọn phân gọt tỉa

Nghịch khích Đạo tự chia tà phái

KHÔNG TUÂN LỜI MINH GIÁO BÀY KHAI

MỞ LONG VÂN XUẤT TÁI RA ĐỜI

THÂU TÀ GIÁO KÉO RA LẬP TỘI

ĐỨC DI LẠC GIAO NGÔI SỬA TRỊ

ĐƯỢC LONG HOA KHƯƠNG LẠC BÌNH NGHI

Phước thiên thu huyền bí ngũ châu

NHỜ CHA MẸ THIÊN CUNG CHUYỂN BẦU

Cứu sanh thế cơn đau kiếp nạn

Họa với tai theo mãi chẳng an

LẬP TAM CÕI THÁNH ÂN PHẬT ĐẠO

KHÔI PHỤC DÂN CHÁNH TÀ HAI GIÁO

Lập từ bi khuyên bảo chúng dân

Bàn thiên ý còn cứu thế gian

Đem dồn lại chúng dân nhiều ít

Định chúng dân ai còn tu tích

Giữa thinh không hoàn bích thượng vô

Trụ điển quang xoay sửa đổi cờ

ĐỜI TẬN TUYỆT CỔ VÔ THƯỢNG LẬP

ĐEM MUÔN LOÀI TRỪ KHỬ QUY CẬP

Này nhân sanh giải đáp ra sao

Định tam hồn cứu thế nhơn nào

Nay sanh chúng phương nào cũng rõ

ĐẠO VÔ VI HUYỀN MINH THUYẾT ĐỘ

Khột Huyền liên mạch mỏ biến sanh

Cõi tận thế luyện chế ngũ hành

Ngón bạch cáo chúng sanh phản khắc.

 

THIÊN VƯƠNG TIÊN ÔNG GIÁO CHỦ NHẤT

Đời tận thế một khắc thảm thê

Khiến cho dân tai nạn ê hề

Sao dân chẳng tỉnh tề sớ tấu

Lỡ mau khi càn khôn xoay hậu

Thâu ngũ hành ngũ châu chết trân

Cõi thế gian bạo động đến gần

Đều khổ thác trăm ngàn họa khốn

NAY LÃO TỔ GIÁNG PHÀM CHỈNH ĐỐN

CỨU THẾ DÂN MÀ XUỐNG CỨU ĐỜI

Để Ngũ Hành gây họa thế rơi

Thác chiến địa tơi bời họa lớn

Sơ quyết ai cầu quyết không bợn

An trước tiền lây ơn khấu bái

CẦU HUYỀN MINH VÔ THỈ VĨ LAI

Đem càn khôn xây lại một bầu

Tám muôn ngàn gây tạo năm châu

KÊU TẤT CẢ NGŨ CHÂU THẾ GIỚI

KẾT LIÊN HOA TRONG CẢ KHẮP NƠI

XOAY NHÂN LOẠI CÙNG DƯỚI HỌC HÀNH

TÔN NỀN ĐẠO LIÊN TỬ KẾT THÀNH

Mau thức tỉnh phước lành bổ báu

Bỏ thù hiềm học lành MỘT ĐẠO

TA KÊU HẾT TÔNG ĐẠO TẤT CẢ

MAU HÒA BÌNH TỈNH LẠI VỊ THA

ĐỜI CÙNG ĐẠO THỨ THA TẤT CẢ

Hòa một ngôi tất cả vân vân

Khắp trong ngoài biến đổi xoay vần

Trọn bề thảo ân cần tu tụng

Tu cầu khẩn Phật Trời lượng chúng

Họa hại này do cũng bởi mình

RA KINH LUẬT KHẨN CẦU HUYỀN MINH

ĐƯỢC THỨ THA CHÚNG SINH THOÁT KIẾP

Bởi ôn dịch lây lan liên tiếp

Nêu tội hành bỏ kiếp sinh nhân

Đến bây giờ tội hành tiếp dần

Tự sanh chúng biết cần sao giải

Biết chừng nào thoát khỏi dịch tai

Thêm nước lửa trở xoay nàn khốn

TIẾC CÔNG LAO NGƯỜI TU GIAO ĐỘNG

Nay lỡ làng hãy vọng cầu xin

Trong lục phương sáu giác xoay hình

Bị nước lửa đao binh rên xiết

VĂN NGÔN CHÁNH NHÂN GIAN NGHE THUYẾT

TA GIÁO NGÔI KÊU RIẾT QUY LÀNH

NĂM NGÔI TÀ sát hại chúng sanh

BẢY QUỶ DỮ tranh danh giành giựt

BA QUỶ CHÚA bắt dân liên tục

CHÍN PHẨM MA kéo phục nhân loài

Đời biến chuyển tự nơi thân bại

Mãi cứ theo làm hại lẫn nhau

TA HẾT LÒNG KÊU CẢ NĂM CHÂU

LẬP QUỐC ĐẠO CHUNG NHAU CỨU THẾ.

 

TÔN ĐẾ TÔN ĐẾ chuyển vi thần

THỦY VÕ LÔI THẦN cứu muôn dân

Đế vạn vạn tuế vô túc đại

Bạc lâm quang túc NHỊ HÓA THÂN.

 

Nả nả xung thiên THẦN DU BỘ

LONG HÀM LONG TƯỚNG hóa vũ cơ

Lực chiêu chiêu lực di lương chưởng

Khâm khâm MINH ĐẾ pháp LÔI ĐƯỜNG.

 

Tai họa xuống liền liền cho thế

Đó họa tai ôn dịch khắp hề

Muôn điều gì phải ráng tu ngay

Đừng thôi bước mau về kẻo trể.

 

Quyết tu niệm Phật ăn năn hối

Nguyện cho dân đặng an hòa đời

Nguyện răn tâm tánh chẳng sờn thối

Quyết về cõi thọ dứt chừa lỗi.

 

Vâng dân thiên hạ vẫn là nhà

Hết già hóa trẻ đờn liên hoa

CỨU NGƯỜI CỨU NƯỚC BỔ HÓA ĐỨC

TÀ THEO CHƠN THỐNG NHỨT CHUNG HÒA.

 

Hóa ra lầu các mọi nơi nơi

Đắc thành liên tọa bước kịp thời

Khắp cả càn khôn xoay chuyển hướng

ĐIỆN ĐÀI THIÊN HÓA AN ĐẠO ĐỜI.

 

Thung dung CÕI THÁNH no say ấm

Nghe qua TIẾNG PHẬT quày dứt tâm

Ai lo đạo đức CHÍ TÔN giá

PHẬT giáng thế lựa Bồ Tát lân.

 

Bại rồi lập lại mới nên dân

Vì thương tất cả chuyển xoay lần

HỘI RỒNG ĐỊNH ĐOẠT TU MỚI TẠN

THAY TUỒNG ĐỔI TRẬN PHẢI KHỔ TẬN.

 

QUAN ÂM cứu độ nhành dương rải

Khổ nạn rằng chưa lửa trùng vây

TRỜI GIÀ thay đổi chịu tan nát

Nhứt khắc một giờ QUAN ÂM lai.

 

Đến ngày xông tên lưới trận đồ

THƯỢNG THIÊN GIÚP VẬN LÃO RA THƠ

Ngâm ca cờ phụng bay phất gió

ĐỪNG ĐỂ TRỂ ĐÒ ẮT TA LO.

 

Nói rằng chưa nhân sanh tại biến

Khổ xa gần mới bảo người hiền

Còn cho đâu cuộc thế đợi chờ

Nghe quy phục lập lại tùng kiến.

 

ĐẠI ĐỘ TỪ BI phá âm thinh

THIÊN LỘ CƠ BAN TÍCH TRỮ GÌN

Sáng suốt CƠ THIÊN bì khó sánh

Vì sao chọn đặt pháp ba trình.

 

Mong cho đời gặp lúc khải ca

Kỳ quang phản chiếu tỏa muôn nhà

Năm châu bốn biển an bình thái

Thấu rõ lòng dân thuyết ngâm ca.

 

Hát kêu bớ kẻ mau trở lành

Tịnh thân thọ điển thần pháp oanh

Mau mau tu phước sau đặng hưởng

Đến lâm cảnh khổ mới tu hành.

 

Sách có câu thâm ân thì giục báo

Rèn lòng hiền đạo đức thanh cao

Tay thủ chấp tu chơn hiền đức

Đem công bình có tội đưa vào.

 

Hạ sanh phổ tế giải pháp trừ

Thiên La giăng lưới bủa càn khư

Muôn ngàn hình phạt tội nhân chúng

Ghi ân bố đức một đường tu.

 

Án tịnh tâm tẩy chú pháp trần

Càn khôn thiên địa dĩ định cân

Án án bình định tam cõi NHỨT

THƯỢNG KHÍ THANH THIÊN HÓA DIỆU ÂN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 327)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 466)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 320)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 499)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 402)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 433)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 605)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 446)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 458)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 602)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 376)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 413)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 492)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 827)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 875)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 1098)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 955)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 1180)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 1656)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 1680)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 1436)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1653)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 1489)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 1506)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2789)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 2353)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 2156)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 2237)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 2682)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2866)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2625)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 2541)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2768)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2832)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 2482)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 2522)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 2414)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2768)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 2526)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 2545)
Pháp Âm 2020_34.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2684)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2660)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 3475)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2987)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2841)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2936)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 3335)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 3157)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 4006)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3630)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4782)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4773)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4815)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 5356)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 2329)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5692)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 5170)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 6013)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5931)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 5132)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 5133)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 4299)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 5063)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 4421)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4900)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 5400)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 4395)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4785)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 5091)
Pháp Âm 238-247.