DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM MẬU TUẤT.

03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 5500)

ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2018
Ngày 21 Tháng 8 Năm Mậu Tuất
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
 

 

MẸ DIÊU TRÌ BAN KINH 
CHO GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG
TÒA ĐÌNH TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI
CHI ĐẠO BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO (TÂN BỬU SƠN KỲ HƯƠNG) HẦU ĐÀN


PHÁP ÂM 216A

DIÊU TRÌ PHẬT MẪU TÂM KINH

“Đài Mẹ thiên, Mẹ ngự thượng tầng

Thế gian con trẻ cung căn Mẫu Hoàng

Dốc lòng gầy dựng sửa sang

Chúng con thơ dạy thẳng đàng bước đi

Giác tâm con lạy Diêu Trì

Tình thương thân mẫu không gì sánh đâu

Con hiền mượn tạm sòng nâu

Cùng làn khói tỏa giúp câu vọng bày

 Mẫu ban cốt nhục hình hài

Lao đao lận đận trong ngoài lục căn

Duyên khai ý khởi tầm phăng

Thập tam ngũ uẩn lục trần ẩn thân [1]

Tựa nương nơi rộng một lần

Quyết tâm đến chỗ non tầm xa xôi

Cho dù nghiệp lực kéo lôi

Quân thần phụ tử nhả nhồi khó khăn

Giờ này con ngộ lý căn

Cầu xin Từ Mẫu khai ân mở đường

Canh khuya tay chấp đăng hương

Xin trên hộ phước chiêu dương điển từ

Khai tâm con rõ thật hư

Sửa sang ý tục thiện từ chơn không

Hạnh tu con quyết lập công

Vun trồng cội rễ một lòng thẳng ngay

Nguyện cầu cửa thánh Như Lai

Giục lòng con trẻ ngày này tỉnh tâm

Độ con thoát khỏi sai lầm

Vượt vòng tục lụy đứng nằm an vui

Trần gian con nếm đủ mùi

Đắng cay khổ não ngọt bùi chẳng yên

Tây Trào con nhớ Mẹ hiền [2]

Nhiệm sâu mê giác căn tiền cội xưa

Từ đây tội lỗi con chừa

Gìn thân lập hạnh muối dưa định thiền

Nương theo thất tổ cửu huyền

Họ hàng nội ngoại nơi miền non cao

Nguyện cầu tông tổ tiêu dao

Nhẹ mình thoát chốn trần lao ngục hình

Giờ đây con có Tâm Kinh

Một lòng vì Đạo hy sinh chẳng lìa

Hạ Ngươn thập bát trăng mười [3]

Tưởng cầu vọng bái đèn trời rực linh

Đúng niên có Mẹ thấm tình

Là ngày giáng thế cung nghinh Mẫu Hoàng

 

PHÁP ÂM 216B
Hương linh mười tám lập đàn

Từ Tôn vận chuyển khai màn Hạ Ngươn

Long Hoa khai hội Thất Sơn

Kinh Tâm tứ nguyện xạ nhơn Tây Trào

Chúng sinh khổ thảm biết bao

Phước căn chưa đủ vàng thau khó bì

Thánh Thần Tiên Phật tường tri

Hạ Ngươn Cửu Phẩm Vô Vi lịnh truyền

Cúi đầu vọng bái đài liên

Thứ tha con dại nơi miền trần gian

Thoát vòng khổ ải tai nàn

Thảnh thơi nhàn hạ xa đàng Tây qui

Bái thiên bái địa đúng kỳ

Tây Phương bái Phật Diêu Trì Cửu Cung

Lập thân nương tựa bóng tùng

Điển linh Mẹ chiếu phủ cùng tứ linh [4]

Hóa thân Mẫu thảo Tâm Kinh

Dạy trần đủ chỗ tận tình sen khai

Đúng niên đại lễ một ngày

Công lao cao cả chỉ bày con thơ

Bon ngân chuông hướng đúng giờ

Mẫu thương độ lượng trẻ khờ lẻ loi

Kinh Tâm con tụng mấy lời

Quỳnh tương đàn lễ Mẹ ngồi chứng minh

Nghẹn ngào con dứt tâm kinh

Lòng thành đưa tiển điển linh Mẹ hiền

Về trên bệ ngọc cung tiền

Hai hàng con thảo dưới miền nhớ nhung

Âm thầm hồi hướng Diêu Cung

Đài sen ngọt diệu thoát vòng lưới sa

Đến giờ cung tiễn Mẹ già

Cầu mong ban phước nhà nhà ấm no

Ngậm ngùi con trẻ âu lo

Tạm xa tình Mẹ thơm tho ít nhiều

Thuyền loan Mẫu rướt buổi chiều

Con lành phụng sự Tây Liêu quê nhà.”


Chú Thích:
[1] Thập tam = thập tam ma = thất tình + lục dục

[2] Tây Trào = Giáo Hội Thiên Trường hoằng đạo nơi trời Tây, cơ Quốc Khách Đại Đạo.  Giáo Hội Thiên Trường là một liên giáo của 8 gốc 12 chi đạo, trong đó tới hai chi của Bửu Sơn Huỳnh Đạo (tân Bửu Sơn Kỳ Hương), một chi trong quốc nội và một chi quốc ngoại có Tòa ĐìnhTrung Ương Quốc Ngoại đặt tại Hoa Kỳ.  

[3] Thập bát trăng mười = ngày 18 tháng 10 âm lịch, ngày Vía của Hoàng Mẫu Diêu Trì

[4] Tứ linh = Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ/ , Bắc Huyền Vũ, Nam Chu Tước. Bao phủ tứ linh có nghĩa là bao phủ khắp 4 phương.  


     

PHÁP ÂM #210

“Dâng hương đăng hoa quả thiếu trầm hương" [1]


Kinh Dâng Trầm
"Trầm thơm diệu thâm tình dâng Mẫu

Huyền Cao Thiên Mẹ thấu con lành

Chín tầng mây bạc cao xanh

Điển linh soi rọi ngọn ngành tuổi son

Chốn dương thế năm non biển khắp

Con tu cầu nguyện gặp Từ Tôn

Muôn loài vạn vật Càn Khôn

Từng hồi khoảnh khắc vùi chôn khổ sầu

Nhờ tay Mẹ đâu đâu cũng có

Chốn hồng trần công khó chắc chiu

Mở mang con trẻ bao điều

Học hành tu sửa dắt dìu Mẹ thương

Nghe gió thoảng lướt mây đàm phán

Diêu Mẫu Trì lịnh hoán chúng sanh

Ráng tu ra khỏi tơ tằm
Trở về tiên cảnh cõi hằng ước mong."

"Diệu lý cơ đề đang chờ Hoàng Nhi [2]

Thiên thông kinh liểng dìu sanh chúng

Ta tỏa huyền chi chí Minh Quân

Lộ phí di tổng đoan hồi chủ

Lui lui thiên điển trở cung hồi.”

Chú thích:
[1]. Hoàng Nhi = Hoàng nhị Thiên = Ngôi Hai trào tam. Ngài cũng có mặt tham dự đàn lễ.
[2]. Trong đàn lễ đêm Hội Yến Diêu Trì diễn ra mấy hôm trước đã quên đốt và dâng hương trầm cho nên Mẹ nên Mẹ không ban cho bài kinh dâng trầm. Hôm nay Mẹ nhắc cho biết và tiếp tục ban kinh.  Hiệp Thiên Huyền Nữ tiếp điển cách xa nửa vòng trái đất nên không thể biết được sự thiếu sót này trong nghi lễ cúng Mẹ đêm Hội Yến.  Việc nhắc nhở cho thấy sự huyền diệu vô cùng của cõi vô vi.  

 

PHÁP ÂM  #211

“Thân kia luật thiên như Hà kỷ

Kim Nương lập tự thiền môn hỷ

Nhứt dụng ban trụ chủ Tây Lư

Bất thăng sử khói nhi kim nghị

Mộc kim tân hạ xuất đương lai

Lưu hạ chiếu Quốc Thiên hành hải

Tứ nghị trường nhất chỉ Đế phùng

Thiên xây tự hiển điền môn Thái

Tái kiếp ngẫu khang đường tốc hiệp

Phong hỏa đàn thi hiển chào tiếp

Khai đăng lộ dựng chiều hướng tạo

Nhân duyên thủ chắc Quân nhơn tùy.”


 

PHÁP ÂM # 212

“Cao dạy đối đầu lẽ ra tuồng

Xử thế hạng Trang  đón phép cuồng

Quốc ân minh triết kim vững

Tư khả quí công dựng pháp môn

Tương sinh tương dũ đồng thanh giải

Diệu diệu như như hiệp đăng giai

Khang Hà xứ mạch phang Tây cổ

Há nhiên toại hòa lữ Kim ba.”

 

 

PHÁP ÂM #213

“Hương thơm ngây ngất Lành gieo mạ

Cuộc kiếm căn hòa quyện cảnh đa

Nhiệm trách lịnh thiên cơ chuyển diễn

Thái hạ chi cố ngẫu chánh hòa

Khai chỉ nhơn luân truyền thuyết khởi

Ấn bảo khai bất kỉnh nương mơi

Danh hiểm hoặc vô nhứt không liệu

Thuyền ra bậc trí quang tỏa môn

Mạng đề cơ tiếng tùng xuất đoạn

Bảo bảo tự đoan khúc trực nang

Tật diện nương lộ duyên kim ngẫu

Chiêu biến lý nhơn lưu phong đăng

Mạng lưới trời mùi qui tách lữ

Môn danh hạ xuất tạm chỗ từ

Kim minh lịch lãm điền phong hạng

Chí cao đề khai để bổn ngư

Dạng dạng hành lộ cơ Quân Chủ

Sơn chiếu đồng đăng giáp lưỡng Chu

Tát tụ kim di luận chung chi

Lai thế cảnh tương tùy yên tụ.”

 


 

PHÁP ÂM #214

“Thiên thư thầm mở kỳ cờ

Vận hành Thích đạo cơ trời tỏa minh

Huyền cầm phá cấp thanh linh

Mệnh trời trời mệnh trông hình vô vi

Vô hình vô ảnh ngọc trì

Kim di hạng quít đa di khỏi thoàn

Lịnh thiên thời vận kỳ sai

Vận lai nương giáng chàng quan gánh gồng

Tương đồng diệu nhiệm tựa thông

Cửa môn bốn chữ phận tồn hóa cơ

Đạo đời Trình hiểu bàn cờ

Hà qui kết tựa nhiệm chờ khai ngôn.”

 

PHÁP ÂM #215A

“Mệnh từ mệnh Trời Thiên đất hữu

Phàm nơi duyên tức thụ hoàng tư

Trần để coi Cao Thiên lựa chỗ

Bệ chính lâm san quyết năng từ

Kim phong chánh võ Hà huy lộ

Kỳ hữu chi tâm đáo lâm đô

Hạ điền uyên ngạn huê hữu kiết

Đương đương phùng tự nhơn duyên bổ.

 

Phu quân Kim như nhơn hỷ báo

Nguyệt quý giao hạ trường Quốc hạo

Tương phỉ Hưng cát tư xứ phục

Đạo nhứt ban hành phước chung đào

Giải điền cơ đài Tây cung lịnh

Ứng chuyện ban phổ nhựt lai

Môn danh hiền triết nối đời Tổ

Ngàn công cao lập pháp kỳ quang.”

 

Kim Cung Quân Diêu Hoàng Mẫu Quốc

Lạc điện danh thao tưởng hóa nhơn

Thế sự cuộc đời điêu vọng tưởng

Châu tử thiên nhai đạo Kỳ Sơn

Vũ đình đưa sách chào danh tướng

Hạ tuyệt thế vang liệt phong sơn

Giai tiên hồ lắm y tác thượng

Đọan tiêu lưu thụy tánh phân tung

Võ tứ kim bồn quân giang điện

Thiên thời địa túc tức dung thiên

Thơ chưởng phước tọa thiên phong thánh

Tọa chịu hình đơn bỉ thủ di.”

  
  

PHÁP ÂM #215B

“Nương Nương chi thế tạ chi thế

Ngẫu ngạn Hồng Di tất lai bề

Nghi bổn chuyển hồi loan phùng hậu

Chí mệnh diệu tốc nhân toàn thể

Cung kỷ quy đoan hạn phụng thâu

Nan tất chi nan khoáng linh bầu

Hà thuỷ nhược mai chinh tiền bộ

Vương bổn nhiên Hoàng Kim Hậu châu

Chu khang lữ tiết Chiêu Lý ngộ

Nhơn điền bổn hoá kim sa lộ

Quốc nghi tông lĩnh Hoàng thông lãnh

Tựu cảnh nhiên nhai khải điệu mô

Tân hùng ngoạn thế chi đa cảnh

Mộc chiếu đề khai bỉnh châu thành

Thuyết thuyết thông quy mai chi hộ

Lập khí toàn công thoái kiền hành

Không hư hư không Hoàng Thiên lộ

Hồng nhĩ oanh Huyền phưởng thí hồ

Phong nhiệt thiên chi ngoãn Thiên thống

quy kim lượng nhứt Huyền Đô.”

  
 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 390)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 400)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 474)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 862)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 889)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 835)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1121)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 933)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 888)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2097)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 1777)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 1590)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 1661)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 1947)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2241)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2089)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 1983)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2173)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2203)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 1926)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 1911)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 1900)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2185)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 1963)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 1976)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2063)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2072)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2033)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 2941)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2494)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2254)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2435)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 2734)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 2678)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 3420)
Kinh Vạn Đại Mẫu Hiền và những bài Thánh Giáo khác.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3045)
KINH SÁM HỐI: HOÀNG MẪU SÁM, HOÀNG MẪU CHƠN KINH, SẤM GIẢNG PHẬT THẦY, HUYỀN MINH SÁM.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4056)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4175)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4289)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 4724)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 3610)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 1905)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5121)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 4649)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 5355)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5429)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 4595)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 4594)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 3774)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 4507)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 3886)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4358)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 4763)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 3860)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4290)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.
28 Tháng Mười 201811:08 CH(Xem: 4560)
Pháp Âm 238-247.
15 Tháng Mười 201811:11 SA(Xem: 5210)
Pháp Âm 228-237. Cực Lạc Thuyết Tử Kinh.
08 Tháng Mười 20183:59 CH(Xem: 4122)
Pháp Âm 220-227.
29 Tháng Chín 20183:44 CH(Xem: 4673)
Pháp Âm 217-219E. Diêu Trì Phật Mẫu Tâm Kinh.
02 Tháng Chín 20181:24 SA(Xem: 3512)
Pháp Âm 207-209E.
27 Tháng Tám 201810:12 SA(Xem: 5310)
Pháp Âm 202-206.
23 Tháng Bảy 20186:57 CH(Xem: 5266)
Pháp Âm 198-201. Đàn giờ Tí tại đàn tràng Núi Sam.
17 Tháng Bảy 20186:08 CH(Xem: 3639)
Pháp Âm 193-196. Đàn giờ Dậu tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội.
02 Tháng Bảy 201811:32 SA(Xem: 5462)
Pháp Âm 178-192.
25 Tháng Sáu 201812:36 CH(Xem: 4340)
Pháp Âm 172-176.
24 Tháng Sáu 201812:23 SA(Xem: 5000)
Pháp Âm 166-171.
18 Tháng Sáu 20189:48 SA(Xem: 5129)
Pháp Âm 160-165.
28 Tháng Năm 20186:13 SA(Xem: 4658)
Pháp Âm 156-159C.
23 Tháng Năm 20183:50 CH(Xem: 4469)
Pháp Âm 153 -155.
22 Tháng Tư 201812:00 SA(Xem: 30801)
Pháp Âm 149-152.