SẮC ẤN CHIẾU CỦA GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG

05 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 18533)THIÊN ẤN CỦA GIÁO HỘI 
 AnTrien_ThienTruong_Glitter

     
   
  

Tiếp nhận ngày 22 tháng 1 năm 2017 (ngày 25 tháng 12 Bính Thân), lúc 06:22:13 A.M., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.  Nội dung: Thiên Triều ban sắc chỉ thu hồi "đế ấn" của tất cả các vị tiên đế rồi trao vào tay ĐỨC NGÀI. 


20170122-3
20170122-4
20170122-5
20170122-6
20170122-7
20170122-8
20170122-9
 
Tiếp nhận ngày 27 tháng 1 năm 2017 (ngày 30 tháng 12 Bính Thân), lúc 05:38:15 A.M., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.    
  

SẮC CHIẾU 

Ngọc Hoàng Đại Đế

Ấn Lệnh Thiên Ân

Giáo Pháp Chuyển Vần

Khai Màn Hoa Hội.

 

Thiên Triều Chiếu Viết

Lệnh Chuyển Nam Bang

Qui Hồi Cửu Vị.

 

Trào Tam Lập Hội

Chuyển Vận Thế Gian.

 
20170127-6
20170127-5
20170127-3
20170127-4
20170127-2
20170127-1  
  
 
Tiếp nhận ngày 30 tháng 1 năm 2017  (ngày mùng 3 Tết năm Đinh Dậu), lúc 05:20:12 A.M., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.
    

SẮC CHIẾU

"Chưởng Quản Thiên Tôn

Khai Đàn Minh Chiếu

Hồng Bàng Lập Hội

Định Việc Triều Ca."

  
20170131  
 
     
Tinh Hoa Hiệp Thiên_A tại miền Tây nhận thông điệp ngày 8 tháng 2 năm 2017 (ngày 12 tháng Giêng năm Đinh Dậu) và đã gởi thông điệp này tới ĐỨC NGÀI.

 
CÔNG TRÌNH

"Ngày hội hiệp Vua Cha chứng minh

THANH bình điển thánh đẳng thiên linh
[Thanh = Thanh Sơn Đạo Sĩ = Trạng Trình. Bình = bình giảng về công trình này.]
TRẠNG TRÌNH chuyển biến cơ trung đạo

LÃO TỔ HỒNG BÀNG chuyển thái bình.

 

An Nam cư, QUỐC, Lạc kỳ nhân

Đạo pháp Kỳ Sơn, VUA hiện trần

THÁNH ĐẾ NGỌC HOÀNG, chiếu điển MẪU

Linh đơn hoàn thể trở về Nam.

  

Trung tâm Nam Hải biển phần Nam

Tiên cảnh bồng lai ứng việc làm

Trùng Cửu Tòa Đình hiện tại thế

Trần miền Cực Lạc điển Trào Tam.
 

Ứng khẩu thi thơ cơ pháp này

Trung Bình Tân Quốc chuyển về ngay

Lập trình đúng lúc Kỳ Ba hội

Đạo pháp đời tân Sơn Bửu Kỳ.

  

Chuyển bửu pháp hiện DI LẠC QUỐC

Nam miền châu thổ đến Cà Mau

BỬU SƠN PHẬT TỔ, THẦY xoay chuyển  [Thầy = Thượng Đế]

Định pháp chuyển căn lập Cửu Trùng.

  

Trung Ương Quốc Đạo dựng Tam Ngôi

DI LẠC, QUAN ÂM, THẦY đến ngồi

Trùng Cửu chính diện thượng MẪU MẸ

Tam ngôi lập vị hiện tiền Tôi. [Tôi = Phật Thầy Tây An]

  

Chuyện Đạo mới đúng ngôi đúng pháp

Ngự tường lãm được việc Tôi trao

Ngồi chầu Bát Vị, Tứ Tiên Thiên

Trùng Cửu định đúng thời đúng khắc."

 
 

MẪU

Thiên Đình MẪU MẸ TRƯỜNG THIÊN Tôn

Chứng thán độ sanh thế cuộc gồm

Đại thế giới, hàng thế giới Phật

Liên Đài thế giới MẸ thâu gồm.

 
   

CỜ GIÀ

LIÊN KỲ HỘI GIÁO Bửu Kỳ Hương

Sơn Thất chuyển dời đến thập phương

Trung Đại thi thơ THIÊN LẠC QUỐC
[Trung = Trung Ương, Đại = Đại Đạo.  Thiên Lạc Quốc = Di Lạc Thiên Quốc]

Gồm thâu Tiên Thánh Phật tòa chương.

 
 

LÔI ĐẠI CÁN

LÔI ÂM tự Càn Khôn Đại Na Di

TỪ PHỤ Hoành Sơn Phật Mẫu kỳ

VÔ LỰC thế giới Ta Bà Giáo

Hiệp Càn Huỳnh Đạo hiệu VÔ VI

[Hiệp Thiên Huỳnh Đạo Ta Bà Giáo Chủ Lôi Âm Từ Phụ Vô Vi Đại Lực Đại Thiên Tôn]  
 

BẠCH CHƠN GIÁO

GIÁO CHỦ Tiên Ông thể NGỌC HOÀNG

Chơn truyền khắp nẻo về Nam Bang

Hồng Bàng chuyển Động Tam Trào Điển

VÔ LỰC VÔ VI [chơn] điển NGỌC HOÀNG.

 
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LIÊN KỲ HẢI HỘI

Tiếp nhận ngày 20 tháng 3 năm 2017 (23 tháng 2 Đinh Dậu), lúc 04:06:24, tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.  Sắc chiếu trao tay ĐỨC NGÀI.

  
SẮC CHIẾU

"Hoàng Thiên Đại Từ Phụ,

Chí Tôn Đại Từ Mẫu,

Tam Giáo Thánh Tòa Vị,

'Chuyển bút pháp trao về nhân hạ

Chuyển huyền vi ấn định tam kỳ

Chuyển ĐẠO mầu hiệp với nhân sanh

CHUYỂN BỬU PHÁP KHAI HUỲNH KỲ ĐẠO

Lệnh Tam Giáo hiền nhân y thảo

NHỨT BỔN HÀNH, HIỆP NHỨT TAM THIÊN

Tiếng nhân sanh hóa hiện trần miền

GIỜ ĐẠI ĐẠO CHUYỂN QUYẾN CỨU THẾ"

 
20170320-220170320-1  

  
   

Tiếp nhận ngày 21 tháng 3 năm 2017 (24 tháng 2 Đinh Dậu), lúc ..., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.  
  

TÂM THƯ CỦA BÁT NƯƠNG DI HOA KIM HẢI (Bát Nương Diêu Trì)

Chan hoà giáo pháp giữa tình thương

Thúc giục nhân sanh hội nhập trường

Điển HUYỀN lai đáo trong nhân hạ

Bửu pháp luyện mình dứt mê tâm.

Thiên kỷ mới hoá hình cuộc thế

Cuộc vận hành ĐỨC để nơi TÂM

Chánh pháp dương gian gắng tri tầm

Thuyền ĐẠI ĐẠO chọn người lai gót.

Trong thế cảnh ai người minh thiện

Tháng ngày qua trao sửa trọn lành

Đã đến giờ chung cội quy cành

Góp sức lại thay đời đổi vận.

Cuộc trần thế vần xoay biến đổi

Tình thiêng liêng chẳng thể yên ngồi

Chuyển điển HUYỀN cứu thoát nhân sinh

Mong tất cả chơn hồn hiệp nhứt.

Lặng tâm trí nghe lời Thiên Trước

Pháp nhiệm mầu khử trược tồn thanh

Hiệp chơn thiên quay gót đại thành

Chầu THIÊN MẪU trọn lành linh tử.

Ta trở gót pháp lành gìn giữ

THIÊN ẤN bày, sắp, xử nhân gian

Chuyển huyền vi hoá cảnh xây đàng

Lộ THIÊN QUỐC, mở màn ngươn mới.

Trên Tam Giáo lệnh truyền ba cõi

Đảo Càn Khôn tắm gội nhân gian

Hiệp nhứt, quy chọn lại một đàng

Minh trí Đạo ai người hiểu thấu.


Nay chơn thể hiệp trần kêu gọi

Cõi Ta Bà các đẳng chúng sanh

Chuyển mình đi trở gót Nam Thành

Giờ quyết định mãn ba đại cuộc.

Hoà nhân thể Thiên Nhân trở lại

Xử phân Đời, lọc Đạo nơi đây

Chọn đại căn con Mẹ con Thầy

Hiệp chung lại trong tình Đại Đạo.

Dựng Thánh Đức hiền nhân y giáo

Tả đôi vần Thiên Đạo chuyển xoay

Các Chơn Thiên con của Mẹ Thầy

Xin lai gót thuyền từ đang đợi.
  
 
20170321-1   
   
Tiếp nhận ngày 21 tháng 3 năm 2017 (24 tháng 2 Đinh Dậu), lúc ..., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển. 

 BÁT NƯƠNG KIM HẢI DARANI

(Bát Nương Diêu Trì)

"Đê đầu đảnh lễ mười phương thế giới chư Phật.

Án ngự Tam Thiên chuyển pháp luân cứu tế muôn loài

Diệu pháp âm vang rền muôn cõi nước

Đượm thắm nhuần vạn loại sinh linh

Hoá chuyển muôn phương ngộ nhập pháp truyền

Đường chánh giác đón chào chơn hiền tử.
Án pa ra da tha, a hô li da

Ra ra ra ra , di ha ra da

Qua ra hô lô ma ra ha da

Di Hoa ra da di um

Đô ra xa đô ra xa

Xit xa ra Hoa Di xa ra

Hô li hô li ra da xa

Ta ra Hoa Di xa ta

Án ra da hô li da hô li da."
 
20170330-3 

Tiếp nhận ngày 23 tháng 3 năm 2017 (26 tháng 2 Đinh Dậu), lúc ..., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển. 

 

"Lập trận pháp quy nhứt thống- hiệp đại căn- bảo tồn nguyên thể.  Cuộc vận hành thiên địa chuyển xoay, qui hội tất cả các bậc hiền nhân. Ánh sáng quang minh hoà khắp đại đồng , đem chơn lý diệu âm hoà trong khắp cõi. Thiên - Nhân -Địa giao hoà, thể tánh hườn y. Nay là cơ qui nhứt , mong rằng tất cả hàng linh tử hãy quay về với cội nguồn để hoà chung trong đại thể.  Bát Nương Di Hoa Kim Hải"  
 
20170323-1  

  

Tiếp nhận ngày 26 tháng 3 năm 2017 (29 tháng 2 Đinh Dậu), lúc ..., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.   
  

ĐIỂN HUYỀN KIM HẢI (Bát Nương Diêu Trì) 

"Ngọc Đài (Đình) Minh Chiếu

Đế xuất Nam phần

Hoàng vị định ngôi
Thượng an chư quốc.

   

 Khoán thủ: Ngọc Đế Hoàng Thượng

  

Diêu pháp trần miền

Trì cơ Đại Đạo

Kim ngôn xuất bạch
Mẫu ngự trần gian.

  

Khoán thủ: Diêu Trì Kim Mẫu

Tam qui nhứt thể

Giáo đạo Nam phương

Thánh ngôn chi lệnh
Tòa Bạch ngũ quan.

    

 Khoán thủ: Tam Giáo Thánh Tòa 

  

Tình thương Đại Đạo

Trở về Nam Bang

Giáo khắp trần miền

Khai nền Kỳ Đạo 

Hồi qui Tam Giáo.

  

Lệnh chuyển muôn phương

Trở về đại cực

Kim ngôn ứng xuất

Hiệp pháp đời tân

Bố khắp trần miền.

Điển huyền Kim Hải."
 

Chú Thích:

Kim Hải là Bát Nương Di Hoa Kim Hải.  Bát Nương là vị mẫu thứ tám trong Cửu Vị Tiên Nương (hay Đại Từ Phật Mẫu trong Cửu Vị Nữ Phật) dưới trướng Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn, chịu trách nhiệm vận chuyển một cửa của Bát Cảnh Hồn trên Tạo Hóa Thiên.  Di Hoa Kim Hải là thiên danh. Đạo hiệu là Bạch Liên Tiên Tử.  Với danh nghĩa là con gái của Mẹ Diêu Trì, Bát Nương Di Hoa Kim Hải còn có danh phong là Bạch Liên Hoa Công Chúa. Pháp khí của Bát Nương là  giỏ hoa lam. 

Bát Nương từng hóa thân nhiều lần trên đất nước Việt Nam và trong số những hóa thân trước đây từng được tiết lộ qua thiên thơ gồm có: (1) nữ chúa Hồ Đề, người hiệp quân cùng hai bà Trưng chống Tây Hán, dân chúng tôn vinh là vị Thiên Sứ cởi Voi Trắng; (2) thái hậu Dương Vân Nga thời Đinh Lê; (3) công chúa Chiêu Thánh tên Phật Kim cũng là nữ hoàng đế Lý Chiêu Hoàng; (4) hóa thân gần đây nhất là bà PXTqui hồi cựu vị năm 2016. Bà bẩm sinh đã có thần nhãn. Đến năm 2000 thì được khai mở trọn vẹn vào ngày Rằm tháng 8 trong thời gian 100 ngày nhập thất, chỉ trong ba canh giờ đã chuyển hóa phi phàm, thấy hết mọi tầng trời, nói tất cả loại tiếng thiêng, thiên hồn tự tại ra vào xác phàm, tự tại chu du các cõi thiên, có kim bài vào Bạch Ngọc, Lôi Âm và và Điện Kim Loan. Bà rất kín miệng về thân phận của mình trong vô vi và những huyền năng mình có.  


Bài kinh cúng Đệ Bát Cửu của Cao Đài do Bát Nương xuống cơ bút có nói về nhiệm vụ của mình như sau:   

"Hơi Tiên tửu nực nồng thơm ngọt,

Phi-Tưởng-Thiên để gót tới nơi.

Mùi trần khi đã xa khơi,

Say sưa bầu khí bồi hồi chung phong.

Cung Tận-Thức thần thông biến hóa,

Phổ-Đà-Sơn giải quả Từ Hàng,

Cởi Kim-Hẫu đến Tịch-San,

Đẩu-Vân nương phép Niết-Bàn đến xem.

Cung Diệt-Bửu ngọc rèm đã xủ,

Nghiệp hữu hình tượng đủ vô vi,

Hồ Tiên vội rót tức thì,

Nước Cam-Lồ rửa ai bi kiếp người."

Và một bài khác, năm 1-1-1946


"Đảnh vân để lối định phong cương,
Nước Việt ngày sau sẽ phú cường.
Đạo đức treo giềng noi vạn quốc,
Tinh thần để lối dẫn Đài Chương .
Diệt tà định được hồn Hồng Lạc,
Tôn chánh tạo nên cảnh thái bường.
Liệt quốc sau cơn nguy đại chiến,
Hướng về Việt quốc lãnh niềm thương
"

  

      

Tiếp nhận đêm 3 tháng 4 năm 2017 (6 tháng 3 năm Đinh Dậu), lúc ..., tại Tháp Bảo Đà trên đỉnh Thổ Đầu Sơn, Tinh Hoa Hiệp Thiên_A từ Cà Mau gởi tới.
  

THIÊN ĐẠO VÔ VI 

"Tam Thanh Thánh Đế chuyển bài

Huỳnh Khai Đại Đạo hội thiên bay

Ấn chứng tam kỳ khai Bửu ấn

Hồng Bàng đất Việt lập Long Hoa.
 

Tam cõi vô vi đã luận đàm

Thanh quang hồng điển chiếu kỳ tam

Thánh Minh xuất ngạch Thiên Triều lớn

Đế chuyển bài tam ấn đại tam.
  

Huỳnh, Hồng sắc mục chỉ cầm tay

Khai ấn Huỳnh Long rõ đức tài

Đại Đạo hội về Thiên Bửu ấn

Thiên đài bay lượn chuyện Rồng Mây.

 

Ấn chỉ Thiên ban kim ấn bài

Chứng minh vô lượng chuyển Đông Lai

Tam kỳ chuyển động vùng thiên mới

Khai bửu ấn thiên bát cửu bài.
 

Hồng Quân Lão Tổ đáo tường minh

Bàng điệp rõ thiên ấn chứng minh

Đất Việt chuyển mình về võ trụ

Lập Long Hoa Hội cứu quần sinh.

 
 

Tiếp nhận ngày 5 tháng 4 năm 2017 (9 tháng 3 Đinh Dậu), Tinh Hoa Hiệp Thiên_D từ VN, gởi tới lúc 5:10 A.M., đang trên đường đi đưa Tinh Hoa Hiệp Thiên_A về St.Louis (vừa được Tam Giáo chuyển qua Mỹ để hộ pháp cho ĐỨC NGÀI).

KIM HẢI NGÔN TỪ (Bát Nương Diêu Trì)

GỞI HOÀNG DI THIÊN

Thanh diệu mát lòng

Điểm hoá nhân sinh

Chí ngôn từ hải

Chơn pháp vững bền.

Bến vắng thưa người

Thuyền từ neo đậu

Rõ đặng cơ mầu

Chuyển xoay đời- đạo.  

"Năm - tháng- ngày- giờ. .. theo sự vận hành của Tạo Hoá,mong tất cả hiệp nhứt chơn hồn, hoà vào đại bản thể, hườn nguyên bản giác, mới chuyển xoay đời đạo." 
 

20170405-1320170405-1220170405-1120170405-1020170405-920170405-820170405-720170405-620170405-520170405-420170405-320170405-220170405-1

 

  
Tiếp nhận ngày 21 tháng 7 năm 2017 (29 tháng 6 Đinh Dậu) lúc 05:30 A.M., Tinh Hoa Hiệp Thiên_D tiếp điển.


DIÊU TRÌ KIM MẪU SẮC LỆNH

(Nội Dung: Cung Diêu Trì phê chuẩn cho lập đàn cơ tại Tòa Đình quốc ngoại và tại Tòa Đình quốc nội.)

"Cung Hoàng Mẫu chuẩn phê sắc lệnh cho Hoàng Di Tử [Hoàng Nhị Thiên  trào tam/Ngôi Hai trào tam] thỉnh điển của các bậc Chơn Hiền về ngự lãm, xem xét, dạy dỗ dân tình."

"Thương tất cả chơn linh hạ thế

Điển huyền vi chẳng thể yên ngồi

Từ bi vô lượng vô ngần

Mong trần giác ngộ sớm hầu Mẹ Tiên.

Cuộc trần thế đảo điên chẳng thể

Các  con còn lặn hụp biển mê

Quay chân thức tỉnh nhanh về

Bồ đề tự tánh giác thuyền nơi tâm.

Đạo là chỗ uyên thâm thanh tịnh

Là nơi trường ứng kịp khoa kỳ

Là nơi tịch tỉnh vậy thì

Tìm về đi trẻ còn thời nhận ra.

Nhận ra đặng maha tâm pháp

Tháng cùng ngày Mẹ đã dạy khuyên

Chơn như Pháp diệu Mẹ hiền

Giúp con thức tỉnh nhận chân Niết Bàn.

Lòng của Mẹ xót xa bao nỗi

Chuyển điển mầu khắp cõi nhân gian

Phép linh chuyển khắp trần hoàn

Ban lời giáo huấn rọi đàng con thơ."

 
 

20170721-320170721-220170721-1

  

 

Lễ Đàn giờ Dậu ngày 12 tháng 8 năm 2017 (21 tháng 6 năm Đinh Dậu) tại Tòa Đình Trung Ương Quốc Nội. An vị tôn tượng của Đức Quan Thánh Đế Quân và Đức Quán Thế Âm.  Khai cơ đàn Đại Đạo Huyền Không. Đức Tổ Phụ Lạc Long giáng đàn ban huấn từ. Lão Huyền Không giáng đàn, đọc chiếu chỉ của Hoàng Thiên và ban huấn từ.  Tinh Hoa Hiệp Thiên_B tiếp điển Huyền Không. 
 
  

"Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hôm nay là ngày khai cơ Thiên Đạo của Bạch Ngọc Cung.  Nay, tất cả mỗi Cơ Huyền của Tam Giáo Tòa Qui Nguyên của Huyền Khai Đại Đạo hôm nay, trong cái ngày an vị của Quan Thánh Già Lam Tiên Đế cùng Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy nay, tất cả các vị con của Thánh Ngài Thượng Thiên, Thiên Sứ cùng tất cả bá quan văn võ của Minh Triều Quốc ngự ở Tam Giáo Tòa đứng trước Điện Cung Nguyên, vậy, các vị cũng phải hầu cung, trở về trong thiên nội, thiên ngoại, đến đỉnh Cha, đỉnh Mẹ cội Thiên Cơ.

Hôm nay là ngày khai cơ Đại Đạo Tam Kỳ Qui Nguyên của Bửu Toà Bạch Ngọc, vậy nay, các ngài đứng hai hàng văn võ đều có phụng mệnh của triều đình, vậy, các ngài cũng có phận sự của thiên cơ, vậy, các ngài cũng cố gắng lo hành trì mà khi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và Diêu Trì Quốc Mẫu khai cơ Đại Đạo Qui Nguyên trong Tam Kỳ Phổ Độ và thưởng phạt nhân sanh trong cái màn kỳ cuối thượng ngươn hạ ngươn.

Hôm nay Đại Đức Từ Bi Huyền Vi Cao Cả thánh nhứt ba ngày tất cả cõi lành cơ pháp huyền vi Đại Đạo Huyền Không đại đàn, không bóng không hình, không vào phương xứ tất cả mọi điều. Nay qui luật Minh Triều của Thiên Cơ Đại Đạo Tam Kỳ; Nay Thánh Tăng Chư Vị cũng có một cái sứ mạng trong Quốc Triều, vậy các vị cũng trở về gia đàng dù trả nghiệp mà cũng ráng lo kiếm tìm trong một cái nhân duyên định đoạt. Thế sự tam kỳ đã hết hôm nay!

Vậy, có đôi lời gởi đến Thiên Sứ của Ngọc Đế Thượng Thiên Ngọc Hoàng. Phiên này Đức Ngài đi hãy ráng vững tâm sẽ thành công trong mọi việc, rồi có Cha, có Thiên Sứ của Đại Đạo Tam Kỳ, cung vi chỉ huy Điện Đức của Mẹ sẽ điểm khí để trở về hộ giá cho. Thiên Sứ của Bạch Ngọc của Thiên Cơ Đức Ngọc Hoàng cầm qui luật của Thánh Chúa mà ra đi, khi trở về đất Nam Việt sẽ được thành công trong mọi việc cứ an tâm mà cất bước trở về quốc ngoại, quốc nội, rồi hành trình theo Luật Của Vô Vi Bửu Tòa Bạch Ngọc Thiên Đế, của Ngọc Đế Kỳ Tam. 

Nay đã nhận lệnh Bửu Tòa thì tất cả các Thiên Sứ, Đại Sứ của một xứ của Đại Mẹ Bửu Kỳ, vậy các ngài hãy ráng mà hành xong trong luật của tam ngươn đã hết rồi! Rồi mai này các đất ở ngoại quốc sẽ trở về thị hiện trở lại.

Nay, Thánh Chúa Qui Nguyên Ngũ Chi Hiệp Nhất Của Thượng Thiên.

Nay, ấn ký. 

Nơi đất khách, Nam Cà Mau, tất cả hãy duyệt sao đủ lại để đặt vào Bửu Tòa Thể Nguyên của Huyền Khung Cao Cả của Thượng Thiên.

Đặc chỉ:

Nay, Thánh Đế Già Lam sẽ cầm gươm trảm chuẩn bị trừ ma diệt yêu tinh quốc nội.  Thiên Cơ nay mang đến thiên thơ Bửu Tòa Bạch Ngọc đã trở về,  vậy các ngài có mệnh lệnh của Thiên Triều thì hãy ráng phụng sự để sánh toàn mới xứng đáng là một người con của Thiên Chúa. 

Nam Mô A Di Đà Phật."
  

"Vài câu đảnh lễ thoái đàn,

Bửu Tòa Ngọc Bạch hàng hàng đợi trông.

Thiên cơ đức đại đã trồng

Trao trần để nhớ đại kỳ đại ngươn

Nay Bạch Ngọc Bửu Tòa Thiên Quốc

Tam ngươn này đã hết thế trần

Ra tay thể hiện muôn phần

Đở đầng Tam Giáo tái phần hữu qui

Nay tất cả hiếu nhi lãnh lệnh

Mẫu xử bình phải ráng hành y

Vào trường sẽ mở khoa thi

Bửu Tòa Bạch Ngọc của Huyền Không Đạo mầu

Nơi đây là lễ cơ cầu

Hỉ quan tam cõi cũng hầu về đây

Nay tất cả hữu duyên đại lễ

Có hành trình phải ráng hành theo

Màn đây là cảnh cheo leo

Quỷ ma tiêu diệt vậy thời ai ơi

Nay Bạch Ngọc Bửu Tòa Thiên Sứ

Tịnh đến hoài hãy giữ cảnh cơ

Giờ đây tặng cách bằng thơ

Hỡi ơi các vị của tiên thiên đạo mầu

Nơi Ngọc Đế cơ cầu chiếu chỉ

Đức Bửu Tòa không nghĩ chi ai

Dầu mà tất cả thánh bài

Hãy mà giữ lấy Nguyên Ngài thánh ngôn

Nay tiên chỉ thì tâm Quốc định

Cảnh thiên cơ bỉn rỉn làm gì

Việc đời mến mãi bỏ đi

Ta cần phải giữ cái huyền vi đạo mầu

Luật Bửu Tòa cơ cầu không tha được

Ai phạm thì sẽ trảm hết thôi

Thôi thì phải ráng chớ cầu 

Ráng mà giữ lấy Bửu Tòa Ngọc Châu

Nay Thiên Sứ phải mau hành kỷ

Đến cung đình ý nghĩ tiên bang

Trong đời còn nghĩ thế gian

Thương cho tất cả giang san Đạo thành

Nay bá quan văn võ nơi này

Ráng mà nhiếp tánh Mẹ Thầy huyền cơ

Giờ đây Bửu Ngọc thiên thơ

Giáo trình áp giáo mà đạo thờ hôm nay

Nay Bạch Ngọc Bửu Tòa quyết định

Trảm màn này bỉnh rỉnh lập tâm

Hồng trần là chỗ chớ tham

Thiên đình đã chỉ Tam Tòa đã khuyên

Nay tất cả hành y đường đạo

Thủ bằng cầm không tha một ai

Thôi thì định cảnh ngày mai

Chứng minh cái dễ không sai thuở nào."

"Nay tất cả phải ráng hành trình trong cơ đạo pháp của Bửu Tòa Bạch Ngọc của Tiên Đế Ngọc Hoàng Thượng Đế mà ban ra cho tất cả các vị ai cũng có cái sứ mạng của Thiên Triều Minh Quốc. Hôm nay Lão Huyền Không Huyền Cơ Diệu Quyển đã chiếu trở về để ấn ký cho các ngài. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật."    

https://youtu.be/YJBx2-gRdO0

https://youtu.be/5bB7cfN_YBM 


20170812-1020170812-920170812-820170812-620170812-5

20170805-220170622-3


 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn