DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM MẬU TUẤT

24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 6929)

ĐÀN GIỜ MÃO

NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2018
Ngày 18 Tháng 11 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn
Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 259

 

… khai định hướng

Vô hữu kỉnh MẪU vi TÔN phướn

MẪU tử hư không nhơn gia tỉnh

Hỗn độn sơ khai bảo ninh khương.

 

Thiết khử truyền lưu chỉ nhân luân

Bảo hộ khương ninh mới giáng trần

Tử tôn nhang ngũ đăng trà quả

Lập đàn nghiêm chỉnh hội hiệp hòa.

 

Ngũ nam nhị nữ gia gia niệm

Bút nhạt soi vạn đại triết nghiêm

Phổ thông thơ kinh niệm chơn sanh

Vòng tay MẸ định hướng thiện lành

Câu thủ túc chúng sanh ước lượng

Vận tới lui sắc mảnh muôn phương

Khai chào đạo đồng tương ấn chỉ

Nhụy nở hoa hồi trổ mật kỳ

KHAI VƯƠNG ĐẾ ly kỳ chim hót

Uyên thể hình tiếng diệu thanh thoát

Bến hoàng hôn viếng chút tầng non

Vững bước chân thế tục cho tròn

Đài KIẾN PHẬT thiên hồn ngươn chót

Bức khai kỳ chiếu rọi bất chợt

CHU KỲ BA CHUYẾN CHÓT TRẦN AI

MỞ NAM PHƯƠNG XÁC THỂ TRONG NGOÀI

TẠO HẠNH DUYÊN HỒI LAI ƯƠM GIỐNG 

Đợi nay mai thời hướng tương đồng

Vui cười LẠC Lai Bồng hiệp nhứt

Hội cảnh RỒNG xem xét thao lược

Trống điểm sang khai lực LIÊN HOA

TAM GIÁO cân khinh đáo soi ra

Đêm sao băng sáng cả ngôi giai

TA phương Tây ẩn dạng cung đài

Bởi vì đâu giáng lai thơ cổ

Mở kịp thời HOA THIÊN [kim] thân lộ

KHAI PHÁP KỲ CỨU ĐỘ CHÚNG SANH

CÕI HƯ KHÔNG VÔ THƯỢNG CỔ DANH

Lập đời lại nhơn sanh hoằng hóa

Một tòa sen chín phẩm Liên Tòa

Phong liên sắc ĐẠI LA [THIÊN] chí QUỐC

KHAI HÓA mở hữu HỘI Đạo bước

Tỏ phân trần sau trước chẳng sai

Đạo kiên tâm tựa bến Phật đài

Chẳng luận giai cấp ai hèn yếu

Đặng chọn thông dung điều chào đón

Thuyết lai truyền rõ luật đạo tông

Mạch nhựt thanh thạch thông không đãy

Đạo THIÊN phân xuất lịnh NHỊ khai

Trong đại đồng trình giải vô vi

Kỳ nguyên hiệp tấn tuồng khuôn vĩ

Thiên Cung cõi tam kỳ tứ đại

Rạng ngày mai khanh tước chuyển lai

Sáu cửa phong sâu dài hoạch hạn

Chọn hiền thần sơ thẩm cựu tân

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 260

 

MỤC khai ân gọn lần lộn lạo

 

[Mục là mắt.  Con mắt trái là biểu tượng của Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát cũng là Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.  Mục khai ân = Thượng Đế khai ân.]

 

MÁI NHÀ TIÊN diệu pháp thanh cao

Ngồi sứ mạng DIỆU CAO MINH kiến

Lọc sạch thân tâm ý khẩu Tiên

Tịnh tâm lạy kiềng thiền khai mở

Cõi công đồng sai bảo chuyển cơ

Vận thể hình thi thơ trùng hội

Ngọc Lộ Bàn Nguyên kiến Đạo Đời

THUYỀN ĐẠI ĐẠO niên mới ngoài trong

MẪU nay cho đầy đủ duyên hồng

Đắc quả hội hòa đồng thiên hạ

Cơn khải hoàn thức giấc đò ra

Đồng bổn ngự chung hòa bản sắc

Vô hình vô tướng vô sắc tướng

Hồng lữ lữ hồng khởi đầu chưa?

Canh [Tí] từ ngũ chuyển vô đạo hữu

Khấu ý thiên thư vĩ thuần lương

DỰ LONG HOA CỬU PHẨM THIÊN TÒA

NAM [VIỆT] THÁNH ĐỊA HUYỀN TÒA PHẬT RA.

 

Giai không phận phận giai không phận

KHAI TỨ TÒA sơn thẩm HUYỀN đa

Nhữ tự chi lai cáo phục qui

Danh công phú vấn giai đề chí.

 

Hạ thi nhiên nhơn sự đa niên

Môn tự đối thủ lai vô kỷ

Văn thơ tốc hạ hướt kiết nhân

Như hà nguyệt dĩ đa Tây chánh

Nam phi với diện nhựt quới ân

Tát đa y thật phân lý chánh

Mách bảo tiên cơ hành lộ chơn

Không danh không tướng xa đàng chánh.

 

Xuất môn ĐẠI CHỦ hanh thông rõ

THIÊN ký vốn hồ NHỨT phong sanh

Thời lai mục hữu nguyên cao trọng

HẠ [HÀ] TỰ GIANG ỨNG HIỆN RÕ RÀNH

Tự tái QUÂN tùy phận tiên phân

Vô vô lộ cánh phân ý hạnh

Sự vô tôn giả túc nhơn cồng

KIM khả quý hương chan cổ cách.

[Chữ Hạ bộ thảo (sen) còn phát âm là Hà và dị thể viết là Hà bộ nhân (họ Hà) đồng âm với Hà bộ thủy (sông). Mà chữ Hà bộ thủy thì đồng nghĩa với chữ Giang (sông) hoặc chữ Xuyên (sông). Do đó, “Hạ tự Giang” có ý nói chữ Hà.  Ứng hiện rõ rành = ám chỉ tiên tri của Sấm Trạng trình nay đã rõ ràng ứng hiện.  Tiên tri đó là: “Mộc hạ liên đinh khẩu, danh thế xuất nan lường”. Cụm chữ “Mộc Hạ Liên” và “Đinh Khẩu” cũng giống như cụm chữ “Hạ tự Giang” cả ba cùng nói về chữ Hà. Thế danh Đức Ngài (Hà Hưng Quốc) là chữ Hà bộ nhân, còn quê hương nơi sanh ra Đức Ngài (Hà Tiên) là chữ Hà bộ thủy.]

 

Lời thúc giục khoa khôi cửa mỏng

Thế tục trần dạ luống than van

DIÊU CUNG nhớ trẻ trần gian

ĐẠO TIÊN MẸ MỞ kêu vang ĐẠO LÀNH

KHAI MỐI ĐẠO bia danh con thấy

ĐẠO CHÁNH ra MẸ khải đàn kêu

Dọn đường con trẻ xế chiều

Ngồi trên tiên cảnh đàn kêu ngậm ngùi.

 

Tập giả hiền tâm vui tỉnh ngộ

Khắp gần xa MẸ MỞ ĐẠO TIÊN

Tạm trần điển tá buổi yến

Màn Rồng gặp MẸ thiện duyên thoát nàn

… (mất câu)

Liên phong phủ QUỐC trị hàng bá gia.

 

Tạm giả trần Điện Vàng MẸ ngự

Nhỏ lệ sầu Di Tử trần nhơ

Giã con ở lại bơ vơ

MẸ về tiên cảnh MẸ chờ ngày mai.

 

HIỆN XUẤT CAO NHƠN NGUYỆT NHỰT [MINH] thanh

Vô công vô đảo kỳ Tiên Thánh

GIÁO HÓA NHƠN SANH KHAI ĐẠI ĐẠO

NGỌC ẨN KỲ VIÊN ĐẠO CHO THÀNH.

 

Giờ lui điển lòng thành chí nhẫn

Giờ phút giây liên tiễn nhớ nhung

NỮ NAM TRẦN THẾ CHUNG CÙNG

UY NGHIÊM CHỈNH THẾ ĐẠO CÙNG BƯỚC LÊN.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 964)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1443)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1173)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1343)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1412)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1333)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1527)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1954)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1615)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1859)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2611)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1993)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1724)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1437)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1505)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1528)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2941)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2243)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2508)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2773)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2711)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3214)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4256)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4774)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3672)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5594)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3732)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4143)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4017)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3582)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3667)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3807)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3469)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3685)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3534)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3703)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3630)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4007)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3872)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4544)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4492)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4387)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4753)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6401)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5671)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5307)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5334)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5857)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6000)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5668)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5746)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5324)
Pháp Âm 2020_39.