ĐẶC BIỆT: SẤM TIÊN TRI CỦA BẦN SĨ VÔ DANH

01 Tháng Tư 202010:52 CH(Xem: 17674)
BẦN SĨ VÔ DANH
(Những Bài Giảng Xuất Khẩu Của Cậu Vào Thập Niên 80s-90s)

"Điên Khùng của ĐỨC PHẬT VƯƠNG

QUAN ÂM BỒ TÁT mở đường sai đi."Ráng nghe Cậu ngồi lâu sẽ thấy

Nước Nam Đường lừng lẫy đôi phương [đôi phương = Đông và Tây]

Ngày mai PHẬT QUỐC mở đường

Ra coi các nước hùng cường bó tay…

(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, Bài “Lỡ” của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp.)

 
 

Nhìn Cậu coi lỡ gái lỡ trai

Lỡ cồn lỡ biển lỡ ngày lỡ đêm

Lỡ Cậu mang đạo pháp phải [theo] DI THIÊN [Hoàng Di Thiên]

Lỡ rồi Cậu phải về miền PHẬT VƯƠNG ...
(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, Bài “Lỡ” của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp.)
 

Đờn kêu PHẬT QUỐC KHAI TRÀO

Cậu đờn cho nước Việt đồng bào được thảnh thơi

Đờn kêu nước Việt ai ơi

Đờn kêu cô bác tơi bời âu lo

Cậu đờn sóng biển không đò

Lấy ai mà để chở học trò qua sông…

(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài “Đờn Kêu” của Câu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)


 

Đờn kêu Nam Bắc rồi lại Đông Tây

Cậu đờn không phiếm rồi lại không dây bớ đờn

Đờn kêu rộ rộ cho rần rần

Cậu đờn mà đạo sĩ từ Tần rời sang Nam
[Đây là nói về những tiền kiếp của vị "Đạo sĩ" mà Cậu ám chỉ, tiền kiếp từng hạ sanh trên đất Cao Miên (Tần) sau này chuyển sanh sang Nam Việt.]

Đờn kêu đã đuổi ÔNG [trào] TAM  

[Nước Nam đã đuổi "Ông Thiên trào tam" ra hải ngoại (biến cố sau 75)]
Đờn kêu ai biểu Cậu làm cho THÁNH NHÂN

Cậu đờn đời đã thệ rằng

Đờn kêu nước Việt soi ngần bút nghiên

Đờn kêu Cậu lại như khùng điên

Cậu đờn mà thấu đến HOÀNG [DI] THIÊN TRỜI

[Hoàng Di Thiên Trời = Ông Trời Hoàng Thiên đã hạ phàm và đang mang thân xác thịt.  Cậu đờn là để thấu đến tai Đức Ngài Hoàng Di Thiên dưới thế gian chứ không phải cho Hoàng Thiên trên trời nghe.]
Đờn kêu đất Việt đổi dời

Đờn kêu PHẬT QUỐC lập tòa đời đặng trị dân

Đờn kêu HIỂM CỰU NGHINH TÂN

Đờn kêu mà sắp mở Tân Dân Đại Đường

Đờn kêu ĐỘC LẬP TRUNG ƯƠNG

Cậu đờn nhiều nỗi cho nhiều đường mà quanh co…

(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài "Đờn Kêu" của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)

 

Đờn kêu thiếu căn mà thiếu phước biết đi đường nào
Đờn kêu dân tộc tiêu hao

Vì còn tham lận sang giàu rồi thanh bay

Đờn kêu núi rã làm hai

Đờn kêu PHẬT QUỐC Tây Đài chờ trông [Tây đài =  Hoa Kỳ]

Đờn kêu mở HỘI MÂY RỒNG [Hội Long Vân]

Đờn kêu mà phục QUỐC là xong bớ trò…
[Phục = trở lại, trở về. Phục Quốc là người tên Quốc trở về.]

(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài "Đờn Kêu" của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp.)

 

Đờn kêu THÁNH CHÚA GẦN VỀ [Thánh Chúa = Chúa Trời = Thượng Đế]

PHẬT VƯƠNG GẦN LẬP BỒ ĐỀ GẦN XA

[câu sấm "Giặc tới Bồ Đề thì giặc phải tan" liên quan đến câu trên]
Cậu đờn đừng bảy đừng ba

Ráng tu cho phục QUỐC với ngôi nhà thân yên

Cậu đờn đất nước còn ngửa nghiêng

Anh hùng mà còn tận như cuồng điên thúc hồi

Đờn kêu dữ ác phải thôi

Hiền còn mà tồn tại nối ngôi Nam Đường

Đờn kêu sắp lập NHÀ VƯƠNG

THẦY về trị quốc đôi đường BẢO CHÂU [THẦY = Thánh Chúa = Thượng Đế]
[đôi đường = bên VN và bên "miền Bảo Châu" (xứ vàng Golden State California)]

Cậu đờn ráng tịnh CANH thâu [ráng mà yên tịnh vì năm Canh sẽ thâu...]

Đừng buồn đừng khổ đâu đâu làm gì
Đờn kêu tay trắng còn chi
Dân Nam đâu biết thây thi rã rời...

(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài “Đờn Kêu” của Câu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)

 

Đờn kêu NƯỚC VIỆT CÒN KHỜ

Tại sao mà QUÁ ĐỔI MỊT MỜ KHÔNG TIN?

Cậu đờn khôi phục Nam Đình

Trung Ương mà có CHÚA nước mình thì có VUA

[tại sao dân mình lại không tin sẽ có kim thân THÁNH CHÚA/THIÊN CHÚA/THƯỢNG ĐẾ thành lập TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG tại miền Nam VN, theo sát huyền ký "Phật Vương gần lập Bồ Đề gần xa".  Bồ Đề gần xa chính là nói đến Giáo Hội/Hội Thánh của Đức Ngài.]
Cậu đờn chẳng có hơn thua

Ráng tu mà ráng sửa bốn mùa rồi lớn ra

Đờn kêu mở HỘI LONG HOA

...
Đờn kêu HỘI PHẬT THÁNH TIÊN [Phật Thánh Tiên hãy hội tụ]
Kỳ này THẦY [Thượng Đế] MỞ [ĐẠO] TẠI MIỀN BÁU CHÂU [Golden State, California]
[châu báu = của quý giá như vàng, ngọc... Tiểu bang California được mệnh danh là VÙNG ĐẤT VÀNG tức là MIỀN BÁU CHÂU hay MIỀN BẢO CHÂU của HOA KỲ]
Đờn kêu ác thảm không lâu
Cậu đờn bốn biển năm châu gập ghình
Đờn kêu Cậu giảng RÁNG NHÌN 
NHÌN XEM CHO KỸ ĐẠO MÌNH CHỚ AI!
["Đạo mình" tức là Đạo của người Việt mình, xuất phát trên đất khách. Bửu Sơn Kỳ Hương gọi là QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO được huyền khải từ hơn 50 năm trước và 4 chữ này được đặt trên bàn thờ Thầy Tổ, nhưng lúc đó giáo chúng chưa hiểu dụng ý của Thầy Tổ.]

Cậu đờn cho PHÁO NỔ LẦU ĐÀI [Twin Tower NY]

Đờn kêu mà triệt hết bi ai thảm sầu

Đờn kêu Mỹ Quốc lắc đầu

Bó tay mà chịu tội rồi Âu Châu mà giựt mình

Đờn kêu ông SẤM TRẠNG TRÌNH
NÓI ĐÂU CÓ ĐÓ DÂN TÌNH TƯỜNG CHƯA?
[Thực ra Bần Sĩ Vô Danh chính là Ngài Trạng Trình (ẩn mặt) nói sấm giảng đương thời. "Người xưa trở lại" mở đường cho cơ Quốc Khách Đại Đạo lập đời Thánh Đức Tân Dân. Ngài tiết lộ Cậu Bần Sĩ Vô Danh đích thị là Trạng Trình đó, dân có hiểu hay không?]

Cậu đờn tấp nập mây mưa

Phép mầu của Phật mà TƯỜNG CHƯA BỚ ĐỜI?

[Hỏi lần thứ hai "dân có rõ chưa" vậy dân?]
Đờn kêu TỈNH DẬY DÂN ƠI

Đặng coi MÀN CHÓT của TRỜI CHUYỂN XOAY

Tỉnh đi mà thấy Phật, [thấy] lầu đài

Thấy Tiên, thấy Thánh, thấy [ĐỨC] NGÀI, gần xa

Tỉnh ra mau [để] coi HỘI THÁNH TÒA

[Gần xa hãy tỉnh ra mau để coi Hội Thánh Tòa]
Tỉnh đi rồi coi được thì THAM GIA CHO ĐẦY TRÀN.

[Tỉnh ra rồi, coi được rồi thì hãy quy y theo NGÀI cho thật nhiều mới mong lập thành kỷ nguyên Thánh Đức Tân Dân.]
(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài “Đờn Kêu” của Câu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)

 
 

Đổi rồi dân tộc ta ơi

Đổi rồi PHẬT QUỐC lập đời thượng lai

Đổi đêm đổi tháng đổi ngày

Đổi chốn lầu đài thành lạ xác xơ

Đổi [để] ÔNG RA, rồi đổi nhà thờ
[Ông ra = ông ra mặt = Phật Quốc lộ diện. Lúc đó sẽ đổi nhà thờ Tây qua nhà thờ Ta (nhà thờ Đạo Trời của Giáo Chủ Huyền Khung Thượng Đế). Câu trên cũng liên quan đến huyền khải "Mang câu bác ái vào nhà từ bi" trong quyển Ngọc Kinh 3 của Thiên Khai Huỳnh Đạo, đàn cơ 1967.]

Cờ lại đổi, bến đổi bờ làm sao

Đổi thấp đổi lại đổi cao

Đổi sắc đổi màu vạch lợi đua chen

Từ đây thay đổi nhiều phen
Đổi rồi đạo sĩ ráng tìm lấy nhau

ĐỔI TẤT CẢ mở rào HOA HỘI

Đổi rồi đây TRIỀU NỘI gần kề

Đổi nước Tần rồi đổi nước Tề

Đổi sang nước Việt đổi về nhà Nam

Đổi tánh chất ráng làm Tiên Phật

Đổi hết rồi các bậc hiền tu

Đổi rồi thôi ráng công phu

Chuyển luân thay đổi cần cù mà cao

Đổi PHẬT QUỐC làm sao lập vị

Đổi dân Nam sắp bị tù đày
Đổi đêm đổi tháng đổi ngày

Đổi bốn biển rồi đổi năm châu

Chắc rằng phải ĐỔI [khắp cả] ĐỊA CẦU Ngươn Ba

Đổi CHÚA THÁNH gần ra trị nước

Đổi quan dân quyền tước ngỏ hầu

Từ đây đổi hết đâu đâu

Đổi miền PHẬT QUỐC...

Đổi rồi CHÚA THÁNH mới ra

Đổi rồi PHẬT QUỐC dựng nhà [ở miền] BẢO CHÂU [golden state california]

[dựng nhà bảo châu = là dựng giáo hội (ngôi nhà của Trời Cha) ở miền đất vàng Cali (miền bảo châu). Tiểu bang California được mệnh danh là VÙNG ĐẤT VÀNG tức là MIỀN BÁU CHÂU hay MIỀN BẢO CHÂU của HOA KỲ]
Đổi các nước sau phải co đầu

Chịu thua PHẬT PHÁP chịu đầu ĐẾ VƯƠNG

Đổi tất cả lũ hùng cường

Bó tay chịu tội với đường Phật Tiên

Đổi trái đất phải chịu ngửa nghiêng

Đổi qua THÁNH ĐỊA đổi miền linh hôn
Từ đây đổi xác thay hồn

...

Đổi CHÚA THÁNH sẽ lâm miền

Đổi nước Nam Việt phổ truyền [đạo pháp] cầm [kỷ] cương [đất nước]

...

Đổi nước Việt, vô lượng vô biên

Sắc, rằng gần gặp CHÚA hiền trị an...
[vô lượng thọ vô biên quang sắc = A Di Đà Phật]
(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, bài “Đổi Rồi” của Câu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)

 
  

Chừng nào CHÚA THÁNH lâm miền

Thì là thấy Cậu bình yên mặn mà

Chừng khôi phục NAM HÀ bất diệt

Dân Nam kia hết liệt hết oanh

Dân Nam hết nổi chiến tranh

Thì là thấy Cậu Đài Thành hiện ra

Chừng đó THẤY CẬU MÀ KHÔNG BIẾT

Giờ luyến lưu đã tiếc làm gì

Chừng nào xong việc cận thi

Cậu về rồi Cậu đứng VÔ VI trước mình

Giờ đâu có được nhìn thấy Cậu

Ráng lần lần NĂM [ĐINH] DẬU [2017][sẽ] TƯỜNG TRI

Trò ơi ráng học mau đi

Còn mấy năm nữa mà vào thi Nam Đường

...
Sau này đây nhiều chuyện thưởng ban
Ngày sau mở HỘI HOA ĐÀN
Phật ngồi mà ngự chiếu BẢO [Bửu] ĐÀN mà TÂN CHÂU
[Tân Châu = lục địa mới = new continent = Châu Mỹ La Tinh = Hoa Kỳ thuộc về Tân Châu.  Bảo Đàn Tân Châu = Đàn Bửu Sơn Huỳnh Đạo tại Hoa Kỳ.]
Sau Thất Sơn hóa lầu tiên cảnh...
(Clip Lộ Huyền Cơ 9 của Thiên Tinh Bửu Sơn, uploaded Jan14-2019, BÀI "Buồn Thơ" của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp)


 

Nay mai SỤP ĐỔ, CÙ LAO
Giáp vòng, bi lụy máu đào tuôn rơi
Nói thiệt không phải nói chơi
Ngọ Mùi Thân Dậu LẬP ĐỜI đó dân
Lập rồi cái Hội Tân Dân
Lập rồi cái ĐẠI PHONG THẦN KỲ BA [đại phán xét]
Bây giờ Ta mới nói ra
SẮP [tới] đây mở HỘI LONG HOA bớ người
Lọc ai phước đức cao dư
Đặng mà LẬP LẠI CON NGƯỜI Thượng Nguơn
Nói ra có kẻ buồn hờn
Ta đâu có sợ keo sơn được rồi
Nói đi nói đứng nói ngồi
Nói rằng nứt nắp "BỂ NỒI" rã hai
Nói rằng cuồng loạn hăng say
Từ đây CHÁY HẾT được quay chỗ nào
Bên Tây rồi lại bên Tàu
Bên Anh bên Nhựt cũng nhào tiêu diêu
Không mai ắt cũng đến chiều
Mỹ Nga cũng vậy Mỹ miều cũng san!
(Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết  “Nứt Nắp Bể Nồi” nhân dịp Kỳ Vân Cư Sĩ diện kiến Đức Cậu, kết tập sách Thiền Tịnh Bửu Sơn tr. 105, Hội Cư Sĩ Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002)


  
Đờn kêu rã núi ông SAM
Đờn kêu ông CẬU [UNCLE] đang làm gì đây?
Đờn kêu bốn phía Đông Tây
Vì ai Cậu lại ngồi đây giảng đường
Đờn kêu PHẬT QUỐC KHAI TRƯỜNG
[Phật Quốc khai trường gì? Khai Giáo Hội Thiên Trường, khai trường tuyển lựa tân dân thánh đức]
Đờn kêu dân tộc nhiễu nhương khốn nàn
(Băng Lộ Huyền Cơ 2, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết thập niên 80, Sấm Giảng Đạo Khùng tr. 60, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 2002)

 
 

Thời kỳ Ta thấy gian nguy

TRỜI SAI TA XUỐNG CỨU NGUY ĐEM VỀ

Vậy mà nó mãi nhún trề

Đây rồi thây chết ê chề dọc ngang

ĐÚNG [năm] DẦN ĐỪNG CÓ RÊN THAN

NGŨ CHÂU CHUYỂN ĐỘNG MÁU TRÀN NHƯ SÔNG

Nói cho bá tánh chờ trông

Lọc rồi lập lại CỘNG ĐỒNG [TAM GIAO TÒA] xử phân

Lập lại THÁNH ĐỨC TÂN DÂN

Tuyển người Tiên Phật tròn ân tròn lành

...

Khổ thôi thế mấy Ta nào kể công.

MONG SAO THẾ GIỚI ĐẠI ĐỒNG

NGƯỜI CÒN TỒN TẠI GẶP ÔNG CHÚA THẦY [Chúa = Thầy = Thượng Đế]

Thiên cơ bất khả giờ này

Ta còn nói với cái bầy ngu si...

(Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết bài "Cứu Nguy Tận Thế", nhân chuyến Kỳ Vân Cư Sĩ từ hải ngoại về VN lần đầu diện kiến Ngài, và được Ngài thuyết cho nghe 3 đêm tại nhà Bà Tư Phú Lâm, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm Bính Tý 1996)
Cậu biết chớ

CẬU BIẾT PHẬT SẮP MỞ ĐỜI TÂN DÂN MINH ĐỨC

Cùng chung quy hiệp lực đi trò

Đặng ta lên một chuyến đò

Sắp [tới] đây năm nước chật đàng

Giáo văn văn giáo máu tràn như sông

Ai lập đức bồi công mới khỏi

Đuốc kiệm liêm sáng chói ….

Từ đây hủy diệt quan dân

Ai người cướp của rồi hại dân hiền từ

Phật tử thấy chưa ráng tu đi

Thuyết minh chơn lý thấy quỷ nó kéo cả bầy

Yêu ma nó đầy dẫy giờ này báo vay

Nhưng Ta dụng phép Phật Như Lai

Từ bi ấn chứng Ta đứng ngay khung trời

Không sao đâu! Dù cho thay đất đổi trời

Mình tu mình giữ một lời nghiêm môn

Đặng sao còn xác còn hồn

ĐÓ LÀ DO THƯỢNG PHỤ CHÍ TÔN HẠ TRẦN

[Thượng Phụ Chí Tôn = Thượng Đế = Thiên Chúa]
Nghe Cậu giảng nghe [hỡi] tất cả các linh phần!

Giờ [phải] thanh tịnh ráng tu thân cho khỏi [nạn]

ĐUỐC THƯỢNG ĐẾ THAY ĐỜI RÒI RỌI

KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG THÌ TRÁNH KHỎI ĐƯỢC ĐÂU

Biển trần còn nổi cồn dâu

Rừng thiêng hóa biển hỏi trò đâu có [] còn

Ráng đi Phật tử ơi

Chớ bây giờ đây đừng giả
Cho [rằng] tui lên núi lên non
Tìm sư học Đạo trên hòn núi cao

HAY LÀ PHẬT ĐÃ LÂM XUỐNG TRẦN HÀO

PHẬT LÂM PHÀM ĐỘ THẾ CÔNG CAO QUẢ ĐẦY

Phật tử hãy nghe Cậu đi
GÓP SỨC CÙNG NHAU ĐỂ XÂY LẬP ĐÀI THÀNH

Niết Bàn trở lại canh dài an nhiên

Ta đoạt thân bửu pháp tại miền

BỬU TOÀ GẦY DỰNG CHÚA HIỀN TRỊ AN

Nghe Cậu dặn trần gian là giả

Về mau đi quả trả căn đền

Hiếu trung cha mẹ đừng quên

Trung quân ái quốc trong nền Nam Bang

Phật tử biết hôn
Mình tu đây sau đất Phật hóa vàng

Cảm thương các nước khác nó tràn nở hoa

NHỨT LÀ ANH MỸ ANH NGA

NHỜ HAI ANH ĐÓ TA KHAI NHÀ BẢO CHÂU

["Nhà" là ngôi nhà của Thiên Chúa, là giáo hội. "Khai nhà Bảo Châu" là khai mở Giáo Hội trên miền đất Bảo Châu tức Golden State (California) của Hoa Kỳ.]
Tỉnh giác ngộ để tìm sâu chơn lý

Tỉnh hồng trần Cậu chỉ cho tường

Nẻo nào đi xuống Ngục Vương

Nẻo nào trở lại Tòa Đường kim ngân

Tỉnh giấc mộng chớ sắp tiêu thân rồi đó

Bỏ tiền muôn bạc bó đừng màng

Đặng ta tu niệm bình an

Cậu nguyền độ hết xóm làng Ngươn Ba

Tỉnh giấc mộng để trả hiếu mẹ cha cho trọn

Tỉnh giấc nồng quà mọn say mê

Tịnh đi Cậu đợi [nơi] Bồ Đề

Tịnh rồi Cậu dẫn cho về [gặp] PHẬT VƯƠNG

Tịnh đi quý vị để biết được con đường

Hiếu sinh tịnh độ tình thương giống nòi

Tịnh đi rồi Cậu đưa cái kiếng cho coi

Coi ma với quỷ thiệt thòi ra sao

Coi bình minh chưa hé
SÓNG THẦN BỦA DẬY BA ĐÀO

NGŨ CHÂU SẮP SỤP HẾT XUỐNG AO BÙN LẦY

Phật tử [ơi]!

LỰC THƯỢNG ĐẾ ĐÃ BỦA VÂY KHẮP CẢ

LƯỚI CỦA TRỜI NAY ĐÃ BAN DANH

Kinh luân sớm tối thường hằng

Dặn trò nhiều sự khó khăn ráng ngừa

Cậu nói với Phật tử nghe hôn

Nơi đất Phật sau chưa trở bước

Nơi đất Ba nghiêng ngửa sợ hoài
[Ba Chúc huyện Tri Tôn và Ba Thê huyện Thoại Sơn, hai huyện giáp ranh nhau, thuộc tỉnh An Giang.  Ba Chúc là nơi đã diễn ra cuộc thảm sát hơn 3 ngàn dân Việt do chế độ Cộng Sản Khmer gây ra năm 1978.]

Thời kỳ khổ sở nay mai

Dặn trò Cậu nhiều nỗi đắng cay diệu vời…

(Clip Lộ Huyền Cơ 8 của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp, Thiên Tinh Bửu Sơn uploaded Jan16-2019)  

 

 


Phiêu bạt giang hồ tuyết sương khắp biến

Cậu đến nơi đây có phương tiện lạ lùng

Mong ĐẠO NHÀ ánh đuốc được hòa chung

Tình đồng loại ráng thương cùng đừng bỏ

Cậu đến đây Cậu đâu phải là một người tu chuông với mõ

NHƯNG CẬU ĐẾN ĐÂY ĐỂ MỞ NGỎ KHAI ĐƯỜNG

CHỈ CHO TRẦN PHẬT QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG

KHAI MẠC ĐẠO TỎ TƯỜNG THÊM CHÚT NỮA

[Làm sáng Đạo Trời trên nền tảng giáo lý của tứ giáo]
Cậu ở đây cầu mong sao các bậc về
Tự mở cửa lòng để cứu chữa bản thân

VÌ NAY MAI RỘ RỘ RẦN RẦN

SỢ NGƯỜI THIẾU ĐỨC RỒI [LẠI] KHÔNG TRÒN ÂN [THÌ] TIÊU TÀN

Mau bỏ đi đặng hiểu rõ cơ mầu

Sớm tối tu hành giản tiện đâu đâu

Để gặp Cậu nơi ngôi lầu Bửu Báu

Giờ cực khổ Ta nghe quý Đạo

SAU CẬU SẼ TRỞ VỀ TRONG NĂM DẬU 2 PHA

[Năm Đinh Dậu 2017 - năm Kỷ Dậu 2029 ???]

Trò ơi thiết thiết tha tha

Miệng thời mà van vái liên miên

Tâm kia còn mãi mà cuồng điên dại khờ

Nói cho dân biết ráng chờ

Đừng tu như vậy mà lạc bờ sông mê

Chớ PHẬT đâu có bảo nặng nề

BẢO NGƯỜI CẢNH TỈNH MÀ HỘI VỀ QUÊ HƯƠNG

CHỚ PHẬT CÒN NHIỀU SỰ THÊ LƯƠNG

Tại dân làm kẻ bất lương vô vàn

PHẬT đâu có ở Tòa Đàn

Hay là chùa động thênh thang phượng thờ

NÓI CHO DÂN BIẾT DÂN ƠI

PHẬT NGÀI CÒN CHỊU TẢ TƠI KHẮP MIỀN

Chớ PHẬT đâu có ở chùa chiềng

Mà lạy mà bái liền liền rồi khẩn van

Chớ PHẬT đâu có ở Tòa Đàn

PHẬT LÂM XUỐNG THẾ MUÔN NGÀN THIẾT THA

NÓI NHIỀU MÀ NƯỚC MẮT CHU SA

[ý nói khóc chảy máu mắt]

Tại dân mê muội chứ chan hòa rồi đáng thay

PHẬT NGÀI KHÔNG Ở TRÊN NGAI
[Trên ngai là trên Kim Ngai của Ngọc Đế.  Phật Ngài cũng chính là hóa thân của Thượng Đế xuống trần, chính xác hơn là Huyền Thiên Thượng Đế xuống trần. Vì thế người đời nay và sau này sẽ còn được nghe nói Đức Ngài là "Thiên Phật" (Ông Phật Thượng Đế)  hoặc "Ngọc Phật" (ông Phật Ngọc Đế).]

PHẬT CÒN LĂN XUỐNG TRẦN AI ĐỘ ĐỜI

Miệng thì tu luyện tuyệt vời

Tu môi tu mép tu thời không lâu

Nói ra than trách đôi câu

THUYẾT MINH CHƠN LÝ ĐẠO MẦU ĐẶNG TỎ THÔNG

Cho chùa am PHẬT khỏi có công

PHẬT không ngồi đó cho mắc vòng nguy cơ

PHẬT đâu có ở mà thờ

Xúm nhau mà lạy mà chờ làm chi

PHẬT NGÀI GIẢ DẠNG RA ĐI

THẤY DÂN LAO KHỔ MÀ AI BI CHẢY DÀI [NƯỚC MẮT]

Nói cho cô bác trần ai

Kỳ này mà đừng có lạm vay của đời

TAY CHƠN CẬU BỦN RỦN BỜI RỜI

NGHE PHẬT LẬP ĐỜI MÀ CẬU SỢ TIÊU HAO

Chúc cầu bá tánh bà con

Thượng [ngươn] kỳ mà PHẬT NGỌC mới còn lưu lai
[Phật Ngọc = ông Phật Ngọc Đế = là ông Phật mà cũng là ông Trời, như sấm giảng Cáo Thị của ông Ba Thới đã ghi "Nhị Thiên túc vật, ngoại Phật nội Trời" , dịch là "Ngôi Hai Ngọc ẩn, ngoài Phật trong Trời" (Chữ Túc bộ Ngọc
còn phát âm là Ngọc, nghĩa là Ngọc. Chữ Vật bộ Thủy còn phát âm là Mật, nghĩa là Ẩn).  Ngọc Đế hóa thân xuống thế thì kim thân của Ngài được người đời gọi là Ngôi Hai hoặc Nhị Thiên.]

Về nhà niệm Phật sống dai

NIỆM PHẬT MÀ BỚ CHÚA LÊN NGAI THÁNH TÒA

[Tại sao niệm Phật mà bớ Chúa lên ngôi? Là vì Phật Ngài cũng chính là Đấng Thiên Chúa xuống thế, là Phật Ngọc Đế, là Nhị Thiên túc vật ngoại  Phật nội Trời, là Ngôi Hai bên ngoài là Phật bên trong là Trời, là Thầy Nhân Thập.]
Niệm Phật quỷ chạy ma xa

Niệm đừng tính toán cửa nhà nghe hôn

Niệm Phật còn xác còn hồn

Ráng về mà niệm Phật cho trường tồn ngày sau

Niệm Phật đừng nghĩ thấp cao
Niệm Phật hãy ráng chùi lao trong lòng

Niệm Phật tránh bão mưa dông

Niệm đi có Cậu rừng hồng cho Cậu ban

Niệm rồi sau được vẽ vang

Niệm Phật bớ bớ xóm làng cho Phương Lâm

Phương nào Cậu dạy ráng tòng

Phương này Cậu nói mà đựng lòng nghe chưa

Chớ Phương Lâm trong buổi tuyết trưa

Hay là dày dạn gió mưa núi đồi

Giờ này Cậu dặn dân ơi

Ráng về mà niệm Phật rồi coi hội này

HỘI TIÊN HỘI THÁNH HỘI THẦY

HỘI MIỀN SƠN BỬU ĐỦ ĐẦY NHẠC CA

Cho mây giăng nhiều sắc mặn mà

BỬU SƠN THẬP TỰ LÀ NHÀ CHO ĐẠI BANG

[Bởi vậy Trạng Trình 500 năm trước mới có câu "có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh".  Thầy Nhân Thập chính là Thiên Chúa xuống trần. Chỉ có Thiên Chúa xuống trần mới có việc "tả hữu phù trì cây cỏ thành binh".  Thầy Nhân Thập lại vào nhà BỬU SƠN KỲ HƯƠNG lập THÁNH TÒA QUỐC NỘI rồi khai cơ QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO lập GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG hoằng dương chánh pháp ĐẠO TRỜI nơi Tây Đài/Tây Đàng ở miền Bảo Châu (California, Hoa Kỳ). Tương lai sẽ cùng các Nhơn Thiên, các Thượng Thánh, "đi về" nơi THÁNH ĐỊA VIỆT NAM, cái gọi là "Bửu Sơn Thập Tự" và cái gọi là "Nhà cho đại bang".  Nên nhớ rằng cơ sở vật chất không làm nên Tòa Thánh mà tập thể của các Thượng Thánh, hữu hình và trong vô vi, tụ hội chung quanh một Thượng Lão Ông có đầy đủ sắc ấn của Thiên Thượng Huyền Không (Bạch Ngọc Cung, Diêu Cung, Tam Giáo Tòa) trao quyền lập Hội Long Hoa cứu thế (tập thể các vị Thiên Long và Liên Hoa) thì đó mới thực sự là một Thánh Tòa đúng nghĩa.]
Thiếu chi thước ngọc đền vàng

Nói ra cho đạo sĩ cơ hàn nhìn xem

SẮP [TỚI] ĐÂY MỞ HỘI [LONG] HOA [] TRẦN [GIAN]

Lựa người thiếu đức mà tròn ân phúc cầu

Đặng về SƠN BÁU [SƠN BỬU] Ngự Lầu [nơi Đức Ngài ngự]

Thất Sơn mầu nhiệm mà trò đâu có tường

Thiếu chi ngà ngọc kim cương

RỒNG BAY PHỤNG MÚA DỌN ĐƯỜNG CHO [CHƯ] TIÊN [ĐANG Ở NƠI] XA
[Tiên xa =  Chư Tiên đang ở nơi xa.  Nơi xa là nơi nào?  Thưa là nơi miền Bảo Châu, là nơi vùng đất vàng của Hoa Kỳ tức Golden State (California) của Hoa Kỳ.]
TỪ [CHỖ] ĐÓ MỚI LẬP THÁNH TÒA

[ Từ đó = từ chỗ đó = nơi phát xuất.  Từ chỗ đó là từ chỗ nào?  Là từ miền Bảo Châu, Golden State (California) của Hoa Kỳ.  Nơi đây CHƯ TIÊN lập TÒA THÁNH QUỐC NGOẠI. Câu này ứng với huyền khải QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO của BỬU SƠN KỲ HƯƠNG đã nói từ hơn 50 năm trước và ứng với huyền khải của THƯỢNG ĐẾ mà Ngài Phạm Công Tắc của CAO ĐÀI tiết lộ là "sau này nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu".]

RÁNG XEM CÁC NƯỚC NÓ QUA RẦN RẦN

[Rồi khi chư Tiên chư Thánh của QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO nơi Tây Đàng (miền đất Bảo Châu) trở về Việt Nam trụ nơi THÁNH ĐỊA thì rất đông giáo đồ từ các nước trên hoàn cầu sẽ lần lượt về thăm THÁNH ĐỊA VIỆT NAM.
Phật Tiên vẹt ngút mây vần

Lập đời Thượng Cổ Thánh Thần nhiều thay

Trần gian đâu biết một ngày

Cho dân Nam đừng để chữ [e] dè

Nếu mà giữ lấy Cậu e nguy nàn

Thiếu gì dân tộc bạc vàng

Thử coi các nước còn tràn qua đây

Nước Mỹ rồi lại nước Tây

Nước Nga nước Nhựt phủ vây nước mình

NÓI CHO BÁ TÁNH LÀM TIN

ĐỦ MƯỜI TÁM NƯỚC CHÚA MÌNH PHONG TÔN
[Giáo đồ của Giáo Hội từ 18 quốc gia trên thế giới sẽ về Thánh Địa VN để nhận chức sắc Thiên Phong.]

Chớ trốn đi rồi hỡi nghe hôn?

Đặng coi cho được trường tồn thới lai

ĐẶNG COI CÁC NƯỚC TRẮNG TAY

NÓ QUY VỀ NƯỚC PHẬT TRĂM NGÀY THẠNH YÊN

NƯỚC TA SAU ĐƯỢC CHÚA HIỀN

MÀ CÒN GẶP ĐƯỢC ĐẠI TIỀN PHẬT VƯƠNG

Về miền Đại Bảo sớm trưa an nhàn

Nước ta có PHẬT rõ ràng

Tả cho quý vị đạo đàng tường tri

Tả rồi chút nữa Cậu đi

KÉO ĐỜI mà LẬP ĐẠO VÔ VI NHIỆM MẦU

Thất Sơn gần lố đại lầu

HỘI MỜI NĂM NƯỚC VỀ CHẦU VUA NAM

Ráng nghe Cậu cứ hiền làm

Đặng sau mà sống sót GIÀ LAM phục trình

ĐẶNG COI NƯỚC VIỆT CHÚA MÌNH

TRỞ VỀ MÀ CAI TRỊ DÂN TÌNH NGÀY SAU

Tình thương huyết thống đồng bào

Cho nên hậu vận ngày nào ráng tin…

(Clip Lộ Huyền Cơ 3 của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp tại Phương Lâm, Thiên Tinh Bửu Sơn uploaded Jan05-2019)


 

RÁNG TU HÀNH ĐỂ THẾ GIỚI HÒA CHUNG

Đời như vậy Cậu còn khùng còn dại

Cậu an ủi cùng chung giáo phái

PHẢI RÁNG GIỮ ĐẠO TRỜI HÀ HẢI TỪ XƯA

Dù cho sớm muối chiều dưa

Tu hành luyện Đạo sớm trưa an nhàn

RÁNG TU NIỆM ĐỂ CẦU XIN THƯỢNG ĐẾ

Người chúng ta ta nên lập kế thoát nguy

Nói năng tin mọi việc gì

Đồng lo cải sửa từ bi trao dồi

Cầu xin kính thưa các Phật tử. 
Không phải Cậu nói ở đây để đả phá tất cả tôn giáo mà là [kêu gọi]
HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO.

Tam Giáo Đạo quy nguyên đời cổ

Giáo đạo nào cũng dạy dỗ hiền lương

Tại chúng đang ở nghịch thường

Đâu có phải Đạo dạy bất lương giả dối.

ĐỂ NGÀY PHẬT LẬP LẠI TÒA CHƯƠNG

Thiên ban vạn hạnh phước đầy

CÓ PHẬT THÁNH TIÊN TẠI THẾ

SẼ BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT

BẰNG MỘT NỤ CƯỜI

BẰNG MỘT THƯƠNG YÊU

Chứ không phải cốt tượng xi măng đâu

THẬT SỰ NƯỚC VIỆT NAM CÓ PHẬT

VÌ NGÀY XƯA PHẬT Ở NƯỚC TẦN

BÂY GIỜ PHẬT LẠI VỀ LẦN NHÀ NAM

Cậu kính mong tất cả các quý vị đừng buồn ráng lo tu thiện

Còn ÔNG VUA ĐẠO SẼ GIẢI PHÓNG LÒNG MÌNH để cứu tất cả bao nhiêu chúng sanh đã bị giặc xâm lăng ở trần miền.  Tham, sân, si, ái, ố, thịnh nộ, ích kỷ, tị hiềm, thù ghét, bới nhau, lập luận kiện thưa, đua chen, tranh bới đó là giặc.  Hôm nay ÔNG VUA ĐẠO LÀ CÁC CẤP THIÊNG LIÊNG TRỜI PHẬT XUỐNG ĐÂY để đả phá, đánh tan hết những vần mây ám trong lòng mình, để cướp [xây] lại tình thương yêu nước Việt để cứu dòng cứu giống, để mình tu cho được trọn lành trọn nghĩa. Ngày Tân Dân Minh Đức Thế Giới Đại Đồng toàn là người của Phật Quốc không. Không còn chùa am mà cất cốc liêu quá chừng quá đổi.

NAY MAI CẬU BỎ XÁC TRẦN

Gởi lời kính mến quan dân bốn miền

Nếu còn sống, ráng tu đi thành Phật Thánh Tiên

NGÀY SAU HOA HỘI TẠI MIỀN YÊN BANG
[Yên = bình an. Yên = Yến = Đẹp.  Yên Bang = Hoa Kỳ]

Mình tu niệm không có được ngang được bướng

Chốn nơi này vui sướng gì đâu

Nay mai cỏ héo hoa sầu

NGƯỜI TU SÁNG SUỐT ĐỈNH ĐẦU THANH BAY

Ráng tu niêm đi

Để coi các nước ngoại lai

Nó quỳ nó mọp mà tâu Ngai nước nhà

Ngày sau các nước chạy qua

TÔN VUA MINH CHÚA NGƯỜI NƯỚC NAM TA NHƯ VÀNG

Phật tử! Phật tử ráng tu đi!

[ĐỂ] COI CÁC NƯỚC QUI HÀNG

NƠI NƯỚC VIỆT KHO TÀNG BỬU BÁU
[Phật là bửu báu, Giáo Pháp là bửu báu, người tu là bửu báu]

CŨNG LÀ NHỜ THÂM ƠN NGƯỜI ĐẠO

DỰNG CƠ ĐỒ KHÔNG BẰNG GƯƠM GIÁO ĐÂU ĐÂU

Ngày sau Núi Cấm hóa lầu

ĐỀN ĐÀI CUNG ĐIỆN [CỦA] CÁC NƯỚC CHƯ HẦU [THÌ] RUNG RINH.

[Rung rinh vì bom đạn chiến tranh tàn phá]

Cậu thức đây để tìm lại

MỘT MÀU DA TRONG NHƠN LOẠI CHỐN TA BÀ ĐANG LẠC MẤT

Cậu nực cười tiền muôn giấu cất

Mà rọi lòng mình đã mất ức mất thiên

MẤT ĐI CHÁNH GIÁO ĐẠO HIỀN

TOÀN LÀ TU GIẢ LỤY PHIỀN ĐÂU ĐÂU

Chư Phật tử nghe Cậu giảng từng câu vi diệu

NƠI PHẬT QUỐC ĐẠI THỪA CÙNG CHỜ ĐỢI

Chốn nơi này thế giới năm châu

Đờn kêu Lạc Quốc chư hầu

Đờn kêu Núi Cấm hóa lầu nay mai

Đờn kêu Cấm đã rã hai

Đờn kêu sấm nổ Núi Dài điên điên

Cầu đờn cho khắp chốn trần miền

ĐỜN KÊU ÔNG LÃO BƠI THUYỀN SANG SÔNG

Đờn kêu mắt lệ tuôn dòng

Đờn kêu thấu đến THIÊN ĐÌNH

THAY ĐỜI MÀ LẬP ĐẠO CHO DÂN TÌNH YÊN YÊN.

(Clip Lộ Huyền Cơ 7 của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết, Thiên Tinh Bửu Sơn uploaded Jan08-2019)


CAO ĐÀI


TIỀN ẨN đại danh CAO Bắc Khuyết
HẬU XUẤT hoa khai ĐÀI thông truyền
HUỲNH ĐẠO phổ dương đồng bát quái
THIÊN KHAI nhứt mạch THÁI BÌNH yên.

[khoán thủ: Tiền ẩn, hậu xuất, Huỳnh Đạo Thiên Khai.  Ý nói Huỳnh Đạo Thiên Khai ra trước thì sau sẽ hết sứ mạng (liên quan đến Thiên Khai Huỳnh Đạo 1964) còn sau này sẽ xuất hiện một Huỳnh Đạo Thiên Khai khác.  Cùng là một mạch Đạo Vàng của Trời khai nhưng cái cơ đạo ra trước chỉ là trong giai đoạn tạm thời còn cái cơ đạo ra sau mới gánh sứ mạng của thời Thượng Ngươn Thánh Đức.]


Ngày 12-12-Đinh Hợi 1947, Đức Chí Tôn giáng cơ, Đức Hộ Pháp và Ngài Cao Tiếp Đạo phò loan. Đức Chí Tôn cho bài thi 8 câu, dặn rằng: Ông Nguyễn Bửu Tài viết bài thi ra chữ Nho, Bác sĩ Lê Văn Hoạch đem trao tận tay cho vua Bảo Đại (Nguyễn Vĩnh Thụy):

 

Thượng hạ NHỊ THIÊN xử địa huờn
[Nhị Thiên = Ngôi Hai. Huờn = hoàn. Địa hoàn = trái đất.]
Việt Nam NHỨT QUỐC nhứt giang sơn
[Chẳng lẽ có hai nước Việt Nam? Như vậy "Nhứt Quốc" ở đây không có ý nói "một nước" hoặc là "nước hạng nhứt" mà ý nói là ông "Thiên Nhứt" tên "Quốc" (ám chỉ Đức Ngài Hoàng Di Thiên).]
Hoàng đồ toàn bảo THIÊN THƠ định
Đảnh tộ trường lưu tổ nghiệp tồn [đảnh = đỉnh. Tộ = phúc vận]
QUỐC ĐẠO kim triêu thành ĐẠI ĐẠO
Nam phong thử nhựt biến nhơn phong
An dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn
VĂN HÓA TƯƠNG LAI hiệp đại đồng.

(Trích Sách Khảo Luận Xây Bản và Cơ Bút Trong Đạo Cao Đài
Tác Giả Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005), Bút hiệu Đức Nguyên)

 
 

Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc thuyết đạo tại Đền Thánh thời Tý ngày 24-5-Mậu Tý (dl 30-6-1948) có kể lại như vầy:

“Bần đạo nhớ khi lên mở Hội Thánh Ngoại Giáo trên Kim Biên, năm 1927, đặng truyền giáo, Đức Chí Tôn cho Bà Phối Sư Hương Lự của chúng ta được thông công cùng Ngài, nhờ nghe nhờ thấy đặng truyền Pháp cho Bần đạo. . . . Đức Chí Tôn nói với Bần đạo rằng: Một ngày kia, Trung Hoa sẽ thờ phụng Đạo đáo để, còn nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu." [Câu nói này liên quan tới câu "... ráng nhìn, nhìn xem cho kỹ đạo mình chớ ai!" của Cậu Bần Sĩ.  Và Cậu nói "nước MỸ" chứ không nói người Mỹ. "Đạo mình" cũng có nghĩa là mối Đạo của người Việt khai lập trên đất Mỹ sau này sẽ truyền giáo toàn cầu, cũng là đúng với tiên tri "Quốc Khách Đại Đạo" của Bửu Sơn Kỳ Hương.]


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5245)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4711)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5520)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4853)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5731)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6886)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4315)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5933)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6788)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7472)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7235)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8699)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12953)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.