DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM KỶ HỢI - HỘI YÊN DIÊU TRÌ

18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4055)

ĐÀN GIỜ DẬU

NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 2019
Ngày 15 Tháng 8 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Tiếp Điển Xuất Khẩu: Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Dự Đàn: Tất Cả Môn Sinh Giáo Hội Thiên Trường

HỘI YẾN DIÊU TRÌ

HUYỀN KHÔNG BAN KINH

NGỌC KINH TÂM MINH
(HUYỀN THIÊN THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH)
DÂNG ĐĂNG

“Khai ngọn đuốc đăng soi kinh bổn

Hồi trống lịnh khai ĐẾ THIÊN CÔNG

Đông Tây Nam Bắc quy KỲ Ý

Trống thùng tạm dứt hai nẻo không

VÔ CỰC THIÊN TÔN HOÀNG ĐẾ TRỊ

THIÊN HOÀNG NĂNG HÓA TÙNG KHỞI Y

Cửu nhựt xuất lục tam thế xuất

Sơn cảnh hoàng cung chiếu thế vi.”

 

DÂNG HƯƠNG

“Hương bay tỏa khí triết phong thiên

Khương khương tín hiển hiền tốc liểng

HOÀNG HUYỀN KHÔNG ĐẠI kết đại lâm

ĐÀN NGỌC liễm phong liên BỬU ĐIỆN

Giọng thống cầu MINH HOÀNG giáng lâm

Đàn phùng ký trụ hương trăng rằm

Tâm ký khẩu trung chiếu thời niệm

Ngũ bảo THIÊN QUAN kiến HOÀNG lâm.”

 

DÂNG TRẦM

“Trầm hương ngát minh đăng ngũ trụ

Huyền đàn phùng tâm ký lâm lưu

Đinh Canh Tân Giáp Thiên vi đẩu

Cửu khiếu tam quan hạ linh như

Niên chính hữu dụng thân hoài lậu

Đông Tây Nam Bắc TỨ BỘ CHÂU

Cung HOÀNG VƯƠNG ĐẾ lưu hạ thế

HUỲNH KIM bửu tứ tùng xuất thâu.”

 

DÂNG TỬU

“Tửu nực nồng kính dâng TỪ PHỤ

CUNG NGỌC MINH vận chuyển hiện lưu

Tân sanh cung tận vội tất rót

Cung thỉnh HOÀNG THIÊN ĐẠI CHÍ TỪ

Can qua lai khán hườn mục kỉnh

Hiền thần ngã tố thiểu nhân sinh

Xuân Hạ Thu Đông thành tạo ngã

Hồ hải giang hà vĩnh khương ninh.”

 

DÂNG HOA

“Hoa tươi thắm kính dâng HOÀNG PHỤ

Đại hồi triều tôn cổ phân hư

Sắp đặt ngôi thứ vậy ai bước

Xin HOÀNG THIÊN hoan lạc dung từ

Đường đạo đức trì kinh trường cửu

Thượng phụng cao hạ bảo phân dư

ĐẠI ĐẠO HUYỀN KHÔNG vô trần khí

Thâu đáo NHỰT THIÊN gốc chánh như.”

 

DÂNG QUẢ

“Quả tươi sanh lễ thành cung kỉnh

NGỌC THIÊN HOÀNG giáng hạ đàn linh

Khấu cung cúc cửu thần trí hiệp

Thành kỉnh THIÊN ÂN giáng chứng minh

Ân sinh tạo hóa thành tâm vọng

Huyền diệu cao minh cả kiền khôn

Vi tử chơn tạo lành chơn chánh

Kiền khôn vũ trụ Bắc Nam Đông.”

 

DÂNG TRÀ

“Thập ngũ trăng cúc vị trà hương

Cung đảnh lễ trà dâng CAO THƯỢNG

BẠCH NGỌC CUNG tứ bộ thiên thiên

Quẻ hào đã định lập phân tường

Cơ mầu biến hóa y chế tạo

Chẳng thấy hợp hòa thế tục nào

Tam cửu nhị bát THIÊN CAN, ĐỊA

THÁNH ĐẾ MINH QUÂN trúc cơ hào.”

 

DÂNG NGUYỆN

“Ngọc khán lai châu bửu bốn phương

Châu bửu NGỌC ĐẾ VƯƠNG thạnh trị

Trăm ban vạn sự bất ly

Đức ơn sâu nghĩa cân tri hết lòng

THIÊN vi ĐẠI một luồng quang điển

Chiếu diệu vào vân chuyển thiên gian

Khiển rồng làm gió lụt tàn

Long hữu võ khởi lục tân lạc rằng

Ngao ngư phiên Quân Dân câu cá

Khôi trần sanh chú dạ thăng thiên

Trời tan đất rã thấy liền

Tiêu tan rã rợt tang biền còn chi

Một cội sanh ba kỳ báo động

Thánh phàm tàng chuông gióng tàn canh

Trăm ngàn khốn khó tâm sanh

Hồi lại giác tánh thiện lành đức tu

ĐỀN CỰC LẠC báu như BỬU ĐIỆN

Kỉnh THÁNH HOÀNG khai triển bình an

Kịp kỳ phổ độ lộ màn

Đủ huyền diệu cứu muôn ngàn sớm mai."

 

KHAI KINH

Truyền phổ thông kinh này đầy đủ

Nhứt quyển năng thiên tú phi kinh

Dân sự nước nào đồng tình

Các Đạo chung khắp thọ KINH TÂM HUYỀN.


(TỤNG KỆ)

"THIÊN THỐNG BAO CÀN KHÔN

TAM THIÊN THẾ TÔN NGHIÊM

Biến hóa hiểm thế giới

Đại hóa lợi trùng tương

Cung chào Thượng Cõi ngự

Độ nam nữ kệ lo

Cho con thơ hiểu lý

Trường Quốc y mục thị

Huyền linh kỳ hội yến

Tứ bửu liên long châu

Nguyện vái cầu vọng tưởng

LẠY NGỌC THƯỢNG THỨ THA

HUYỀN CAO CẢ THƯỢNG ĐẾ

GIÁNG TẠI THẾ MÀN NÀY

HUYỀN LINH THẦY DẠY ĐẠO

ÂN NGUYỆN BÁO HUYỀN THIÊN

CƠ CHA CHUYỂN PHÂN TỎ

NGỌC HOÀNG HỘ ĐỘ CHO

MÀN NÀY CHÓT PHÊ CHIẾU."


PHẨM THỨ NHỨT: KINH TÂM HUYỀN

(XƯỚNG) 

"Khai Khẩu Chung: CHƠN KINH nhất bá

Thọ HOÀNG ÂN đàn bả hiển linh

Đại từ nhơn vĩnh HOÀNG MINH

ĐẠI LA thể VẠN khử kinh thuyết truyền."

(CÙNG TỤNG)

"Kỉnh HOÀNG THIÊN cầm quyền sửa trị

Quy tôn khai ấn vị chẳng sai

Lập phân KINH THÁNH tự khai

Nhơn nhơn nhược bất hội này xin CHA

LONG HOA HỘI kỳ ba CHA chuyển

NGỌC KINH TÂM MINH hiện CÀN KHÔN

Bậc pháp mầu lịnh CHÍ TÔN

Đạo điều đúng buổi cờ hồng LONG THIÊN

ĐỨC MINH HOÀNG NGỌC HUYỀN CHA ngự

CỬU TRÙNG THIÊN minh lữ CHA THIÊN

Nam nữ thủ lễ CHA HIỀN

ĐẠI ĐỨC THƯỢNG THỪA linh điển duyệt phê."

 


(XƯỚNG)

"THƯỢNG THƯỢNG đáo hạ tề tùng tự

Ngôn Khuyến: truyền các xứ hữu đô

Vĩnh tọa tân khai phú hò

NHỰT TÒA lai địa kỳ vô chư phàm."

(CÙNG TỤNG)
"Sự thuyết kinh nữ nam tinh khiết

Mật trì kinh nhứt tuyệt nơi tâm

Xin THẦY linh điển giáng phàm

Nguyện cầu THƯỢNG tọa HOÀNG lâm màn này

Long môn chí đăng khai thanh bửa

Cung hương đăng MINH CHÚA pháp ân

KIM THÂN THƯỢNG ĐẾ giáng trần

Nam minh nữ diệu vái van THIÊN ĐÌNH

QUY BA PHÁP thỉnh linh TỔ PHỤ

CHA DI ĐÀ nghiêm chủ nói rằng

Phải đem chơn tánh tu hành

Thanh thanh tịnh tịnh người thành trước sau."


(XƯỚNG) 

"Đảnh lễ Cung Tây NGỌC HOÀNG

Đồng bao CHA phán âm dương

Chín bệ THIÊN THƯỢNG PHỤ VƯƠNG

THƯỢNG ĐẾ TÒA CHƯƠNG NGỌC HOÀNG."

 
(TỤNG KỆ)

"Sở đổi thay trần bố ban

Tầm chỗ nhờ thân CHA rọi

Kẻo trể trao dồi đức tu

Diệt đám mây mù bước qua

Tuy rằng phương xa CHA phán

Ba màu khăn ấn hé lầu

Gom chung một cấu chỉ truyền

Chữ hòa THẦY chuyển phán ghi

Tóm thâu túm bị rẻ ra

Thiên phổ hiện hóa Môn Vương

Trời nghiên ân hướng sen đài

Một giống sót lại hóa đa."


(CÙNG TỤNG)

Hằng năm đại lễ Thiên Danh

Nữ nam kính lễ NGỌC HOÀNG CUNG THIÊN

Tháng Giêng tháng Chín trần miền

Chúng con về đến điền tuyền huyền linh

Nguyện cầu THƯỢNG ĐẾ ban kinh

Điển huyền tầm chỗ kiến minh mộc bài

Lời vàng tiếng ngọc của THẦY

Bảo vật THẦY tặng một mai để cùng

HUYỀN LINH THƯỢNG ĐẾ lầu cung

LONG HOA DỨT HỘI ban chung an lành

Tùy duyên trần thế nhơn sanh

LONG HOA HỘI CẬN đạt thành chữ tu

Đắp bồi công quả công phu

Bắc Nam một mối nghĩa tu đủ đầy

Sám hối CHA THIÊN CUNG NGAI

Trần gian khẩn tấu đạt bài CHA ban."

(XƯỚNG)

"HUÊ THƯỢNG TỔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG PHỤ

Lạy cung son con dự kỳ ba

LONG HOA ĐẠI HỘI cung tòa

Cuối đầu con lạy trình qua HOÀNG này."

(CÙNG TỤNG)

"Khắp Đông Tây đủ đầy NHƠN ĐẠO

CHA ban tình chỉ giáo TÂM KINH

Kim thuyền THƯỢNG ĐẾ cung đình

Mai sau đắc đạo chơn linh con về

HUYỀN VI THẦY dựa kế cung ngai

CHA độ tận đạt BÀY ĐẠI HỘI

Cơ duyên CHA định trao dồi

Cứu con mau bước trở hồi TU TIÊN 

ĐỨC CHA HIỀN HUYỀN THIÊN phổ độ

Chí dốc ơn THẦY TỔ ơn thâm

Nam nữ một đường thiện tâm

Quyết lòng báo bổ NGỌC lâm trở về

Mấu chốt Thiên an bày hoá phổ

Tây lướt sang rực mùi hoa nở

Rạng bình minh định hướng càn khôn."


(XƯỚNG) 

"THIÊN CAO chứa vợi vợi VI VÔ

PHÁP BỬU ĐÀN khổ khuôn chờ động

Canh khuya đầu trải bủa không không

Liên gánh tình đạo giúp dựng nền."

(CÙNG TỤNG)

"Chữ lễ nghi phận gánh pháp đồng

THIÊN GƯƠNG LỊNH trần ai đời kiến

PHẬT ĐẠO ra khả quí tuổi tên

NGƯƠN TAM HIỆP NHỨT xoay máy tạo

Bốn chữ huyền khai TẠNG KINH HUYỀN

Một chữ thành khẩn nguyện vái cầu

NGỌC HOÀNG hộ độ khắp năm châu

TỔ HUYỀN LINH THƯỢNG ĐẾ HỘi NÀY

CHA HIỀN NGỰ LÃM KIẾM ĐẠO MẦU."

 
(TỤNG KỆ)

"Muốn vẹn tu hành

Chữ THÀNH chí dốc

Vận tốc hồi nguyên

Kim niên ráng gìn

Ngục hình phải chịu

Hãy liệu vì thời

Cơ trời CHA hé

Vì trẻ không yên

CHA khuyên hãy nghĩ

Thương vì trẻ thơ

Khai mở hồng tú."


(CÙNG TỤNG)

"Khai chuyển hóa quần sanh dĩ giáo

Tốc bất cao CHƠN ĐẠO quang minh

Chí huyền QUẦN THÁNH BẠCH KINH

Đâu đông bả hạ túc minh năng từ

VI TÔN ĐẾ thuyết từ thông phổ

Cạn tỏ phân biết rõ hiếu chi

ĐẠI ĐỒNG ĐẠO PHÁP long kỳ

Ô hay xích phụng cơ vi phong đàn

Lực càn khôn CHA phán bước qua

Trường cửu niên kỳ ba xoay chuyển

Diễn bày cơ cuộc chỉ truyền

LINH CĂN THÁNH ĐỨC giáng miền hầu lai

Xoay ĐẠO PHÁP ơn THẦY còn mãi

Kệ chơn kinh lời dạy mai sau

CHA ban CHA đặt đứng đầu

TÂM KINH sáng suốt đạo mầu tròn vuông

Đầu cuối lạy THIÊN TÔN THƯỢNG ĐẾ

HỘI LONG HOA đảnh lễ HUYỀN KHUNG

ĐẾ THIÊN TÂY NGỌC quy cung

THIÊN KINH TRỌN QUYỂN đồng cùng phải trao

MƯỜI PHƯƠNG PHẬT tâm CAO tỏ rõ

Thật tâm đà chưa rõ đường đi

A DI ĐÀ PHẬT TỪ BI

CHA, MẸ, THẦY TỔ độ trì huyền nhân

Sau ba khắc nguy trần tai nạn

Lịnh THIÊN TÔN giáng hạn xuống trần

Vì là lần chót lo thân

LỜI CHA GHI NHỚ khai ban nhi tài."

(XƯỚNG)

Cuối Tâm Kinh: màn này thi cử

ĐỨC NGỌC HOÀNG phê dự khắp nơi

Gái trai nam nữ lầm rồi

Xin CHA hóa giải dạy lời chúng con."

(CÙNG TỤNG)
"Phẩm kinh con mới đọc rồi

Con thơ đảnh lễ trao dồi KINH TÂM

HUYỀN cơ CHA chuyển nữ nam

Lạy HUYỀN CAO CẢ trần đàm một mai

HUYỀN LINH THẦY DẠY KỲ NÀY

NGUYỆN CẦU THƯỢNG ĐẾ HỘI NÀY THỨ THA

LO TRÒN ĐẠO PHÁP THƯỢNG TÒA

NGÀY NGÀY TIN TẤN HIỆP HÒA NGHĨA TU."

PHẨM THỨ HAI: KHAI ĐÀNG TÂN DĨ PHẬT LONG HOA

(XƯỚNG)
"Cõi huyền linh vô hình sâu thấy

MỞ OAI THINH sen đáo hồi lai

KHAI ĐÀNG TÂN DĨ PHẬT LONG HOA

KỶ THỜI CHỈ ĐIỂM CHẶNG ĐƯỜNG DÀI."

 
(CÙNG TỤNG)

"Vô không vô kỷ nan hồi cảnh

Thông đoạn cơ mầu mục nên danh

Nhìn tứ phía bóng tùng che phủ

Thạnh thới nụ cười trổ sen nhành.

 

Năng xuất giang xuất tri kính ngõ

Ý lịnh Thiên Đài tạo giác lo

Diêu dung vạch kẻ khui hài ý

Đông Thu bao bận xá phương dò.

 

Thương bách cảm cơ căn tùng ý

Vạch kẻ hồi hoa cổ niên kỳ

Tuyển nhân ký kỳ ba hạn đáo
BỘ MÁY THÊN hữu ảnh thủ vi.

 

SEN TÂY PHƯƠNG TAM KỲ QUY ĐẠO

Nước sen trong định thấu trăng sao

CỜ HUYỀN LỊNH can qua vững chắc

Cuộc hồng trần cam diễn phận nào.

 

Khai pháp văn thế gian khó luận

Vạn vật mòn tơi tả tục trần

Hồi chiến trận tác phần xước khổ

Biết về đâu bụi hồng cây cỏ.

Kiếp thế gian giông gió buồn sanh

LÔI ÂM giục tỉnh nguyệt sang canh

Trăng dạ cổ tâm thanh soi chỉ

Cầm cung vi xem bổn nhiếp quy.

TÒA THƯỢNG PHẨM tam kỳ Hưng Chấn

Lập NGUYÊN in lập pháp cuộc trần

Cơ QUÂN định chơn toàn sẽ rõ

Gà gáy canh chung hóa hòa vô.

DI LẠC PHẬT luận cho nguyên thể

GIỚI TAM THIÊN bạch sắc chuẩn đề

PHẬT CHUYỂN THẾ MỌI BỀ SẼ HIỂN

HƯỚNG TÂY PHƯƠNG ĐẠI ĐẠO KHÔNG HUYỀN.

KHAI GIÁO SỬ KỲ NGUYÊN DI LẠC

Hiện Phật tâm sâu nơi ngộ đắc

Phật nơi lòng vun hạt phút giây

BIẾT TÌM RA CHƠN LÝ VỀ THẦY.

KHAI GIÁO ĐẠO ĐỦ ĐẦY DIỆU LÝ

VÔ TỪ NĂNG ĐẠO KHAI CHUẨN BỊ
Tâm ở ta HUYỀN BÍ ĐẠO CAO

CHỮ TÂM KINH CHƠN PHÁP RA VÀO.
              [Vô Từ Năng = Vô Năng Thắng Từ Thị = A Dật Đa Từ Thị = Di Lạc Phật]

THẦY XOAY CHUYỂN LẬP CAO HUYỀN NHỨT

Thế kinh luân NHỰT THIÊN đúng lúc

PHÁP ĐẠO cơ năng túc NHƯ LAI

THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO ấn chỉ bày.

Minh nguyệt trăng sáng khai hạ đồ

Chiết linh quang TAM TRÀO XUẤT LỘ [Trào Tam xuất lộ]

Gà sang canh sao nỡ gáy vang

Sen thúc hối THIÊN LA BỐ SẴN.

 

THIÊN ĐẠO MINH TỪ ÂN BAN THƯỞNG

BỔ MỌI BỀ MẮT NGỌC MUÔN PHƯƠNG

Đợi luân phiên xế bóng hoàng hôn

Trong sanh chúng mảnh trông Ngươn Thượng.

 

Minh minh truyền thử nhơn Nam LÃO

Hậu hữu tương sanh ngẫm cuộc nào

Càn Khôn bất loạn tương quan tận

Khuyên khuyến Tân Nhâm bát tiền hào.

 

HƯ KHÔNG BỬU ĐIỆN ĐẠI TÂM PHÓNG

VẠN TRUYỀN TỐ HỘI PHẨM HÓA CÔNG

Hiện pháp hiện diệu hồi huyền diệu

BÁT ĐẠI KIM CANG tỏa uy phong.

 

PHẬT THÁNH TÂY BẠCH Y ĐẠI SĨ

ÁNH ĐẠO VÀNG PHẬT RỌI VÔ VI

Cao định luật tàng khôi phục lối

Công lý đầu mục lục hạn kỳ."

 
(XƯỚNG)

"THIÊN THỦ NHÃN KHAI HỒI SẮC CHỈ

THẢO TÂM KINH THIÊN Ý TRIỀN KHAI

YẾT ĐẾ GIÀ LAM giáo bày

ĐẠI PHÁP BI ẩn vòng tay NGỌC TÒA."


(CÙNG TỤNG)

"PHẬT KHEN NGỢI LONG HOA KỲ HỘ

Chấm tỏa đà công cố công năng

Cơ cùng chiếu mạng duyên phần

Nhập xuất bổn gốc mai vàng Xuân Canh.

 

CƠ LẠC QUỐC SONG HÀNH TỰ TẠI

Dụng mới hay lý giải khó khăn

Tây Đông trận cảnh xuất ngăn

Âm thanh tầm điển bao phần khai kinh.

Phong lôi vũ trống linh lẫn lộn

HUYỀN giáp xa căn bổn vi tiên

Công đồng khó thấy ngự miền

PHẬT TRỜI DƯƠNG THẾ HẠ THUYỀN LẠC LONG.

NGỌC xưa ẩn vô Đông phần tạm

Qua buổi này bất lãm Thánh Tiên

Rành đàng kinh kệ hồi Thiên

MẬT KỲ TRỐNG THÚC NHIỆM HUYỀN KỲ XOAY.

Tân phàm chúng chung tay chèo lái

Neo vững thuyền lộn lại trần ai

Đưa về bến cũ thôn cày

MỘT TAY TÁ QUỐC CHỜ NGÀY ĐÈO QUA.

Nương theo bóng ma ha độ mãi

Nào dám sơ buông khải đàn cơ

Đạo năng ngoại cảnh nhiệm chờ

TÚC PHONG TÚC SẮC CUỘC CỜ TƯƠNG QUAN.

Phân ngôi kế phong đàng ngôi địa

Phát khai cơ lập phía thúc sang

Hữu vô hữu diệu mật nang

CÀN KHÔN VẬN CHUYỂN BẠCH VÂN CHÍN MƯỜI.

 

Nhứt cửu nhị kim HẮC ĐẾ cười

Huỳnh kỳ công phủ trải khắp nơi

Trùng lai THANH ĐẾ thế hệ chúng

Cửa ải Thiên Môn phủ mọi thời.

 

Ngũ hành vận mạch xoay chuyển đổi

Năng ý Phật đường rọi nơi nơi

QUAN ÂM BỒ TÁT đa phương sự

Lượt đến lượt đi lắm độ đời.

 

Hành giả ươm giống xây thời hướng

Đa hạnh huấn từ chúng đa phương

TÂY LẦU KHÔNG TỎ CẨM NANG MỞ

NHIỆM KỲ LONG HOA TRẬN ĐƯỜNG DÀI.

 

THIÊN ĐÌNH MỞ HỘI TÂN CỔ ĐIỂN

Mở thần giúp sức ma ha chuyển

MỘT MAI MAI MỘT HỘI CẢNH RỒNG

LÃO QUÂN THÁI THƯỢNG TRỰC GIÁC THUYỀN.

 

Cảnh màn sâu khiếu bởi thói đời

Tinh hoa hấp thụ giục chiều mơi

Ngươn hạ tháo gở lòng khéo sắp

Chư Tiên đèn sáng đẹp mặt trời.

 

PHẬT THÁNH THẦN TIÊN BỔN SƯ NGỰ

Khâu đỡ cảnh màn mở lối từ

TIÊN TRƯỞNG kỳ rạng Lư Bồng hiệp

BỒ TÁT LẠC VƯƠNG XUẤT HIỆN NHƯ.


CHA ban thông điển giáng cơ trần

MẸ xoay chiếu hiển rọi linh ân

THẦY ra CƠ PHÁP dìu dắt chúng

BAN CHỈ LỊNH THIÊN chuyển xác thân.

 


(XƯỚNG)
"Hạ kỳ NGỌC SẮC tam kỳ khai

KIM DIÊU LOAN CHÁNH VÌ HUYỀN KHẢI

Xuống thế Nam Kỳ hành chánh pháp

THƯỢNG ĐẾ kỳ ba chuyển tiếp vai."

 
(CÙNG TỤNG)

NGỌC hiện đất toàn còn chữ KHÔNG

HOÀNG trường chủ hiệp cảm tác đồng

THƯỢNG thượng hóa hóa lâm thủ khéo

ĐẾ khứ lai nhiên khởi vân không.

 

KHAI bổ ĐẠO hành THƯỢNG chỉ phán

TRUYỀN vai nhứt tảo niên nhị giảng

TÂN thời bá phổ thông kinh suốt

PHÁP đại từ nhơn sự THIÊN ÂN.

 

Tiêu tiêu tựa khói Hồng chủ lãm

NHỰT NGUYỆT CÀN KHÔN TƯỚNG NHÀ NAM

Hiếu trời hiếu đất tam tùng bách

Biển tục mênh mông THÁNH TƯỚC HÀM.

PHÁP ra HUYỀN tỏa QUAN ÂM độ

Thổ Hỏa Thủy Mộc HỈ HỈ CỐ

Lãnh hội THIÊN TÀO chấm bút ghi

TAM GIÁO QUY NGUYÊN RẠNG DANH CHỜ.


Tần Vương áo vãi PHẬT xuất chúng

TỔ chịu về ngôi khó chi cùng

Việc nay cày cấy già thâm cổ

Bốn mặt quê thôn nhị hiền trung.


Áo vải trận xưa anh dũng nghĩa

Sáu tỉnh Bắc Trung rạng danh bia

Cổ hình lịnh khó lưu ân dặm

Ngọn gió Đông Phong định phần chia.


Đột phá dư âm chí keo sơn

Đỉnh khai pháp hội trổi nhịp đờn

Một chiết một khai chẳng dời đổi

Quân binh Gia Nghị cổ Tà Lơn.


TÝ LỊNH CHIỀU MƠI KHAI PHÁP HỘI

Thiên tình non nước tùy vận khởi

Luật thải đào THIÊN VẸN CỰU TÂN

Huệ trí huệ minh đâu thể ngồi.


CHÂU THIÊN BỔN PHÁP KHAI TÂM ẤN

Khả từ hồi đáo gấp non Tần

Đức ân dắt chúng vì Ngươn Hạ

HÀNH PHÁP CHÁNH soi ngộ hồng ân.


Thương kẻ không bơi câu cá lùa

Họa phước cô môn sự tranh đua

Không bơi hang ngách không siêng mở

TÂN nặng nổi lo hóa luyến đua.

ĐÂY CƠ THÁNH ĐỨC ÂM DIỆU PHÁP

ANH lặng về đêm nghinh tam thất

Ân cảm nghĩ xa nặng nổi lo

Đáo thế can qua xây chuyển luật.

LÔI ÂM CHIẾU DỰNG TỎA TÂY LẦU

QUỐC nhân QUỐC thủy mạch ngầm sâu

Tục trong chịu ngắm dòng đang chảy

Tam xứ Thánh Giang cuộc trời âu.


Thân trong biển tục để chẳng lâu

Đổi hình xoay gió tâm linh thấu

Tuồng cổ khai màn vận từ linh

ÂU LẠC HỔNG BÀNG THẾ MỘT BẦU.


THUYỀN PHẬT cập bến khuyên nhiều chỗ

ĐÒ CHIỀU thấu hiểu chiều cứu độ

QUY NHỨT MỘT BẦU MỞ KỲ MINH

Cơ kỳ BẠCH lạc bản cơ đồ.


CHÁNH PHÁP HIỆP, NGƯỜI KHAI DIỆU LÝ

Tròn phận BỐN ÂN phận tu mi

Huệ soi căn bổn tu CHÁNH PHÁP

Tây Đông Nam Bắc mở HỘI KỲ.


TỪ BI khai sắc nêu cơ điển

Linh mầu BỒ TÁT ý Đạo viên

Mưa chiều biết lạnh thủ phận pháp

THIÊN ÂN THÂM DIỆU VẠN KỶ NIÊN.


Đủ sức thanh thể Phương Tây chỉ

Hò líu cống xan hiến nghĩa vi

THÂN LỘ NGỌC SON HIỆP THIÊN HỒN
Chín chiều thượng cảnh NHỨT ĐẠI KỲ.

Đờn kêu sắc ấn LONG HỘI bổ

Đờn kêu trống thúc khổ lớp lang

Đờn kêu cung diệu tận Nam Bang

Đờn kêu TAM CÕI KHAI MÀN CỔ.


Đờn kêu quay gót ĐÒ NGÀY MỚI

Đờn kêu chuyển lập MỤC ĐÂM CHỒI

Đờn kêu khai khiếu hóa hồi vô

Đờn kêu trổi giọng Ô Nam Vĩ.


Đờn kêu bốn cửa luật Tây Kỳ

Đờn kêu ai một lý không hai

Đờn kêu Canh Mão thời chuyển xoay [Canh Tý, Quý Mão]

Đờn kêu RA LỰC TÂY THIÊN TRỜI.


Đờn kêu ai rõ gì phải bơi

Đờn kêu kiếm khách búp sen khai

Đờn kêu tỏa nhựt mai nơi bể

Đờn kêu phen này bầu đơn lẻ.


Đờn kêu bể nhạn dắt đàng ngay

Đờn kêu thi hội hãy cố học

Đờn kêu động cảnh KỲ SÀNG LỌC

Đờn kêu TÝ ẨN TRÙNG THIÊN LAI.


Đờn kêu xây hướng GIẢI TỨ ÂN

Đờn kêu thủ phận tục định phần

Đờn kêu SƠN BỬU NGỒI CHỖ KHAI

Đờn kêu DIỆU PHÁP TÀI ĐỊNH SỨC.


Đờn kêu HOA YÊN CỐ giác thức

ĐỜN KÊU ĐỂ RÕ LỰC NGƯƠN NÀY.

 


Đạo tùng trời đất DI ĐÀ TỔ

Thâu thúc quy PHẬT giữ chập vô

Phật tánh linh căn LIÊN HOA BỬU

CỬU VIÊN CHƠN ĐẾ BI CỨU ĐỘ.


TẦM TIÊN THIÊN ĐƯỜNG được uế sạch

Ác lộng thị phi tàng linh khắp

CHỦ NHƠN thâu giữ nay chắc dễ

DẸP PHÁ SÔNG MÊ nhị nguyên cấp.


CHƯ THẦN CHƯ PHẬT HOÀI KHUYẾN HÓA

Thần phạt tại trần ngã độc sa

Biết là sự khó xin ban xuống

Khuyến hóa tàng linh bốn ức qua.


ĐẾ QUÂN QUAN THÁNH KHAI PHỔ ĐỘ

Thần đàng khai cơ bước chơn vô

Tánh thiên linh chẳng muộn nghe nói

Ba ngàn tùy lai mới phân mô.


Cõi càn khôn phán phân ra đó

Khoe đất Huỳnh La ảo kết gió

Vạn bửu nang trong trái mạng thời

Châu tại Kim Bàn DI LẠC mô.


(XƯỚNG)
"Sanh rồi tử tử rồi lại sanh

Đã qua hơn mấy muôn kiếp hành

Luân hồi bị đọa sanh luyến tử

CHA MẸ sanh ra biết khôn lanh."


(CÙNG TỤNG)
"Bước vào chẳng chịu bước ra

Cố tưởng đi tới mộc ma rồi tàn

Chẳng dè đã xuống sâu hang

Tưởng rằng túi vạn thiện mang nặng hoài.


Mỗi khó mở lấy hết thay

Mộc ma trong đó ngã lại ngã qua

Y thời nổi dậy bao ra

Rồi bước thẳng tới gió qua vào mình.


Ngày đêm lo nghĩ tàng linh

Đầy trong biển nghiệt đổi linh xác phần

NƯƠNG NƯƠNG THAN KHÓC NÓI RẰNG

ĐỘ CHẲNG ĐẶNG VỀ HỒNG TRẦN THẾ GIAN.

Cũng hơn chín sáu ức đằng

Không về được đặng hỏi rằng thế gian

Sự tu quá bất chi nan

Xót mình hồn thể chúng tàng chẳng tu.


Kim Bàn tiếp độ Bi Từ

NƯƠNG NƯƠNG ân chuẩn có tu thẳng đường

CHỦ NHƠN ĐỒNG ĐỘ ÂM DƯƠNG

THIÊN CUNG HOÀNG CỰC SOI ĐƯỜNG CHỐNG GHE.


Mũi ghe treo một kiếm kề

Thấy ma thời chém phá mê chết bầy

Chống thẳng giục hải tỉnh hề

Linh Sơn đường cận vẳng nghe pháp đồng.


Chèo đi người trống nói không

Mây vũ lấp trời đàn ông đàn bà

Người nghe TA đến hiệu là

HOÀNG CỰC NHƠN CHỦ CHẲNG XA MẠNG TRỜI.


Thiên Đường Địa Ngục tỏ thời

Giữ lòng chánh trực lên ngồi qua sông

Sắc định thân tâm trong lòng

Thế tình truyền đạo thành công qua kỳ."


(XƯỚNG) 

Người tu đồng một dắt nhau vào

Tam Hoa loạn động một TÒA CAO

Quy y sám hối giờ môn nhập

Công quả bồi nhiều lập công lao.

 
(CÙNG TỤNG)

"Một TÒA CAO LẦU một sớm mai

THIÊN THẦN hạ giáng MA QUÂN nhảy

QUAN ÂM PHẬT TỔ ra biến hóa

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN tùy giáng lai.

DIÊU TRÌ CUNG LÃO NƯƠNG NƯƠNG phán

Thai phù NGƯƠN THỦY hoá thác quang

THANH DƯƠNG mặt NHỰT trời đất mới

BÁ VẠN THIÊN THẦN lịnh sai phân.

Hai bốn chín sáu thảy đều chuyển

Vạn bửu nang trông xuống thế phiên

Đông Tây Nam Bắc lần xa cách

THIẾT LẬP THẦN ĐÀN phát phú viên.
 

KHAI CƠ LINH HIỂN đều nghe dạy

Cửu nhị trở về QUAN LỮ hai

Bốn mắt chơn chưởng hồi phục mạng

QUAN ĐẾ RA ĐỜI diệt yêu tai.

QUAN ÂM, ĐỊA TẠNG, ĐẠT MA LÃO

KIM MẪU NƯƠNG NƯƠNG rực ánh hào

NAM HOA QUÂN ĐẾ chẳng một thế

VĂN XƯƠNG KHỔNG THÁNH mức chiếu vào.

NHỊ LANG THẦN tứ Minh Hội Thánh

PHẬT TỔ NHƯ LAI hóa kim quang

BỒNG LAI TIÊN CẢNH đều phong chức

DI LẠC CỔ PHẬT CHƯỞNG GIÁO năng.

 
Bửu chữ DI ĐÀ KIM TIÊU ĐẢNH

Quay động chủ nhân việc trái sanh

HẮC THẦN VƯƠNG VÕ nhân dân kỉnh

Tu luyện ba ngàn giả thân hành.
 

TRUNG ƯƠNG TAM CÕI CÁC BỘ HÌNH

Thân cơ pháp đạo hội THÁNH MINH

Tam Ngươn ra mắt anh hùng trận

Đưa giống LẠC LONG mở oai linh.
 

Đến đò phẩm dính mười tươi sáng

Lẳng lặng xa khơi giữ soi trăng

Chu kỳ CAO NGỌ vô hình vận

CHÁNH PHÁP tuyển căn thẳng xông ra.
 

NAM HẢI QUAN ÂM tạo kỷ cương

Sắc không không sắc tạm cảnh nương

Kim Bàn Ngọc Lộ HÀ xây lịnh

Gương TỔ tầm thinh đuốc soi đường.
 

Thiên kinh vạn điển NGỌC bủa ra

CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG tỏa từ hòa

Cảnh giới Ta Bà khải đàng Tây

QUAN ÂM LINH THỦ khấm trôi qua.
 

Tấu mệnh TAM QUAN CƠ định hướng

NGŨ CHI THẬP BỘ lập kỷ cương

Bóng lành lố mọc đổi năng kỷ

Cột nắm dây Thiên hội đồng tương.
 

Biển trần tát cạn bão lắm phen

Cảnh mai đào một theo gót HUYỀN

Chấm bút mở lời thay ngưỡng cửa

TAM TÒA THÁNH MẪU chuyển người hiền."

 

(XƯỚNG)
"Hoa tham trổ nhụy một thân đời

Phủ khiếu hiền quang trải muôn nơi

Tâm phúc người xưa nào than trách

PHẬT PHÁP VÔ BIÊN VỮNG CHỖ NGỒI.


(CÙNG TỤNG)

KỲ THUYẾT TÂM KINH GỌI TRẦN SINH

Hiếu nghĩa vi tiên rạng THIÊN ĐÌNH

Cơ thúc từng hồi tình CHÁNH PHÁP

THƯƠNG KỲ CHÚA PHÁN ÁCH ĐẠO GÌN.

 

Đêm thiền ơn điển lãm trống chiên

Chì thau lẫn lộn văn võ hiền

CHUẨN ĐỀ PHẬT THỦ NGHÌN MẮT NGỌC

Luật điệu sen đài Bát Chánh thiền.

 

Sen hồng thắm mọc chốn ao ven

MỞ HOÁT KINH TÂM ÔN SÁCH ĐÈN

Lớp màn tẩy hết khắp phương hướng

GIA GIA BỒ ĐỀ mục khai tên.

 

Trần ai lộn lại trần ai

Hưng Yên Tướng Quốc một mai cứu đời

Gió hồng tạc để gương đôi

Tinh hoa rộ nở đèn trời chiếu soi

Cẩm nang lật mở tới hồi

Đúng giờ quay gót hội mời lầu son

Đàn kêu TỪ BỔN sang Đông

Bước lòng nhè nhẹ tròn vòng tâm sen

Mai chiều HỘI YẾN ĐỀ TÊN

Tất di chi hậu DỰNG NỀN TỪ BI

Cung đàn chưa diễn tư kỳ

Đêm thanh nhật nguyệt tròn y vẹn phần.

 


Hoan sắc kỳ khai HUYỀN một trai

Cuộc trần HỘI YẾN DIÊU CUNG TÒA

Tu kiếp THIÊN ĐÀNG bóng nguyệt đài

SƠN LINH HỒI LỊNH BƯỚC LIÊN HOA.


Điển năng cam diễn nhiệm tam thừa

Trăng tròn lúc khuyết lịnh cổ xưa

Trải thân vất vả đồng muôn thưở

Đạo lực tôi hiền bước dạ thưa.

 

CON THUYỀN BÁT NHÃ ĐÃ GIÁP VÒNG

TRÙNG LAI CHƯ PHẬT ĐÃ NGÓNG TRÔNG

Ngắm nhìn bốn phía kim giai ngẫu

Không hóa thế gian vô hình không.

 

Một là kỳ hiệp hoa sen

PHẬT ĐÀ mở cửa có tên sen vàng

Hai là cuộc Đạo hầu gần

VÔ HÌNH MỞ CỬA LẬP TÂN TÂY KỲ

Ba là tròn câu hữu lý

ĐẠO TIÊN vô ảnh ân chi khai đường

Bốn là nam nữ am tường

Diệu minh thanh diệu bốn phương PHẬT BÀ

Năm là phúc kiến triều ca

Anh tài Đại Việt SƠN HÀ QUỐC NGHI

Sáu là CHÁNH PHÁP THỜI KỲ

Ngộ hành xoay lịnh Yên Kỳ thới lai

Bảy là môn ngõ LONG HOA

Ngươn Tam sang sửa khơi ra gốc lành

Tám là chịu cảnh sang hành

DỰNG NỀN PHẬT PHÁP tâm thanh thân mình

Chín là từng bước sắc hình

Đổi hình đổi sắc tuệ minh thất thần

Mười là ĐẠI LỰC THIÊN ÂN

Đại khuôn đúng luật xưa luân chuyển hoài.

 
Hạ ngươn tâm chủ kịp hội bàn

KỶ NGUYÊN THÁNH ĐỨC THƯỢNG ĐẾ BAN

Vào cơ Thánh Đức kịp thời ứng

ĐẤT TRỜI QUY NHỨT LẠI RÕ RÀNG.

 

Hữu phước duyên căn nhằm chỗ Vô

Đạo đời hỗn loạn pháp cơ chờ

Giáng Đạo THIÊN PHẬT mầm trổ nhụy

Bốn chữ đồ thư chuyển hóa cơ.

 

Liên Tòa một gốc kiểng an mình

Bốn cảnh sáng tòa giáng hiển linh

NGÔI CHÍ THƯỢNG TÔN DỰNG LẬP ĐỜI

Hữu hình phổ độ hiển thông minh."


PHẨM THỨ BA: HOÀNG MẪU BẢO MẠNG CỨU SANH CHÚNG

(XƯỚNG)

Trăng tròn HỘI YẾN DIÊU CUNG MẪU

Chúc đài náo nức lập đàn cầu

Kinh khởi tụng niệm CHƠN THÁNH KINH

HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU trị gia hầu."

(CÙNG TỤNG)

"CỰC LẠC BỬU ĐIỆN danh cố giả

HOÀNG MẪU sắc phong liên hoa tặng

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU MẪU HUYỀN

HƯ KHÔNG HOÀNG MẪU CỨU VẠN PHẦN.


Phương phương lập đàn hoa phú quới

Tạ ân đáp báo tạ chung nơi

HOÀNG MẪU BẢO MẠNG CỨU SANH CHÚNG

Tốc tu võ bá kỉnh chẳng dời.

 

Hiếu nữ nhi nam nhơn triều kỉnh

Đại trung đại hiếu họa tượng hình

Ngũ nam nhị nữ hương niên sanh

Kinh thân văn biểu ĐỊA MẪU KINH.

 

Hương đăng cúng quả bày tề chỉnh

Nhược hườn bất kính giang bi tín

Mẫu tử trùng tương hiểm liễu không

Cửu chiên lục bá lạc thái bình.

 

Trừ phi Tý Sửu lĩnh khai Thiên

Anh nhi xá nữ chẳng hề phiền

LÃO BÀ hỗn độn còn mù mịt

Muốn biết căn nguyên danh tánh truyền.

 

CHƠN KINH nhất bá vạn niên tải

Tọa tại Trường Giang hội thành tài

Bất phân CHÁNH PHÁP vô tình phản

Quân thần văn võ phất cờ bay.

 

TINH THẦN KHÍ hiệp TIÊN PHẬT THÁNH

Kết ngoạt thành toàn ngã tạo thành

Tương ân bất báo thân phiên bất

HOÀNG MẪU quang minh hữu xuất hành.

 

Điển lậu liễu hình phong vân khởi

Thuyết lai thuyết khứ bổ khắp nơi

Phong vân hườn thị hô lôi kiểm

Địa hạ điền miên chọn phong ngôi.

 

Liễu ân đề NHỨT NƯƠNG sanh lạc

Nhứt thanh nhứt biến lai sanh xác

Ngã xuất vạn bang vô tư vị

Tư quý vượt miêu mấy ai đắc.

 

HUỲNH KIM bổn thị tứ phương bửu

Lũy ĐẠI ĐẾ VƯƠNG hiệp vị lưu

Chư Phật PHẬT THÂN nhơn hoạt tại

Tứ hậu hoài trung tâm lai như.

 

Đại tiểu hiền thần thị ngã tố

Kim ngân tài bửu xuất mới có

Bá tánh thứ dân ngã bất ly

Xuân Hạ Thu Đông xét tận cơ.

 

Đông Tây Nam Bắc tứ bộ châu

Các vị chư thần mở rực mầu

Bồ Tát khứ an hành trang sử

Đại Thiên Tam Thiên … khấu đầu.

 

Càn khôn chưa phán căn linh tánh

Khoe ĐỨC HUỲNH LA một điểm thanh

Hóa làm mặt nguyệt ngày đêm tối

MẪU khai hườn nhập ngó chẳng đành.

 

Giương sâu mặt định hình trăng đạo

Khéo thấy vô thường khóc biết bao

TAM GIÁO PHẬT THÁNH LINH CỬU DIỆU

DI LẠC PHẬT VƯƠNG hiển đưa vào.

 

LÃO MẪU lập khai hết HỘI HAI

LONG HUÊ bốn ức không trở rày

ĐẠI THÁNH trí tài giáo Thánh Nhơn

DI LẠC PHẬT HÓA PHỔ KỲ KHAI."
PHẨM THỨ TƯ: ĐỊA MẪU CHƠN THÁNH KINH


(XƯỚNG)
"Quang Tự cửu niên chánh ngoạt sơ

Cửu nhật Thiểm Tây cảnh châu vô

VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG VÔ HUYỀN HÓA

DIÊU TRÌ KIM MẪU CHO TẤT CẢ."

(CÙNG TỤNG)
"HIỆU VÔ CỰC TỔ NA NGUYÊN GIÁO

MẪU NGỰ TRÊN CÕI THƯỢNG TỐI CAO

ĐẶT QUYỂN CHƠN KINH ĐẠO KHUYÊN ĐỜI

Dưỡng dục đời cho tất cả người
Hương tá hương kiết trời hoán trị

Ngũ cốc phong thâu vía MẪU KỲ

Quốc thới dân an truy thời vận

Cầu nguyện khói hương bay lên tận

Đài mây kết lại vân cổ tự

PHẬT MẪU sắc vào bảng tiên thư
Kể từ nay đến Thu viên viễn

Một năm tròn đủ Mậu kỳ Kiền

Mẫu độ thường năm huyện châu thành

KIM LOAN hiện xuống tận miễu chánh

Giáng cơ bút truyền chánh ngoạt niên

Quyển KINH PHẬT MẪU ra nghĩa diễn

Tạo Thiên lập Địa chuyển thần phong

Vua BÀN CỔ sức bao bọc vòng

Xuất thế trị đời không hai một

Sắp đặt thứ ngôi sắp khuôn ngôi

MẪU đây đếm bậc tối CAO ĐÀI

Âm dương hai khí hòa hiệp giải

Mưa thuận gió hòa xoay chuyển hoài

Hiệp tác sanh hóa khai tâm kính

Ấy vậy ngay bước vào đường kỉnh

Trước hết đạo hạnh KINH PHẢI TRÌ

Cầu xin HOÀNG THIÊN hoan lạc hỉ

Tạ tội lỗi cho hỉ hân hoan

Khẩn nguyền ĐỊA HẬU hộ muôn dân

Cho đặng an nhàn tràng trường cửu

Từ đây đất trời phân địa lưu

Phân biệt chẳng còn như trước nữa

Đất âm trời dương khối người xưa

Thông đồng tất cả chưa thấu đáo

Nhật nguyệt tinh ba sáng trùm bao

Kiền khôn võ trụ bao tám hướng

Tây Bắc Tây Nam thủ Trung Ương

Đông Bắc Đông Nam Ngươn Thượng đến

Mậu giữa Thiên Tiên và Hậu Thiên

Khí từ Thượng Ngươn đến Hạ Ngươn

Trường sanh bất lão khứ âm dương

Huyền diệu cao minh khương bình minh

Ban sơ dương thịnh âm suy tính

Bởi hợp biến hóa linh quang điển

Tạo Thiên lập Địa sản nhơn hiền

Dương khí âm lai hiền chơn chánh

KHÍ THẦN giao cảm mới hóa sanh

CHƠN KHÍ MẪU đây sanh của MẪU

Còn CHƠN THẦN thì biến trở cầu

Chúng sanh của MẪU hầu NHỨT ĐIỂM

LINH QUANG DƯƠNG KHÍ hô lôi thiểm

ÂM DƯƠNG hội hiệp niệm tự quản

Tạo hóa sanh ra Thiên Địa Bàn

Hóa sanh CHÚA THÁNH luân thường chuyển

Tôi hiền chẳng thấy hòa hợp Thiên

Thế tục luân thường diện thay liền

Thai nghén cưu mang như vậy đến

Mười năm chẵn mười đếm quẻ hào

Đã định vì trong BÁT QUÁI tạo

Phân chia tám hướng tảo chia ra

Tám quẻ mỗi quẻ xuất hiện đa

Cộng chung lại là sa dưới đây

Sáu bốn quẻ tẻ đây tám bốn

Đúng giờ MÃN NGUYỆT TRÚC CƠ trong

THÂN MẪU xuất hiện TÔNG THÁNH ĐẾ

MINH QUÂN THIÊN HOÀNG mở khai đề

THIÊN HOÀNG, ĐỊA HOÀNG tề phân quái

NHƠN HOÀNG, PHỤC HY, HIÊN VIÊN Tây

Hiểu rõ cơ mầu khai biến hóa

Trời đất phân định xuất lục tòa

Âm Dương Bát Quái hòa thời tiết

Chỉ rõ tám phương CÀN KHÔN duyệt

Tam cửu nhị bát nguyệt tú tinh

THIÊN CAN, CHI ĐỊA đề nhứt thinh

PHẬT ĐỊA MẪU phát linh an ngũ

Chư vị Bồ Tát bởi khắp du

Đông Tây Nam Bắc từ THIÊN MẪU

Bao trùm tất cả bốn bộ châu

Xuân Hạ Thu Đông đâu tiết trở

Do nơi MẪU tạo rạch, sông, hồ

Biển đâu đâu cũng do THÂN MẪU

Chín muôn nước châu đời VƯƠNG HẬU

MẪU vun dưỡng thành, MẪU ngự an

Khắp trong thiên hạ MẪU NHỨT THÂN

Ngũ Nhạc năm tòa danh thắng cảnh

Cổ thọ ngàn năm MẪU dưỡng thành

Nhơn dân trăm họ thành ai có

Muôn loài cầm thú cỏ cây do

Trần thế sống đặng do nơi MẪU

Thây lại gởi nương khắp cả châu
Nào là am tỉnh cầu kinh MẪU

Quán xá miễu chùa huyện đài lâu

THÁNH THẦN TIÊN hiển MẪU bài sắp

Nhờ MẪU chứng nhận nay đặng đắc

Huỳnh kim vàng ròng xuất MẪU ban

Tât cả trân châu ngọc mình vàng

CHƯ PHẬT quý báu trân châu bửu

Trong bốn phương trời ngọc chân lưu

Vương hầu tiểu nhược lữ quốc nhờ

MẪU phong tôn kính cương đường cổ

Đế Vương đại cường do nơi MẪU

Vận chuyển phạt hành tự vị thâu

Chẳng thấy nước nào sâu trọng kính

THÂN DANH LÃO MẪU xuất oai linh

Lãnh nhiều thê lụa tình dưỡng dung

Chua, ngọt, cay, đắng, đặng cho chúng

Thuộc khuôn lúa ăn, phụng dưỡng thành

Hành,tỏi, hẹ, nén, dược tạo sanh,

Gừng, đường, tiêu, ớt, hành nấu dưỡng

Đàn ông, đàn bà, con nít, tưởng

Sanh nhiều chứng bệnh, thương sanh chúng

MẪU sanh muôn thứ thuốc để dùng

Dầu, muối, tương, giấm, dùng vừa miệng

Món nào món nấy MẪU xuất liền

Trăm ban vạn sự tiền bạc đủ

Lao tâm hỗn huyết tận cùng dư

Công lao tiêu tứ từ nào tả

Tình mẹ thương con dầu khổ na

Chúng con nỡ lòng xa ân đức

Ơn sâu nghĩa cả vật trang sức

Đai cân tạo hóa phúc chúng con

Biến ra tiền bạc đợi ngày chọn

Chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm

ĐẤNG LÃO MẪU NGHI lặng tiếng im

MẪU tích biết bao trùm con trẻ

Sáu ngã luân hồi chúng trần mê

Bao giờ ai dám về RỒNG TỬ

Ẩn dạng dưới trên thành CÀN CÙ

Nghe lịnh MẪU hô từ phong hóa

Thì Rồng nơi ấy tung mua LÃO

Cây đáng bao nhiêu hãn vui cười

Cá ngao lăng trở biết thấu nổi

Móng bạch hiện ra thổi cuồng phong

Năm ấy ngộ nạn đói xác trắng

MẪU ban cho biết rằng trong kỳ thưở

Thượng quế tế hương lập trận đồ

Đinh Giáp Canh Tân chờ đủ quẻ

THOẠI LỰC KIM CANG thoái tấn về
Bát phương lục tứ an KIỀN KHÔN

LÔI THẦN phân lục ĐỊA CHI đồng

KIM MẪU yến hiện KINH TÂM tâm thọ

Tử kiến tâm nhân truyền kinh thông.”


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 389)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 400)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 474)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 861)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 888)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 834)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1121)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 933)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 888)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2095)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1776)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1587)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1660)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1944)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2239)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2089)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1982)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2171)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2203)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1926)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1910)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1899)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2182)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1962)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1975)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2063)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2071)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2030)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2938)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2493)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2254)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2433)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2732)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2677)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3420)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3043)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4175)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4288)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4722)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3609)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1905)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5121)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4649)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5351)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5429)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4594)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4592)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3774)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4506)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3884)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4356)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4762)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3859)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4289)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4559)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 5204)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 4121)
Pháp Âm 220-227.
03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5500)
Pháp Âm 210-216B. Mẹ Diêu Trì ban Tâm Kim Phật Mẫu cho Giáo Hội Thiên Trường.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4673)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3511)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 5306)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 5263)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3638)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5460)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 4339)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 5000)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 5129)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4657)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4467)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30798)
Pháp Âm 149-152.