DIỆU ĐÀN HUYỀN KHÔNG NGÀY 7 THÁNG 11 NĂM ĐINH DẬU

07 Tháng Hai 201812:00 SA(Xem: 13440)
 
ĐÀN GIỜ TÍ
Ngày 7 tháng 11 năm Đinh Dậu
Ngày 24 tháng 12 năm 2017
Ngày Đức Chúa Giáng Sinh
Đàn Tràng Nam Thành
Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Thanh Huyền
Tiếp Điển Ứng Khẩu Lưu Xuất Thánh Giáo
 
 
 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 112A:

 

MINH MINH diệu chiếu khai tựu giá

Tứ tứ xuất quang HOÀNG NHỊ GIA

NƯƠNG NƯƠNG tỏa chiếu quang tiền thức

Liễu liễu tùng lai Bồ Đề TA.

 

LÃO MẪU từ bi dạo Ta Bà

Đơn truyền mật phó xác hồn qua

Như trăng trong sáng đoan chính dạ

HUYỀN HUỲNH thông đạt tịnh ma ha.

 

Vô hình vô sắc vô thanh khả

Tu VÔ [VI] LÝ ĐẠO chẳng rời xa

Từ bi phổ độ lần chuyển hóa

Văn Đạo tu hành tỉnh thức ra.

 

Mùi hương lan tỏa tầng mây xanh

HƯ KHÔNG MẸ giáng tức hồn nhanh

VÔ CỰC [tầng] điển linh hồi qui tụ

MẸ giáng pháp tòa chuyển xác [NGỌC] LÀNH.

[Ngọc Lành là một thiên danh do Đức Ngọc Thanh Tiên Trưởng ban cho Hiệp Thiên Huyền Nữ Kim Ngọc Huyền của Giáo Hội Thiên Trường. Thế danh của Ngọc Lành là Nguyễn Thị Thanh.]

 

MẸ tặng con tất cả là KHÔNG

Bao nhiêu châu báu rồi cũng KHÔNG

Nhắm mắt xuôi tay đành phải bỏ

Cuộc đời kết cuộc cũng số KHÔNG.

 

Tam Thánh Tòa Chương MẪU đắp môn

Lịnh khiếu [kêu] đàng sâu lệ trào tuôn

Trận cờ bảo mật thành bốn phía

MẬT LỆNH TRỜI TÂY TIẾNG TRỐNG DỒN.

 

[Trời Tây ở đây ám chỉ California, Hoa Kỳ nơi đặt trụ sở của Giáo Hội Thiên Trường.]

 

MINH HOÀNG CHIẾU LỊNH đò đưa tới

OAI LỰC THÁNH HIỀN thủ phận hồn

Đúng cơ TRỜI LỊNH cờ phất phới

MẸ độ chơn tu chiến Tây Bồng.

 

Khải đàn lĩnh thụ tầng cao mới

CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG chiếu đài môn

LỊNH NƯƠNG kỳ nhiệm LONG HOA cõi

Tâm chánh MA HA GIÁC LẠC HỒNG.

 

Bủa rọi lực oai chín phẩm mười [phương]

Tòa Đài khai lộ nguyên in bổn

TAM NGƯƠN HỘI THÁNH TRỜI SẮP TỚI

Hành giả vượt sang lướt thẳng xông.

 

Vô hình phê chiếu rạng sáng tươi

Tái HÀ xứ viễn đượm nét HỒNG

Từ hạ tiền căn HOÀNG MINH trỗi

Chu kỳ đảm trách gót NGÀI hiện KHÔNG.

   

 

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 112B:

 

Ta Ma Xa Xa Nguyên Thủy hồi

PHẨM NƯƠNG cương lĩnh Tây Trào thôn

Du hóa ĐẠO VÀNG chiếu phê rồi

Bước tới chu kỳ ĐẠI MINH CÔNG

Sửa sắc hình NGÀI phúc lành thới

Sen đài cao cả thuận LÔI CÔNG

Sanh TỪ tước vận HUYỀN đời noi

Tích HOÀNG xương kỳ nhiệm nơi thân

Chúc tân niên THÁNH ĐÀI TÒA hội

Còn cung kiếp trần ai QUỐC đông

MỞ CUỘC CỜ THÁNH PHẨM chiều mơi

NHẬN ẤN SƠ KHAI thao gốc THÁNH

VƯƠNG ban tuồng thời vận KIỀN thanh

ĐẾ THÁNH ÂN lập sĩ rai tề

Quốc quốc chịu ÂN THIÊN nguyên kỷ

Chọn mặt KỲ cờ tới đông HOA

Chúng sanh mê thúc giả đa ân.
 

Ấn hiệu DIÊU TRÌ giáng trần

NỮ HOA tạ phẩm cơ nhân sáng ngời

Đai giáp mão HOA thời tích cũ

Phận HOÀNG MINH tương tú nối đời

NHỊ HOÀNG THIÊN lộ CƠ TRỜI

QUI NGUYÊN TAM THÁNH ra đời HỒN THIÊN

BẬC HUYỀN căn cơ điền dân lập

Dạy khổ khuôn thông nhập thủ khai

Tỉnh đời CHÁNH ĐẠO kéo dài

Soi đường hướng rộng chuyển xoay khuôn lần

NHỊ HOÀNG THIÊN hữu toàn giảng dạn

Hạ hạ lai tùng tự cổ danh

Phủ điển la kinh phong triều kỉnh

Nam NHỊ HOÀNG tề chỉnh HỘI THÀNH

Đông Tây Nam Bắc phương hướng nhận

Chúa chúa quan quan vô vai nhân

Thiên thiên ngoại hữu nay nay giả

Không không tận tận Tây vạn nhân

Vạn dân gia biến thiền ly chuyển

Vui hưởng cười PHÁP LẠC ư phiên

Hoan hoan ẩn dạng vô xứ bả [cha]

Bất bất hạo nhiên NHỊ hạ điền.

  

Bấm Vào Thanh Để Nghe

PHÁP ÂM 112C:

 

Thị nương kim sản rai thổ sản

Thố thố tương thành quờn THIÊN GIANG [HÀ]

Vô vô HÀ xứ LONG GIẢ xứ

THƯỢNG THƯỢNG chi THIÊN thị NHƠN HOÀNG.

 

NHƠN HOÀNG phục hóa âm dương chữ

Tật tật trụ Khôn quẻ hào dư

Nhị tam tứ tẻ phân định chỉ

Phục PHỤC HY [HIÊN] VIÊN chuyển khai từ.

 

Khởi khởi hóa hóa HÀ Tây xứ [Hoa Kỳ]

GIANG HÀ lưu hậu xuất NGŨ [TỬ] TƯ

Năm tòa thăng cảnh cao thâm thẩm

VƯƠNG ĐẾ ĐẾ VƯƠNG hạ binh thư.

 

Binh thư châu tước Đông Thu khẩm

Tám tiết trở xoay chơn cảnh lâm

Ngũ lục QUỐC châu thành phê chiếu

Công phong ĐẠI MỘC dụng môn thần.

 

Lai lai ngân tử đau điền chiếu

THIÊN THƯỢNG THƯỢNG THIÊN hiện trời Nam

Không không khí khí Càn Khôn chiếu

Tảo tảo lục tân tối đại hàm.

 

Xuất xuất thế thọ nguyên danh diệu

Dậu Tuất niên thời tứ tứ bền

Thập Bát trở lai ngày nhứt hiểu

Trăng Mười ý tỏa gắng thành tâm.
 

Nhơn sanh khắp cả chung cùng

LÃO MẪU chỉ giáo QUỐC trung La Thành

Huyền đàn đăng trụ thủy thanh

Mậu Mậu trình ký kinh hành HUYỀN năng

Lập ngày ĐẠI HỘI hương đăng

Tiếp thinh THIÊN phước chiếu đàn an ninh

LÃO MẪU quả đất thinh thinh

Giáng cơ tợ ý NGỌC MINH phang [phương] đào

Đêm tàn gẫm giấc ý CAO

Chúc cầu an ổn NỀN TRAO PHÁP HUYỀN

Tầm xa khó thể kéo vào

NGƯỜI đây sứ mạng chùi lau cực rồi

MẠNG TRỜI đà chiếu khúc nôi

Âm hồn phải chịu khúc nôi Bộ Hình

THƯỢNG HOÀNG ngự chốn Tây Kinh [California]

VĂN CHƯƠNG TAM GIÁO xuất binh Tây Trào

LĨNH NƯƠNG nay đã sắp rào

Vẫn vơ vơ vẫn liếc vào phải tiêu

Hôm nay là buổi khấn Nghiêu

PHONG THẦN khởi sắc xây tiêu trăng đàn.

 

    
   
 
   


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 327)
Pháp Âm 2021_27. DIÊU TRÌ KIM MẪU giáng đàn chỉ dạy.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 464)
Pháp Âm 2021_25 - 2021_26. THƯỢNG ĐẾ ban NGỌC MINH CHƠN KINH. Nội dung thật ra là một CẨM NANG cho GIÁO HỘI THIÊN TRƯỜNG.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 318)
Pháp Âm 2021_23 - 2021_24.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 498)
Pháp Âm 2021_19 - 2021_22. Diêu Trì Kim Mẫu và Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 402)
PHÁP ÂM 2021_18. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 433)
PHÁP ÂM 2021_17. Liễu Hạnh Tiên Tử & Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 605)
Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn khuyên răn Ngô Tuấn Kiệt.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 445)
PHÁP ÂM 2021_16. THƯỢNG ĐỘNG CỐ HỶ giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 458)
PHÁP ÂM 2021_15. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 602)
PHÁP ÂM 2021_14. Thượng Động Cố Hỷ, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng đàn.
17 Tháng Tám 202111:50 SA(Xem: 374)
PHÁP ÂM 2021_13. Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng đàn.
08 Tháng Tám 20213:26 CH(Xem: 411)
PHÁP ÂM 2021_12.
03 Tháng Tám 202111:28 SA(Xem: 492)
PHÁP ÂM 2021_11. Thượng Động Cố Hỷ giáng đàn thuyết giảng.
24 Tháng Sáu 20213:39 CH(Xem: 826)
PHÁP ÂM 2021_09 - 2021_10.
28 Tháng Năm 20211:05 CH(Xem: 875)
PHÁP ÂM 2021_08.
28 Tháng Tư 202110:53 SA(Xem: 1098)
PHÁP ÂM 2021_07.
08 Tháng Tư 20219:53 SA(Xem: 954)
Pháp Âm 2021_06.
01 Tháng Tư 202110:10 SA(Xem: 1180)
Pháp Âm 2021_05.
23 Tháng Hai 20212:57 CH(Xem: 1656)
PHÁP ÂM 2021_04. - VÍA NGỌC HOÀNG.
11 Tháng Hai 20217:45 SA(Xem: 1680)
Pháp Âm 2021_02.
03 Tháng Hai 20211:51 CH(Xem: 1436)
Pháp Âm 2021_01.
29 Tháng Mười Hai 202010:09 SA(Xem: 1650)
Pháp Âm 2020_54. Đàn cơ đêm Giáng Sinh 24.12.2020.
26 Tháng Mười Hai 20208:55 CH(Xem: 1486)
Pháp Âm 2020_53. Nhắn nhủ riêng với HQH và TKA.
25 Tháng Mười Hai 20209:39 SA(Xem: 1506)
Pháp Âm 2020_51 và 2020_52. - LỄ HỘI THẬP BÁT TRĂNG MƯỜI 2020.
08 Tháng Mười 20202:22 CH(Xem: 2789)
HỘI YỀN 2020_1-3. HỘI YẾN DIÊU TRÌ.
25 Tháng Chín 20203:51 CH(Xem: 2352)
PHÁP ÂM 2020_48-49. CỬU VỊ TIÊN NƯƠNG tức CỬU VỊ PHẬT MẪU DIÊU CUNG giáng đàn.
10 Tháng Chín 20201:28 CH(Xem: 2154)
Pháp Âm 2020_47. MINH THÁNH KINH. Huyền Không Thiên Thượng ban cho, Giáo Hội Thiên Trường tiếp nhận .
29 Tháng Tám 20208:31 CH(Xem: 2237)
Pháp Âm 2020_46. Ngọc Kinh - Phẩm Huyền Thiên Thượng Từ Ân Kinh (tiếp theo).
19 Tháng Tám 20202:14 CH(Xem: 2681)
Pháp Âm 2020_45. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC MINH KINH. Phẩm HUYỀN THIÊN THƯỢNG TỪ ÂN KINH.
22 Tháng Bảy 20202:05 CH(Xem: 2866)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh tiếp theo.
29 Tháng Sáu 20201:23 CH(Xem: 2624)
Pháp Âm 2020_43. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ TÂM KINH, gọi ngắn gọn là NGỌC KINH. Phẩm Di Đà Đại Lực Diễn Ngọc Kinh.
22 Tháng Sáu 202012:06 CH(Xem: 2541)
Pháp Âm 2020_42. HUYỀN KHÔNG THIÊN THƯỢNG ban NGỌC KINH. Phẩm DI ĐÀ KIM SẮC NHẠN KINH.
14 Tháng Sáu 20208:05 CH(Xem: 2768)
Pháp Âm 2020_41.
02 Tháng Sáu 20203:03 CH(Xem: 2831)
Pháp Âm 2020_40.
25 Tháng Năm 202010:11 SA(Xem: 2482)
Pháp Âm 2020_39.
20 Tháng Năm 20206:58 CH(Xem: 2522)
Pháp Âm 2020_38. Huyền Không Thiên Thượng ban kinh NGỌC LỊCH THƯỢNG ĐẾ NHÃN KINH.
17 Tháng Năm 20202:34 CH(Xem: 2414)
Pháp Âm 2020_37.
11 Tháng Năm 20201:56 CH(Xem: 2768)
Pháp Âm 2020_36. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
07 Tháng Năm 20207:36 CH(Xem: 2526)
Pháp Âm 2020_35. Bát Nương Diêu Trì Cung Di Hoa Kim Hải giáng đàn.
20 Tháng Tư 20203:48 CH(Xem: 2543)
Pháp Âm 2020_34.
08 Tháng Tư 20205:21 CH(Xem: 2587)
Pháp Âm 2020_33.
04 Tháng Tư 20203:12 CH(Xem: 2682)
Pháp Âm 2020_32.
20 Tháng Ba 20202:26 CH(Xem: 2660)
Pháp Âm 2020_27 tới 2020_31. Ngọc Minh Kinh do Huyền Không Thiên Thượng ban cho Giáo Hội Thiên Trường.
10 Tháng Ba 20207:39 SA(Xem: 3473)
LIỄU HẠNH (VÂN HƯƠNG THÁNH MẪU ĐỆ NHỨT) NHẮN GỞI NGÔ NHÂN KIỆT (THIÊN LONG SƠN)
04 Tháng Ba 20204:40 CH(Xem: 2987)
Pháp Âm 2020_23 - 2020_26.
28 Tháng Hai 20203:56 CH(Xem: 2839)
Pháp Âm 2020_17 - 2020_22.
24 Tháng Hai 20203:08 CH(Xem: 2936)
Pháp Âm 2020_13 - Pháp Âm 2020_16.
06 Tháng Hai 20209:39 CH(Xem: 3335)
Đại Lễ Vía Ngọc Hoàng.
21 Tháng Giêng 202010:07 SA(Xem: 3157)
Pháp Âm 2020_01 - 2020_04. KINH VẠN THÁNH.
17 Tháng Mười Một 20193:57 SA(Xem: 4003)
Thiên Thượng ban KINH VẠN ĐẠI MẪU HIỀN và những bài Thánh Giáo.
16 Tháng Mười 20191:10 SA(Xem: 3630)
SÁM GIẢNG ĐƯỜNG TUỆ TỈNH: PHẨM HOÀNG MẪU SÁM, PHẨM HUYỀN MINH SÁM, PHẨM SÁM NGUYỆN.
18 Tháng Chín 20193:33 SA(Xem: 4782)
Ngọc Hoàng Tâm Kinh. Địa Mẫu Chơn Thánh Kinh.
23 Tháng Tám 20197:39 SA(Xem: 4772)
Phá[ Âm 2019_49 - 2019_51.
07 Tháng Tám 20193:00 SA(Xem: 4813)
Pháp âm 2019_39 - 2019_44.
09 Tháng Sáu 20195:52 SA(Xem: 5355)
Pháp Âm 2019_37 - 2019_39.
26 Tháng Năm 201912:40 SA(Xem: 4200)
Pháp Âm 2019_31A - 2019_33.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 2329)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
09 Tháng Ba 20196:56 CH(Xem: 5691)
Pháp Âm 2019_25 - 2019_30.
27 Tháng Hai 20196:44 CH(Xem: 5170)
Pháp Âm 2019_19 - 2019_23.
21 Tháng Hai 201910:59 SA(Xem: 6013)
Pháp Âm 2019_15 - 2019_18.
04 Tháng Hai 20191:09 CH(Xem: 5931)
PHÁP ÂM 2019_12 - 2019_ 14.
26 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 5132)
Pháp Âm 2019_08 - 2019_11.
19 Tháng Giêng 20196:56 CH(Xem: 5133)
Pháp Âm 2019_03 - 2019_06.
07 Tháng Giêng 20194:22 CH(Xem: 4297)
Pháp Âm 2019_01 - 2019_02.
29 Tháng Mười Hai 20188:29 CH(Xem: 5063)
Pháp Âm 261-263. END YEAR 2018.
24 Tháng Mười Hai 201812:35 CH(Xem: 4421)
PHÁP ÂM 259-260.
17 Tháng Mười Hai 201810:19 SA(Xem: 4900)
Pháp Âm 256-258.
11 Tháng Mười Một 20183:16 CH(Xem: 5398)
Pháp Âm 252-254. Buổi làm việc của Lão Hà.
10 Tháng Mười Một 201812:18 SA(Xem: 4394)
Pháp âm #250-251. Trợ Lý Vô Vi Của Lão Hà Làm Việc.
30 Tháng Mười 20182:06 CH(Xem: 4785)
Pháp Âm 248-249, Huyền Không Thiên Thượng Ban Thi Chúc Lành Ngày Lão Hà Lên Đường Về Nước.