DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 23 THÁNG 9 NĂM ĐINH DẬU

02 Tháng Giêng 20182:49 CH(Xem: 9577)
ĐÀN GIỜ MÃO
NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2017
Ngày 23 Tháng 9 Năm Đinh Dậu
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Kinh Văn

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #37

 
Bốn cửa HUYỀN QUANG chiếu ra vào

Phương pháp khai mở ẤN TÂM trao

Diệu tâm thật tướng VÔ VI tướng

Đạo Pháp DIỆU KHÔNG ẩn buộc vào.

 

LINH SƠN PHÁP nhị tam tứ ngũ

Dạy xuất kỳ Tiên Phật tông dư

Ngũ thiên ngôn lai y bậc tận

Khoán luận tọa lai pháp báu tu.

 

QUỐC HƯNG huy quốc chi từ vận

Dịp kỳ di khả bảo ngộ từ

Thái thái năng chi di nhơn nhơn

Hiền trí trợ hảo phó danh từ.

 

Minh minh TRUNG ĐẠO hình vô sắc

Thể thể tu tu XÍCH TỬ NHI

HỘ PHÁP sát hạch TÔN DI LẠC

Đúng cửa vào trong bản thể ghi.

 

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #38


… lễ nghi

Tới đây đã có Thiên Cung

Hổ Nhi phụng đảnh chung cùng đôi câu

Phận mình phận nữ làm dâu

Ở đời cũng biết ăn sâu cội nguồn

Ai ca thì mình đóng tuồng

Chớ đâu để đó mà buồn mê si

Ngày nay có đặng nghĩa tình

Có nam có nữ hữu hình thế gian

Có ông thì mới có bà

Có con thì mới thuận hòa một gia

Đó là nghĩa Mẹ tình Cha

Đó là đạo nghĩa đem ra dạy đời

Đôi câu cho vẹn ý lời

MẪU NGHI xoay chuyển vun bồi Thiên Đăng.

 

[Hổ = hổ thẹn.  Nhi = nhỏ. Mẫu Nghi = Mẹ Diêu Trì.  Hổ Nhi là danh xưng khiêm nhượng (giống như kiểu xưng là bần đạo, bần tăng).  Hổ Nhi là một thị giả trong cung của Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu không muốn thố lộ danh phận thực của mình.]


  

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #39

 
Thân xác này dự yến cho vui

Đem pháp tâm thân thể rèn trui

Vui trong dạ MẪU lui về chỗ

TRẦU với cau còn say ống nhổ

Điện máy pha mức độ gia phần

Thôi thì cau lộc tặng con  

Ở đây đơn độc vầng trăng đêm thành

Còn Mẹ mang nỗi sâu dầy

Đã lỡ hứa trước việc này cảm thông

Nữ nam vướng bực trong lòng

Để cho xác tục đạo đồng chút vui

Sắt mòn thì phải rèn chuôi

Còn đây tám lạng phanh phui ích gì

Thôi trong cảnh tức đồng đạo

Nhai miếng trầu bận áo nhiều khoa

Chơn điển hôm nay của MẪU BÀ

Xin cho xác hữu lời ca điểm tình

Bây giờ tường phận hữu hình

Chúc con ngàn phước âm thinh hòa đời

Thôi chinh lời nói rời cái ghế

Nếu rảnh rang tiếp kế cùng con

Phận đà mau niệm nam mô

Còn con nguyên thể điểm tô nhiều bề

Thôi thì tạm dứt bồ đề

A Di Đà Phật chúc bề thi ca.

 

[Con = Ngọc Lành, cũng là Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền]


 

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #40

 
NGỌC chiếu điển linh lưu hậu thế

HOÀNG khai đặng tựa tỉ tương tề

THƯỢNG lai giáo hóa đây ba cõi

ĐẾ giáng đổi dời lược tứ bề

KỲ sắp biến cuộc bủa khắp trời

BA cõi hư không gồm thâu về

GIÁNG điển linh cơ vun nhành cội

ĐÀN phong cho gấp Đạo Huỳnh khê.

 

[Khoán Thủ: Ngọc Hoàng Thượng Đế Kỳ Ba Giáng Đàn]

 

Thượng đàn khai chiếu sạch hư vô

HUYỀN ĐÔ TINH kết KIM HOA trổ

Linh chiếu năm nơi rọi sáng lòa

Cơ diệu tương đồng bích hà đô.

 

HUỲNH ĐẠO khai thông tầm kiếp ngã

Nan thức thần tinh chỉ rằng cơ

Nghĩa ba chơn tướng Đạo Ta Bà

Phong huệ kim thân ĐẠO VÔ VI.


["Nghĩa ba chơn tướng" = nghĩa Khổ, Không, Vô Ngã là nền tảng của Đạo Ta Bà, tức Đạo của Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni.  Còn "phong huệ kim thân" là nền tảng của Đạo Vô Vi.]
 

Thanh dương tự tính vẫn ứng xác

Truyền chiếu huyền quang phải trở thì

Lộ lộ vô hình cung nguyệt các

Cơ Long Thần Thánh bạo dẫn chi.

 

Địa quan đài bảo ĐƠN ĐIỀN HẠ

MẠCH nhằm TIỀN nguyệt điện NHỨT HÀ

Nhập giao xuất thể hồn thông suốt

Phân phân đồng tứ cội thế hà.

 

[Đài Bảo = đài chứa đồ quí (khí lực) = Hạ Đơn Điền.  Nguyệt Điện = Kiến Nguyệt Điện = Điện Ngắm Trăng = Thượng Đơn Điền = trên đầu.  Mạch Tiền Nhứt Hà = Mạch Nhâm chạy dọc phía trước thân.]

 

ĐÀO NGUYÊN GỐC CỘI bền cho vẹn

Độ thế cho rành bước TÂM ĐIỀN

Đắc đắc thiện thành ngày tịnh dưỡng

Càn khôn nhật nguyệt HƯ VÔ HUYỀN.

 

[Đào Nguyên Gốc Cội = Bộ phận sinh dục. Bền cho chặt = khóa lại đừng cho tẩu lậu tinh (nam), huyết (nữ).]

 

Vô tướng, vô hình, chơn không tướng

TAM HIỆP ĐẠO THÀNH chiếu âm dương

Khí khái hư huyền VÔ THƯỢNG GIỚI

Càn khôn vạn vật THIÊN DĨ THƯỢNG.

[Tam hiệp = Âm Dương hiệp, Thủy Hỏa hiệp, Khí Thần hiệp.]

 

Chuông ngân mộng tỉnh kịp buổi đầu

Lo tu kịp buổi cảnh tỉnh mau

Thoát thoát mê mê trần mộng tỉnh

Kiếp kiếp xông pha gẫm bao lâu.

 

Huyền linh giáng điển thông nguồn ĐẠO

Xuất điển đồng quang rõ tâm trao

Giờ khắc Đông Tây Nam Bắc lẹ

Cơ nhiệm xuất HUYỀN xoay chuyển CAO.

 

Dụng kỳ HÌNH LUẬT vi tường sẽ

Mảy lông khó lọt kẻ kêu gào

Kỳ này thảm lệ thiên khổ kể

Ẩn đặt điển thông bộ cơ nào.

 

Ca quần cất tiếng đời tan bế

Lệ thảm kêu ca giọt máu đào

Danh hư không ngự đài cung bệ

Tiên trổi đàn cầm thế bốn gào.

 

Kỳ Ngươn tân khổ GIÀ đổ lệ

Vạn vật tang thương rõ chừng nào

Nghe đàn hoài chuyển mau phương kế

Đạo dạy Đời cần học dồi trau.

 

LÃO GIÀ không cõi truyền linh thể

Hư biến về Tây tạm rút hào

Giấc nồng huyền ảo đường tiên lẽ

Huệ chúc thiêng liêng qui thượng. Chào!

 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #41

 
… đến xứ chung căn

Âu chẳng qua pháp bủa hướng Tần [Tây]

Làm trọng trách bần tăng cõi ngộ

Dẫu biết rằng lắm phen giông tố

Kêu chúng sanh từng chỗ ÂN SƯ

Mai bên tâm linh huệ đạo chí mười

Thân nhẹ bước liên hoa nơi nơi hạt

Thân bạch hạc kim qui cao bay lạng

Nghĩa cổ xưa bầu bạn ải từ bi.

 

Một phút nam mô bức diễn lòng

Gởi trọn kỳ yên đến PHẬT ÔNG

Dòng giống LẠC LONG cơ đáo thế

DI phận căn lành lập kỳ công.

 

Quyên tiếng thành quân dân an LẠC

Thế Đạo phen này bủa đức trông

Trang sử QUỐC ân chọn kỳ tài

Sâu vầy chim én tung tăng bay.

Lui hồi chơn điển về chốn cũ

THẬP NHỊ HIỀN THẦN điển Nam trai

Khả minh thượng cổ hồi kế dĩ

Đạo đàn liên khúc giải trần ai.


 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #42

"Vi MẪU huyền huyền TẠO HÓA danh

Bất lão trường sanh Thiên Địa thành

Quái hào khai nhập hiền quân xuất

Từ Mẫu phân chia quẻ bát phần.

Xuất đế Minh Quân chia mọi hướng

Hóa hóa sinh sinh pháp luân thường

Địa Chi luân chuyển hòa hợp thế

Nhị bát tú dâng đặng đời thương.

Y phục tùng khởi từ châu bộ

Nhạc tiên cung phẩm khải Quốc cờ

Khấu khấu chung vô vạn sinh tạo

Liễu liễu nương nương phi liễu vô.

Tàng thị sinh lai đài buông tảo

Thiên vi tàm lục chí hư vô

Cốt thể hạ nhiên hành luật đạo

Yên giang vô xứ bả thành hồ.

Thiên cơ truyền đạo tạo đời an

Đồng qui hiệp nhứt chuyện giáo ban

Ba nhơn khổ xuống chàng bước lo

Tâm truyền đạo pháp đúng danh trò

Hà cốc phương phương cho diệu lý

Mẫu khuyên qui chánh chẳng trể trì

Đăng bát nương Canh y niên biến

Tam nương LÃO MẪU xuống trần tiền

Hồi lai xuất thế NHIÊN ĐĂNG PHẬT

Lao nhọc bôn ba hai ức bậc

Cửu Diệu chư linh chi cứu độ

Hai ức về trời với sức lực

Nương nương động phủ đương điển xuống          

Khai khẩu hiền dân Đạo lập tuồng

Thần Phật Thánh giáo muôn trượng bộ

Tam ẩn không xưng pháp điểm tường

Tàng linh phân nửa sau chân bước

Long Huê vương pháp thiên mạng trược

Cửu Thiên ra đặng đồ nhiên hóa

Khẩu quyết tấu trình nhị nguyên ức.

Tâu rằng: Lão Mẫu Phật môn

Khuyên hồn tấn đạo người không tu hành

Tâu rằng người ở thế gian

Trái mạng hồn thể chứng tòan dữ thâu

Phân ra nghịch tận nhân cầu

Chẳng ngờ kim tháp nhịp bầu tòa ba

Đôi ba bận dẫn thiệt là

Xuống ghe trần tục tâm HOA đạo KỲ

Vô hình chiếu rọi huyền khai tả

Đạo cả lướt thuyền chiếc bóng nang

Cơ thừa ngàn chuyển kim quang chiếu

Thượng Ngọc thuyền nâng kiến tánh an

Diễn lai đạo sự cơ thần diệu

Chờ vận căn phần trống Canh sang

Dậu qua Tuất tới nào ai hiểu

Rõ biết thiên cơ tính thời gian

Năng năng minh đức kỳ tâm chánh

Sự hữu tắc cần đạo hiển lành

Minh minh QUỐC đại giai nhị bổn [nhị bổn = ngôi hai, nhị thiên]

Nhứt nhứt y che dưỡng hoàn thành

Thiên tú mạng minh Thượng cao môn

Ý khán cáo ghi lời Tiên Thánh

Giai tự minh thâm Thánh Đế Tôn

Vân bang trở chỉ Hoàng thống chánh

Kỳ cực chỉ y chiếu Càn Tôn

Ban ngâu tam mẫu tìm linh tánh

Líu ríu phục nhân bát khả toàn

Hổ chi quân tử lo bá tánh

Dâng thư chúc biểu dặn cháu con

Hiền kỳ kỳ lập đức hạnh lành

Bổn chi từ đại đề án tổng

Cư nội nhựt tự chính thân hành

Giác chính giác nhân phục hồi bổn

Hư thân hỉ khả ngoại nội thánh

Thiên vi ý ẩn tu tắc tồn

Y chiếu kỳ tâm cập kỳ thành

Lý hà cơ động thừa ý thi

Qui ngộ tầm dung hiệu rõ kỳ

Kim kim hậu điểm kỳ dư chiếu

Nhiên tắc Hà Quân tất cẩn ghi

Hữu hữu sở tiến thiên hạ tiến

Gia giả kỳ gia bất thiên vi

Thới thới chư kỷ hạ sở điền

Kỳ Quốc Kim lai trường trường ghi

Thiên lai sanh chỉ đạo huyền cầu

Đạo quang minh tự lắm dãi dầu

Kết tình trần thể truyền Phật chửa

Xây đấp bận lòng rõ phân mầu

Dựng lên hồi thới lai cung tựa

Hòa kết cho y càng tới mau

Trào nội triều ca đáo duyên xưa

QUỐC "đạo tâm không" nguyện lộ chầu

THIÊN trở phản kỳ nhất NHÂN SƯ

Đạo giáo di năng Đệ giả từ

Bất tất y chung hình y ngoại

Xuất khởi kỳ tỉ linh bất hữu

Quân thông hiềm cố tăng cổ đại

Kỳ thống QUỐC nhân vọng quân thư

NHIÊN ĐĂNG, KHỔNG TỬ kỳ thừa toại

Cực nhiên phản bổn chi y sư

THIÊN ĐẠO nhiệm kỳ khai luân thế

Nay, Bổn Toạ hồn di tựa minh y

Giáo giáo kỳ y ban bổn lãnh

THIÊN ĐẠO tích từ TỊNH ĐẠO SƯ

Khâm khâm chiếu chỉ đương đăng kiếu

THIÊN ĐẠO tông đồ rán hành y

Nhiệm nhiệm kỳ ba tòa phép tẩm

Rán khiếu thâu vô định tâm y

Nghiệm nghiệm Bổn Tòa ban chiếu lịnh

THIÊN ĐẠO xuất thành giới tinh vi.”

   
    

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #43

"Mùi Dần Mẹo khéo chạy sang

Hợi Tỵ Tí hạn trải lớp màn

Thìn Tuất tố xan sai đàn khải
[tố xan 素餐 : không có công mà ăn lộc]

Ngọ Sửu trâu thiên nước ngập tràn

Mùi Dê tai Thỏ trong con giáp

Sông núi hương ngòi giận oán than

Mỗi con mỗi số mạch sai điện

Chỉ bóng từ bi lộ Thiên Hoàng

Ngộ cảm kỳ sơn sanh Lão Tướng

Mai quế chiết cành chẳng quảy mang

Phong hóa thành lương ý công hầu

Thần tượng sứ quân ngậm ý sâu

Một cuộc ngắm quen ngọn mũi chỉa

Rõ việc Thiên Tào phận mày râu

Kiếm khách Ca Li dồi thao lược

Xứ sở Tây Phương có xa đâu

Trời đất tường thông người nhược phỉ

Cạn ly yến dài mức độ sâu.

Điển quang chấm dứt thi bài

Lời ca giọng hát ra thay cho Khùng

Chim khôn rán tựa bóng tùng

Ấy là vinh phận gia trung sau này

Cổ xưa tiếp tục chuyển xoay

Sắp khai nhật nguyệt phương Tây phản hồi.”

  

    

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe 

PHÁP ÂM #44

"Đinh Dậu qua Tết tới Vọng khai [vọng = sóc vọng]

Tài hoa kiếm khách dựng tuồng ngày

Chuyển xoay đàn tấu ra sức lực

Tuất Hợi mở liền Thiên Trời mai.

Vai tuồng cần thiết đồng tiếp sức

Mở cửa du niên rõ mấy ai

Khai luồng cơ điển cao minh bực

Thủ chấp Tiên lai dắt đàn ngây.

Huệ linh quang khai mở trổ nhành

Ngày mai Phật pháp lập hiền thánh

Đưa lòng hoài bảo cho thông hiểu

Trong sáng sáng trong tiếp điển lành.

Quang quang chiếu chiếu tích hà du

Một một lai hy tố di từ

Tây tây phú phú chào ca ngoạn

Diện tích ai phân phủ hạn phương.

Đoạn đoạn tùy khí loan phụng hạng

Tố tố chung ngây bạn thán tu

Kỷ kỷ chủ không không chủ áo

Trắc trắc đề nghi nhận ấn phù.

Khai điển bổn vô hình mở rộng

Phận đạo nhà một tấc lầu son

Phúc Thiên giờ khắc khai câu đạo

Giữ công thiên nhờ lực hạnh công.

Loạn thời giữa cảnh yêu ma

Hà khê thế tử lượm ra loạn thời

Đuốc từ thấu đáo ra khơi

Tây Phương thọ ký mấy lời Tiên Ông

Tiên Ông chưng nhắn đạo đồng

Nguyệt khai cởi mở lãnh lòng lắng nghe

Cuộc đời cứng cỏi chỉnh tề

Đạo tâm bền chắc hướng về Tây Thiên.

Tâm tánh bồng lai chuyển cõi lành

Thuần phong mỹ tục tóc tuổi xanh

Nhị tử mạng Thiên Trời đã định

Sắp xếp đem vào chỗ cao thanh.

Chia sẽ chắt chiu nguồn suối mát

Lòng rộng cung căn quý đạo tràng

Khai huyền cơ pháp nan chi giáo

Phong hóa lễ nghi sẽ phụng hành.

Phần tượng vô vi xây đỉnh đầu

Long lầu bước tới mật đô khai

Tứ Ông định vị Chiêu Dương hướng

Tạm tách cảnh quang kéo ngắn dài

Bình phong lộ tạng Tiên Thiên Sứ

Chớm nở trong lòng ngọ Quốc khai

Han hỏi hỏi han tình nhân chủng  

Lướt sóng giải nạn lộ kim bài.”

  

   

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM #45

"Vạn ý như yên vạn thiên hồn

Bao việc Trần đời cất gia thôn

Trung trinh tiết liệt gương hùng vĩ

Vạn vật như nhiên một tâm đồn

Xuất thân giai ngẫu anh hồn tướng 

Ruộng tứ gia gia chọn pháp môn

Khai tước công khanh hồi lai bổn

Cổ bực quyết cai sợi tiếng đồn

Tài vận vân du đức khai màn

Biển đời nhập nội lắm gian nan

Khải khúc bủa ra ánh đạo vàng

Bàn cờ chiết tính bực khuôn khổ

Chí dốc Đông phong vạn kỳ năng

Cứu tượng ước mơ mật canh hầu

Yên niên kinh mạng rộng nhân sâu

Bàn tính chu vi toan cung kính

Bộ máy ngư hoa hiệp tắc lầu

Hương tỏa linh xa cơ mầu nhiệm

Đượm lẽ niết nhi một đỉnh đầu

Hướng tới tâm linh tạng râu mày

Định oai thần lực Phật mở khai

Quanh quẩn tứ ân lo gia nội

Diệu ý tai đề tướng khoan thai

Ô tước Sông Ngân non phụng gáy

Yến tới linh khai sắc lịnh bày

Bao bước cẩm nang xây diệu phước

Khai hồi phúc thảo vạn lòng khai

Khải niệm xuân xanh tỏ ý lòng

Phen này cửa Phật vẫn hằng mong

Chơn tu tâm pháp sâu giải cảnh

Nương tựa Phật đài luận tổ phân

Khá khá nghiệm xem bài gởi sớm

Thầm nguyện mục điều cảnh cũng xanh.

Chọn pháp huyền năng đấng siêu hình

Văn bài bảo hộ Tam Tự Kinh

Đây pháp tiêu diêu phăng hồi cổ

Cọng tác viên tân thuở bình minh

Moi cọc tầm sâu nhìn rõ nét

Thức giấc luận chi mật niệm từ

Chân tướng xác thân đi đứng nằm

Tất lai vận chuyển lẽ quang âm

Tạo thể hữu vi vô sắc mệnh

Hiệp kỳ trời trăng khả ái tâm

Phật độ sơ cư năng kỳ ngộ

Đông Hạ Xuân Thu chội nhánh mầm

Yên Tử Quốc Vương hồi cổ điển

Ngũ tạng kinh huyền vạn hình năng.”

   
  
   

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Năm 202410:59 SA(Xem: 903)
PHÁP ÂM 2024_20-22
29 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2024_16-19. KỆ GIẢNG: CƠ LUẬT THIÊN HOÀNG
05 Tháng Tư 202410:59 SA(Xem: 1159)
PHÁP ÂM 2024_13-15. NGỌC KINH: TÂN KINH ĐẾ ẤN, VÔ THƯỢNG LẬP THÁNH NGÔI.
17 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1332)
PHÁP ÂM 2024_10-12. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ BAN THƯỞNG THÁNH NGƯƠN.
02 Tháng Ba 202410:59 SA(Xem: 1395)
PHÁP ÂM 2024_07-09. ẤN TRUYỀN MÔN ĐẠO THIÊN TRƯỜNG.
25 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1308)
PHÁP ÂM 2024_05-06. THÁI LÃO MẪU KINH: THỌ KÝ.
18 Tháng Hai 202410:59 SA(Xem: 1510)
PHÁP ÂM 2024_01-04. RÕ VÔ VI ĐỨC TÀI LẬP HỘI .
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1946)
PHÁP ÂM 2023_16A-D. HỘI CHỌN ĐỨC CỐ BÒN MẸ DẶN.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1601)
PHÁP ÂM 2023_15A-C. NGỌC KINH: KỆ CHƠN THÁNH.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 1843)
PHÁP ÂM 2023_14A-C. NGỌC KINH: THẦY LUẬT ĐỊNH ĐẾN TRƯỜNG DI LẠC.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2197)
PHÁP ÂM 2023_13A-D. MẸ KHUYẾN DẠY HIỆP NHAU TU ĐẠO.
12 Tháng Tám 202310:59 SA(Xem: 2606)
PHÁP ÂM 2023_12A-D. NGỌC KINH: TAM MÔN DỰNG LIÊN TÒA LINH THỨU.
29 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1988)
PHÁP ÂM 2023_11A-D. NGỌC KINH: ĐẾ MINH HOÀNG LỘ.
15 Tháng Bảy 202310:59 SA(Xem: 1720)
PHÁP ÂM 2023_10A-E. NGỌC KINH: SÁM PHÁP.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1431)
PHÁP ÂM 2023_09A-E. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: PHÁP THIÊN.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1498)
PHÁP ÂM 2023_08A-C. NGỌC KINH: LONG HOA CHUYỂN MÀN BA.
29 Tháng Sáu 202310:59 SA(Xem: 1520)
PHÁP ÂM 2023_07A-B. NGỌC KINH: CHUYỂN LONG HỘI HOA LIÊN.
27 Tháng Tư 202310:59 SA(Xem: 2451)
PHÁP ÂM 2023_06A-B. NGỌC KINH: HUYỀN VI ẤN KÝ PHÁP ĐIỂN MINH THÔNG.
06 Tháng Tư 20232:52 CH(Xem: 2428)
PHÁP ÂM 2023_05. NGỌC KINH: LỜI CẢNH TỈNH THẾ GIAN RỐT RÁO.
25 Tháng Hai 20232:52 CH(Xem: 2935)
PHÁP ÂM 2023_4A-4C. NGỌC KINH: LONG HỘI SẢY SÀNG
09 Tháng Hai 20237:45 SA(Xem: 2238)
PHÁP ÂM 2023_3A-3C. NGỌC KINH: LONG HOA ĐẠI HỘI
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2498)
PHÁP ÂM 2023_02A-02B. NGỌC KINH: KỲ CHUYỂN HOA LONG
15 Tháng Giêng 20233:13 CH(Xem: 2913)
PHÁP ÂM 2023_01A-01E. NGỌC MINH KINH: HỘI NÀY ĐÀNH MẤT CON
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2765)
PHÁP ÂM 2022_11. NGỌC KINH: CHÂN PHÁP ĐẠO CHA TRỜI BAN CHIẾU
22 Tháng Chín 202210:15 SA(Xem: 2694)
PHÁP ÂM 2022_10-11B. LẦN DÒ THÁNH ĐẠO TU LO GIỮ MÌNH
17 Tháng Năm 20229:56 SA(Xem: 3408)
PHÁP ÂM 2022_08. NGỌC KINH: THẦY TRỜI KHAI ĐẠO GIÁO TRUYỀN TÂN PHÁP
10 Tháng Năm 20222:46 CH(Xem: 3205)
PHÁP ÂM 2022_09. NGỌC KINH: VÔ CỰC THIÊN TÔN GIÁNG KINH THIÊN ĐẠO.
10 Tháng Ba 20221:36 CH(Xem: 4246)
PHÁP ÂM 2022_05 & 06. NGỌC MINH KINH: ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (2)
10 Tháng Hai 20229:07 SA(Xem: 4145)
PHÁP ÂM 2022_04. NGỌC MINH KINH ĐẾ TRUYỀN TÂN PHÁP (1)
26 Tháng Giêng 20228:39 SA(Xem: 3611)
PHÁP ÂM 2022_3A-3C. MẪU KHAI PHỔ ĐỘ ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG.
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 4769)
Pháp Âm 2022_2A - 2022_2D. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (TIẾP THEO).
16 Tháng Giêng 202210:29 SA(Xem: 3666)
Pháp Âm 2022_01A - 2022_01B. PHẢI LO MÀ CỐ THI TÀI ĐỨC ÂN (1).
21 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 5587)
Pháp Âm 2021_30 - 2021_31. (1) HỘI THẬP BÁT MẸ LAY MẸ GỌI; (2) NGỌC KINH: THẦY LỘ THIÊN KINH ĐẠO TRỜI CỨU KHỔ.
14 Tháng Mười Một 202111:50 SA(Xem: 3726)
Pháp Âm 2021_29. VÔ DANH THUYỀN ĐẠO.
29 Tháng Mười 202111:50 SA(Xem: 3784)
Pháp Âm 2021_28. LIÊN TÒA NGƯƠN HẠ ĐIỂN CHUYỂN CHỈ KHUYÊN.
20 Tháng Chín 202111:50 SA(Xem: 3962)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. CỬA CUNG BẠCH NGỌC GẦN KHAI HỘI TRIỀU.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4137)
Pháp Âm 2021_27. THẦY MẸ MỞ LIÊN HOA LẬP HỘI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 4013)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. NGỌC KINH: NGỌC ĐẾ MINH CHƠN KINH LONG HOA HỘI DIỄN.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3577)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24. NGỌC KINH: KỆ NGỌC CHÂU MINH.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3514)
PHÁP ÂM 2021_18. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (3).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3661)
PHÁP ÂM 2021_17. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (2).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3803)
THÁNH MẪU LIỄU HẠNH "LAI GIÁNG CƠ DUYÊN TRÁCH [NGÔ TUẤN KIỆT] MỘT LẦN."
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3463)
PHÁP ÂM 2021_16. CHUYẾN ĐÒ KỲ CHÓT CON ƠI (1).
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3693)
PHÁP ÂM 2021_15. ĐẠI ĐẠO RA GIẢI CỨU NGHIỆP TRẦN (2) TIẾP THEO.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3677)
PHÁP ÂM 2021_14. NGÀN NĂM CÓ MỘT MỞ KHUNG TÂY TRỜI.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 3527)
PHÁP ÂM 2021_13. ĐẠI ĐẠO RA CỨU GIẢI NGHIỆP TRẦN (1).
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 3515)
PHÁP ÂM 2021_12. MỞ CỬA THÁNH KHAI ĐƯỜNG QUỐC ĐẠO.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 3306)
PHÁP ÂM 2021_11. BƯỚC ĐẾN LONG HOA MỞ ĐẠI ĐỒNG.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 3697)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10. NGỌC KINH: NGỌC HOÀNG TÂM KINH.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 3629)
PHÁP ÂM 2021_08. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: TRUYỀN GIÁO ĐẠO TỪ.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 3992)
PHÁP ÂM 2021_07. NGỌC HOÀNG TRÙNG CỬU CỨU RỖI THẾ GIAN .
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 3782)
Pháp Âm 2021_06. PHÁP VƯƠNG XUẤT THẾ CHUYỂN ĐẠO TA BÀ
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 3864)
Pháp Âm 2021_05. NHỊ MẪU KINH (TÂY VƯƠNG MẪU KINH)..
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 4534)
PHÁP ÂM 2021_04. NGỌC KINH: NGỌC PHỤ GIÁC THẾ.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 4482)
Pháp Âm 2021_02. KHUYÊN BẢO CON: THUYỀN ĐÓ LÊN ĐÒ!
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 4376)
Pháp Âm 2021_01. LÃNH KHẨU KHUYẾT TÂY PHƯƠNG CHỖ ĐỊNH.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 4650)
Pháp Âm 2020_54. TÂY KỲ THẦN XUẤT PHẬT NÂNG PHẤT CỜ.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 4297)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 4747)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020. (1) KINH ĐỊA MẪU KINH & (2) SÁM KINH ĐỊA MẪU (KINH SÁM HỐI MẪU HOÀNG NGỌC PHỤ ÂN).
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 6392)
PHÁP ÂM 2020_1-3. KINH CHUYỂN LONG HOA.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 5661)
PHÁP ÂM 2020_48-49. KINH CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG (KINH CỬU PHẨM LỊNH BÀ.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 5298)
PHÁP ÂM 2020_47. QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN KINH: MINH THÁNH (KINH NHÂN THIỆN).
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 5323)
Pháp Âm 2020_46. NGỌC MINH KINH: VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH tiếp theo.
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 5835)
PHÁP ÂM 2020_45. NGỌC MINH KINH. PHẨM VI HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH (1).
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 5994)
Pháp Âm 2020_44. NGỌC MINH KINH. PHẨM NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN (tiếp theo).
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 5399)
Pháp Âm 2020_43. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ ĐẠI LỰC DIỄN NGỌC KINH & NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ TÂM KINH CHUYỂN.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 5284)
Pháp Âm 2020_42. NGỌC MINH KINH: PHẨM DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 5642)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 5716)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 5300)
Pháp Âm 2020_39.