THIÊN THƠ THÁNG 7 NĂM 2017

01 Tháng Bảy 201712:00 SA(Xem: 32584)

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A  tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến "Người" ngày 23 tháng 7 năm 2017 (ngày 2 tháng 6 Đinh Dậu) lúc 12:35 P.M.

 

 

THANH LONG MÃ Á

"Thanh điển Huyền Thiên chứng đạo thiền

Long tuyền ẩn hiện đạo Hoàng Thiên

quy luận giải Thiên Đồ Trận

Á Đại Ngọc hoàn chuyển Đại Thiên.

 

Đạo trần vi lượng quyết tầm dung

Pháp Ấn Vô Vi pháp Cửu Trùng

Thiên định mạng căn tam cõi đại

Đạo Vàng thiên khải đến Tòa Cung.

 

Hành trình xuyên Bắc Mỹ Thiên Châu

Thiết lệnh năm trăm quả địa cầu

Triều đại Tam Hoàng lập lệnh Trạng

Cửu Trùng Nam Việt chuyển hoàn châu.

 

Tam thiên thế giới lộ Long Châu

Tùy định Hỏa Châu ứng đại cầu

Chi đại Mai Sương thiên đặt cách

Lưu truyền tam thế Cửu cầu châu.

 

Long Châu giang điểm đã làm chưa?

Mai lộ hỏa cung đảo hiệp vừa

Chi thất long đầu Thiên đại Cước

Nhất thập nhân thiên nhất đại thừa.

 

Ấn Thiên đồ trận Bạch Vân Am

Ứng chuyển linh quang bởi xác phàm

Ngự bút Giang Long Ngài Cửu Khúc

Trạng Trình thiên điển trở về Nam.

 

Hiệp bàn pháp Bửu ẩn cờ Thiên

Chấn quẻ Đại Lôi Ngũ lục điền

Thất Đại Tinh cầu đã chuyển biến

Khai điền Trạch quẻ hiệp Huyền Thiên.

 

Đại chi ngộ sắc nhận huyền cơ

Bộ não đồ tâm thiên ấn thơ

Pháp bảo chuyển Quân toàn đại cõi

Lệnh bài pháp bảo đạo huyền cơ.

 

Trợ lực lệnh thiên thơ xuống bút

Ấn Thiên Hoàng khai cuộc Mộc nhân

Thân hành vận động Thập Tam

Đại chi luận nghĩa hiệu liên Cửu Trùng.

 

Thập nhị, tứ trụ, ngũ cung

Huyền năng hiệu pháp đúng cung đúng thầy.

 

Ngồi tịnh lặng hiệp bàn tam cõi

Thoát đại phàm tâm tịnh huyền vi

Pháp môn chi đại định phần

Vô vi linh ứng huệ căn hiện hình."

 

 

 

Lão Ông_1 tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội đã nhận thông điệp và gởi đến Người lúc 9:40 P.M. ngày 25 tháng 7 năm 2017.

 

 

TÒA ĐÌNH ĐÁP HUYỀN KHÔNG THÔNG ĐIỆP

"Lập Toà Đình Thuấn Nghiêu hoá hiện

Chuyển địa cầu lựa tuyển hùng anh

Hội đồng Tứ Giáo Tam Thanh

Ngũ Hành chuyển động bủa giăng trận đồ.

 

Nay chuyển động Ta Bà thế giới

Lập Bửu Toà hội tựu Cửu Cung

Qui hồi các bậc Triều trung

Từ hồi nguyên thuỷ hiệp chung cộng đồng.

 

Xoay  chuyển lại Huyền Không là Đạo

Bửu Sơn Kỳ Tứ Giáo trị ban

Chọn đức nhân hoá hiện trần gian

Lập nền Thánh Đức mở màn kỳ tam.

 

Nay nghiêm lệnh Giáo Toà Thánh Đức

Lực lệnh truyền các bậc hiền nhân

Gia qui quốc pháp tại trần

Cầm cân công lý xử phân y hành.

 

NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN

NAM MÔ TÒA ĐÌNH BỬU GIÁO CHỨNG MINH, SẮC CHỈ Y HÀNH"

 

 

 

Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại St. Louis nhận thông điệp và gởi đến Người ngày 31 tháng 7 năm 2017 (ngày 10 tháng 6 Đinh Dậu) lúc 17:38 P.M.

 

 

THIÊN CƯỚC HÀNH VÂN

"Thiên ban ấn lệnh, chiếu Tòa Tam

Nhất đẳng Quỳnh Cư chỉ tọa đàm

Thiên Nhất định đầu thiên thập bát

Lục tam thập nhị lục thiên tam.     

 

Thời hậu Hán đại lôi phong võ

Địa cầu này rung chuyển từng nơi

Hội Thánh Tam đang ứng chuyển mình

Tam bình lục thập Hoàng Thiên Hậu

Thổ bình quốc đưa nhau vào trận

Chấn Ngũ Lôi thập nhị tứ can 

Chi đại nhân nhận lệnh Thiên Hoàng

Tam bình phẩm cầu đàn chi nhất.

 

Lời khuyên Lão hiền nhân dạo bước

Mộc nhân thân châu đại Hồng Bàng

Đấng Thiên Hoàng chi đại hồng châu

Thiên định ước khơi đài xây tháp.

 

Lời phân tích thiệt hơn chi nhất

Đại Thiên Can phong võ vân đài

Lệnh Thiên Hoàng xếp bút hành y

Bàn luận việc Tam Thiên nghe rõ.

 

Luận pháp Phật Tiên ban Thánh ý

Chữ "hành y" theo Đạo Huỳnh khai

Chuyển binh hùng lập vị thời lai

Chuyên luận việc cửu nguyên đạo tám.

 

Nghe việc rõ từng nơi đại hội

Chiếu chỉ qua Tam Giáo định Tòa

Ấn Ngọc Hoàng phong võ châu tiên

Dòng Đại Đế Ngọc tam niên đại.

 

Nay chỉ cách luận đàm cơ pháp

Trợ giúp nhau đi đến thiên đài

Bóng cội tùng Phật pháp Tây An

Luận giải lí Thiên hành vân đại.

 

Mây trùng Cửu Thiên căn định Ngọc

Áo Già Lam chuyển thể Đài Cao

Ấn Quan Âm chuyển thế phàm trần

Dời chữ Đại về Lôi Âm Các.

 

Ngọc chung đỉnh hồi chiều định viết

Pháp đồ vân vạn đại tầng mây

Chuyện pháp thân ẩn tướng hữu hình

Thiên chi đại Lục Đồ Bát Trạch.

 

Thiên căn định thành Thần thành Thánh

Tướng đại căn phi pháp hành vân

Ngài Quan Âm hiện diện trần hồng

Lôi Ngọc Đại giải ngay bài trước.

 

Thiên Cước mới hành vân đạo pháp

Chỉ ba hôm định trước đôi phần

Điển Ngọc Hoàng ấn soái Thầy giao

Tam Bửu Điện ấn Thiên chi nhất.

 

Nhất thiên đảnh Hồng Quân Lão chuyển

Hiện kiều liên tam Đế bình nguyên

Được Như Lai phước huệ vận hành

Đã định việc thêm phần ý thức.

 

Dời môn đệ hợp bàn Thiên Đại

Chỉ Lôi Âm chư mẫu liên trào

Tam Trấn bình nhất pháp hồi Thiên

Liền trước mắt định luôn Đại Việt.

 

Chuyển phong võ ngũ quan kim bảo

Luận Cửu Nguyên Tam Giáo định phân

Pháp Quan Âm tam ấn hiện trần

Thiên Nhân Địa hội bàn luận ước."Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5246)
MONG CON HIỀN ĐỪNG NGƠ NGÀY HỘI. THẦY CHỨNG KHAI MAU TỚI DỰ TRƯỜNG. ĐỢT NÀY CÓ PHẬT TÂY PHƯƠNG. COI AI HỌC ĐƯỢC TU TRƯỜNG KHAI THI.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 4711)
LỢI SANH CHIẾU DIỆU THIÊN BÌNH. NGƯ ÔNG ĐẮC LỢI NAM KINH VẬY THÌ. THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO VÔ VI. LẬP ĐỜI THÁNH ĐỨC TAM KỲ NƯỚC NAM.
01 Tháng Chín 2023(Xem: 5520)
TẤT CẢ PHẢI CHUNG NHÀ PHÁP BỬU. VÀ AN NHIÊN THƯỜNG TRỤ TÂM KHÔNG. VÔ VI MỚI CỨU ĐẠI ĐỒNG. ƯU PHIỀN DIỆT HẾT CÒN LÒNG NHƯ LAI.
04 Tháng Tám 2023(Xem: 4853)
NGỌC SẮC HƯ VÔ ĐẠO NHIỆM MẦU. HOÀNG TIỀN ĐỊNH SẴN CẢ NĂM CHÂU. THƯỢNG THIÊN TAM GIÁO HÒA THẾ GIỚI. ĐẾ NGỰ NAM PHƯƠNG CHẤN ĐẠI CẦU.
01 Tháng Bảy 2023(Xem: 6482)
VÔ CỰC ĐẠI THƯỢNG HƯ KHÔNG PHỤ. TÀ KINH THƠ PHẨM ĐỦ GIẢI KHUYÊN. PHÁP RA KINH THÁNH KHÔNG YÊN. TẦM TU GIÁC NGỘ HOÀNG THIÊN KHOAN HỒNG.
31 Tháng Năm 2023(Xem: 6853)
THIÊN ĐẠO HUYỀN KHÔNG ĐÃ MỞ RỒI. BỬU SƠN HUỲNH ĐẠO CHÁNH DANH NGÔI. LONG ĐĂNG ĐÓN ĐỘ NGƯỜI CHƠN NIỆM. HOA TỎA KỲ HƯƠNG CẢ ĐẤT TRỜI.
04 Tháng Năm 2023(Xem: 5731)
HÔM NAY QUỐC KHÁCH THIÊN ĐÀI. KHAI LONG HOA HỘI ĐẠO THẦY KỲ BA.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 7112)
THIÊN VẠN BIẾN HUYỀN KHÔNG VIỄN TẬP. HỌC CHO SÀNH TAM THẬP LỤC NHÂN. BỬU HÒA CAO TIẾP CẬN LẦN LẦN. ĐẠO THẤY BIẾT ĐIỂN TẦN HOÁN CẢNH.
02 Tháng Ba 2023(Xem: 5995)
HOẰNG KHAI ĐẠI ĐẠO ĐỘNG ĐÔNG TÂY, PHÁP PHẬT CHÚA THIÊN ĐÃ ĐỦ ĐẦY, PHỒ ĐỘ KỲ BA NAY LẬP KHỞI, LIÊN KỲ HẢI HỘI NỐI LIỀN DÂY.
01 Tháng Hai 2023(Xem: 6886)
CỨU ĐỜI HAI BẬN GẦY CHƠN PHÁP, ĐỘ THẾ BA LẦN DỰNG TAM THANH, THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO MIỀN NAM QUỐC, TÔN GIÁO HOÀN CẦU HIỆP VẠN LINH.
26 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 9384)
CƠ TẬN DIỆT CHU KỲ SÀNG LỌC, KHÔNG LO TÌM TU HỌC MINH SƯ, CHÁNH PHÁP RA XIN HÃY LO TU, TRẦN LẬP HỘI MUỐN TU KHÔNG KỊP.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 5314)
NƠI CÕI TẠM CÀNG MÊ CÀNG KHỔ, THOÁT KIẾP NÀY TU BỔ CHO THÂN, THẦY BAN VI PHÁP ĐẠO HOẰNG, HIỆP THUYỀN HỘI ĐỦ LINH CĂN CHƠN TRUYỀN.
29 Tháng Mười 2022(Xem: 5785)
CƠ ĐẠI ĐẠO SAU CÙNG ĐÁNH THỨC, LIỆU CHÚNG SANH KỊP LÚC TỰA NƯƠNG? LỜI VÀNG BUỔI KHỔ TỎ TƯỜNG, VÌ THƯƠNG SANH CHÚNG LẠC ĐƯỜNG QUANH CO.
26 Tháng Mười 2022(Xem: 4315)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ LỊNH, THẺ LỊNH VÀ ẤN LỊNH THIÊN THƯỢNG ĐÃ GIAO CHO ĐỨC NGÀI. NHỮNG HÌNH HỌA TRÊN GIẤY CHỈ MANG TÍNH CÁCH TƯỢNG TRƯNG HỮU HÌNH. TRONG VÔ VI VÀ TRÊN THÂN TÂM LINH ĐỨC NGÀI MỚI LÀ THẬT SỰ.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 6882)
BUỔI XẾ LẬP THIÊN CUNG HỘI ĐÁO, THUYẾT LÝ HUYỀN CƠ ĐẠO ĐÀN TIÊN, ĐẠO CƠ ỨNG DỤNG NHÂN HIỀN, NHỊP CẦU BẠCH NGỌC CƠ THIÊN ĐỊNH NGÀY.
31 Tháng Tám 2022(Xem: 8806)
HỒI CHUÔNG CUỐI TRƯỚC GIỜ HỦY DIỆT. THƯƠNG CHO TRẦN CHẲNG BIẾT CHẲNG LO.
14 Tháng Bảy 2022(Xem: 9942)
NỐI KẾT NHỮNG HUYỀN KHẢI XƯA VÀ NAY TỬ CÁC TÔN GIÁO VIỆT. ĐỨC NGÀI GIẢI THÍCH THẾ NÀO LÀ NGƯỜI XƯA TRỞ LẠI.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 6037)
ĐỨC NGÀI CHỈ DẪN TU LUYỆN HUYỀN KHÔNG ĐẠI PHÁP. NHỮNG TIÊN TRI KINH KHỦNG. VÉN MÀN BÍ MẬT KỲ BA.
26 Tháng Năm 2022(Xem: 7789)
THÁI BÌNH DƯƠNG CHUYỂN. ĐỘNG CHUYỂN THÁI BÌNH. THÁI ÂM TRẬN PHÁP. THÁI BÌNH TRẬN PHÁP. CHIẾN TRANH TRÊN BIỂN.
02 Tháng Năm 2022(Xem: 5933)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC. LONG HOA DIỄN TRẬN LẬP ĐỜI.
01 Tháng Tư 2022(Xem: 6671)
TRẬN ĐỒ TẬN DIỆT LONG TRUNG
01 Tháng Ba 2022(Xem: 7424)
ĐẠI ĐÒ THẦY MẪU.
02 Tháng Hai 2022(Xem: 9963)
LONG HOA KỲ LỊNH KHẢO THÔNG ÁNG VĂN. TRUNG MÔN TRẬN. THIÊN MÔN TRẬN. BÁT QUÁI TRẬN. LONG HOA TRẬN.
28 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 12523)
THÔNG KHẢO. KHAI TRẬN LONG HOA.
02 Tháng Mười Hai 2021(Xem: 6788)
29 Tháng Mười 2021(Xem: 7472)
LƯỢC ĐỒ TÂN DÂN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Mười 2021(Xem: 7235)
01 Tháng Chín 2021(Xem: 8591)
Những bài Thiên Thơ trong tháng 9 này sẽ tập trung vào chủ đề VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG TRONG HIỆN TẠI VÀ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC.
01 Tháng Tám 2021(Xem: 7681)
Trong tháng 8 năm 2021 này, chủ đề sẽ tập trung vào ĐỨC NGÀI, vào VAI TRÒ CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG, vào những điều mà HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG đã tiết lộ và muốn thế gian tiếp nhận để thay đổi theo chiều hướng tích cực.
01 Tháng Bảy 2021(Xem: 7251)
Những bài Thiên Thơ tập trung vào chủ đề Tiên Tri của Giáo Hội Thiên Trường trước đây đã và đang ứng hiện.
03 Tháng Sáu 2021(Xem: 8356)
Tất cả thiên thơ nhận từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2021.
04 Tháng Năm 2021(Xem: 8708)
Tất cả thiên thơ trong tháng 5 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Tư 2021(Xem: 8699)
Tất cả thiên thơ trong tháng 4 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 9850)
Tất cả thiên thơ trong tháng 3 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Hai 2021(Xem: 10523)
Tất cả thiên thơ trong tháng 2 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
26 Tháng Giêng 2021(Xem: 9485)
Tất cả thiên thơ trong tháng 1 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
23 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6208)
Tất cả thiên thơ trong tháng 12 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9447)
Tất cả thiên thơ trong tháng 11 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
01 Tháng Mười 2020(Xem: 11386)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 10 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
02 Tháng Chín 2020(Xem: 12624)
Tất cả thiên thơ đồ trận trong tháng 9 năm 2020 nhận từ Huyền Không Thiên Thượng.
30 Tháng Bảy 2020(Xem: 12954)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 8.
27 Tháng Sáu 2020(Xem: 13046)
Tất cả các bài thiên thơ sấm ký nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 7.
28 Tháng Năm 2020(Xem: 12886)
Tất cả những bài thiên thơ nhận được từ Huyền Không Thiên Thượng trong tháng 6 năm 2020.