HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP CÓ ĐƯA ĐƯỢC CHÚNG SANH VỀ CÕI TỊNH ĐỘ?

23 Tháng Sáu 201710:47 SA(Xem: 2968)
Bài Giảng Ngày 23 Tháng 6 Năm 2017 (ngày 29 tháng 5 năm Đinh Dậu).

của Đức Ngài Hoàng Nhị ThiênMôn Sinh Hỏi: Thưa Cha, Huyền Không Đại Pháp có đưa được chúng sanh về cõi Tịnh Độ?


Đức Ngài Đáp: Cần hỏi thế nào là tịnh độ và làm sao vào tịnh độ rồi sau đó hãy hỏi Huyền Không Đại Pháp có đưa người về cõi tịnh độ được không. Trước hết hãy luận về sự tương quan giữa Tịnh Độ Thế Gian và Tịnh Độ Tây Phương.
  

Tịnh Độ Tây Phương và Tịnh Độ Thế Gian tuy nói hai nhưng không hai.  Như trăng treo trên trời và trăng nằm đáy nước, tuy thấy hai nhưng không hai.  Trăng trên trời không mọc, trăng đáy nước không hiện.  Trăng trên trời nếu chưa thấy, trăng dưới nước không thể tìm.  Tịnh Độ Thế Gian như trăng trên trời.  Tịnh Độ Tây Phương như trăng đáy nước.  Muốn tìm Tịnh Độ Tây Phương, trước phải thấy Tịnh Độ Thế Gian. Tịnh Độ Thế Gian không thấy, Tịnh Độ Tây Phương khó tìm.  Tịnh Độ Thế Gian không qua, Tịnh Độ Tây Phương khó đến. 

    

Thân tâm thanh tịnh thì cõi nước tịnh. Thân tâm bất tịnh thì cõi nước bất tịnh.  Đã bất tịnh thì không thể thấy trăng, dù trăng treo trên trời hay trăng nằm đáy nước.  Đã thanh tịnh thì trăng nào cũng là trăng, dù là trăng treo trên trời hay trăng nằm đáy nước.  Tịnh Độ Amita (A Di Đà) và Tịnh Độ Ajita (A Dật Đa = Di Lặc) tuy thấy hai nhưng không hai.

   

Người thọ Pháp Ấn Vô Vi, hành trì miên mật Huyền Không Đại Pháp (Diệu Pháp Đại Hoa Liên), không luận trăng treo trên trời hay trăng nằm đáy nước, chỉ vắng lặng im lìm chờ trăng thượng đảnh. Một khi trăng thượng đảnh đã mọc, thì dầu không luận không cầu tịnh độ cũng mặc nhiên ngồi ngay trên pháp tòa giữa đất tịnh độ, cả tịnh độ Ajita và tịnh độ Amita.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn