THIÊN THƠ THÁNG 9 NĂM 2019

30 Tháng Tám 20195:56 SA(Xem: 15177)
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng, chuyển đến Lão Hà ngày 29 tháng 8 năm 2019 lúc 17:28, và yêu cầu lên bài đầu tháng 9 năm 2019.

TRÍ CHƠN ĐẠO THẦY

TRÍ Đức hạnh tâm điện điển trời
CHƠN truyền chánh đạo hoà muôn nơi
ĐẠO tâm giao sóng từ trường mới
THẦY MẪU dẫn truyền được thảnh thơi.
[Thầy = Thượng Đế. Mẫu = Diêu Trì Kim Mẫu]

QUI chơn điển lớp hiệp tinh hoa
ĐIỂN lực đại căn đến Bửu Toà
đậu muối dưa tâm chánh đạo
MAU về diện kiến Bửu Thiên Toà.

KỲ thời khoa học hoá tâm linh
NAM Bắc Tây Đông kết nối tình
RỒNG phụng lân qui cần thức tỉnh
LẠC an tâm tính mở thông linh.

GỞI đến nhơn sinh điển điện này
BÁT tâm tầm chánh đạo thời nay
THIÊN tần sóng điển tầng không dạy
ĐỊA tĩnh não đồ THẦY MẪU xoay.

Báo dân tâm não sống đừng tham
Vật báu thân tâm Trí Huệ làm
Tâm định ngộ thiền THIÊN ĐẠO lãm
Linh thông võ trụ kiến TÒA TAM.

Bắc Thái Dương khai hệ mặt trời
Nam Thiên hội tựu sóng muôn nơi
Đông Phương triết lí còn chưa tới!
Tây MẪU cung Càn Thất Đẩu khơi.

Chuyển đến nhơn sinh sóng Thất Cầu
Muối dưa lượm lặt điển năm châu
THẬP NHÂN về đến sông Rồng Cửu
Thiện tánh MẪU THẦY kiến Bửu Châu.
[Thập Nhân = đão ngữ là Nhân Thập = "Có Thầy Nhân Thập đi về, tả hữu phù trì cây cỏ thành binh" (sấm Trạng Trình). Sông Rồng Cửu = Sông Cửu Long. Kiến Bửu Châu = gặp Thầy Nhân Thập]

 
Được biết năm châu có dịch về
Báo cho trần thế khắp cùng quê
Thiên nhơn địa chuẩn cùng tâm thế
Giới luật GIÁO TÒA khó trách chê.”
 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng, chuyển đến Lão Hà ngày 1 tháng 9 năm 2019 lúc 03:48 A.M Pacific Coast.

 

TRÍ ĐỨC HUYỀN THIÊN

TRÍ lực tâm thanh điện não tần
ĐỨC cao hạnh tánh Ngọc Thiên Ân [Ngọc Đế]
HUYỀN vi muôn sóng xoay đường ấn [xoay ở ấn đường]
THIÊN cảnh càn khôn lộ diện dần.

 

THẬP Nhị Đạo Ông về chỉ dẫn
BÁT Tiên hoán chuyển trí tâm gần
CỬU quang chi đại Thầy thăm vấn [Phật Thầy]
TRÙNG Đại Hoa tần đão hải vân. [trùng trùng sóng tần Đại Hoa]

THẤT đại hồi qui về tánh thiện
BỬU linh Ngọc định thỏ đầu non [Ngọc Đế]
ĐÀI vân Trùng Cửu tinh hoa điển
HOA đại tựu đề nhánh Cà Mau.
[thỏ đầu non = trăng mọc đầu non = mật ngữ nói về ấn chứng trong tu tập]

BÁT Chánh tầm truy nhờ trí huệ
TIÊN Rồng Lạc Việt hội HUYỀN THIÊN
CHUYỂN tâm tánh Phật Thầy, Tiên, Thánh
THẾ sự nhơn tâm tịnh tĩnh thiền.

GIÁO trình THIÊN ĐẠO cần hoàn thiện
ĐẠO Mẫu Đạo Thầy Đạo Đại Hoa
PHƯƠNG pháp tập tu thiền tĩnh thức
TÂY cầu dịch chuyển đạo càn khôn.

ĐÔNG TÂY Nam Bắc khôn càn rộng
TRÍ LỰC tâm lòng huệ ngộ thông
BÌNH ĐẲNG nhơn sanh cần nhất thống
THIÊN NHƠN Địa hội nhánh Sông Rồng.

QUI triệu điển linh các phái chi
HỘI Tiên Phật Thánh điển huyền vi
TINH thông võ trụ tâm thiền ký
HOA Đại Liên Sơn kiến Bửu Kỳ.”

 

   

Bài của Lão Ông ngày 1 tháng 9 năm 2019.

 

ĐÒ CHIỀU

“Hò hớ,

Chừng nào heo hết ủi giồng

Chuột vô hủ bạc hờ… thì đò ông ơ… ra.

Đò ông ra biển phong ba

Đón người hiền thiện về nhà Như Lai

Đò ông có một không hai

Đò chiều chuyến chót! biển ngày một đen!

Trời đen ông cũng quen quen

Đen đen chung bổn người đời có hay?

Đò ông xuất cửa Đông Lai

Tây phang cập bến lập đài phong vân

Báo cho thiên hạ xa gần

Lui đò là sẽ Phong Thần bá gia.”

 
  

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng, chuyển đến Lão Hà ngày 1 tháng 9 năm 2019 lúc 18:20 Pacific Coast.

 

DỤNG LINH TÂM TÁNH

DỤNG Đức công trình kết nối tâm

LINH thông tam cõi gắng truy tầm

TÂM chơn ngộ đạo đời ngươn thượng

TÁNH Huệ Nhơn quờn trí thậm thâm.

 

Vô lượng kiếp xưa giờ trở lại

Đò chiều sóng dậy nước sông dâng

Rước đưa khách đạo tầm chơn tánh

Bửu pháp Mẹ Thầy tự độ thân.

 

Ngũ Hành thay đổi tuỳ thời đại

Quang đại trở về báu vật chung

Tìm kiếm khắp nơi tâm tánh thật

Gặp nhơn sanh chúng triệu hồi cung.

 

Nước lửa gió mây địa đổi dần

Trần gian phàm tánh tự lo thân

Thế phàm ngụy tạo nhiều gian lận

Sự việc định hình lụy tấm thân.

 

Khuyên trong dân sự lo tu tịnh

Khuyến tạo điển tâm độ thuỷ bình

Bạch Ngọc chơn kinh còn tái lịnh

Cao Đài tiên giáo hội hoa linh.

 

Bạch thủy tịnh minh thiên địa mở

Quan Âm trở lại đón Long Hoa

Mở cung tam cõi Thiên Thông Giáo

Khai cửu khiếu tâm tại đỉnh đầu.

 

Giáo Hội Thiên Trường này cửa mở

Đón tìm khách đạo Nhất Thiên Kim

Lĩnh giáo lịnh tôn ông Ngọc Đế

Việc này hệ trọng gắng tầm truy.

 

Thân tâm đời đạo lo gìn giữ

Đến khi đạt pháp ngộ thuyền Nam

Huyền Không tại thế hoà tâm tịnh

Trăng non thiện thập Bát Đài quay.”

[trăng non, Bát Quái Đài quay = những ấn chứng trong tu tập]


Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng, chuyển đến Lão Hà ngày 8 tháng 9 năm 2019 lúc 03:34 US 

NGƯỜI XƯA TRỞ VỀ

“NGƯỜI Trời Tiên Phật bổn hoàn ngôi
XƯA giảng Phật rao đã thấy rồi
TRỞ gót Ngọc Đài thiên kỷ hội [thiên kỷ = thiên niên kỷ]
VỀ cùng Thiên điển hiệp Âm Lôi
ĐÔNG Bắc Nam Tây qui gốc cội
SƠN Huỳnh Thiên Bửu điển qui hồi
BINH thơ đồ trận Thiên khai lối
PHÁP bửu Huỳnh Kỳ kiến chúa tôi.

ĐIỂN đàn Sơn Bửu chiếu thiên quang
TRÍ lực Càn Khôn khắp đạo tràng
HUỆ đạo liên thông nhiều sấm giảng
VỀ ngôi tam bửu độ thôn làng.

KHUYÊN cùng làng tổng mau cà đậu
TƯƠNG muối rau dừa thủ lễ đầu
HỘI ngộ chay đàn khai tánh hậu
PHẬT Tiên tâm Huệ ngộ Thiên Cầu.

BỬU kỳ Tam Giáo trong trần thế
KIẾN tánh Phật Tiên dụng lối về
THÂN thất đại tâm thần thức huệ
THANH Tam vô cực thoát trần mê.

PHẬT Mẫu Phật Thầy Bửu Giáo Toà
THÁNH Tiên Nhơn Phật hội Long Hoa
THIÊN nhân được hỉ từ bi xả
NGƯƠN tánh ngộ thiền thấy được ta.”Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng, chuyển đến Lão Hà ngày 13 tháng 9 năm 2019 lúc 02:32 US 
 
NHIỀU ĐỜI CẢNH PHẬT

NHIỀU chuyến lâm phàm thủy độn ngang
ĐỜI Tiên Phật Thánh thọ chay đàn
CẢNH xưa Bóng quí cây Tùng dáng
PHẬT cổ Tòng Sơn hiệu đạo tràng.

Phân hữu nhiều nơi giáo lí Thầy [Thầy = Phật Thầy]
Tây An cổ tự cửa Thiên Tây
Thông ngôn đời đạo trời người thấy
Linh tánh huyền vi hội đủ đầy.

Thế giới vô hình chuyển ĐẠO THIÊN
Đạo mầu Sơn Bửu điển Thiên Tiên
Chuyển tâm giác ngộ thiên nhơn địa
Đời đạo chánh tu giác ngộ liền.
  
Long Sơn đồng trống nhớ ngàn xưa
[Trống đồng Long Sơn = thời Hùng Vương]  
Phật cổ Nam Bang tính đại thừa
Tích Hiệp địa Long Hoa chuyển thế
Xưa thiên sơ Khải hiện người xưa.

Đầu non kim cổ thân Sơn Bửu
Cổ truyện điển quang kết mối giềng
Ngọc Đỉnh Chơn như thiên bửu khẩu
[Ngọc Đảnh Chơn Nhân]
Toà đình chuyển thế động châu liên.

Đạo Tiên Phật Thánh xuống trần gian
Hạnh đạo Tân Dân Ngươn Thượng đàng
Đời sống tâm linh chơn tuệ nhãn
Người đời tu đạo trí khôn càn.

Hương đăng nước mát cứu Nhơn dân
Thoát khỏi nghịch căn chuyển nghiệp dần
Ngọc Thoại duyên lành Tiên Phật Thánh
Công tâm liêm chánh xuất danh trần.”

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng, chuyển đến Lão Hà ngày 20 tháng 9 năm 2019 lúc 06:30 VN.  

BẢO GIANG VĨNH KÝ [xem ghi chú 1]
BẢO Ngọc long lân qui phụng triều
GIANG Nam Lạc Việt dựng cờ nêu
VĨNH Tây sông lớn kinh thầy chiếu
sự Trạng sinh đúng mạch điều.

Khăn điều vải thẩm tình thiên hiệu
Kết mạch Long Châu Tỉnh kiến liêu

[Long Châu Tỉnh = Tỉnh Long Châu Hà gồm một phần của tỉnh Châu Đốc và một phần của tỉnh Long Xuyên hợp với tỉnh Hà Tiên. Tỉnh này gồm 8 quận Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú A, Châu Thành, Thoại Sơn, Thốt Nốt, Giang Châu (Giang Thành và Châu Thành của Hà Tiên nhập lại) và Phú Quốc.]
Triều đại Ngô Hoàng long sở triệu
Cổ kim định hướng Ngô Văn Chiêu.
[Ngôi Hai trào một Giáo Chủ Cao Đài Ngô Văn Chiêu]

Hậu pháp Bửu Sơn cửu khúc sông
[khúc sông Hậu của Cửu Long]
Hán Tần Triệu Sở đất non Bồng
Mê Kông điển mạch vùng châu rộng
Đồ địa Phương Nam đất Lạc Rồng. [đồ địa = địa đồ]

Bút ký Trạng sinh định Bát Đồ
Châu Giang dòng lớn biển vi vô
[Châu Giang = Giang Châu. Là hai quận Giang Thành và Châu Thành của Hà Tiên hợp lại mà thành.  Dòng nước Mê Kông từ Sông Châu Đốc chảy vào sông Vĩnh Tế (kinh đào), chảy vào sông Giang Thành, chảy vào Đông Hồ, rồi thoát ra vịnh Thái Lan cửa sông Hà Tiên (tức là dòng nước chảy ngang qua Giang Châu ra biển). Tất cả các nhánh của Mê Kông đều chảy ra biển Đông theo hướng Đông Nam ngoại trừ dòng vừa nói trên là khởi từ Đông chảy qua Tây ra biển.]
Hồ công Thái Bạch rồng lân hổ
Khải dịch triều niên pháp điển tô.

Cửu phụng Sông Vàm nước xoáy ngang
[Sông Vàm = Sông Vàm Nao]
Triều cường vận chuyển đất Thiên Hoàng
Hải triều nguồn thượng từ Tây Tạng
Phân nhánh Sông Tiền đến Hậu Giang.

Vàm kinh Vĩnh Tế vùng trung chuyển
[sông Vĩnh Tế (kinh đào) nhận nước Hậu Giang từ sông Châu Đốc chảy về sông Giang
Thành, vào Đông Hồ rồi đổ ra vịnh Thái Lan theo cửa sông Hà Tiên]
Núi tượng hình cung giáp lục miền
[những trái núi chạy dài từ Châu Đốc tới Hà Tiên nhìn xuống giống như bầy voi (tượng hình) nối đuôi nhau hình vòng cung]
Bảo ngọc Trạng xưa ghi sấm điển [Trạng = Trạng Trình]
Sơn Giang Thất Bảo ẩn Sơn Liên.
[Sơn Giang Thất Bảo = Thất Sơn Bảo Giang]

Đình sơn Thầy Mẫu họa long sơn
Bạch tượng kỳ an Đạo Bửu quờn
Chơn Đạo chánh truyền kỳ tái bổn
Thiên Nhơn Địa hội hiệp nguyên chơn.

Cà Mau Châu Đốc càn khôn định
Ký sự năm trăm Sấm Trạng Trình
Bút pháp định hình thiên địa tĩnh
Chơn Nhơn Thái Ất điển tâm linh.”

Ghi Chú #1:
Hôm nay, qua bài Bảo Giang Vĩnh Ký, Ơn Trên đã khải lộ cho mọi người biết Bảo Giang môn chính xác nằm ở đâu.  Bà Trúc Lâm Nương, giáo chủ tiên phái Hồng Tâm cũng có đoạn sấm nói về Bảo Giang: 

Đố ai biết Bảo Giang môn
Là nơi Thánh Địa Thiên Tôn định phần
Làu làu ngọc chiếu cảnh trần
Là nơi Tiên, Phật, Thánh, Thần xuất thân
Xuất kim thân, hóa kim thân,
Ly nơi Đông thổ xoay vần Tây-phương.


Xuất kim thân (sinh ra) hóa kim thân (viên tịch hay trờ thành) là để chỉ xác phàm của một vị nào đó hóa thân xuống thế, sinh tại nơi này và viên tịch cũng tại nơi này. Ly = lìa, rời khỏi. Đông thổ = đất nước phương Đông (VN). Xoay vần Tây phương = về phương Tây (Mỹ, Âu Châu). Làu làu ngọc chiếu  cảnh trần = hình ảnh của hồ gương.  Khi nói tới hồ gương thì người ta liên tưởng tới 4 chữ "gương Hồ, Núi mộng". Bốn chữ này liên quan tới hai thi sĩ Đông Hồ và Mộng Tuyết của vùng đất Hà Tiên xưa. Đồng thời bốn chữ "gương Hồ, Núi mộng" còn nói tới vẽ đẹp như gương của Đông Hồ và như mộng của núi Tô Châu nằm cạnh tại Hà Tiên.  Hà Tiên có đúng "Là nơi Tiên, Phật, Thánh, Thần xuất thân"?  Đúng.  Ngôi Hai Ngô Văn Chiêu, Giáo Chủ của Cao Đài được khai mở tại Hà Tiên. Ngài Ngô Văn Dư, Giáo Chủ của Thiên Khai Huỳnh Đạo sinh ra tại Hà Tiên. Ngài Minh Đăng Quang, Giáo Chủ của Phật Giáo Khất Sĩ chứng đạo tại Bải Nò, Hà Tiên...  

Trong tập Sấm Giảng Trung Giang của Thiên Khai Huỳnh Đạo do Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc giáng điển có hai câu liên quan đến nơi Thánh xuất: "Gà bay xa lộ xuyên Đông, Hà Giang Thánh xuất tấn phong tôi hiền."  Hà Giang trong hai câu thơ này là chỉ về Hà Tiên.  Vâng, là Hà Tiên. Trong trang 41 tập Đại Đạo Luận của Cao Đài lưu giữ tại Bát Quái Đồ Thiên, Ơn Trên xác định rõ Hà Giang là Hà Tiên còn Phú Quốc là Bắc Thành. 

Sấm Trạng Trình cũng có các câu chỉ điểm quê hương xuất Thánh:
Thủy trung tàng bảo cái
Hứa cập/ Thử thị thánh nhân hương

Mộc hạ liên đinh khẩu
Danh thế xuất nan lường.


Tạm dịch:
"Thủy Trung" ẩn Bảo Cái
Sẽ đến / Đó là quê hương Thánh
"Mộc hạ liên đinh khẩu"
Danh thế (địa danh và gia thế) rất khó đoán.
 

Trước hết, “Mộc hạ liên đinh khẩu” là gì?

Cụm chữ “mộc hạ liên” có nghĩa là  chữ “HẠ” bộ “MỘC” nghĩa “LIÊN”, tức là ám chỉ chữ HẠ này, 荷 . Trạng Trình cố ý mã hóa nên dùng chữ MỘC thay cho chữ THẢO (thảo mộc cùng bọn). 

Chữ HẠ  荷 , bộ thảo艹,  còn phát âm là HÀ, nghĩa là LIÊN tức hoa sen.  Dị thể của chữ HẠ này, 荷 , được viết như thế này, 何 , và cả hai cùng phát âm là HÀ hoặc HẠ.

Nhưng ý chính xác cuả toàn câu thì lại ám chỉ chữ  HẠ này, 何 , là dị thể của chữ HẠ này, 荷,  một chữ vừa ĐỒNG NGHĨA “liên” lại vừa ĐỒNG ÂM  “hà”.   

Tại sao dám chắc?  Thưa rằng dựa vào 3 chữ “liên đinh khẩu”.  “Liên đinh khẩu” có thể dịch là “liên quan” tới “đinh khẩu” (mượn chữ liên đễ diễn giải, nhưng dầu không mượn chữ liên thì với hai chữ “đinh khẩu” cũng đã đủ và ý nghĩa không thay đổi).  ĐINH bộ nhân, 仃, thêm vào chữ KHẨU, 口, thành ra chữ HÀ, 何

“Đinh khẩu” là chiết tự của chữ Hà. Như vậy, “mộc hạ liên” mà liên quan đến “đinh khẩu” tức là chữ Hà.

Trình bày một cách khác, “Mộc Hạ Liên” = 荷 (phát âm Hạ và Hà) = “Đinh Khẩu” = 何 (phát âm Hà)

Như vậy sấm Trạng cũng xác định quê hương Thánh xuất có chữ Hà.  Nhưng mà địa danh có chữ HÀ đó phải là nơi "Thủy Trung tàng Bảo Cái". 

Trong sấm Trạng có những cái tên như Kim Thành, Ngọc Bích, Thủy Trung.  Trong sách Đồ Thư của Phật Bổn Sư có nói đến 12 đại huyệt trong đó có huyệt Kim Thành, huyệt Bích Ngọc, huyệt Thủy Trung.  Mà Thủy Trung huyệt được cho là đôi mắt rồng Hà Tiên và Phú Quôc.  Vậy phải chăng Trạng nói về địa huyệt tại miền Nam???  Nếu "Thủy Trung" trong câu "Thùy Trung tàng Bảo Cái" đích thực chỉ vào Thủy Trung huyệt thì vùng đất Hà Tiên cũng đích thực là có ẩn "Bảo Cái".  Ngẫu nhiên trùng hợp hay thiên cơ dĩ định?         

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng, chuyển đến Lão Hà ngày 22 tháng 9 năm 2019 lúc 20:24 VN

 

THƯỢNG NGƯƠN DIỄN NGHĨA

THƯỢNG Đức quờn nguyên giữa thế đời
NGƯƠN Thiên phàm thế hảo hoà tươi
DIỄN chơn tâm hạnh thân thường khởi
NGHĨA đạo trí thành tỏa khắp nơi.
 
Thân hành thiên tự hoà càn khôn
Võ trụ chuyển sinh được bảo tồn
Kim khẩu thanh thanh thân Trạch Tốn
Càn Thiên du nhập trí Thiên Môn.

Xuất lí thi văn toạ đỉnh đầu
Nhập thần thông thức bửu thiên châu
Cầu thông thiên địa trung hoà khẩu
Viễn li vạn sự tịnh tâm sâu.

Giáo lý Thượng Ngươn địa thượng thừa
Xuất trần thế sự thoát trần đưa
Tâm thân hoà sóng hai mươi héc [20 Hz]
Diễn tập thực hành thọ muối dưa.
 
Biết xem thời vận biến đương lai
Diện kiến tinh hoa hội Đức Ngài
Châu Đốc Cà Mau miền đất Vãi
[miền đất của Sư Vãi]
Mạch rồng đồ địa ký trình ngai.
 
Bửu pháp càn khôn hiện tại trần
Gia đình bổn đạo Cửu Trùng Tân
Thọ hành võ trụ Nam Thiên dẫn
Bát diện càn khôn tiếp sóng tần.
 
Kỳ thời khoa học gắng tâm linh
Hương lạ khắp nơi diễn Sấm Trình
Bảo pháp Phật Tiên Thiên Khảm định

[Thiên Khảm định = Huyền Thiên định]
Giang Nam thiên điển điện nhơn sinh.
 
Trí tuệ trùng cung bửu Ngọc Toà
Đình chùa miếu tự thế thời Hoa
Đại trung võ trụ Trạch tâm hoá
Khưu bộ viễn thông Bạch Ngọc dà.”

 
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng, chuyển đến Lão Hà ngày 26 tháng 9 năm 2019 lúc 02:15 US
 

KHẢI LUẬN LIÊN HOA

KHẢI ký HUYỀN THIÊN điển MẸ CHA
LUẬN đàm sách kỷ Bửu Cao Hoà
LIÊN SƠN KIM PHẬT Thầy khai hoá
HOA đạo đại đồng hội quốc gia.


Trạch tốn lục châu nguyên đạo cả
Trần dà Thiên Ấn Thập Tam Gia
Thuyền nan không đáy liên kỳ tỏa
MẪU hoá Thất Cầu hiệp Liên Hoa.

Long Thần Hộ Pháp về đây
Tam qui nguyên Đạo Phật Thầy Tây An
Cao nhơn tóm lược khôn càn
Thiên Nhơn Địa hội linh đan nhiệm mầu.


Phù linh Thiên  Ấn gồm thâu
Thiên Nam địa cảnh đỉnh đầu điển quang
Hiệp đàn chỉ dẫn đạo làng
Nhất tâm thiền định Tây Phang hiện trần.


Tinh hoa Thất Đẩu hồng ân
Thông thiên tam cỏi xa gần báo tin
Địa linh nhơn kiệt giữ gìn
Tâm nhơn phật tính tịnh bình quan âm.

Bồ tát thân hoá thậm thâm
Vi vô hiện diện Dơi Đầm Cà Mau
Tân dân Đại Việt đồng bào
Hương đăng trầu lễ MẪU trao kim tiền.


Kỳ nguyên quờn bổn thuận duyên
Sơn Bửu rộng khắp vùng miền lục châu
Hà Tiên, Sa Đéc, Gò Dầu
Hảo hòa Gò Kén một bầu Đài Cao.


Cà Mau linh địa đại trào
Huyền vi chuyển thế Thiên trao sách trời
Thiên khải Sơn Bửu lập đời
Long Hoa Đại Hội chuyển dời địa tiên.

Bát Quái diễn dịch Sơn Liên
Tiên Phật Thánh hiệp hiện điền Giáo Tam
Khoa học khai bổn Việt Nam
Nhơn tâm tại thế chùa am lập rồi.


Quốc Khách Đại Đạo Thiên Ngôi
Khách trình Sấm Ký Âm Lôi Diêu Trì
Đại cầu thường túc vô vi
Đạo hoa đại hội liên kỳ càn khôn.


Thất Tinh khai chuyển Thiên Môn
Cửu Thiên Thập Nhị Thiên Tôn Ngọc Toà
Tinh hoa long hội trần dà
Cầu Thiên chuyển thế quốc gia thái bình."

  
 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St.Louis nhận được thông điệp Huyền Không Thiên Thượng, chuyển đến Lão Hà ngày 29 tháng 9 năm 2019 lúc 19:37 VN

NGỘ ĐẠO THIÊN HOÀNG

NGỘ thiên nhơn địa trí tâm sinh
ĐẠO giác tuệ tâm tập sửa mình
THIÊN điển trung khu hành thiện tính
HOÀNG Minh chiếu sáng mở thông linh.

Thiên Hoàng định tịnh tại tâm cung
Kiếm báu nhơn tâm tại Cửu Trùng
Nhơn địa tuần hoàn tâm tánh chúng
Đạo Thiên chỉ dẫn lí tâm dung.

Bát Tiên Đông Trạch vận thời khai
Kim đẩu thủy vân chuyển bửu đài
Nhơn địa tuần hoàn qui Hội Đại
Thiên trung địa cảnh đến ngươn lai.

Địa Tiên vận chuyển cơ trời
Hoàng Thiên chuyển thế đạo đời hoà chung
Cuộc hành Thiên trước chào mời
Trung tâm tiếp điểm ĐẠO TRỜI mở khai
Lâm phàm một điển ĐỨC NGÀI
Nhất thiên nhất địa CAO ĐÀI TIÊN ÔNG
Xuống trần khai mở tam công
Đức Thượng Thánh bộ đại đồng Châu Giang
[Châu Giang = Châu Thành và  Giang Thành hợp lại, 2 quận của Hà Tiên xưa]
Nhận điển Thiên Võ đăng đàng
[Thiên Võ = Huyền Thiên Trấn Võ = Huyền Thiên Thượng Đế]
Long thăng chuyển đổi ngai vàng Thiên Nam
Hồng Huỳnh Thượng Thánh Thanh Tam
[Tam Thanh Thượng Thánh]

Mười hai đệ tử xuống làm rạng danh
Gặp ngay nghịch cảnh tranh giành
Kỳ ba ngươn hạ thượng sanh về trời
Đến kỳ mở cửa Thiên mời
Xuống trần điển mới lập đời Sơn Liên
Kết tình hoà hảo trung niên
Chuyển lên Thượng Phẩm Cao Miên Hớn Tần
Đông Nam Tây Bắc mấy lần
Về nơi khưu bộ trung tần sóng thiên
Hai tần điển mới Nam miền
Phật Giáo Hoà Hảo, Bửu Liên Nam Kỳ
Cao Đài tam đạo Diêu trì
Thiên Khai Huỳnh Đạo tại vùng Thất Sơn
Trần gian nước đại Hoàng Ơn
Diêu Trì Phật Mẫu, Kim Sơn Phật Thầy
Tái bút một bản kinh đầy
Mười hai tướng soái Mẹ Thầy truyền trao
Bửu ngôi Trùng Cửu Đài Cao
Điểm thiên hiện Thánh Thạch Bào HUYỀN THIÊN
Sớm khuyên bổn đạo mọi miền
Khải lời Tiên Thượng điển thiên xuống trần
Gặp ông Thượng Phẩm tên Tân
Liên thông cầu phụng qui lân điện rồng
Tam công thiện đỉnh Lạc Long
Âu Cơ, Hùng Đế, Thần Nông trở về
Lục châu cửu phẩm đồng quê
Dựng kỳ sắc lệnh triệu đề khai tâm."

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4712)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5520)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4853)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5731)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6886)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4317)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5934)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6789)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7473)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7236)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8701)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.