ĐỆ TAM THỜI KỲ - ĐINH DẬU

10 Tháng Ba 201812:00 SA(Xem: 20936)
   
    

Ngày mùng 2 tháng giêng năm Đinh Dậu (2017), những thông điệp đặc biệt  đã được chư vị tối cao trên Huyền Không Thiên Thương phát đi khắp cả Tam Thiên để báo cho tất cả các "Thiên Nhân" ở trần miền cũng như tất cả chư vị của các cung các cõi trong Tam Thiên biết chương trình hành động của Huyền Không Thiên Thượng và thời điểm chính xác sẽ thực hiện.  Cũng không ít "Thiên Nhân" dưới thế đã trực tiếp nhận được mật lệnh từ Huyền Không Thiên Thượng rồi.

  

Bài Đệ Tam Thời Kỳ - Đinh Dậu 2017 đăng trên website dilacnhapthe.com (ký tên Vô Danh Thị) mà chúng tôi tình cờ đọc được cũng là một trong những thông điệp nằm trong chương trình đã phát ra vào ngày mùng 2 âm lịch đã nói trên.  Sẵn đây chúng tôi cũng xin thưa là chúng tôi hoàn toàn không biết cũng như không có liên quan đến các huynh đệ của tôn giáo đang sở hữu website dilacnhapthe. com).

      

Đêm 6 tháng 3 năm 2017 (9 tháng 2 năm Đinh Dậu) mật điển Huyền Không đã ban thêm một nửa kia của bài Đệ Tam Thời Kỳ - Đinh Dậu 2017  dưới dạng "từng đoạn 4 câu bổ sung" (tạm gọi là họa) ghép liền biên với "từng đoạn 4 câu nguyên thủy" (tạm gọi là bài) và cho công bố "toàn bài trọn vẹn" thiên thơ này để minh chứng điều chúng tôi vừa giải trình là sự thật, để cho các huynh đệ có sứ mạng tường lãm, và những người hội đủ nhân duyên có thể tìm đến.

   

ĐỆ TAM THỜI KỲ  (ĐINH DẬU 2017)
  

Bài:

"Bốn mươi năm lẻ trả xong
Cơ Trời Phượng gáy thì Rồng hiện ra
Về Nam tu chính Sơn Hà
Theo Trời thờ Phật, Quốc gia lái thuyền.

 

Họa:

Phật Vương Di Lạc sấm truyền

Phương Nam trực chỉ liên thuyền hiện thân

Nam Triều Phật Quốc đức ân

Ngọc Hoàng chiếu điển hồng ân hiện tiền."

  

Bài:

"Các động Bồ Tát Chư Tiên
Xuống chầu Giáo Chủ binh quyền Long Hoa
Từ Bi Bác Ái nước nhà
Hiền tài xứ xứ khúc ca khải hoàn.

  

Họa:

"Bát Vương Tiên Đại vạn toàn

Huyền Không chuyển động hoàn cầu gồm thâu

Đại từ bác ái Bửu Châu 

Vận hành cửa lớn một bầu Giang San"

  

Bài:

"Động Tiên các động Thiên Quang
Thiên Binh mặc giáp Nam Bang khứ hồi
Võ Thần, Thiên Tướng, Thiên Lôi
Đều nghe sắc lệnh của Trời ra binh."

  

Họa:

"Bạch thủy vai gánh bên mình

Lôi thiên lôi địa chúng sinh tỏ tường

Trở về Quốc Đạo Tòa Chương

Quang Minh Nhật Giáo Tòa Đình xuất chinh."

  

Bài:

"Làm theo Phật Tổ bi hình
Từ bi bác ái Thiên sinh nước nhà
Sợ chi thiên ngoại can qua
Vô hình trị hữu đó là Thiên Cơ."

  

Họa:

"Trận đồ ẩn chứa binh thơ

Can qua chuẩn bị đợi chờ ra tay

Đại Hùng tráng kiện Huỳnh Khai

Cao Đài Thái Thượng Thiên Đài  Đạo Cơ." 

   

Bài: 

"Phụng trên nằm ấp đợi chờ 

 Lệnh Trời mở cửa Thiên Cơ Tam Kỳ  

Cách vật mới biết trí tri (bi)
Cơ Trời đi dẹp phương di (ni) tà thần."

   

 Họa:

"Sấm vang khắp nẽo xa gần

Huỳnh Long Hắc Đế nỏ thần truyền trao

Lệnh trên trực chỉ Tam Trào

Long Lân Quy Phụng vào chầu trước Sân."

  

Bài:

"Phụng về Phụng lại rước Lân

Các bày Sư Tử Binh Thần hát ca
Nam Bang Phật Quốc hiện ra
Con Rùa dâng địa Quốc Gia lục điền."
  

Họa:

"Trạch Đông gọi Đế tam miền

Thiên Khai Huỳnh Đạo vùng miền gần xa 

Lệnh này theo chỉ Vua Cha 

Lập Đài cơ đạo hát ca  tam miền"

  

Bài:
"Di cư vào đất Trời Thiên
Trời giao Di Lạc chủ quyền Nam Bang
Con Rùa ưa thích giàu sang
Nên thân pháp nó Đền Vàng hiện ra.

  

Họa:

"Điển Thiên trực chiếu NĂM GÀ 

Long thiên long địa ta bà Càn Khôn

Truyền lưu Tòa Thánh trường tồn

Gồm thâu bốn biển bảo tồn quốc gia"

  

Bài:
"Thiên Long Bát Bộ giữ nhà
Tề Thiên, Dương Tiễn tề gia bảo trì
Quan Thánh, Lý Tịnh tư duy
Cầm binh điền tướng Na Tra binh phòng."

  

Họa:
"Việt Nam Quốc Tổ vua Hùng

Thân mang xứng mạng Cửu Trùng truyền trao

Kim thân định sẵn Thạch Bào

Thần Kinh Thái Ất kỉnh chào Đạo Ông"

  

Bài:
Thái Ất Thái Thượng tiên phong
Nam Cực cỡi Hạc, Quán Âm tọa thiền
Lệnh Trời ba sáu Động Tiên
Bảy hai Động Tướng thần quyền thao quân.
  

Họa

"Từng Không chuyển kiếp Báo Dân

Xuống đây theo ước Ngọc Đài Liên Ninh 

Tịnh bình trực chỉ bên mình

Cùng chung dòng giống Vua Hùng – Quang Trung"

  

Bài:
"Xuống phò con của Trời chung 
Thay bầu Vũ Trụ tảo khung Thiên Hà
Thiên Triều mở cửa nhìn qua
Để xem Xích Đạo người ta dương trần."
  

Họa:

"Mọi miền lục tỉnh xa gần

Tám châu sáu quận dương trần còn đây 

Họa hình võ trụ chuyển xoay

Mộc Thiên Nhân đến hiện dần tứ thân" 

  

Bài:
"Để thi phép thuật tài nhân
Coi mười tám nước ngũ phân tam quyền
Ngọc Hoàng hải hội Thần Tiên
Ngồi xem Khí Tượng tại miền thế gian."

  

Họa:

"Thân tâm pháp giáo rõ ràng

Tam Hoàng trở lại lập Đài Thượng Ngươn

Gian lao dâu bể không sờn

Điều hành võ trụ Bửu Sơn tiếp Thầy"

  

Bài:
"Trung Thiên mở cửa Tam Hoàng
Cùng ngồi coi việc thế gian Tam Kỳ
Đội banh mười tám nước thi
Coi ai đắc trí thành tri Thiên Hà."

  

Họa:

"Trời Nam đáo cửa ta bà

Nước Nam lạp Việt năm Gà chuyển xoay

Ứng Thiên trực tiếp điển Thầy

Đoán xem vận (mạng) bên này can qua"

 

Bài:
"Địa Tiên binh pháp tài ba
Thiên La giăng lưới nhận xa cùng Trời
Dàn binh tập trận khắp nơi
Không gọi thiên thời mà gọi chi đây?"

  

Họa:

"Hoa Thiên nhân địa đủ đầy

Ra tay trợ lực Thiên Đài gồm Thâu

Thái thượng Mẫu Mẹ một bầu

Sinh linh đồ thán lo rầu có hay?"

  

Bài:
"Bàn Thiên xe pháo đủ đầy
Nhìn xem đẹp lạ mấy thầy được coi
Tiên Thần mây bạc Phong Lôi
Đằng vân xuống thế ngồi coi ba màn."

  
Họa:

"Gói khăn chuyển động Lập Đàn

Dàn trận Thiên Đại ứng Đài Nam Thiên

Gọi mời sứ giả mọi miền

Xuống trần thủy hội mối giềng Trào Tam"

  

Bài:
"Để coi Tam Giáo không gian
Màn ba thi cử phong Quan phong Thần
Long Vân hải hội phong vân
Là Phong Thần diễn Tiên Thần thế gian."

  

Họa:

"Lập Đài Thượng Đại Thiên Can

Quần hùng xuất trận hội Vàng tiến lên

Trời mây sông nước vững bền

Đồ thư ẩn ý gọi Đền Tây An"

  

Bài:
"To lòng, lớn ý, bự gan
Nhịn nhường không nổi đổi sang binh quyền
Tranh tài, tranh lợi, tranh biên
Rồi tranh thế nước tranh Tiên Thiên Hà."

  

Họa

"Thời gian đâu có bao xa

Quốc gia Thiên Trước bá gia rõ rồi

Tinh khôi đã tính nước đôi 

Đến hồi mạc vận thì rồi!  Quốc Gia."

  

Bài:
"Cũng vì kho ngọc Hằng Nga
Vì Tiên quá sắc Hằng Nga điên đầu
Rồng sanh để giỡn với châu
Tranh châu không đặng đi chầu Diêm Vương."

  

Họa:

"Sấm Trạng đã viết tỏ tường

Toà Chương xuất thế là đường Thiên Khai

Vô vi đã định ấn bài

Còn chi mà gượng liên đài không nương."

   

Bài:
"Hằng Nga xuống giúp nhà Thương
Làm cho Chú Cuội không đường thảnh thơi
Nên chi giận quá phá Trời
Cây Đa rớt xuống tám nơi chìm thuyền."
  

Họa:

"Huyền Không đã xuống dương trần

Phúc đáp mấy chữ nói gần nói xa

Trung tâm vũ trụ ta bà

Thần minh diệu đoán cũng là Hà Tiên.

  

Bài:
"Bắc Hà biến dạng ngủ yên
Nhìn Trời không thấy Bắc Tiên nơi nào
Nên chi Trời hứa Rùa trao
Trao Phật Di Lạc, Nam trào Chủ Gia."

  

 Họa:

"Nước nhà đang gọi gần xa

Về Nam giúp Phật Quốc gia Di Đà

Uống chung dòng điển Sơn Hà

Bới chung gốc cội Đinh Gà bá gia."

   

Bài:
"Cuội về Trời mất Cây Đa
Hai Trăng lại mọc thêm bà vợ hai
Thiên Cơ Trời sắp thiên tài
Ngạc nhiên cho lắm không ai cãi Trời."
   

Hoạ:

"Giải bài tường tận vậy thời

Kiêu hùng thúc gọi cho mời hậu lai

Trở về Nam cực định quê 

Là Tiên Xích Đế lời thơ trận đồ"

   

Bài:
Thập Nhị Công Chúa vâng lời
Ban giao để gả con Trời nhà Nam
Tạo Thiên lập Địa ai làm
Thiên cơ số định nhà Nam chân truyền."

  
Họa:

"Thuyền về Mẹ rước thuận duyên

Nhị Ông tiên cảnh đáp liền câu thơ

Phụng thờ ngôi báu đồ thơ

Đợi chờ con Lạc cháu Hồng long lân." 

   

Bài:
"Hiền Thần ở các Động Tiên
Xuống nhà trợ trị, Tiên hiền trợ phong
Bảy hai, ba sáu lục thông
Làm cho bình trị tiên phong nước nhà."

  
Họa:

"Can qua động đến Thích Ca

Ngũ Đầu hiện tướng chào Cha gọi Thầy 

Phong ba chuyển động khắp trời

Đoàn binh Phúc Trọng ngai vàng bảo ra."

  

Bài:
"Ngũ Chi điệp Thái Bình Ca
Còn hàng Tam Giáo thờ Cha nhà Trời
Thái Bình phong Thánh Nam Trời
Phật Vương nhiếp chánh Tân Trời Quốc Gia."

  
Họa:

"Ta là Ngọc Đế Đại Hoa 

Cùng đoàn Hải Hội Long Hoa mở màn

Lập đàn bái tạ Phật Hoàng

Về chầu Đại Đế rộn ràng gần xa."

    

Kết:
"Quốc Kỳ Phật Đạo chung nhà
Khải hoàn dân quốc, quốc ca Thái Bình."

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Ba 2018(Xem: 18972)
Thiên thơ của Thiên Ánh Đạo Vàng với những tiên tri liên quan đến Thiên Đạo Huyền Không.
11 Tháng Ba 2018(Xem: 35271)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
01 Tháng Bảy 2018(Xem: 12047)
Mật điển của Phật Thầy Bửu Sơn, Pháp Chủ Thiên Khai Huỳnh Đạo chấp bút.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9011)
Đàn Cơ Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Phạm Công Tắc, Hộ Pháp Cao Đài Đại Đạo Giáng Điển.
05 Tháng Bảy 2018(Xem: 9358)
Điển thi của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Đức Ngôi Hai giáng đàn.
30 Tháng Bảy 2018(Xem: 12328)
Đàn cơ tại Bát Quái Đồ Thiên (Hà Tiên) năm 1935. Thi thơ cơ mật của Cao Đài chỉ lưu hành nội bộ, đến khi cả thế giới xảy ra cảnh: “Ngòi lửa dậy bốn bề nao nức, Năm Châu tràn tuyệt dứt nhơn sanh” và “Trung Đông chiến họa lưỡng dân điêu tàn.” thì nội dung mật đàn này mới được phép phổ biến. Sau năm 2001 chính là thời điểm.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 13772)
Điển Sấm của Phật Thầy Tây An, Ngọc Thanh Tiên Trưởng và Trạng Trình. Xuống điển năm 1976.
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 11038)
ĐÀN CƠ NGŨ PHỤNG KỲ SƠN.
01 Tháng Tám 2018(Xem: 10801)
Đàn cơ của Thiên Khai Huỳnh Đạo. Nội dung chứa đựng nhiều mật khải quan trọng.
23 Tháng Tám 2018(Xem: 13425)
Những lần vấn đáp với Cô Lê Hoàng Kim, được biết đến là Kim Thân Cha, qua một thời gian dài được sưu tập và ấn bản có tên Thượng Đế Giảng Chơn Lý.
04 Tháng Mười 2018(Xem: 7423)
"Thất Nhựt Du Tiên" do Đức Ngô Chưởng giáo Ngô Văn Dư giáng cơ tại HỘI THÁNH THIÊN KHAI HUỲNH ĐẠO .. sau khi liễu đạo,
04 Tháng Mười 2018(Xem: 6813)
Huyền Khung Thượng Đế tóm lượt những chuyển biến của Đạo Cao Đài và ...
04 Tháng Mười 2018(Xem: 8042)
Kìa hướng Bắc chòm sao đẩu tinh đà ứng lộ, Xẹt vào Nam khắp chỗ ánh hào quang, Chiếu tường-vân ngũ-sắc khắp Nam-bang, (Tiên tri của Phật Thầy Tây An; đàn cơ 6/3/1971, Kinh Bình Minh Đại Đạo Quyển 3)
27 Tháng Mười 2018(Xem: 6701)
... Nhưng trên phương diện dân tộc và sự phấn phát đã đem lại cho nền Phật-giáo Việt Nam thì Bửu- Sơn Kỳ- Hương không khác Trúc Lâm Yên Tử.
11 Tháng Giêng 2019(Xem: 19208)
Đại học là một trong 4 sách cơ bản trong bộ Tứ thư của Nho gia...
12 Tháng Tám 2019(Xem: 7555)
Thượng Đế nói về 12 chi phái Cao Đài.
26 Tháng Ba 2020(Xem: 5694)
Tiên tri của Cao Đài, của Bần Sĩ Vô Danh, Của Hộ Pháp Phạm Công Tắc...
29 Tháng Ba 2020(Xem: 5094)
Tiên Tri của Cậu Bần Sĩ Vô Danh.
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 2870)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1576)
24 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1564)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1871)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1399)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1432)
25 Tháng Mười Một 2022(Xem: 1619)
05 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 3029)
07 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 1606)