PHÁP KỆ: KINH TỰ BỔN LAI

05 Tháng Mười Một 201611:49 SA(Xem: 3170)

  
Lưu xuất từ miệng của Đức Ngài Hoàng Nhị Thiên vào sáng ngày 5 tháng 11 năm 2016

Điểm đạo cho một môn sinh trong buổi tọa thiền.   

PHÁP KỆ 

Kinh tự nơi tâm vốn bổn lai 

Thường chơn, thường tịnh, chẳng động lay 

Không tầm, không tứ, không điên đảo 

Kinh này thiệt đến từ Như Lai.
   Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn