DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM KỶ HỢI

26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 7001)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2019
Ngày 19 Tháng 4 Năm Kỷ Hợi
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_31A


Lộng phong vân bất di bất hiểu

Ngã khổ tâm chơn ngã thế hồn

Kháng long bạc đạo hành tàng lục

Thế THƯỢNG THIÊN điển lậu rồng cù.

 

Chi THIÊN lục HOÀNG hảo màn NHỊ

Dạng dạng trung đoạn thể phương vi

Châu phủ tử hậu hồn tại thế

Đại đại thành phương tử khả di.

 

[Hoàng Nhị Thiên = Đức Ngài Ngôi Hai trào tam Hà Hưng Quốc]

 

Tây Nam Bắc, HÀ lưu xuất quản

HUYỀN đồng THIÊN chơn hiệp thống quang

Phong võ hạng khương âm dương khí

Hải HÀ vâng HUYỀN huyền mạc HOÀNG.

 

Vô trần khí phổ thiên phân tự

Phụng THƯỢNG CAO hạ bảo liên thư

Thiện thị THIÊN KHẢM chứng hào định

Kiền Khôn Cấn Tốn hiệp bá ra như.

 

Truy tử đồng tử HUYỀN thành phối

Tương liên năng hóa tạo thành nơi

Vạn QUỐC châu thành hoạt tại thế

VƯƠNG TỬ nhất thông bốn phương trời.

 

Kiếp phù sinh trải thân hòa quyện

Trong vô hình thuyền giáng vô liên

Nhường hoài cổ vòng xoay linh ngự

Mạch lạc hồn đã hụt ấp duyên.

 

Thu Đông chạy khéo bôi phận diễn

Chiếc lá tàn thảm trải lực HUYỀN

Kỳ nhiệm kiến HÀ Tây Lầu Thủy

QUỐC hồn thành diệu quả đưa thuyền.

 

Thục ĐÌNH HUỲNH Tùng Thiên lục ngoạn

Bất đáo nhiên phùng vĩ tự đoan

Thật diện cước hạ giang trường xuất

Lư mão phân phân bất tại đàng.

 

Hảo hành tăng tự tôn đồng lượng

Túc tạ đơn Thánh hỉ hữu cương

Tiếp nhơn ngộ tiếu đàm sen đại

Khả trị vân vận hảo lữ phương.

 

Thiên ký phách tái chánh qui hựu

Phùng sự lai vân cáo tư lư

Lâm nghiệp chi quân … diệp lạc

Sắc tâm thần tiêu trọng lộ cư.

 

Tây di nhựt HUYỀN HOÀNG cư hạ

Phục thôi nguy quy khứ môn la

Tớ đôn tự châu truyền tương hội

Phương nhựt thiên không NHỨT LIÊN TÒA.

 

Lộ DIÊU khứ vô liêu đắc thế

Dĩ ca QUÂN nhơn phụ chỉnh tề

Bất tu trí đảo tâm tư khổ

Động thành không đắp chỉ vinh khuê.


 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 2019_31B

 
Trang võ chực phục can dạ túc

Phục hậu bàn lai võ khí lực

Phi lý chủ khả lư đắc quí

Nhơn lai nhắn phùng Xuân bửu phúc.

 

Cô sự ngã chí đảo họa họa

Vạn tự thiêu bức thả tư nang

Mâu thân sự thủ môn nang biện

Chực đả tiêu tức thế sự đa.

 

HUYỀN chi bảo Nguyệt Ông lượng chiết

Nhiên CAO MINH thuyết lý NHỨT TUYỆT

Bút nan luận sự lẽ khó thông

Kinh lực lục HÀ như yến [ánh] nguyệt.

 

Canh [Tí] tương thi khóa Tây Nam Bắc

Luận đáo TÔN HUYỀN vịnh tử LẠC

Kiếp mạc công giai kỳ khổ tử

Huyễn trường nhiên thông nhược chủ kết,

 

Liễm giai số tự thị nhựt nội

Hạn đại kỳ động thất thế ngôi

Phùng cảnh Mộc yên tiền chi hậu

Xuân vạn nhiên khuynh cầu ngũ thới.

 

Tái tử ngộ sinh lai sắc tướng

Mạch NGỌC khai giáng cách kỳ tương

Lữ thập bát phủ vân khứ sự

Cúc lôi cầu lai vĩ nghi vương.

 

ẤN THIÊN vịnh khúc không thiên vị

Ức liễng như CHIẾU chiến giá viên

TÔN VƯƠNG ĐẾ BẮC phùng HUYỀN

Bất thị thế sự giáp tuyền phiêu công.

 

Thượng sách chịu hoan hân khuê tự

Điển tuế nhu NGÔ sự phá công

THƯỢNG lai tọa tuệ tử đồng

Bất tương bỉ thử tiên phong môn đình.

 

Tọa mục hồi quy MINH vô chỉ

Thượng thứ như nhơn trí dũng mưu

Kỳ bất man bất niên khứ

Hào biện tảo tiêu bất tự như như.

 

Giai vấn đắc bá sự trì vận

Di cân NGỌC HƯNG tử không chen

Dao khắp mổ thời khố đương ý

Chiết xuất thần tai ứng nhập ban.

 

Tư túc túc tư giai thọ kỷ

Lư cả châu chi tọa trụ qui

Luân kỷ kỷ luân Thu Đông ngộ

Khả đốc thời cầu trụ bửu chi.

 

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_32

 
Hậu lai khổ thảm trần ai

Nền Đạo nhơn ngã mới hay thế đời

Cơ HUYỀN khó kiếm ai ơi

Xa xôi câu vọng mấy lời ma ha

Mài tánh cho chặt dẹp tà

Phận Lão THƯỢNG dặn hiệp hòa đường tu

Ngụ ngôn Lão tỏ mị phù

Nồng hương bể khổ quái mu đập càng

Tám quẻ gìn giữ lạc ngàn

Bóng mây bỏ liếp chớ nàn trùng vây

Thiện duyên hữu phước hậu lai

Mùi Đạo đời thế lừng say cất lòng

Cõi mê chúng lạc cảm phong

Tiền tài danh lợi cuộc phong lắm trần

Trần gian phủi sạch cân phân

Quên thân giữ lấy tâm thần bước lên

Học Đời học Đạo dựng nền

Gọi lòng tỉnh ngộ gót liên giải phiền

Lão còn ngược nước xuôi thuyền

THƯỢNG NGỌC oằn nặng kệ tuyên tiếng đờn

HUYỀN thâm khó thấy phù nhơn

Hóa điển dạy dỗ Lão đờn không dây

Tiếng đờn dục trổi Gà bay

Thiện nhơn hành thiện thương rày chúng sanh

Vó Ngựa giấc ngũ dạ đành

Đổi đời hồi lịch lựa nhành kết bông

Lão hành du ngạo tri không

Cầu cho bá tánh tương đồng Lão xây

Đường chủ sáng bởi đâu rực rỡ

Trụ cột nền NHƠN CHỦ VI VÔ

Bảng PHONG THẦN xét kỷ mà suy

Lai cổ vịt cùng nhau thiện tỏ.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 2019_33

 
VÔ CỰC LÃO Càn Khôn chưa phán

Vạn bửu loan tính nặng làm sao

THIÊN XUẤT THẾ trần ai sánh đạo

Phản bổn nguyên THIÊN LÃO XÁ ÂN

Trí lực độ kiết lập tu thân

Kỳ duyên trễ Thánh Thần thâu thủ

Nhơn giai tại bấy lâu lỡm cũ

Hai hội về HÓA TỰ GIÁO MÔN

Thời thế loạn người vào thế dồn

VÔ CỰC HÓA trước không can hiển

Biết chơn giả giả chơn đều hiện

Dục lạc vào trong biển hỏa ma

Tùy theo lửa ngã nghiêng đảo dạ

Quỷ Môn Quan hiện xạ hại người

Trước khí hơi độc dữ trần thời

Y cho đủ thiếu rơi một mớ

Khả tri nhân tạo bất tri nhân

Tuyệt nhân tri phúc thiện nhân tri

Thao thúc nhạc tiền kỳ phúc vẹn.

 Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 904)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1159)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1332)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1395)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1308)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1512)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1946)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1601)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1843)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2606)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2451)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2238)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2766)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3408)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3205)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4247)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4145)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3611)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4769)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3666)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5587)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3784)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3962)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4137)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3577)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3803)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3463)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3693)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3677)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3527)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3515)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3306)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3783)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3864)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4482)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4376)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4650)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4297)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6393)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5661)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5835)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5994)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5399)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5716)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5300)
Pháp Âm 2020_39.