PHÁP VẤN: PHÁP GIỚI LÀ GÌ?

19 Tháng Mười Hai 20162:05 CH(Xem: 3276)
Lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên vào sáng ngày 19 tháng 12 năm 2016

Trả lời câu hỏi của một môn sinh trong buổi tọa thiền.  


 
Môn Sinh hỏi:
- Thưa Cha, Pháp giới là gì?

Đức Ngài đáp:

Pháp Giới là chi có biết không? 

Là con kiến cắn cái con ong

Là nước thành mây, mây thành nước

Là tâm sinh khởi hóa trần hồng.

Pháp giới vận hành tự tánh Không

Nhân duyên tùy, chư pháp thong dong

Không ưu, không lự, không tự hiện

Nhất chân Pháp Giới chẳng tự lòng.

   

Pháp Giới chân Không

Chư pháp bên trong

Tướng tánh thấy có

Tự bổn lai không

Vì không nên có

Vì có nên không

Diệu hữu diệu dụng

Lý sự dung thông

Chư pháp thong dong

Hữu danh vô ngã

Nhân duyên tùy hiện

Trong Pháp Giới Không.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn