DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 05 THÁNG 2 NĂM CANH TÍ

28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 5478)
ĐÀN GIỜ MÃO
Ngày 05 Tháng 02 Năm Canh Tí
Ngày 27 tháng 2 Năm 2020

Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2020_17

 

Đứng giữa dòng trần gian một bể

Đường chúng sanh ôi tệ các ngươi

Sắc tài danh lợi thế đời

Trăm sự khôn dại mùi đời thế gian

Khắp bốn phương ương nạn có tai

Canh thâu đêm bi ai khắp xứ

Kẻ còn người mất tiêu từ

Làm sao mà sống dập thù LỬA BINH

Lại thêm DỊCH rụi hình rụi bóng

Trận tử vong bóng hồng bao nhiêu

THIÊN TAI kiếp nạn tiêu điều

Thế nay thời rã bớ kêu buồn sầu

Nạn đến rồi còn đâu hỡi thế

Thuyền rã tan chung bể dâng trào

BỂ ĐÔNG SÓNG LỚN DẬP VÀO

Muôn trùng thảm họa biết đào nơi đâu

Chết chất chồng còn đâu phen này

Thiên tai đến năm dài nào nỡ

Lớp thời LŨ LỤT co giò

Người thì mất vợ con thơ chồng thời

ÔI ÁC DỊCH TƠI BỜI THẢM SỞ

TAI XUỐNG TRẦN BIẾT BỎ CHẠY ĐÂU

Nhìn đi tất cả khổ sầu

Đứa nào đứa nấy van cầu đáng thương

Tất cả nạn khắp phương đỗ đến

Khổ người dân còn mến hay không

Thiên tai khó vượt qua vòng

Nạn sao cứ kéo diệt vong dương trần
Nhìn xuống thế vạn dân khắp cả

TỪ GIỜ [ĐẾN NĂM] THÂN TAI HỌA LIÊN MIÊN

Hiện giờ qua thảm chẳng yên

Thấy thôi kẻ mất tiêu điền trần gian

Khắp cả nẻo rã tan kêu cứu

NƯỚC SAO DÂNG này xứ nọ kia

Nước này nước nọ ô kìa

NƯỚC SAO CỨ CHẢY chia lìa gia thân

Nhà sụp đổ ai ăn hồn mất

Khóc đem chôn xin Phật lượng tình

NẠN TRỜI TIÊU DIỆT CHÚNG SINH

Nạn này ai biết giật mình than ôi

Tưởng chiêm bao dở cười dở khóc

Tưởng là mơ phút chốc cũng tiêu

Khổ già khổ trẻ tiêu điều

Tại người khờ dại tan tiêu lụy phiền

Tại mê muội trần miền vui tưởng

Nạn này tiêu mau dưỡng tấm thân

DƯƠNG TRẦN SẮP SỬA TAN LẦN

MƯỜI PHẦN MẤT BẢY AN NHÀN ĐƯỢC BA

Khắp nơi khổ cửa nhà tiêu riếu [ráo]

Chống làm sao nạn chiếu chúng sanh

Khổ đau nạn ngất chẳng lành

LỚP NÀO NƯỚC CUỘN TAN TÀNH XÁC THÂY

Đã hết rồi nay mai vong diệt

Chết chồng nhau mới biết chữ tu

Lạc lầm xơ xót âm u

MỘT CÒN CHÍN MẤT THIÊN THU CÒN GÌ!

Màn Kỳ Ba lâm ly tất cả

Mắc nạn trần hết dạ lo tu

Ngươn Ba màn chót chẳng từ

Diêm Vương Đình mở ngục tù âm môn

NHƠN SANH LOẠN TIÊU HỒN MẤT XÁC

CẢ PHÀM TRẦN XƠ XÁC THỂ THI

Diệt thời đến lúc lăng trì

Ra đi không lại hồn tri mất rồi

SỢ MÃI MÃI KHÔNG HỒI LUÂN CHUYỂN

HỒN KHỔ ĐAU HÀNH KHIỂN XÁC XƠ

TRĂM MUÔN NGÀN KIẾP KHÓ CHỜ

SINH RA DƯƠNG THẾ TÁI BỜ ĐẠO TU

Nay trở lại toàn chu bác ái

Quyết làm tròn bể ải trần gian

DƯƠNG TRẦN SẮP SỬA TIÊU TAN

MƯỜI PHẦN MẤT BẢY LỚP HÀNG CÒN BA

Khổ DỊCH VONG năm ba [2023?] đã đến

Mành treo chuông đợi lịnh diệt tiêu

Phen này một khắc tiêu điều

DƯƠNG TRẦN HỌA KIẾP CHUÔNG KÊU VANG RỀN

Ai có duyên phong tên vào dự

Đổi như nay ta thử một lần

BƯỚC VÀO LONG HỘI KHOA PHÂN

Việc cơ nguy cấp rất cần người tu

Trần lâm nạn tai ù kiệt sức

Nạn thiên tai phóng cực mạnh nguy

Làm sau đỡ kịp chung kỳ

Nửa còn nửa mất ai bi ba đào

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_18

 

Chờ hủy diệt nơi nào vô số

CŨNG DO TRỜI LẬP BỐ THẾ NHÂN

Đều mang kiếp nạn chung trần

SẼ TIÊU HẾT KẺ HUNG TÀN ÂM MÔN

Vô phương cứu trần hồng nam nữ

Vạn nẻo đường khéo giữ cho an

Mình đi đúng ngõ vượt ngàn

Ngọn đèo chỉ dấu cung đàn đến nơi

LỊNH TRỜI THIÊN GIÁNG RỒI KIẾP NẠN

Sẽ lâm nguy trong cảnh trần đường

Cố sao còn mãi vấn vương

Bụi hồng xác phủ thúi ươn còn gì

Không chọn lựa lối đi [thì] lâm nạn

Cảnh Ngươn Ba hỏa hoạn dịch thuyên

Cơ nguy sanh tử chẳng bền

Tấm thân phải chịu hoạn rền xót chua

Nhìn sanh chúng thớt thưa người nội

Tiêu lần hồi trọn khỏi bớ kêu

Từ nay chịu đựng đủ điều

Cuồng quay cam hứng vong tiêu bỏ mình.


Đờn kêu cách biệt nghĩa tình

Đờn kêu cảnh khổ chúng sinh hằng ngày

Đờn kêu đường lạc lâu nay

Đờn kêu thi đạo thi tài thi ân

Đờn kêu trung thực thế gian

Đờn kêu bỏ tánh ác gian thiện lành

Đờn kêu một khắc tan tành

Đờn kêu thay đổi tu hành hạnh tiên

Đờn kêu kỳ chót đảo điên

Đờn kêu hỗn độn trần miền nạn tai

Đờn kêu tiếng ngắn tiếng dài

Đờn kêu nhìn ngó xác thây đầy đồng

Đờn kêu mất vợ mất chồng

Đờn kêu một phím trần hồng rã tan

Đờn kêu ai oán lầm than

Đờn kêu nằm đó bàng hoàng bi ai

Đờn kêu kình bố thiên tai

Đờn kêu Tây Bắc Nam ai Đông về

Đờn kêu đêm đến não nề

Đờn kêu khổ sở thảm thê quá nhiều

Đờn kêu tai xuống đủ điều

Đờn kêu LŨ LỤT đìu hiu mọi nhà

Đờn kêu lớp LỬA THIÊU ra

Đờn kêu Trung Bắc chẳng qua nạn này

Đờn kêu sao mãi ác hoài

Đờn kêu trần khổ một giây hết rồi

Đờn kêu khó giữ người ơi

Đờn kêu lo sợ tiêu đời chúng sanh

Đờn kêu bão tố giựt giành

Đờn kêu TIÊU DIỆT CHÚNG SANH CẤP KỲ

Đờn kêu mau tỉnh lại đi

Đờn kêu khó vượt ai bi phen này.

 

Tu ai ơi vuông tròn bước Đạo

Tu thật tình đời thật khổ bao

Tu giọt lệ tình thế mọi miền

Tu gợi mấy tình thương tâm hảo.

 

Đêm khuya một bóng vẫn trông chờ

Giấc mộng tỉnh rồi phải chăm lo

Đêm ngày học tập giành phần đó

Công sức để ra cố chèo đò.

 

Bốn biển một nhà cùng một giống

Sao lại phân chia [con] cháu Tiên Rồng

Lời HOA truyền phúc mọi khắp cả

Lời NGỌC tiếng vàng cõi hư không.

 

Trên cung tọa màn không lược bén

Thảm họa sầu cầu đến cung đình

Khổ sau nam nữ trần sinh

Cửa nhà của cải giữ gìn còn đâu.

 

Mười cũng tiêu hoạn sầu khóc dở

Chẳng dám nhìn dám ngó thế gian

Phải đành dấu lệ ngọc tràn

Phải đành buông mắt trên sàn nằm lăn.

 

Sợ nhân thế tai nàn khó tránh

Sợ biết còn tàn lạnh hay không

XÁC NGƯỜI XÁC THÚ ĐẦY ĐỒNG

Thiên tai thế thảm hứng cuồng quay Thiên.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_19

 

Trước khi xuống thế

Thiện diệu diêu đề

Thi lễ hiếu thảo

Biết ngõ đi vào

Linh bảo thần vệ

Xuống thế thật tề

Bảo vệ nhơn sanh

Ai thiện nhơn lành

Ai hành hung ác

Giảm bớt hung tà

Cùng qua bờ bến

Cùng nạn cùng thuyền

Cùng lên bờ bến

Thiện hành bình yên

Tai khiên nguy khốn

Lưới trời khó trốn

Điển chơn có luồng

TA xuống xem hay

Bảo hộ thiện tài

Dầu trai hay gái

Phải dạy thảo ngay

Ai gây tội lỗi

Khuyên người sám hối

Sửa đổi tâm linh

Nóng nảy sửa mình

Bên mình níu bám

Sửa tánh thực tâm

Không lầm khỏi vướng

Định thần quán tưởng

Lộng phướn bên mình

Phải giữ niềm tin

Hữu hình bước vững

Vi ngôn DIÊU CUNG

Ấn chứng đề dấu

Qui tầm PHẬT MẪU

Để dấu ấn son

Ráng giữ cho tròn

Vuông tròn đẹp đẽ

Lầm lạc đừng mê

Mau về thượng cõi

MẸ THIÊN tắm gội

Những lời hoằng sanh

Chịu khó mà hành

Tu hành giải thoát

Mỗi ngày bòn mót

Sửa gọt tấm thân

Kiếp nạn đến gần

Dương trần khó tránh

Tàn cảnh không còn

Lời truyền mau chọn

Cung son giáng hạ

Tìm các tiên sa

Cõi hà khó giữ

Cận kề mẫu tử

Phụng sự Thiên Đình

Đăng trình Tiên Thánh

Trở lại quê hành

Bản tánh Tiên hạnh

Do MẪU tạo thành

Hoằng sanh tái thế

Giúp con mỡ huệ

Tu kệ mọi nhà

Phật tánh đem ra

Con đà nhớ kỷ

Trong vòng lao lý

Bỏ hủy tâm mê

Để nhớ lối về

Cận kề HOÀNG MẪU

Thi đậu trần đời

Chớ có buôn lơi

Nạn trời khó tránh

Bỏ việc chấp tranh

Tu hành thành thạo

Sẽ có ngày nào

Hồi đạo từ bi

Vi ngôn MẸ chỉ

Nhớ kỷ lời châu

Trần thế muôn màu

Thảm sầu lầm lạc

Bất phòng bất trắc

Phụ bạc HOÀNG ÂN

Phải mang kiếp nạn.

 

Dòng lệ đổ màn chót Ngươn Ba

Nay dương trần kẻ khóc người la

Số sanh tử chẳng qua nạn kiếp

Kẻ mất mạng người đà chẳng kịp

Nạn thiên tai sao kịp mà về

Việc cơ nguy do bởi chúng mê

KỀ HỎA HOẠN MUÔN BỀ SẮP CẬN

Nạn thiên tai cứ tuôn vây chận

Đổ vào người cơn giận thế gian

Số nhân loại mất còn tiễn bạn

Cảnh hôm nay DỊCH HẠN rên la

Phải chịu đựng cách MẸ mất CHA

Phải tan rã trần hà còn mất

Giúp hai ngàn tiêu lần mất lượt

Họa thảm sầu đến lúc diệt thời

BAO THƯƠNG TÂM SÓNG GIÓ NỔI TRÔI

CÒN ĐÂU NỮA MUÔN LOÀI VẠN VẬT

Nay vất vả nửa còn nửa mất

Nhìn khắp nơi như giấc chiêm bao

Sẽ tiêu hết kiếp nạn dâng trào

Đèn sắp lụn chỗ nào lâm nạn

Cớ làm sao nạn đó mãi lan

Kề hỏa hoạn thủy dâng phải chịu

Tiêu xác hồn đờn khải vang kêu

Kêu bớ nổi sớm chiều thức tỉnh

Nhiều năm nay đà kêu mau tính

Quên lời khuyên chỉ định MẪU HOÀNG

Này DỊCH, LŨ bốn phía vây tràn

KHỐN TRẦN GIAN NGẬP TRÀN THI THỂ

Mới van xin quỳ khóc kể lể

Mới lạy cầu quá trễ nạn mang

Ôi sơ khai lại chốn trần đàng

Đời quá ngắn đường trần trong cảnh

SẼ BỊ TAN HỒN MÂT DẤU NHANH

NGÀY HỦY DIỆT TAN TÀNH MÃI MÃI

LỊNH THIÊN TRỜI NÀO AI DÁM CẢI

CHỈ DẤU [CHO] ĐI AO LẠI CHẲNG NGHE

Nương thuyền Đạo ta vào ẩn ké

MẸ NĂM CHÂU thỏ thẻ một lần

Kỳ ngươn cuối cả dạng tiêu tan

Nay quang điển MẪU HOÀNG chiếu rải

Quy y CHA trọn nghĩa anh tài

Quy y MẸ sau này Tiên Thánh

PHẬT MẪU HOÀNG hồi phản lai thanh.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_20

 

Căn lành sớm trọn giữ lòng chay

Dầu cho khảo giữa chốn trần ai

Giác tâm sớm đến Phật Tiên Thánh

Viễn cảnh Đạo Vàng thoát trần ai.

 

Rồi nhàn một cảnh vườn hoa nở

Tri ân duyên đạo Phật chờ vô

Ráng tầm cạn lẽ cuối Thu đến

Bố đức tâm từ niệm Nam Mô.

 

Đêm thanh tịnh tiếng đàn khoan trỗi

Bể ngạn xa nước chảy ngược dòng

Đột phá màn canh giữa đêm sương

Sáu thức sáu trần vững vàng ngồi.

 

Ngắm nhìn bốn phía cõi trời mây

TẠO GIÁC KHAI HOA HỘI KỲ TÀI

Bon bon đôi tiếng âm thinh giải

MỘT CÕI HUYỀN THIÊN RẠNG CỬA TÂY.

 

Ngọn đuốc từ bi soi tỏa lòng

TỪ ÂN bốn bể cảnh hư không

LỮ KHÁCH nhuần ngõ thâm sâu bể

Ngàn xưa lai chuyển một cảnh Bồng [Lai].

 

Cơ mầu trầm bổng tiếng tiêu diêu

Nguy nan lộ mật cảnh tiêu điều

Mục đề luận thế mau sang sửa

Vòng cầu định chỗ ắt tan tiêu.

 

Tiếng trống vang lên đàn trỗi vọng

TẠO HÓA NGÀY SAU TẤT TRỐNG KHÔNG

Cơ trở căn tiền mau tu bước

Trống hồi kết thúc buổi chiều Đông.

 

Sống sanh trong cõi Ta Bà

Tu nhân đức cả LONG HOA nơi miền

Ráng gìn đạo đức KINH HUYỀN

Sớm chiều bảy thức canh điền đặng yên

Hồng trần phủi sạch nêu tên

Mới là tạn mặt Phật Tiên cung tòa

Mở tâm cột gút mau ra

Tự nhiên thanh thản ngồi tòa đài liên

Lòng căn mở cửa TU HIỀN

Kiếp người chỉ một dưới miền thế gian

Bước đi bước đứng rõ ràng

Câu hò đêm nhã lớp màn Tí sang

Trâu cày tầm nhả tơ bàn

Cọp kia thúc chạy muôn đàn trở trăn

MÈO KÊU THÊ THẢM BÀNG HOÀNG

Rồng bay lượn múa cung trăng kỳ hằng

Rắn bò uốn lượn tòng quang

Ngựa chạy mất chỉ hai đàng biết đâu

Dê kêu inh ỏi tan bầu

Khỉ đu chợt hỏng còn đâu dương trần

Gà kêu o ó dậy lần

Chó sủa tứ hướng lâm nan hồng trần

Heo ăn lại ngũ ngổn ngang

CUỘC THẾ THAY ĐỔI BÀNG HOÀNG CHẲNG SAI.

 

Tri kiến mục thinh trùng khí lai

Phân đề mức độ đúng chẳng sai

Mật cất ngút trời mênh mông lặng

Định cửa Lôi Âm khải thúc hoài.

 

Bàn cờ phong vạn từ định hướng

Hỏi han han hỏi mấy cảnh tương

Khai thuyền cơ pháp qui tràng đạo

Lai chuyển cõi lành phá bức tường.

 

Nương tựa Phật đài tâm giải cảnh

Bao bước cẩm nang lo quẩn quanh

Liên hoa nhẹ bước THIÊN ÂN cử

Đến xứ đài thanh mãi an lành.

 

Bạch hạc kim quy cao bay lạng

Một phút hãi trần vạn cơ nan

Long cơ đạo thế hồi Vương cổ

Tới đây chấm dứt tạm trần gian.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_21

 

Khả hữu vô nhiên yểm hảo thanh

Biến biến chung triêu khước lượng thành

Việc hay cự tích tòng nhơn xứ

Nạy nạy lưu phong lộ toán hành.

 

Mạc mạc tư hình tư lương não

Duyệp diệp chung linh đoan bất thao

Hành lộ tứ giả nguyên trục dõng

Đối đối cảm quang túc thốn lao.

 

Vi trình tam tại cầu bất thục

Suy suy số lãnh đoạn vĩ túc

Giả giả bình giả liên thục giả

Giáp lưỡng … tự tác phúc.

 

Lưỡng lưỡng khứ xuất đồng bất chiếu

Nhơn diện diện nhơn trảm thới niêu

Tương tâm đắc thắng tam điền hậu

Mãn mãn tân suy dụng diện điêu.

 

Thúc thúc lực thâm hỉ thành lý

Hoạch hoạch giác nhiên phí âm quy

Kiết tương xuyên đại thiên nhai hải

Khả tự ngoại phương kiếm niên y.

 

Phong phong lưu cảnh tương lộ tống

Háo háo đương tùy lộ dĩ thông

Lai bằng di bộ phùng lưu chánh

Đáo cáo nhựt lâm phục thi lâm.

 

Mạc sanh mạc hữu di tiêu trọng

Hí hí võ lôi dặm trở Đông

Tây HÀ bàng lộ cư cao hữu

Khuyển khuyển tiếp vi phục nguy đồng.

 

Lai thời bạch tựu nguy nguy khán

Tan Xuân tan mạc thủ canh nan

Hữu trí hữu nhu đắc diệu lý

Hàng hàng xa cổ chỉ hiu dân.

 

Bất đàng bội lịnh Tào hành hoạn

Giả giả cốc hòa thủy toàn an

Phàm sự mạc sanh tùy phận háo

Khẩn khẩn túc tri báo tiền tăng.

 

Phật Trời quới bức lai hành cảnh

Nam Bắc Tây Đông tái Mộc thanh

NGỌC VƯƠNG CỐ KHÁCH trang khương tụ

Tao ngộ vân vi đảo chí thành.

 

Đắc đắc thời cầu danh tại khử

Cánh hảo thông hanh yên thục như

Kỷ cầu hỉ tại đoan đoan vị

Môn suy tại chất dõng mạc tư.

 

Nguyệt cảm tư giả cơ tỳ lộ

TUẾ tuế thượng thâu lực tác sơ

HUYỀN huyền phùng khước tương diện thật

Đáo đáo hạ kỳ ngao hữu chờ.

 

Vạn sự bất giai cực sâu hiền

VÔ THƯỢNG VÔ THANH NHỨT DĨ THIÊN

Bắc tùng kỳ nhứt tròn cửa một

Tạo hóa sanh loài màn bí nhiên.

 

ĐẠO THIÊN DIỆU TOẠI LINH QUANG KHIỂU

Tự thọ sanh khí sơ bẩm niêu

Thiên Địa nhứt điểm ngươn đoạn cuối

Tử sanh sanh tử dĩ toàn miêu.

 

Khiến dĩ toàn ngươn thần kỳ động

Không không động động trí hư không

CHÍ LINH CHÍ NGỘ NHƠN CHỦ THẾ

NGUYỆT LINH NHỨT KHIẾU BẨM KHÍ ĐỒNG.

 

Ngươn lai dĩ xuất THẾ chi TÔN

Nhược ngộ thử pháp dụng tận không

Văn thiểu ngộ chi phương chuẩn âm

PHÁP ĐẠT KINH PHÁP CHỨNG TỰ LÒNG.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2020_22

 

Đời thêm giả tạm tầm đường

Từ đây khó nỗi tai ương chịu sầu

Cuộc thế siết chặt năm châu

Đổi thay dân hỡi còn đâu tranh giành

Lưới trần lôi cuốn lợi danh

Vào nơi cõi ám nên đành đọa sa

Đời càn suy luận lo ba

Đâu là thắng lợi mong xa vợi vời

Coi chừng tai ách cơ trời

Năm Canh tồi tệ xác phơi chất chồng

Biển Hồ đổ xuống mênh mông

Ngập tràn trôi nổi thủy phong cuộn trào

NĂM NAY CÒN TÁM NHỜ PHAO

NGÀY SAU HAO HẾT TIÊU HAO CHẲNG CÒN

THÂY TRƠI CHẬT HẸP THÀNH DÒNG

Cảm thương sanh chúng khó mong yên lành

Vợ lại lạc chồng mơi sanh

Con thơ chiu chít năm Canh điêu tàn

Ngày nay sanh chúng lăng xăng

Năm châu còn hỡi xa gần đắn đo

Phật Trời dĩ định phán dò

Buổi sầu tai nạn ru hò đưa dân

THIÊN ĐÌNH CHIẾU XÁC LO DẦN

BẮC TRUNG CHỜ HỨNG NẠN VÂN NHƯ BÈO

Thế gian ráng chịu nạn eo

Ở tròn Nhơn Đạo bước theo tu hiền

Tùy tùy phải phải chớ nhiên

Nước ngược xuôi chảy chung thuyền kéo cho

Mau chơn bước xuống kịp đò

CHA LÀNH DÌU DẮT TRÔNG CHỜ MẤY AI

Sẩy sàng tìm kiếm thiện tài

Khổ ách thức tỉnh nào hay nghe lời

TA cười dân khóc tả tơi

Cười trong nước mắt tuôn rơi cất dành

Kêu bớ nam nữ trần gian

NẠN NÀY TRỜI PHẠT ÂU MANG HỌA MÌNH

Cơm dư để đó ai xin

Không còn nòi giống sinh linh hùng hào

Mãi say mê lối ác cao

Chó vinh râu sủa khi nào mới an

Hỡi ơi mau sớm quây hàng

ĐỂ NGÀY SAU ĐẾN CUNG VÀNG MẸ CHA

Gọi lời kêu thúc trần hà

Mượn xác trần dụng để ca cho đời

THƯƠNG TA AI BIẾT MAU THỜI

TU HÀNH MỚI ĐẶNG COI ĐỜI THƯỢNG NGƯƠN

Chuông Đông giục thúc từng cơn

Sớm toan liệu dứt ác hờn trong tâm

Chớ sai lầm phải đọa trầm

Phải toan tính sửa thân tâm cuối đầu

Biết tu sau đặng công hầu

HẦU KỀ BỆ NGỌC CÁC LẦU HOÀNG ÂN

SOI CHO THẤU ĐÁO RÕ RÀNG

NGÀI BAN BỐ PHƯỚC CẦU KHOAN ĐỨC HỒNG

HUYỀN [THIÊN] SOI RÕ THẤU LAI BỒNG

Bồ đề tỏ rạng một lòng trạm di

DIỆU ĐỀ BÁT CHÁNH ra kỳ

Lướt mây tuôn gió HUYỀN kỳ gọi xa

Cạn câu hoài vọng khúc ca

Đêm dài cạn tỏa lòng TA thêm HUYỀN

Cửa không không cửa bầu THIÊN

Tạm lời câu hát ca truyền thế nhân.

 

Làm sao tính đặng trở hồi lai

LINH CĂN XUỐNG THẾ CHẲNG BIẾT NGÀI

Vì mất bửu nang nên nghiệt ngã

Càn khôn mới gọi ắt lãm tai.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1615)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2508)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5594)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3703)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5307)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5857)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.