DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM MẬU TUẤT.

03 Tháng Mười 201810:26 SA(Xem: 9528)

ĐÀN GIỜ DẬU
Ngày 21 Tháng 8 Năm Mậu Tuất
30/9/2018
Đàn Tràng Nam Thành
Giáo Hội Thiên Trường

Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 

 

 HUYỀN KHÔNG BAN KINH DÂNG ĐẠI LỄ MẸ DIÊU TRÌ
(tiếp theo)Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 216A

 

KINH DÂNG NGUYỆN
 
Đài Mẹ Thiên Mẹ ngự thượng tầng
Thế gian con trẻ cung căn Mẫu Hoàng
Dốc lòng gầy dựng sửa sang
Chúng con thơ dại chẳng đàng bước đi
Giác tâm con lạy Diêu Trì
Tình thương thân mẫu không gì sánh đâu
Con hiền mượn tạm sòng nâu
Cùng làn khói tỏa giúp câu vọng bày
Mẫu ban cốt nhục hình hài
Lao đao lận đận trong ngoài lục căn
Duyên khai ý khởi tầm phăng
Thập tam ngũ uẩn lục trần ẩn không
Tựa nương nơi rộng một lần
Quyết tâm đến chỗ non tầm xa xôi
Cho dù nghiệp lực kéo lôi
Quân thần phụ tử nhả nhồi khó khăn
Giờ này con ngộ lý căn
Cầu xin Từ Mẫu khai ân mở đường
Canh khuya tay chấp đăng hương
Xin trên hộ phước chiêu dương điển từ
Khai tâm con rõ thật hư
Sửa sang ý tục thiện từ chơn không
Hạnh tu con quyết lập công
Vun trồng cội rễ một lòng thẳng ngay
Nguyện cầu cửa thánh Như Lai
Giục lòng con trẻ ngày này tĩnh tâm
Độ con thoát khỏi sai lầm
Vượt vòng tục lụy đứng nằm an vui
Trần gian con nếm đủ mùi
Đắng cay khổ não ngọt bùi chẳng yên
Tây Trào [Cali] con nhớ Mẹ hiền
Nhiệm sâu mê giác căn tiền cội xưa
Từ đây tội lỗi con chừa
Gìn thân lập hạnh muối dưa định thiền
Nương theo Thất Tổ Cửu Huyền
Họ hàng nội ngoại nơi miền non cao
Nguyện cầu Tông Tổ tiêu dao
Nhẹ mình thoát chốn trần lao ngục hình
Giờ đây con có Tâm Kinh
Một lòng vì Đạo hy sinh chẳng lìa
Hạ Ngươn thập bát trăng mười [18/10]
Tưởng cầu vọng bái đèn trời rực linh
Lú [ló] niên con Mẹ thấm tình
Là ngày giáng thế cung nghinh Mẫu Hoàng

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM 216B
 
Hương linh mười tám [18/10] lập đàn
Từ Tôn vận chuyển khai màn Hạ Ngươn
Long Hoa khai hội Thất Sơn
Kinh Tâm tứ nguyện xạ nhơn Tây Trào [Cali]
Chúng sinh khổ thảm biết bao
Phước căn chưa đủ vàng thau khó bì
Thánh Thần Tiên Phật tường tri
Hạ Ngươn Cửu Phẩm Vô Vi lịnh truyền
Cúi đầu vọng bái đài liên
Thứ tha con dại nơi miền trần gian
Thoát vòng khổ ải tai nàn
Thảnh thơi nhàn hạ chuông đàng Tây di
Bái Thiên bái Địa đúng kỳ
Tây Phương bái Phật Diêu Trì Cửu Cung
Lập thân nương tựa bóng tùng
Điển linh Mẹ chiếu phủ cùng Tứ Linh
Hóa thân Mẫu thảo Tâm Kinh
Dạy trần đủ chỗ tận tình sen khai
Đúng niên đại lễ một ngày
Công lao cao cả chỉ bày con thơ
Bon ngân chuông hướng đúng giờ
Mẫu thương độ lượng trẻ khờ lẻ loi
Kinh Tâm con tụng mấy lời
Quỳnh tương đàn lễ Mẹ ngồi chứng minh
Nghẹn ngào con dứt Tâm Kinh
Lòng thành đưa tiễn điển linh Mẹ hiền
Về trên bệ Ngọc cung tiền
Hai hàng con thảo dưới miền nhớ nhung
Âm thầm hồi hướng Diêu Cung
Đài sen ngọt diệu thoát vòng lưới sa
Đến giờ cung tiễn Mẹ già
Cầu mong ban phước nhà nhà ấm no
Ngậm ngùi con trẻ âu lo
Tạm xa tình Mẹ thơm tho ít nhiều
Thuyền loan Mẫu rước buổi chiều
Con lành phụng sự Tây Liêu quê nhà.


Chú Thích:
[1] Thập tam = thập tam ma = thất tình + lục dục

[2] Tây Trào = Giáo Hội Thiên Trường hoằng đạo nơi trời Tây, cơ Quốc Khách Đại Đạo.  Giáo Hội Thiên Trường là một liên giáo của 8 gốc 12 chi đạo, có Tòa ĐìnhTrung Ương Quốc Ngoại đặt tại Hoa Kỳ.  

[3] Thập bát trăng mười = ngày 18 tháng 10 âm lịch, ngày Vía của Hoàng Mẫu Diêu Trì

[4] Tứ linh = Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Bắc Huyền Vũ, Nam Chu Tước. Bao phủ Tứ Linh có nghĩa là bao phủ khắp 4 phương.  


     

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #210


“Dâng hương đăng hoa quả thiếu trầm hương" [1]


KINH DÂNG TRẦM
 
Trầm thơm diệu thâm tình dâng Mẫu
Huyền Cao Thiên Mẹ thấu con lành
Chín tầng mây bạc cao xanh
Điển linh soi rọi ngọn ngành tuổi son
Chốn dương thế năm non biển khắp
Con tu cầu nguyện gặp Từ Tôn
Muôn loài vạn vật Càn Khôn
Từng hồi khoảnh khắc vùi chôn khổ sầu
Nhờ tay Mẹ đâu đâu cũng có
Chốn hồng trần công khó chắt chiu
Mở mang con trẻ bao điều
Học hành tu sửa dắt dìu Mẹ thương
Nghe gió thoảng lướt mây đàm phán
Diêu Mẫu Trì lịnh hoán chúng sanh:
Ráng tu ra khỏi tơ tằm!
Trở về tiên cảnh cõi hằng ước mong.

 

Diệu lý cơ đề đang chờ Hoàng Nhi [2]

Thiên thông kinh liểng dìu sanh chúng

Ta tỏa huyền chi chí Minh Quân

Lộ phí di tổng đoan hồi chủ

Lui lui thiên điển trở cung hồi.

 

Chú Thích:
[1]. Trong đàn lễ Hội Yến Diêu Trì tại California, chủ đàn đã quên dâng trầm trong lúc làm lễ cho nên Ơn Trên đã không ban cho bài Kinh Dâng Trầm vào hôm đó. Hôm nay Ơn Trên nói cho biết sự thiếu sót đó và ban kinh bổ sung.  Hiệp Thiên Huyền Nữ tiếp điển tại Đạo tràng Nam Thành, VN, cách xa nửa vòng trái đất không biết được sự thiếu sót này. Ngay cả những người dự lễ đàn vào hôm đó cũng không biết sự thiếu sót này.  Việc nhắc nhở của Ơn Trên là một ấn chứng cho thấy sự huyền diệu của Đạo.
[2]. Hoàng Nhi = Hoàng Nhị Thiên, Hoàng Di Thiên, Ngôi Hai Trào Tam. Đoạn này Mẹ nói với Đức Ngài Hoàng Di Thiên đang có mặt trong đàn lễ.

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM  #211

 

Thân kia luật thiên như hà kỷ

KIM NƯƠNG lập tự thiền môn hỷ

Nhứt dụng ban trụ CHỦ TÂY LƯ

Bất thần sử khói nhi kim nghị

Mộc Kim tân hạ xuất đương lai

Lưu hạ chiếu QUỐC THIÊN hành hải

Tứ nghị trường nhất chỉ ĐẾ phùng

THIÊN xây tự hiển điền môn THÁI

Tái kiếp ngẫu khang đường tốc hiệp

Phong hỏa đàn thi hiển chào tiếp

Khai đăng lộ dựng chiều hướng tạo

Nhân duyên thủ chắc QUÂN nhơn tùy.


 


Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM # 212

 

CAO dạy đối đầu lẽ ra tuồng

Sử tế hạng trang đón khép cuồng

QUỐC ân minh triết kim vững

Tư khả quí công DỰNG PHÁP MÔN

Tương sinh tương dũ đồng thanh giải

Diệu diệu như như hiệp đăng giai

Khang HÀ xứ mạch phang Tây cổ

Há nhiên toại hòa lữ KIM HOA.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #213

 

Hương thơm ngây ngất [NGỌC] LÀNH gieo mạ

Cuộc kiếm căn hòa quyện cảnh đa

Nhiệm trách LỊNH thiên cơ chuyển diễn

THÁI [KIM ANH] hạ chi cố ngẫu chánh hòa

KHAI CHỈ NHƠN LUÂN TRUYỀN THUYẾT KHỞI

ẤN BẢO khai bất kỉnh nương mơi

Danh hiểm hoặc vô nhứt không liệu

THUYỀN RA BẬC TRÍ QUANG TỎA MÔN

Mạng đề cơ tiếng tùng xuất đoạn

Bảo bảo tự đoan khúc trực nang

Thật diện nương lộ duyên kim ngẫu

Chiêu biến lý nhơn lưu phong đăng

Mạng lưới trời Mùi qui khách lữ

Môn danh hạ xuất tạm chỗ từ

Kim minh lịch lãm điền phong hạng

Chí cao đề khai để bổn ngư

Dạng dạng hành lộ CƠ QUÂN CHỦ

Sơn chiếu đồng đăng giáp lưỡng chu

Tát tụ kim di luận chung chi

Lai thế cảnh tương tùy yên tụ.

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #214

 

THIÊN thư thầm mở kỳ cờ

Vận hành Đức Đạo cơ trời tỏa MINH

HUYỀN cầm phá cách thanh linh

MỆNH TRỜI TRỜI MỆNH trong hình vô vi

Vô hình vô ảnh Ngọc Kỳ

Kim di hạng quít đa di khỏi thoàn

LỊNH THIÊN thời vận kỳ sang

Vận lai Nương giáng chàng quan gánh gồng

Tương đồng diệu nhiệm tựa thông

Cửa môn bốn chữ phận tòng hóa cơ

Đạo Đời [TRẠNG] TRÌNH hiểu bàn cờ

HÀ qui kết tựa nhiệm chờ khai môn.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe
PHÁP ÂM #215A

 

Mệnh từ MỆNH TRỜI THIÊN đất hữu

Phàm nơi duyên tức thụ hoàng tư

Trần để coi CAO THIÊN lựa chỗ

Bệ chín lâm san quyết năng từ.

 

Kim phong chánh võ HÀ huy lộ

Kỳ hữu chi tâm đáo lâm đô

Hạ điền uyên ngạn huê hữu kiết

Đương đương phùng tự nhơn duyên bổ.

 

PHU QUÂN KIM như nhơn hỷ báo

Nguyệt quý giao hạ trường QUỐC hạo

Tương phỉ HƯNG cát tư xứ phục

Đạo nhứt ban hành phước chung đào.

 

Giải điền cơ đài TÂY CUNG LỊNH

Ứng chuyện ban HÀ phổ nhựt nan

MÔN DANH HIỀN TRIẾT nối đời Tổ

Ngàn công cao lập pháp kỳ quan.

 

KIM Cung Vân Diêu HOÀNG QUỐC MẪU

LẠC ĐIỆN danh THAO [ANH] tưởng hóa nhơn

Thế sự cuộc đời điêu vọng tưởng

Châu tử thiên nhai ĐẠO KỲ SƠN

Vũ đình đưa sách chào danh tướng

Hào hạ tuyệt thế vang liệt phong sơn

Giai tiên hồ lắm y tác thượng

Đọan tiêu lưu thủy tánh phân tung

Võ tứ kim bồn QUÂN GIANG [HÀ] ĐIỆN

Thiên thời địa túc tức dung thiên

Thơ chưởng phước tọa THIÊN PHONG THÁNH

Tọa chịu hình đơn bỉ thủ diên.

   

  

PHÁP ÂM #215B

 

NƯƠNG NƯƠNG chi thế tạ chi thế

Ngẫu ngạn HỒNG DI tất lai bề

Nghi bổn chuyển hồi loan phùng hậu

Chí mệnh diệu tốc nhân toàn thể

Cung kỷ quy đoan hạn phụng thâu

Nan tất chi nan khoán linh bầu

HÀ thuỷ nhược mai chinh tiền bộ

VƯƠNG bổn nhiên HOÀNG KIM HẬU châu

Chu khang lữ tiết [HOÀNG] CHIÊU LÝ ngộ

Nhơn điền bổn hoá kim sa lộ

QUỐC nghi tông lĩnh HOÀNG thông lãnh

Tựu cảnh nhiên nhai khải điệu mô

Tân hùng ngoạn thế chi đa cảnh

Mộc chiếu đề khai bỉnh châu thành

Thuyết thuyết thông quy mai chi hộ

Lập khí toàn công thoái Kiền hành

Không hư hư không HOÀNG THIÊN lộ

Hồng nhĩ oanh HUYỀN phưởng thí hồ

Phong nhiệt thiên chi ngoãn THIÊN thống

HÀ quy kim lượng NHỨT HUYỀN ĐÔ.

  
 


 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 991)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1448)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1176)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1349)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1418)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1341)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1534)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1957)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1628)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1861)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2204)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2614)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1996)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1725)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1438)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1509)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1551)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2458)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2436)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2946)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2244)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2512)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2918)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2778)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2719)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3413)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3216)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4259)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4160)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3616)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4775)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3673)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5595)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3735)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3789)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3968)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4144)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4024)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3583)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3522)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3668)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3808)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3470)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3699)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3687)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3536)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3521)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3315)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3704)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3632)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 4009)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3797)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3874)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4546)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4493)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4403)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4655)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4303)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4754)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6403)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5672)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5309)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5335)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5858)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 6001)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5422)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5297)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5670)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5747)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5328)
Pháp Âm 2020_39.