TIẾP THEO NHỮNG TIÊN TRI LIÊN QUAN TỚI HỘI LONG HOA...

29 Tháng Ba 20205:53 CH(Xem: 5094)
BẦN SĨ VÔ DANH
(Những Bài Giảng Xuất Khẩu Của Cậu Vào Thập Niên 80s -90s)

"Điên Khùng của ĐỨC PHẬT VƯƠNG

QUAN ÂM BỒ TÁT mở đường sai đi."


Cậu biết chớ

CẬU BIẾT PHẬT SẮP MỞ ĐỜI TÂN DÂN MINH ĐỨC

Cùng chung quy hiệp lực đi trò

Đặng ta lên một chuyến đò

Sắp [tới] đây năm nước chật đàng

Giáo văn văn giáo máu tràn như sông

Ai lập đức bồi công mới khỏi

Đuốc kiệm liêm sáng chói ….

Từ đây hủy diệt quan dân

Ai người cướp của rồi hại dân hiền từ

Phật tử thấy chưa ráng tu đi

Thuyết minh chơn lý thấy quỷ nó kéo cả bầy

Yêu ma nó đầy dẫy giờ này báo vay

Nhưng Ta dụng phép Phật Như Lai

Từ bi ấn chứng Ta đứng ngay khung trời

Không sao đâu! Dù cho thay đất đổi trời

Mình tu mình giữ một lời nghiêm môn

Đặng sao còn xác còn hồn

ĐÓ LÀ DO THƯỢNG PHỤ CHÍ TÔN HẠ TRẦN

[Thượng Phụ Chí Tôn = Thượng Đế = Thiên Chúa]
Nghe Cậu giảng nghe [hỡi] tất cả các linh phần!

Giờ [phải] thanh tịnh ráng tu thân cho khỏi [nạn]

ĐUỐC THƯỢNG ĐẾ THAY ĐỜI RÒI RỌI

KHÔNG BIẾT ĐƯỜNG THÌ TRÁNH KHỎI ĐƯỢC ĐÂU

Biển trần còn nổi cồn dâu

Rừng thiêng hóa biển hỏi trò đâu có [] còn

Ráng đi Phật tử ơi

Chớ bây giờ đây đừng giả
Cho [rằng] tui lên núi lên non
Tìm sư học Đạo trên hòn núi cao

HAY LÀ PHẬT ĐÃ LÂM XUỐNG TRẦN HÀO

PHẬT LÂM PHÀM ĐỘ THẾ CÔNG CAO QUẢ ĐẦY

Phật tử hãy nghe Cậu đi
GÓP SỨC CÙNG NHAU ĐỂ XÂY LẬP ĐÀI THÀNH

Niết Bàn trở lại canh dài an nhiên

Ta đoạt thân bửu pháp tại miền

BỬU TOÀ GẦY DỰNG CHÚA HIỀN TRỊ AN

Nghe Cậu dặn trần gian là giả

Về mau đi quả trả căn đền

Hiếu trung cha mẹ đừng quên

Trung quân ái quốc trong nền Nam Bang

Phật tử biết hôn
Mình tu đây sau đất Phật hóa vàng

Cảm thương các nước khác nó tràn nở hoa

NHỨT LÀ ANH MỸ ANH NGA

NHỜ HAI ANH ĐÓ TA KHAI NHÀ BẢO CHÂU

["Nhà" là ngôi nhà của Thiên Chúa, là giáo hội. "Khai nhà Bảo Châu" là khai mở Giáo Hội trên miền đất Bảo Châu tức Golden State (California) của Hoa Kỳ.]
Tỉnh giác ngộ để tìm sâu chơn lý

Tỉnh hồng trần Cậu chỉ cho tường

Nẻo nào đi xuống Ngục Vương

Nẻo nào trở lại Tòa Đường kim ngân

Tỉnh giấc mộng chớ sắp tiêu thân rồi đó

Bỏ tiền muôn bạc bó đừng màng

Đặng ta tu niệm bình an

Cậu nguyền độ hết xóm làng Ngươn Ba

Tỉnh giấc mộng để trả hiếu mẹ cha cho trọn

Tỉnh giấc nồng quà mọn say mê

Tịnh đi Cậu đợi [nơi] Bồ Đề

Tịnh rồi Cậu dẫn cho về [gặp] PHẬT VƯƠNG

Tịnh đi quý vị để biết được con đường

Hiếu sinh tịnh độ tình thương giống nòi

Tịnh đi rồi Cậu đưa cái kiếng cho coi

Coi ma với quỷ thiệt thòi ra sao

Coi bình minh chưa hé
SÓNG THẦN BỦA DẬY BA ĐÀO

NGŨ CHÂU SẮP SỤP HẾT XUỐNG AO BÙN LẦY

Phật tử [ơi]!

LỰC THƯỢNG ĐẾ ĐÃ BỦA VÂY KHẮP CẢ

LƯỚI CỦA TRỜI NAY ĐÃ BAN DANH

Kinh luân sớm tối thường hằng

Dặn trò nhiều sự khó khăn ráng ngừa

Cậu nói với Phật tử nghe hôn

Nơi đất Phật sau chưa trở bước

Nơi đất Ba nghiêng ngửa sợ hoài
[Ba Chúc huyện Tri Tôn và Ba Thê huyện Thoại Sơn, hai huyện giáp ranh nhau, thuộc tỉnh An Giang.  Ba Chúc là nơi đã diễn ra cuộc thảm sát hơn 3 ngàn dân Việt do chế độ Cộng Sản Khmer gây ra năm 1978.]

Thời kỳ khổ sở nay mai

Dặn trò Cậu nhiều nỗi đắng cay diệu vời…

(Clip Lộ Huyền Cơ 8 của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp, Thiên Tinh Bửu Sơn uploaded Jan16-2019)  

 

 


Phiêu bạt giang hồ tuyết sương khắp biến

Cậu đến nơi đây có phương tiện lạ lùng

Mong ĐẠO NHÀ ánh đuốc được hòa chung

Tình đồng loại ráng thương cùng đừng bỏ

Cậu đến đây Cậu đâu phải là một người tu chuông với mõ

NHƯNG CẬU ĐẾN ĐÂY ĐỂ MỞ NGỎ KHAI ĐƯỜNG

CHỈ CHO TRẦN PHẬT QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG

KHAI MẠC ĐẠO TỎ TƯỜNG THÊM CHÚT NỮA

[Làm sáng Đạo Trời trên nền tảng giáo lý của tứ giáo]
Cậu ở đây cầu mong sao các bậc về
Tự mở cửa lòng để cứu chữa bản thân

VÌ NAY MAI RỘ RỘ RẦN RẦN

SỢ NGƯỜI THIẾU ĐỨC RỒI [LẠI] KHÔNG TRÒN ÂN [THÌ] TIÊU TÀN

Mau bỏ đi đặng hiểu rõ cơ mầu

Sớm tối tu hành giản tiện đâu đâu

Để gặp Cậu nơi ngôi lầu Bửu Báu

Giờ cực khổ Ta nghe quý Đạo

SAU CẬU SẼ TRỞ VỀ TRONG NĂM DẬU 2 PHA

[Năm Đinh Dậu 2017 - năm Kỷ Dậu 2029 ???]

Trò ơi thiết thiết tha tha

Miệng thời mà van vái liên miên

Tâm kia còn mãi mà cuồng điên dại khờ

Nói cho dân biết ráng chờ

Đừng tu như vậy mà lạc bờ sông mê

Chớ PHẬT đâu có bảo nặng nề

BẢO NGƯỜI CẢNH TỈNH MÀ HỘI VỀ QUÊ HƯƠNG

CHỚ PHẬT CÒN NHIỀU SỰ THÊ LƯƠNG

Tại dân làm kẻ bất lương vô vàn

PHẬT đâu có ở Tòa Đàn

Hay là chùa động thênh thang phượng thờ

NÓI CHO DÂN BIẾT DÂN ƠI

PHẬT NGÀI CÒN CHỊU TẢ TƠI KHẮP MIỀN

Chớ PHẬT đâu có ở chùa chiềng

Mà lạy mà bái liền liền rồi khẩn van

Chớ PHẬT đâu có ở Tòa Đàn

PHẬT LÂM XUỐNG THẾ MUÔN NGÀN THIẾT THA

NÓI NHIỀU MÀ NƯỚC MẮT CHU SA

[ý nói khóc chảy máu mắt]

Tại dân mê muội chứ chan hòa rồi đáng thay

PHẬT NGÀI KHÔNG Ở TRÊN NGAI
[Trên ngai là trên Kim Ngai của Ngọc Đế.  Phật Ngài cũng chính là hóa thân của Thượng Đế xuống trần, chính xác hơn là Huyền Thiên Thượng Đế xuống trần. Vì thế người đời nay và sau này sẽ còn được nghe nói Đức Ngài là "Thiên Phật" (Ông Phật Thượng Đế)  hoặc "Ngọc Phật" (ông Phật Ngọc Đế).]

PHẬT CÒN LĂN XUỐNG TRẦN AI ĐỘ ĐỜI

Miệng thì tu luyện tuyệt vời

Tu môi tu mép tu thời không lâu

Nói ra than trách đôi câu

THUYẾT MINH CHƠN LÝ ĐẠO MẦU ĐẶNG TỎ THÔNG

Cho chùa am PHẬT khỏi có công

PHẬT không ngồi đó cho mắc vòng nguy cơ

PHẬT đâu có ở mà thờ

Xúm nhau mà lạy mà chờ làm chi

PHẬT NGÀI GIẢ DẠNG RA ĐI

THẤY DÂN LAO KHỔ MÀ AI BI CHẢY DÀI [NƯỚC MẮT]

Nói cho cô bác trần ai

Kỳ này mà đừng có lạm vay của đời

TAY CHƠN CẬU BỦN RỦN BỜI RỜI

NGHE PHẬT LẬP ĐỜI MÀ CẬU SỢ TIÊU HAO

Chúc cầu bá tánh bà con

Thượng [ngươn] kỳ mà PHẬT NGỌC mới còn lưu lai
[Phật Ngọc = ông Phật Ngọc Đế = là ông Phật mà cũng là ông Trời, như sấm giảng Cáo Thị của ông Ba Thới đã ghi "Nhị Thiên túc vật, ngoại Phật nội Trời" , dịch là "Ngôi Hai Ngọc ẩn, ngoài Phật trong Trời" (Chữ Túc bộ Ngọc
còn phát âm là Ngọc, nghĩa là Ngọc. Chữ Vật bộ Thủy còn phát âm là Mật, nghĩa là Ẩn).  Ngọc Đế hóa thân xuống thế thì kim thân của Ngài được người đời gọi là Ngôi Hai hoặc Nhị Thiên.]

Về nhà niệm Phật sống dai

NIỆM PHẬT MÀ BỚ CHÚA LÊN NGAI THÁNH TÒA

[Tại sao niệm Phật mà bớ Chúa lên ngôi? Là vì Phật Ngài cũng chính là Đấng Thiên Chúa xuống thế, là Phật Ngọc Đế, là Nhị Thiên túc vật ngoại  Phật nội Trời, là Ngôi Hai bên ngoài là Phật bên trong là Trời, là Thầy Nhân Thập.]
Niệm Phật quỷ chạy ma xa

Niệm đừng tính toán cửa nhà nghe hôn

Niệm Phật còn xác còn hồn

Ráng về mà niệm Phật cho trường tồn ngày sau

Niệm Phật đừng nghĩ thấp cao
Niệm Phật hãy ráng chùi lao trong lòng

Niệm Phật tránh bão mưa dông

Niệm đi có Cậu rừng hồng cho Cậu ban

Niệm rồi sau được vẽ vang

Niệm Phật bớ bớ xóm làng cho Phương Lâm

Phương nào Cậu dạy ráng tòng

Phương này Cậu nói mà đựng lòng nghe chưa

Chớ Phương Lâm trong buổi tuyết trưa

Hay là dày dạn gió mưa núi đồi

Giờ này Cậu dặn dân ơi

Ráng về mà niệm Phật rồi coi hội này

HỘI TIÊN HỘI THÁNH HỘI THẦY

HỘI MIỀN SƠN BỬU ĐỦ ĐẦY NHẠC CA

Cho mây giăng nhiều sắc mặn mà

BỬU SƠN THẬP TỰ LÀ NHÀ CHO ĐẠI BANG

[Bởi vậy Trạng Trình 500 năm trước mới có câu "có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh".  Thầy Nhân Thập chính là Thiên Chúa xuống trần. Chỉ có Thiên Chúa xuống trần mới có việc "tả hữu phù trì cây cỏ thành binh".  Thầy Nhân Thập lại vào nhà BỬU SƠN KỲ HƯƠNG lập THÁNH TÒA QUỐC NỘI rồi khai cơ QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO lập GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG hoằng dương chánh pháp ĐẠO TRỜI nơi Tây Đài/Tây Đàng ở miền Bảo Châu (California, Hoa Kỳ). Tương lai sẽ cùng các Nhơn Thiên, các Thượng Thánh, "đi về" nơi THÁNH ĐỊA VIỆT NAM, cái gọi là "Bửu Sơn Thập Tự" và cái gọi là "Nhà cho đại bang".  Nên nhớ rằng cơ sở vật chất không làm nên Tòa Thánh mà tập thể của các Thượng Thánh, hữu hình và trong vô vi, tụ hội chung quanh một Thượng Lão Ông có đầy đủ sắc ấn của Thiên Thượng Huyền Không (Bạch Ngọc Cung, Diêu Cung, Tam Giáo Tòa) trao quyền lập Hội Long Hoa cứu thế (tập thể các vị Thiên Long và Liên Hoa) thì đó mới thực sự là một Thánh Tòa đúng nghĩa.]
Thiếu chi thước ngọc đền vàng

Nói ra cho đạo sĩ cơ hàn nhìn xem

SẮP [TỚI] ĐÂY MỞ HỘI [LONG] HOA [] TRẦN [GIAN]

Lựa người thiếu đức mà tròn ân phúc cầu

Đặng về SƠN BÁU [SƠN BỬU] Ngự Lầu [nơi Đức Ngài ngự]

Thất Sơn mầu nhiệm mà trò đâu có tường

Thiếu chi ngà ngọc kim cương

RỒNG BAY PHỤNG MÚA DỌN ĐƯỜNG CHO [CHƯ] TIÊN [ĐANG Ở NƠI] XA
[Tiên xa =  Chư Tiên đang ở nơi xa.  Nơi xa là nơi nào?  Thưa là nơi miền Bảo Châu, là nơi vùng đất vàng của Hoa Kỳ tức Golden State (California) của Hoa Kỳ.]
TỪ [CHỖ] ĐÓ MỚI LẬP THÁNH TÒA

[ Từ đó = từ chỗ đó = nơi phát xuất.  Từ chỗ đó là từ chỗ nào?  Là từ miền Bảo Châu, Golden State (California) của Hoa Kỳ.  Nơi đây CHƯ TIÊN lập TÒA THÁNH QUỐC NGOẠI. Câu này ứng với huyền khải QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO của BỬU SƠN KỲ HƯƠNG đã nói từ hơn 50 năm trước và ứng với huyền khải của THƯỢNG ĐẾ mà Ngài Phạm Công Tắc của CAO ĐÀI tiết lộ là "sau này nước Mỹ sẽ lãnh trách nhiệm đi truyền giáo toàn cầu".]

RÁNG XEM CÁC NƯỚC NÓ QUA RẦN RẦN

[Rồi khi chư Tiên chư Thánh của QUỐC KHÁCH ĐẠI ĐẠO nơi Tây Đàng (miền đất Bảo Châu) trở về Việt Nam trụ nơi THÁNH ĐỊA thì rất đông giáo đồ từ các nước trên hoàn cầu sẽ lần lượt về thăm THÁNH ĐỊA VIỆT NAM.
Phật Tiên vẹt ngút mây vần

Lập đời Thượng Cổ Thánh Thần nhiều thay

Trần gian đâu biết một ngày

Cho dân Nam đừng để chữ [e] dè

Nếu mà giữ lấy Cậu e nguy nàn

Thiếu gì dân tộc bạc vàng

Thử coi các nước còn tràn qua đây

Nước Mỹ rồi lại nước Tây

Nước Nga nước Nhựt phủ vây nước mình

NÓI CHO BÁ TÁNH LÀM TIN

ĐỦ MƯỜI TÁM NƯỚC CHÚA MÌNH PHONG TÔN
[Giáo đồ của Giáo Hội từ 18 quốc gia trên thế giới sẽ về Thánh Địa VN để nhận chức sắc Thiên Phong.]

Chớ trốn đi rồi hỡi nghe hôn?

Đặng coi cho được trường tồn thới lai

ĐẶNG COI CÁC NƯỚC TRẮNG TAY

NÓ QUY VỀ NƯỚC PHẬT TRĂM NGÀY THẠNH YÊN

NƯỚC TA SAU ĐƯỢC CHÚA HIỀN

MÀ CÒN GẶP ĐƯỢC ĐẠI TIỀN PHẬT VƯƠNG

Về miền Đại Bảo sớm trưa an nhàn

Nước ta có PHẬT rõ ràng

Tả cho quý vị đạo đàng tường tri

Tả rồi chút nữa Cậu đi

KÉO ĐỜI mà LẬP ĐẠO VÔ VI NHIỆM MẦU

Thất Sơn gần lố đại lầu

HỘI MỜI NĂM NƯỚC VỀ CHẦU VUA NAM

Ráng nghe Cậu cứ hiền làm

Đặng sau mà sống sót GIÀ LAM phục trình

ĐẶNG COI NƯỚC VIỆT CHÚA MÌNH

TRỞ VỀ MÀ CAI TRỊ DÂN TÌNH NGÀY SAU

Tình thương huyết thống đồng bào

Cho nên hậu vận ngày nào ráng tin…

(Clip Lộ Huyền Cơ 3 của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết pháp tại Phương Lâm, Thiên Tinh Bửu Sơn uploaded Jan05-2019)


 

RÁNG TU HÀNH ĐỂ THẾ GIỚI HÒA CHUNG

Đời như vậy Cậu còn khùng còn dại

Cậu an ủi cùng chung giáo phái

PHẢI RÁNG GIỮ ĐẠO TRỜI HÀ HẢI TỪ XƯA

Dù cho sớm muối chiều dưa

Tu hành luyện Đạo sớm trưa an nhàn

RÁNG TU NIỆM ĐỂ CẦU XIN THƯỢNG ĐẾ

Người chúng ta ta nên lập kế thoát nguy

Nói năng tin mọi việc gì

Đồng lo cải sửa từ bi trao dồi

Cầu xin kính thưa các Phật tử. 
Không phải Cậu nói ở đây để đả phá tất cả tôn giáo mà là [kêu gọi]
HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO.

Tam Giáo Đạo quy nguyên đời cổ

Giáo đạo nào cũng dạy dỗ hiền lương

Tại chúng đang ở nghịch thường

Đâu có phải Đạo dạy bất lương giả dối.

ĐỂ NGÀY PHẬT LẬP LẠI TÒA CHƯƠNG

Thiên ban vạn hạnh phước đầy

CÓ PHẬT THÁNH TIÊN TẠI THẾ

SẼ BẰNG XƯƠNG BẰNG THỊT

BẰNG MỘT NỤ CƯỜI

BẰNG MỘT THƯƠNG YÊU

Chứ không phải cốt tượng xi măng đâu

THẬT SỰ NƯỚC VIỆT NAM CÓ PHẬT

VÌ NGÀY XƯA PHẬT Ở NƯỚC TẦN

BÂY GIỜ PHẬT LẠI VỀ LẦN NHÀ NAM

Cậu kính mong tất cả các quý vị đừng buồn ráng lo tu thiện

Còn ÔNG VUA ĐẠO SẼ GIẢI PHÓNG LÒNG MÌNH để cứu tất cả bao nhiêu chúng sanh đã bị giặc xâm lăng ở trần miền.  Tham, sân, si, ái, ố, thịnh nộ, ích kỷ, tị hiềm, thù ghét, bới nhau, lập luận kiện thưa, đua chen, tranh bới đó là giặc.  Hôm nay ÔNG VUA ĐẠO LÀ CÁC CẤP THIÊNG LIÊNG TRỜI PHẬT XUỐNG ĐÂY để đả phá, đánh tan hết những vần mây ám trong lòng mình, để cướp [xây] lại tình thương yêu nước Việt để cứu dòng cứu giống, để mình tu cho được trọn lành trọn nghĩa. Ngày Tân Dân Minh Đức Thế Giới Đại Đồng toàn là người của Phật Quốc không. Không còn chùa am mà cất cốc liêu quá chừng quá đổi.

NAY MAI CẬU BỎ XÁC TRẦN

Gởi lời kính mến quan dân bốn miền

Nếu còn sống, ráng tu đi thành Phật Thánh Tiên

NGÀY SAU HOA HỘI TẠI MIỀN YÊN BANG
[Yên = bình an. Yên = Yến = Đẹp.  Yên Bang = Hoa Kỳ]

Mình tu niệm không có được ngang được bướng

Chốn nơi này vui sướng gì đâu

Nay mai cỏ héo hoa sầu

NGƯỜI TU SÁNG SUỐT ĐỈNH ĐẦU THANH BAY

Ráng tu niêm đi

Để coi các nước ngoại lai

Nó quỳ nó mọp mà tâu Ngai nước nhà

Ngày sau các nước chạy qua

TÔN VUA MINH CHÚA NGƯỜI NƯỚC NAM TA NHƯ VÀNG

Phật tử! Phật tử ráng tu đi!

[ĐỂ] COI CÁC NƯỚC QUI HÀNG

NƠI NƯỚC VIỆT KHO TÀNG BỬU BÁU
[Phật là bửu báu, Giáo Pháp là bửu báu, người tu là bửu báu]

CŨNG LÀ NHỜ THÂM ƠN NGƯỜI ĐẠO

DỰNG CƠ ĐỒ KHÔNG BẰNG GƯƠM GIÁO ĐÂU ĐÂU

Ngày sau Núi Cấm hóa lầu

ĐỀN ĐÀI CUNG ĐIỆN [CỦA] CÁC NƯỚC CHƯ HẦU [THÌ] RUNG RINH.

[Rung rinh vì bom đạn chiến tranh tàn phá]

Cậu thức đây để tìm lại

MỘT MÀU DA TRONG NHƠN LOẠI CHỐN TA BÀ ĐANG LẠC MẤT

Cậu nực cười tiền muôn giấu cất

Mà rọi lòng mình đã mất ức mất thiên

MẤT ĐI CHÁNH GIÁO ĐẠO HIỀN

TOÀN LÀ TU GIẢ LỤY PHIỀN ĐÂU ĐÂU

Chư Phật tử nghe Cậu giảng từng câu vi diệu

NƠI PHẬT QUỐC ĐẠI THỪA CÙNG CHỜ ĐỢI

Chốn nơi này thế giới năm châu

Đờn kêu Lạc Quốc chư hầu

Đờn kêu Núi Cấm hóa lầu nay mai

Đờn kêu Cấm đã rã hai

Đờn kêu sấm nổ Núi Dài điên điên

Cầu đờn cho khắp chốn trần miền

ĐỜN KÊU ÔNG LÃO BƠI THUYỀN SANG SÔNG

Đờn kêu mắt lệ tuôn dòng

Đờn kêu thấu đến THIÊN ĐÌNH

THAY ĐỜI MÀ LẬP ĐẠO CHO DÂN TÌNH YÊN YÊN.

(Clip Lộ Huyền Cơ 7 của Cậu Bần Sĩ Vô Danh ứng khẩu thuyết, Thiên Tinh Bửu Sơn uploaded Jan08-2019) 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18972)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35271)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12047)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9011)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9358)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12328)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13772)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11038)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10801)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13425)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7423)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6814)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8042)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6701)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19208)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7555)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5694)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2870)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1576)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1564)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1871)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1399)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1432)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1619)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3029)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1606)